Gård Brendsvik (10) - bnr 4 - 9

10.04 Slettvold

Om bruket

10.04

1950

Eier og bruker Bjarne Jensen

Matrikkelutkastet fra 1950.
Bruk nr. 4 Slettvold av gården Brendsvik
Skyld: 12 øre
Hjemmelsinnehaver: Bjarne Jensen

1904

Bjarne Johan K. Jensen

Født 31.1.1904.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bertine Jensen

1935

Sønn: Magnor Jensen

10.05 Lilleng

2005

Konrad S. Jensen - døde 11.01.2005.

Døde på Rødøya, sykehjemmet 11.1.2005.

1950

Eier og bruker Konrad Jensen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Bruk nr. 5 Lilleng av gården Brensvik.
Skyld: 10 øre.
Hjemmelsinnehaver: Konrad Jensen

10.06 Berglund

Eier Jens Jensen

10.07 Fjellstad

Eier Torleif Jensen

10.08 Solstad

1927

Eier: Simon KarstenJensen

Født den 28.6.1927. Sønn av Olaf Andreas Bang Jensen og Hjørdis Jensen.

EKTEFELLE og ingen barn:

Ektefelle (2): Laila Belseth Jensen

Ektefelle(1) Rakel Viktoria Jensen

© RLA (15723)

10.9 Nordheim

Eier Josef Pettersen

10.10 Solstad

Eier Simon Jensen

Samme eier som bruks nr 8 - se der.

10.11 Bjørklund

Eier Einar Jensen

10-12 Skoglund

Eier Torleif Jensen

Øvrige fra bnr 13 - 19

Bnr 13

Tomt utskilt fra bnr. 3.
Eier: Gunnar Lindgren.

Bnr 14

Tomt utskilt fra bnr. 3
Eier: Gunnar Lindgren

29.04.2005

Bnr 15

Gnr 10, bnr 15 er solgt for kr 535.000 fra Albert Bergiton Hilstad og Else Marie Hilstad til Frank Edvardsen (29.04.2005).

Bnr 15

Tomt utskilt fra bnr. 2.
Eier: Arne Jensen

2011

Bnr 16

Gnr 10, bnr 16 er solgt for kr 1.000.000 fra Lena Karin Flatås og Bjørn Sandor Kristiansen til Børre-Inge Nøst og Anne Marie Nøst (07.12.2011).

Bnr 16

Tomt utskilt fra bnr. 4
Eier: Monrad Sletteng.

17.10.2006

Bnr 17

ANDEL av gnr 10, bnr 17 er overdradd fra Einar Øybakken til Gyda Øybakken (17.10.2008) Overdragelsen omfatter også e.d. i Vefsn

Bnr 18

Bnr 19

Øvrige bnr fra 20 - 29

07.01.2004

Bnr 20

Gnr 10, bnr 20 er solgt for kr 350.000 fra Ole Kent Olsen til Kjell Arve Fløttkjær og Synnøve Fredriksen (07.01.2004).

23.12.2002

Bnr 23

Gnr 10, bnr 23 er solgt for kr 20.000 fra Einar Magnus Jensen til Cato Stien (23.12.2002)

05.09.2005

Bnr 23

Gnr 10, bnr 23 er solft for kr 460.000 fra Cato Stien til Turid Pedersen og Ben Pedersen (05.09.2005). Salget omfatter også gnr 11, bnr 58.

05.05.2008

Bnr 25

Gnr 10, bnr 25 er solgt for kr 390.000 fra Reidar Valrygg til Åge Arnt Johansen (05.05.2008).

08.06.2001

Bnr 28

Gnr 10, bruk nr 28 er solgt for kr 1000 fra Willy Johan Jensen til Magne Sakrihei (08.06.2001)

Øvrige bnr fra nr 30 -39

20.04.2006

Bnr 30

Gnr 10, Bnr 30 er solgt for kr 400.000 fra Odd Laurits Jensen til Vidar Slettjord og Tove Bonsaksen (20.04.2006)

05.08.2015

Bnr35

Gnr 10, bnr 35 er solgt for kr 520.000 fra Kjell Olsen og Marit Olsen til Randi Skåren og Bjørn Harry Lund (27.10.2000). Salget omfatter også gnr

27.10.2000

Bnr 36

Gnr 10, bnr 35 er solgt for kr 520.000 fra Kjell Olsen og Marit Olsen til Randi Skåren og Bjørn Harry Lund (27.10.2000). Salget omfatter også gnr 10, bnr 36.

29.12.2005

Bnr 37

Gnr 10, bnr 37 er solgt for kr 20.000 fra Willy Johan Jensen til Eirin Anita Ranum og Odd Arild Ranum (29.12.2005).

18.01.2006

Bnr 39

Gnr 10, bnr 39 er solgt for kr 240.000 fra Magnus Andreas Johansen, Alfred Henry Johansen og Hildur Margrethe Taraldsen til Gunvor Skjerven og Geir Steinar Borvik (18.01.2006)

Øvrige bnr fra nr 40 - 49

Bnr 42

Gnr 10. bnr 42 er solgt for kr 195.000 fra Magnus Andreas Johansen og Hildur Margrete Taraldsen til Hulde Birgitte Sætermo.

14.10.2006

Bnr 43

Gnr 10. bnr 43 er overdradd for kr 10.000 fra Ella Konstanse Pettersen til Henrik Andreas Hagh (14.10.2006).

24.09.2012

Bnr 44

Gnr 10, bruk nr 44 er solgt for kr 1,500.000 fra Marianne Nielsen og Frank Einar Aalberg til Svein Ole Eivind Nilsen (24.09.2012).

2007

Bnr 46

Gnr 10, bnr 46 er overdradd fra Ella Konstanse Pettersen til Hilmar Olav Jensen (01.08.2007)-