Gård Hytten (22) bruk nr 1

Bruk nr 1

Ludvig Nilsen Hytten
Nils Larsen
Ole Udnæs Nilsen Hytten
Peder Kristian Johannessen
Lars Holgersen

1700

1770 Henrik Hansen

Hytten 1960

Bilde lånt fra:
Historiske Bilder Sørfjorden Rødøy

Diverse

1898

Husmann Peder Kristian Gaarde Johannessen, Hyten

Død 29.6.1898. 48 år. Attfunnen. Båten velta og sokk i Nordfjorden.

1886

Hytten - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 22
•Gammelt matrikkelnr: 81
•Navn på gård: Hytten
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 145 Hytten Nils Larsen 0-41 0-0-1-1

Navn

b.16, s.165
22. Hytten. Udt. hý2tta [fra Rødø opgivet hy2ttan eller
hø2ttan].

Efter den fra Rødø som sikker opgivne Udt. er det vist tvivlsomt, om Navnet er Ordet Hytta f., Hytte. Maaske hører det snarere til Hytt m.,Spids, Pig (se Ross), som bruges i Fjeldnavne, som Aamotshytten og Hovmandshytten i Opdal og Fjeldkjøshytten i Børsen. Gaarden ligger ved Ud-løbet af Hyttelven, som kommer fra Hyttavand, ved hvilket der er nogle spidse Fjeldtoppe, hvoraf den ene efter Kartet heder Hyttatuva. Paa Hytte
i Betydning af Smeltehytte som ved Hytta i Klæbu kan der her ihvertfald ikke tænkes.

© RLA.