Gård Seines (67)

Diverse fra gården

1886

Seines - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 67
•Gammelt matrikkelnr: 126
•Navn på gård: Seines
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 131a Seines Trygve Bang 0-98 0-2-15-15 Ogsaa skr. Seidnes.
2 131b Seinesvik Hans Pedersen 0-25 0-0-16-16

1832

Grenseforretning vedrørende skogen

i forhold til gården Sleipnes. Realpanteregister nr 2