Gård Brendsvik (10)

Bruk nr 1

1950 Helga Johansen
1919 Lars Larsen
1900 Ole Olsen
1900 Benjamin Nilsen
1875 John Johnsen
1841 Klemet Larsen
1811 John Johansen

Bruk nr 2

FAMILIENE:
0000 Arne Jensen
1950 Olaf Jensen
1910 Jens Johansen
1910 Birger Jensen, husmann
1875 Johan Jakobsen, kaamand, tidligere husmann

Bruk nr 3 Kilbognes

FAMILIENE:
1950 Sigurd Brennes
1910 Saras Jakobsen, husmann
1900 Deodor Antonsen, husmann
1900 Einar Einarsen, husmann
0000 Ole Bertelsen ?

Bruk nr 4 og videre

Bjarne Johan K. Jensen
Einar Jensen
Jens Jensen
Josef Pettersen
Konrad Jensen
Simon Jensen
Torleif Jensen

1700

FAMILIENE:
1801 Jakob Andreas Andersen
1755 Peder Jørgensen
1723 Peder Jonsen
1711 Peder Stephensen
1701 Anders Jakobsen
1701 Johannes Nilsen
1701 Tosten Olsen (innerste)
1668 Ole Henriksen
1647 Oluf

Div

1886

Brensvik - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 10
•Gammelt matrikkelnr: 69
•Navn på gård: Brensvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 71a Brensvik Lars Larsen 0-93 0-1-11-11
2 71b Kilboghavn Jens Johansen 0-31 0-0-11-11

1844

Skifte etter Andrea Nilsdtr, Brennes.

Antagelig en tjenestejente fra Rana - bosatt på gården her da hun døde:
SKIFTER I RØDØY:
Skifte Brenneset 1844 etter avdøde Andrea Nilsdtr. Bror: Jon Nilsen (70) Dalsgrend i Nordranen.

Mer

Fra Rana

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799.
1332 Joen 1 qværn i brug 4 s.

1691-1699

Skattemantall

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

469 1694 Rødøe Rødøe Joen Brendsnes 2 ort Half Løns Drenge

1647

Skattematrikkel

B r e n n e s
1/2 w .
Olluff 1/2 w .
Kongen bygger.

1610

Gårdsnavn

b.16, s.164
10. Brensvik. Udt. bræ1NNsvíKa [skal kaldes bræ2NNése]. -- Brennes 1610. 1614. 1661. Brendsvig 1723.

Vel en Sammendragning af Brennes-vik; Kartet har her Navnet Bren-neset. Jfr. Indl. S. 45 under brenna.

Familier på gård Brendsvik

Hva er lagt inn her

Alle familier til og med bruk nr 3. Mulig flere senere.

Bnr 3

Antonsen, Deodor

Bnr 1

Andersen, Jakob Andreas Andersen

Bnr 3

Brennes, Sigurd

Bnr 3

Einarsen, Einar

1801 og før

Jakobsen, Anders

Bnr 2

Jakobsen, Johan

Bnr 3

Jakobsen, Saras

Bnr 2

Jensen, Arne

Bnr 2

Jensen, Birger

Bnr 2

Jensen, Olav

Bnr 1

Johansen, Helga

Bnr 2

Johansen, Jens

Bnr 1

Johansen, John

Bnr 1

Johnsen, John

Bnr 1

Larsen, Lars

Bnr 1

Nilsen, Benjamin

Bnr 1

Olsen, Ole

Bnr 1

Larsen, Klemet

Avdød

1765

Kirsten Pedersdtr

Avdød 1765 Brennes Kirsten Pedersdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 70 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)