Gård Hellervik (20) bruk nr 1

Hovedside

Albert Eide Benjaminsen
Benjamin Pedersen
Henrik Larsen
Johan Paulsen
Paul Martines Johansen
Peder Olay Melkersen

20.01 Albert Eide Benjaminsen

1950

Eier og bruker - Albert Eide Benjaminsen

Nevnt i folketellingen 1910 som født 30. september 1889, som sønn av brukeren her.


Nevnt her som hjemmelsinnehaver ved matrikkelutkaset av 1950. Bruket har skyld av 72 øre. Hovedgården er på det tidspunkt udelt, idet det finnes bare bnr. 1.

20.01 Benjamin Pedersen

1910

Eier og bruker Benjamin Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Benjamin Pedersen 09.04.1851 Rødøy hf g Gaardbruker selveier & Fisker b
002 01 Dorthea Abrahamsdatter 15.05.1859 Rugsund hm g Gaardmandskone b
003 01 Albert Benjaminsen 30.09.1889 Rødøy s ug Fisker b
004 01 Signe Benjaminsen 08.05.1894 Rødøy d (tj) ug Budeie b
005 01 Kaja Benjaminsen 21.01.1896 Rødøy d (tj) ug Kokkepige b
006 01 Harald Benjaminsen 13.05.1900 Rødøy s ug Søn (barn) b
007 01 Angel Benjaminsen 14.06.1887 Rødøy s ug Fisker f
008 01 Bertha Benjaminsen 28.04.1892 Rødøy d (tj) ug Syarbeide f
009 01 Maren Pedersdatter 02.11.1827 Rødøy Bedstemor i huset e Føderaadsenke b

1900

Eier og bruker - Benjamin Pedersen

01 01 Benjamin Pedersen 1851 Rødøy herred* Hf g Gaarbruger (selveier) b
002 01 Dorthea Abrahamsen 1859 Rugsund Hm g Gaardmandskone b
003 01 Peder Benjaminsen 1887 Rødøy herred* S ug Gaardbrugersøn og Fisker b
004 01 Albert Benjaminsen 1889 Rødøy herred* S ug Gaardbrugersøn og Fisker b
005 01 Bertha Benjaminsen 1892 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
006 01 Signe Benjaminsen 1894 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
007 01 Kaia Benjaminsen 1896 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b
008 01 Harald Benjaminsen 13.05.1900 Rødøy herred* S ug Søn b
009 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødøy herred* Hfs Moder e Føderaadsenke b
010 01 Anders Melkersen 1826 Rødøy herred* FL ug Inderst (husligt arbeide) b
011 01 Kristine Benjaminsen 1867 Rødøy herred* Tj ug Budeie b

1886

Hellervik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 20
•Gammelt matrikkelnr: 79
•Navn på gård: Hellervik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 81 Hellervik Benjamin Pedersen 0-72 0-0-23-23 Ogsaa skr. Hillervik.

1900-1975-1965

Fisker - Anders Mathias Melkersen

Se mer omtale nedenfor

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dorthea Abrahamsdtr

1910: 002 01 Dorthea Abrahamsdatter 15.05.1859 Rugsund hm g Gaardmandskone
b
1900: 002 01 Dorthea Abrahamsen 1859 Rugsund Hm g Gaardmandskone b

Spørsmål og svar (2014)

Torbjørn HIllersøy
Abraham var fra garden Batalden i Kinn pr.gj. Denne gården er utgangspkt. for min forskning. Lurte på hvor Hellervik ligger i Rødøy kommune. Mvh Torbjørn
Torbjørn Hillersøy
Dorthea Juditte Abrahamsdtr. hadde en søster som ble gift med Olaus Hansen og bosatt på Halsan i Rødøy. Er Hellervik og Halsan langt fra hverandre geografisk?
Johan Martin Mathisen:
Se nå innlagt kart over 80 gårder i Rødøy. Halsan ligger u/Øresvik. Ikke så langt unna. Det er ikke vei mellom. Hvis mer, send e-post

1900

Sønn: Harald Benjaminsen

Født den 13.5.1900.
1910: 006 01 Harald Benjaminsen 13.05.1900 Rødøy s ug Søn (barn) b
1900: 008 01 Harald Benjaminsen 13.05.1900 Rødøy herred* S ug Søn b

1892

Datter: Berta Benjaminsen

Født 28.4.1892.
1910: 008 01 Bertha Benjaminsen 28.04.1892 Rødøy d (tj) ug Syarbeide
1900: 005 01 Bertha Benjaminsen 1892 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b

1889

Sønn: Albert Benjaminsen

Født den 30.9.1889.
1910: 003 01 Albert Benjaminsen 30.09.1889 Rødøy s ug Fisker b
1900: 004 01 Albert Benjaminsen 1889 Rødøy herred* S ug Gaardbrugersøn og Fisker b

1887

Sønn: Angel Benjaminsen

Født den 14.6.1887.
1910: 007 01 Angel Benjaminsen 14.06.1887 Rødøy s ug Fisker f

1896

Datter: Kaja Benjaminsen

Født den 21.1.1896.
1910: 005 01 Kaja Benjaminsen 21.01.1896 Rødøy d (tj) ug Kokkepige b
1900: 007 01 Kaia Benjaminsen 1896 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b

1894

Datter: Signe Benjaminsen

Født den 8.5.1894.
1910: 004 01 Signe Benjaminsen 08.05.1894 Rødøy d (tj) ug Budeie b
1900: 006 01 Signe Benjaminsen 1894 Rødøy herred* D ug Gaardmandsdatter b

20.01 (81) Peder Olay Melkersen

1910 FT

Enken Maren Pedersdtr

BOSATT HOS SØNNEN - som føderaadsenke
009 01 Maren Pedersdatter 02.11.1827 Rødøy Bedstemor i huset e Føderaadsenke b

1900 FT

Enken Maren Pedersdtr

BOSATT HOS SØNNEN - som føderaadsenke
1900: 009 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødøy herred* Hfs Moder e Føderaadsenke b

1899

Omkommer på havet - Peder Olay Melkersen

Kårmann Peder Olai Mikalsen, Hellervik. Død 11/3 1899 - 78 år. Merknad: "Rokkkulig, kasta båten rundt". Skal her være Melkersen?

1875

Bruker - Peder Olay Melkersen

001 01 Peder Melkersen 1821 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Leilænding Fisker b
002 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Benjamin Pedersen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Karl Pedersen 1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Peder Pedersen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
006 01 Andreas Pedersen 1870 Rødø Pr. s b
007 01 Antonette Pedersdatter 1848 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
008 01 Hanna Kristensdatter 1858 Radøy tj ug Tjenestepige b
009 01 Anders Melkersen 1826 Radøy Svigerbroder ug Fisker b

Utsæd/husdyr:

P. Melkersen
Utsæd: by2/3 po3
Husdyr: ku4 ka1 få13 gj2
Hage og frukttrær: Kjøretøy og maskiner:

1865 (1)

Bruker - Peder Olai Melkersen

001 01 Peder Melkiorsen 45 Rødø Præste Husf. g Leilæding, Fisker
002 01 Maren Pedersdatter 39 Rødø Præste hans Kone g
003 01 Benjamin Pedersen 15 Rødø Præste deres Søn ug
004 01 Karl Pedersen 10 Rødø Præste deres Søn ug
005 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug
006 01 Andreas Pedersen 1 Rødø Præste deres Søn ug
007 01 Antonethe Pedersdatter 18 Rødø Præste Pleiebarn ug
008 01 Ane Pedersdatter 35 Rødø Præste ug Tjenestepige
009 01 Anders Melkersen 40 Rødø Præste Logerende ug Fisker

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Melkiorsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Leilæding, Fisker
Husdyr: ku4 få9 gj6

1821

Hvor fra....

Peder Olay Melkersen ble født 27. mars 1821 på gården Våtvik. Forelddre var Melker Olsen og Maren Andersdtr.

EKTEFELLE og BARN, og andre

1910-1900 FT

Maren er bosatt hos sønn

Maren er ved tellingen 1900 og 1910 bosatt som kaarenke hos sin sønn som er bruker her.

Ektefelle: Maren Pedersdtr

1875: 002 01 Maren Pedersdatter 1827 Rødø Pr. Hans Kone g b
1865: 002 01 Maren Pedersdatter 39 Rødø Præste hans Kone g

1870 ca

Sønn: Andreas Pedersen

1875: 006 01 Andreas Pedersen 1870 Rødø Pr. s
1865: 006 01 Andreas Pedersen 1 Rødø Præste deres Søn ug

1862 ca

Sønn: Peder Pedersen

1875: 005 01 Peder Pedersen 1862 Rødø Pr. s Hjælper Faderen b
1865: 005 01 Peder Pedersen 4 Rødø Præste deres Søn ug

1856 ca

Sønn: Karl Pedersen

1875: 004 01 Karl Pedersen 1856 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
1865: 004 01 Karl Pedersen 10 Rødø Præste deres Søn ug

1851 ca

Sønn: Benjamin Pedersen

1875: 003 01 Benjamin Pedersen 1851 Rødø Pr. s ug Hjælper Faderen b
003 01 Benjamin Pedersen 15 Rødø Præste deres Søn ug

ANDRE:

1900-1865

Fisker - Anders Mathias Melkersen

Han er født 16. desember 1826 på gården Våtvik. Hans foreldre er Melker Olsen og Maren Andersdtr.
1900: 010 01 Anders Melkersen 1826 Rødøy herred* FL ug Inderst (husligt arbeide) b (Han er bosatt i huset til Benjamin Pedersen, hans nevø).
1875: 009 01 Anders Melkersen 1826 Radøy Svigerbroder ug Fisker b (han bor i huse til sin bror Peder).
1865: 009 01 Anders Melkersen 40 Rødø Præste Logerende ug Fisker (bor hos sin bror Peder).

1875/1865 FT

Pleiebarn/tjenestejente: Antonette Pedersdtr

1875: 007 01 Antonette Pedersdatter 1848 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
1865: 007 01 Antonethe Pedersdatter 18 Rødø Præste Pleiebarn ug

1875 FT

Tjenestejente: Hanna Kristensdtr

1875: 008 01 Hanna Kristensdatter 1858 Radøy tj ug Tjenestepige b

1865 FT

Tjenestejente: Ane Pedersdtr

1865:008 01 Ane Pedersdatter 35 Rødø Præste ug Tjenestepige

20.01 1865 Paul Martines Johansen

Logerende fisker-familie

Bosatt hos brukeren Peder Olay Melkersen

1865 FT

Fisker Paul Johansen

010 02 Paul Johansen 31 Rødø Præste Logerende g Fisker
011 02 Berith Pedersdatter 41 Rødø Præste hans Kone g

Paul - hvor fra

Født den 22.4.1835 på gården Kvitnesvik 67. Sønn av Johan Paulsen og Ingeborg Maria Nilsdtr. Hans far omtales nedenfor her.

20.01 1863 Johan Paulsen

1863

Minneliste - omkomne på havet

MINNELISTA 1863:
Johan døde på havet den 3.12.1863. 61 år gammel kårmand fra Hellervik. Ble ikke funnet. Kirkebokas nedtegnelse: "Drog line i stilt veier, men et hastig vindkast kom og fyldte båten som ikke kunne tømmes att - av mangel på auskar."

1835

Uekte barn av Paul: Paul Martinius Johansen

KIRKEBOKA DØPTE 1835:
Uekte barn f. 22.04.1835 med far Johan Paulsen, Hellervik og Ingeborg Maria Nilsdatter, Qvitnesvik.

EKTEFELLE og BARN:

1834

Viet

KIRKEBOKA VIET 1834:
02.11.1834. Johan Paulsen, født og bosatt Hellervik. 24 år gammel. Sønn av Paul Monsen, Hellervik. Rachel Lisabet Olsdatter, bosatt Strand, født Lille Vandet i Ranen, 35 år gammel og datter av Ole Jakobsen, Lille Vandet.

BARN i ekteskap:

1835-1855

Datter: Olina Andrea Johansen

Født den 22.10.1835 her. Døpt kirken 8.11.1835.
Hun døde den 30.7.1855 og ble gravlagt på Telnes gravgård 4.8.1855.

1838

Sønn: Andreas Johansen

Født dem 7.3.1838 her. Døpt kirken 3.6.1838.

20.01 (81) Henrik Larsen

1829

Skifte - Seselle Turesdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1829 etter avdøde Seselle Tursdatter.
Ektefelle - Clemet Larsen.
Sønn av Seselle: Anders Hendrichsen (32).

1811

Død

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1811. Henric Larsen, Hellerviigen, 53 aar.

1801

Bruker - Henrich Larsen

FOLKETELLINGEN 1801:
001 01 Hendrich Larsen 56 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
002 01 Sesel Turesdatter 46 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Lars Hendrichsen 18 Deres søn Ugift
004 01 Tore Hendrichsen 15 Deres søn Ugift
005 01 Anders Hendrichsen 5 Deres søn
006 01 Ane Pernella Hendrichsdatter 9 Deres datter
007 01 Necolina Olsdatter 4 Foster datter

Ektefelle: Sesel Turesdtr

1801: 002 01 Sesel Turesdatter 46 Hans kone 1te ægteskab

1797 ca

Fosterdatter: Necolina Olsdtr

1801: 007 01 Necolina Olsdatter 4 Foster datter
KIRKEBOKA VIET 1831:
10.10.1831. Hans Christian Alexandersen, bosatt Sleipnes, født Sandaag (Meløy?), sønn av Alexander Johnsen Sandaag.
Nicoline Marie Olsdatter, født Sleipnes, bosatt Seines, 30 år, datter av Ole Nilsen Sleipnes.
Når barna deres blir døpt er de bosatt på gården Kila.

Bosatt som gift med familie - gård Kila

Hun fikk da barna:
Alexander Ola Hansen født 19. september 1833.
Ole Andreas Hansen født 15.mai 1837.

1796 ca

Anders Henriksen

1801: 005 01 Anders Hendrichsen 5 Deres søn
Nevnes 1829 i morens skifte som 32 år gammel sønn av henne. Han er nevnt i mannskapsrullene 1830 som bosatt i Tømmerdal (12).
Han ser ut til være den neste av søskene som da lever.

1792-1802

Anne Pernella Henrikdtr

1801: 006 01 Ane Pernella Hendrichsdatter 9 Deres datte
Kirkeboka for Rødøy - døde:1802. Pernilla Henricsdtr, Hellervig, 12 år.

1786 ca

Sønn: Tore Hendriksen

1801: 004 01 Tore Hendrichsen 15 Deres søn Ugift

1783 - 1804

Sønn: Lars Henriksen

Født her ca 1783
1801:003 01 Lars Hendrichsen 18 Deres søn Ugift
Kirkeboka for Rødøy - døde:
1804. Lars Henricsøn, Hellervik, 18 aar.