Gård Lines (21) - Aspvik

Bnr 2 - Trygve Antonsen

1970

Trygve Johan Martin Aspvik

Døde 1. november 1970.
Nevnt med Hanvikhaugen som postadresse 1958.

1910 FT

Fisker - Trygve Johan Martin (Antonsen) Aspvik

004 02 Trygve Antonsen 21.02.1886 Rødøy fl g Fisker f
005 02 Anna Antonsen 16.02.1890 Rødøy fl g Fiskerkone b
006 02 Edvarda Trygvesdatter 22.01.1907 Rødøy Sønnedatter ug Datter (barn) b
007 02 Torger Trygvesen 10.07.1910 Rødøy Sønnesøn ug Søn (barn) b

Trygve - hvor fra

Sønn av husmannen nevnt nedenfor - Anton Hansen.

Ektefelle: Anna g. Antonsen

Hun er født 16.2.1890.
1910: 005 02 Anna Antonsen 16.02.1890 Rødøy fl g Fiskerkone b

1910

Sønn: Torger Trygvesen

Født 10. juli 1910.
1910 :007 02 Torger Trygvesen 10.07.1910 Rødøy Sønnesøn ug Søn (barn) b

1907

Datter: Edvarda Trygvesdtr

Født 22. januar 1907.
1910: 006 02 Edvarda Trygvesdatter 22.01.1907 Rødøy Sønnedatter ug Datter (barn)

Plass Aspvik

1910

Anton Hanssen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anton Hanssen 16.10.1856?? Rødøy hf g Fisker og Husmand f
002 01 Tommine Tomassen 11.07.1884 Rødøy hm g Fiskerkone b
003 01 Anna Antonsen 09.09.1888 Rødøy d ug Kokkepige b
(sønnen Trygve med familie, nevnt foren, er bosatt her).

1900

Anton Hanssen

001 01 Anton Hanssen 1856 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende Husmand og Fisker (Egen reder) frav:
002 01 Tomine Tomasdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
003 01 Trygve Antonsen 1886 Rødøy herred* S ug Fiskersøn frav:
004 01 Anna Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
005 01 Laura Antonsdatter 1890 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
006 01 Augusta Antonsdatter 1893 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
007 01 Signe Antonsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
008 01 Bereth Nilsdatter 1822 Rødøy herred* FL ug arbeiderske i huset (fattigunderstøttet) b

1900/1910

Ektefelle: Tommine Tomassen

Hun er født 11. juli 1884
1910; 002 01 Tommine Tomassen 11.07.1884 Rødøy hm g Fiskerkone b 002 01 1900: Tomine Tomasdatter 1857 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b

Tommine HVOR fra

Tommine er født 1857 og er datter av Tomas Mikal Jensen og Lorentse Kristine Theting Nilsdtr. Lenke til gården Strømsvik hvor familien er omtalt.

1895

Datter: Signe Antonsen

Født 1. juni 1895 på gården Lines (21-02) Aspvik. Døpt kirken ?
1900: 007 01 Signe Antonsdatter 1895 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1893

Datter: Augusta Antonsen

Født 20. april 1893 på gården Lines (Aspvik). Hjemmedøpt 20.4.1893. Døpt kirken 16.7.1893.
1900: 006 01 Augusta Antonsdatter 1893 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1890

Datter: Laura Eline Heitmand Antonsen

Født 3.oktober 1890 på gården Lines. Hjemmedøpt 8.10.1890 og i kirken den 21. juni 1891.
1900: 005 01 Laura Antonsdatter 1890 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

Mer om Laura

MO PRESTEGJELDS GÅRDSHISTORIE, SIDE 409:

LILTVATNET 124: 6 bruker av Leiråneset: 6 bruker - Per Andreas Benjaminsen fra Lappsetan, f. 13.9.1851, kom hit fra Gromdalen omkring 1884. Gift 1.gang 1878 med Gjertrud Bergitte Abrahamsdtr fra Stillvasstranda, f. 6.4.1854, d. 17.12.1892. De var søskenbarn. Barn: Elenora f. 1878, d.93.Nilsine f. 8.3.1879 (Rødøy), Benjamin f. 9.7.1880, Peder (her), Hanna f.1883 (Øverdal). Bertine f. 21.11.1884 (Saskatchewan, Canada, 1911). Gjertrud f.15.9.1886, Edvin f. 16.2.1889 (Staten Washington, d. i Canada). Viktoria f. 25.9.1891 (Sør-Rana, død Selfors) og Alfred f. 26.11.1892 (Avadal). Gift 2. gang 1910 med Leona Augusta Andersdtr fra Glomdalen, f. 12.1.1887, d. 26.11.1945. Per var i Blakkådalen ei tid mellom 1900 og 1910. Flytta så til Helgavatnet i Nesna, der han døde. Sønnen Peder Johan Greger Pedersen overtar som bruker etter faren. f. 10.3.1882, d. 19.12.1921. Han fikk skjøte på Leiråneset og Trettholmen (av Avadalen) 23.9., tinglyst 16.10.1920 for 600 kr. Gift med Laura Eline Antonsdtr fra Melfjorden i Rødøy, f. 1890. 2 døtre og 3 sønner (2 døde små). osv.

Laura 1910

Laura Antonsdatter (f. 1890-10-03 Rødøy)
Bosted: Mo: Leiraaneset H: 1910
Still./Stand: hm g Husmandskone
Kilde: Folketelling 1910 for 1833 Mo herred

1889

Sønn: Edvard Mathias Angel Antonsen

Født 27. juni 1889 på gården Våtvik. Døpt kirken 24. juli 1889.
Døde før år 1900?

1888

Datter: Anna Kristine Berg Antonsen

Født 9. september 1887. Hjemmedøpt 2.10.1887. Døpt kirken 21.5.1888.
1910: 003 01 Anna Antonsen 09.09.1888 Rødøy d ug Kokkepige b
1900: 004 01 Anna Antonsdatter 1887 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1886

Sønn: Trygve Johan Martin Antonsen Aspvik

Født på gården Rangsund 21. februar 1886
1910: 004 02 Trygve Antonsen 21.02.1886 Rødøy fl g Fisker f
Bosatt hjemme også 1910, men nå gift, og omtales om egen familie foran her.
1900: 003 01 Trygve Antonsen 1886 Rødøy herred* S ug Fiskersøn frav:

1884

Sønn: Albert Kristian Antonsen

Født 27. september 1884 på gården Håkarengen (06-03 Breviken. Døde samme sted, samme år.

1900 FT

Familie/Losjerende; Bereth Nilsdtr

1900: 008 01 Bereth Nilsdatter 1822 Rødøy herred* FL ug arbeiderske i huset (fattigunderstøttet) b

Mer om Bereth Nilsdtr - familie og losjerende her

Hun kan være den Berith Anna Nilsdtr som er født 2.2.1824 på gården Kisten (40-01) i Rødøy. Datter av Nils Jensen og Oline Severinsdtr. Hun blir da en tante til Tommine (søster av hennes mor). Lenke til gården Kisten.

og litt til

Hun bor 1865 og 1875 hos sin søster som tjenestepige. Bnr 1.
1875: 007 01 Berith Nilsdatter 1823 Rødø Pr. Svigerinde ug Ernærer sig ved Spindearbeide b
1865: 008 01 Berith Nilsdatter 41 Rødø Præste ug Tjænestepige

1856 Født

Anton Hansen - HVOR fra

Anton er født 18.10.1856 som sønn av Hans Pedersen og Anna Dorthea Melkersdtr. Foreldre er 1865 og 1875 bosatte på gården Haakaringen 6-03. Lenke dit.

Bnr 2 Aspvik (82)

Flytta til Stensland (09-03) Jansvik

FOLKETELLINGA 1900:
Håkon er bosatt som gårdbruker (selveier) og fisker i Jansvika (Steinsland 9-3). Bor sammen med kona og 4 barn, samt en voksen sønn med familie. Han har også en "tjener" bosatt hos seg.

1875 FT

Husmann - Haagen Andersen

001 01 Haagen Andersen 1845 Rødø Pr. hf g Husmd. md lidt Jord, Fisker b
002 01 Ingeborg Nilsdatter 1845 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Lyder Haagensen 1870 Rødø Pr. s b
004 01 Anna Haagensen 1872?? Rødø Pr. d b
005 01 Helene Haagensen 1874 Rødø Pr. d b
006 01 Johan Haagensen 1874 Rødø Pr. s b
007 01 Dorthea Haagensen 1875 Rødø Pr. d b
008 01 Karoline Eriksdatter 1798 Mo Pr. hfs Moder e Forsørges af sin Søn b
009 01 Kristine Larsdatter 1850 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

H. Andersen
Utsæd: po2
Husdyr: ku3 få6

1801 FT

Ektefelle: Ingeborg Nilsdtr

1875:002 01 Ingeborg Nilsdatter 1845 Rødø Pr. Hans Kone g b
Familien flytta til Jansvika (09-03) under gården Steinsland. Familien er omtalt der ved tellingen 1900 og 1910):

1874

Datter: Helene Haagensen

Familien flytta til Jansvika (09-03) under gården Steinsland. Familien er omtalt der ved tellingen 1900 og 1910):
1875: 005 01 Helene Haagensen 1874 Rødø Pr. d b

1875

Datter: Dorthea Haagensen

Familien flytta til Jansvika (09-03) under gården Steinsland. Familien er omtalt der ved tellingen 1900 og 1910):
1875: 007 01 Dorthea Haagensen 1875 Rødø Pr. d b

1875

Sønn: Johan Haagensen

Familien flytta til Jansvika (09-03) under gården Steinsland. Familien er omtalt der ved tellingen 1900 og 1910):
1875: 006 01 Johan Haagensen 1874 Rødø Pr. s b

1872?

Datter: Anna Haagensen

Familien flytta til Jansvika (09-03) under gården Steinsland. Familien er omtalt der ved tellingen 1900 og 1910):
1875: 004 01 Anna Haagensen 1872?? Rødø Pr. d b

1870

Sønn: Lyder Haagensen

Familien flytta til Jansvika (09-03) under gården Steinsland. Familien er omtalt der ved tellingen 1900 og 1910):
1875: 003 01 Lyder Haagensen 1870 Rødø Pr. s b

1875 FT

Mor til Hågen: Karen Oline Eriksdtr

1875: 008 01 Karoline Eriksdatter 1798 Mo Pr. hfs Moder e Forsørges af sin Søn b
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som kårkone og mor hos gårdbruker Jakob Andersen på gården Tømmerdal 12-01. Enke, 69 år gammel.

1875 FT

Tjenestepige: Kristine Larsdtr

1875: 009 01 Kristine Larsdatter 1850 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

1865

Hågen Johan Andersen

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som logerende 20 år gammel fisker på gården Tømmerdal 12-01. Bosatt hos gårdbruker Jakob Andersen.