Gård Gjervalen (15)

Sider

Diverse

1993

Jordskifte

Sak 18/1992 for Salten jordskifterett. 20.12.1993.

2003

Jordskifte

Sak 14/2001 for Salten jordskifterett. Denne og flere. 19.6.2003.

1936

Fortidslevninger

Fortidslevninger (Havnø 1936).

Gno. 15, Gjervalen.

Ved elveskred i 1860 - 70 aarene fremkom et kvalskjelett, dele herav blev sendt universitetetes soologiske samlinger, og omhandlet i sin tid av daværende proffessor.

1886

Gjervalen - matrikkel

•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 15
•Gammelt matrikkelnr: 74
•Navn på gård: Gjervalen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 76a Gjervalen Jørgen Olsen 0-52 0-0-3-3
2 76b Gjervalvatnet Peder B. Lorentsen 0-52 0-0-2-2

1885

Bestemmelser om veg

Rettighetshaver er bruk nr 2 av gården. Tinglest den 2.6.1885.

1885

Utskilt fra bnr 1

Bruk nr 2 utskilt herfra - tinglest 2.6.1885.

1841

Barn - Henrikke Margrethe

Døde Gjevalen 4 uker gammel den 30.5.1841. Etternavn ikke skrevet inn kb. Merkand: Sykdom ubekjent.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1340 Niels 1 qværn i brug 4 s.

1723

Navn

b.16, s.165
15. Gjervalen. Udt. jæ2rva:len. -- Giervold 1723.

Sidste Led maa være vaðill m., grundt Sted i Vand (Indl. S. 84);der skal være en lang Udfjære udenfor Gaarden. Betydningen af 1ste Led kan ikke bestemmes, naar man ikke har gamle Former af Navnet.

1939 sommer

RLA 21218. Fra Rødøy-Løva (Rødøy kommune) 2002.