Gård Gjersvik (7) - bruk nr 5 og flere

07.05 KLUBVIKEN

07.05 2007 Ragnar Gjersvik

2007 Eier Ragnar Gjersvik

Gnr 7, bnr 5 er solgt for kr 100.000 fra Lill Nilsen til Ragnar Gjersvik (06.08.2007).

07.05 Sigvald Jakobsen

1950 Eier: Sigvald Jakobsen

Skyld av 16 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

07.05 Olaf Jakobsen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaf Jakobsen 26.04.1861 Rødøy hf g Gaardbruker og fisker b
002 01 Nilsine Severinsdatter 06.04.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Kaia Olufsdatter 13.01.1889 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
004 01 Sigvald Olufsen 12.10.1893 Rødøy s ug Fiskeri b
005 01 Anna Olufsdatter 17.09.1897 Rødøy d ug Datter f
006 01 Torger Olufsen 21.09.1905 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Oluf Jakobsen 1861 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Gaardsdrift Husmand m J b
002 01 Nilsine Severinsen 1861 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Sofie Olufsen 1887 Rødøy herred* D ug Kreaturstel b
004 01 Kaja Olufsen 1889 Rødøy herred* D ug hjælper til i Kjøkkenet b
005 01 Olga Olufsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Sigvald Olufsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Anna Olufsen 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Nilsine Severinsdtr

1910: 002 01 Nilsine Severinsdatter 06.04.1861 Rødøy hm g Gaardmandskone b
1900: 002 01 Nilsine Severinsen 1861 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b

1905 sønn: Torger Jakobsen

1910: 006 01 Torger Olufsen 21.09.1905 Rødøy s ug Søn b

1897 datter: Anna Jakobsen

1910: 005 01 Anna Olufsdatter 17.09.1897 Rødøy d ug Datter f
1900: 007 01 Anna Olufsen 1897 Rødøy herred* D ug Barn b

1893 sønn; Sigvald Jakobsen

1910: 004 01 Sigvald Olufsen 12.10.1893 Rødøy s ug Fiskeri b
1900: 006 01 Sigvald Olufsen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b

1891 datter: Olga Jakobsen

1900: 005 01 Olga Olufsen 1891 Rødøy herred* D ug Barn b

1889 datter: Kaja Jakobsen

1910: 003 01 Kaia Olufsdatter 13.01.1889 Rødøy d ug Syarbeide (Syerske) b
1900: 004 01 Kaja Olufsen 1889 Rødøy herred* D ug hjælper til i Kjøkkenet b

1887 datter: Sofie Jakobsen

1900: 003 01 Sofie Olufsen 1887 Rødøy herred* D ug Kreaturstel b

07.05 1910 Jakob Larsen

1865 folketellingen

001 01 Jakob Larsen 42 Rødø Præstegjd Husfdr g Husmd med Jord Fisker
002 01 Gurine Olsdatter 43 Verdalen hans Kone g
003 01 Johan Jakobsen 15 Rødø Præstegl deres Børn ug
004 01 Karen Jakobsdatter 9 Rødø Præstegl deres Børn ug
005 01 Oluf Jakobsen 5 Rødø Præstegl deres Børn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Jakob Larsen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Husmd med Jord Fisker
Husdyr: ku1 få2 gj2

1847 Jakob Fredrik Larsen

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1847:
1847-01.1846. Inderste Jakob Fredrik Larsen, 31 år, "for at bosette seg på plassen Klubvik" Gjersvik. Fra Lurø, født Vefsen. Attest 22.11.1846.
Kom sammen med kona Gurine Olsdtr, 29 år og sønnen Ove Edvard, 3 år.

Ektefelle: Gurine Olsdtr

Født Verdalen, men kom sammen med ektefelle og sønnen Ove Edvard (3) fra Lurøy 1846.

Sønn: Ove Edvard Jakobsen

Ove omkom på Lofothavet 10.4.1860 sammen med 2 andre drenger, Jens Amundsen og Lars Jensen. Ingen ble funnet.

Sønn: Oluf Andres Jakobsen

Overtar som brukere her og finnes i tellingen 1865-1875-1900 og1910.

07.06 Nyheim

1950 Eier Bernhard Didriksen

Skyld av 30 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

07.07 Gjerstad

1950 Eier Reidar Benjaminsen

Skyld av 8 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.