Gård Gjervalen (15)

Sider

Bruk nr 1 Gjervalen

Willy Pedersen
Sigurd og Hartvig Jensen
Ole Eleasersen
Jørgen Olsen
Ole Olsen f 1818 ca.
Ole Olsen f 1835 ca.
Lars Nilsen
Nils Olsen

Bruk nr 2 Gjervalsvatnet

Leif Arne Jensen
Peder Benjamin Lorentsen
Lorents Kristian Theting Østensen

1801 og før

1758 Abel Hermandsen
1755 Lars Andersen
1744 Mons Olsen
1726 Jens Olsen
1724 Ole Henriksen
1711 Henrik Andersen
1701 Henrik Olsen
1668 Ole Matsen

Diverse

2003 Jordskifte

Sak 14/2001 for Salten jordskifterett. Denne og flere. 19.6.2003.

1993 Jordskifte

Sak 18/1992 for Salten jordskifterett. 20.12.1993.

1936 Fortidslevninger

Fortidslevninger (Havnø 1936).

Gno. 15, Gjervalen.

Ved elveskred i 1860 - 70 aarene fremkom et kvalskjelett, dele herav blev sendt universitetetes soologiske samlinger, og omhandlet i sin tid av daværende proffessor.

1886 Gjervalen - matrikkel

•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 15
•Gammelt matrikkelnr: 74
•Navn på gård: Gjervalen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 76a Gjervalen Jørgen Olsen 0-52 0-0-3-3
2 76b Gjervalvatnet Peder B. Lorentsen 0-52 0-0-2-2

1885 Bestemmelser om veg

Rettighetshaver er bruk nr 2 av gården. Tinglest den 2.6.1885.

1885 Utskilt fra bnr 1

Bruk nr 2 utskilt herfra - tinglest 2.6.1885.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1340 Niels 1 qværn i brug 4 s.

1723 Navn

b.16, s.165
15. Gjervalen. Udt. jæ2rva:len. -- Giervold 1723.

Sidste Led maa være vaðill m., grundt Sted i Vand (Indl. S. 84);der skal være en lang Udfjære udenfor Gaarden. Betydningen af 1ste Led kan ikke bestemmes, naar man ikke har gamle Former af Navnet.

Uavklarte personer:

1841 Barn - Henrikke Margrethe

Døde Gjevalen 4 uker gammel den 30.5.1841. Etternavn ikke skrevet inn kb. Merkand: Sykdom ubekjent.

1939 sommer

RLA 21218. Fra Rødøy-Løva (Rødøy kommune) 2002.

Uplasserte

1841 Henriethe Margrethe

1841.12 30.05.1841 06.06.1841 barn Hendrikke Margrethe Gjervalen 4u Sygd ubekjendt.

1831 Mons Kristensen

1831.14 30.07.1831 07.08.1831 hjdbt drengebarn Mons Peder Christensen Gjervalen 14d Svaghed?