SØKE side for alle gårdene i Rødøy

Tegning henta fra Lurøyboka 2004/05.
Side 27.
Fra maleri av Mette Lorentzen. Fra boka: Disse tider - Disse skikker".

Søk også etter nr

A - ukjent gård

Søk navn = B

Gnr 53

Bjerga

Gnr 52

Blok

Gnr 57

Breivik

Gnr 10

Brendsvik

Gnr 49

Søk navn = E

Gnr 42

Eidvik (Evik)

Gnr 31

Einvik

Gnr 45

Eskeholmen

Søk navn = F og G

Søk navn = H

Gnr 29

Hamarøy

Søk ok

Gnr 20

Hellervik (20)

Søk ok

Gnr 22

Hytten (22)

Søk ok

Høyvågen (73)

*

Gnr 6

Håkaringen (6)

Søk ok

Søk navn = J og K

Gnr 34

Jektvik (34)

Søk ok

Gnr 61

Kila (61)

Gnr 40

Kisten (40)

Gnr 24

Kilhavn (24)

Gnr 54

Kjetvik

Gnr 37

Kvitnesvik

Gnr 16

Kvalvik (i Sørfjorden)

Gnr 51

Kvalvik ( Tjongsfjorden)

Søk navn = L

Gnr 8

Langnes (8)

Gnr 21

Lines

Søk navn = M

Gnr 38

Melen

Gnr 25

Melfjorden

Gnr 71

Myken

Navn søk = N

Søke navn = O

Gnr 19

Oldervik

Gnr 70

Otervær

Søk navn = P

Gnr 44

Pladsen

Søk navn = R

Søk navn = S

Gnr 23

Sandvik (23)

Bnr 63

Segelfore

Gnr 67

Seines

Bnr 04

Selsøyvik

Gnr 33

Sjåvik

Gnr 17

Skivik

Gnr 66

Sleipnes (66)

Gnr 32

Sperstad

Gnr 09

Stensland

Gnr 02

Storselsøy

Gbr 68

Storstenøren

Gnr 18

Strand

Gnr 39

Strømsnes

Gnr 41

Strømsvik

Gnr 03

Sundøy

Gnr 13

Sørfjorden

Gnr 69

Svinvær

Søk navn = T

Gnr 30

Telnes

Gnr 12

Tømmerdal

Gnr 60

Tjong Øvre

Gnr 59

Tjong Nedre

Søk navn = V

Gnr 74

Vasdal

Gnr 14

Vasvik

Gnr 46

Verneosen

Gnr 50

Vernes Nordre

Gnr 47

Vernes Søndre

Gnr 43

Værang

Gnr 65

Våga

Gnr 64

Vågenge

Gnr 28

Våtvik

Søk navn = Æ

Gnr 62

Æsvik

Søk navn = Ø -U

Gnr 11

Øresvik

81 UKJENT GÅRD

Søk navn = Å

Gnr 36

Aanes

Gnr 58

Aarnes