Gård Kisten (40)

Diverse

1910

Baard Samuelsen Grinden

Dør på gården Kisten 27.01.1910. Gravlagt 30.01.2010. Nevnes som gift fattigelm. Skal være født Finnås 1829, bosatt Kisten. Døde av aldersom.

1886

Kisten - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 40
•Gammelt matrikkelnr: 99
•Navn på gård: Kisten
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 101 Kisten Lars Severinsen 0-95 0-1-10-10

1867

Garnbøter Mons Jokumsen

Døde på gården Kisten 45 år gammel den 9.8.1867. Gravlagt 13.8.1867. Ukjent person ellers.

1852

Else Birgitte Andersdtr

Dør på gården Kisten 13.12.1852. Inderstkone. Kan ikke plassere henne. Gravlagt 20.12.1852. Lenke til hennes far - Anders (Andreas) Iversen på gården Vernes Nordre.

1832

Enke Sophie Hansdtr

Dør på gården Kisten 28.2.1832 80 år gammel. Enke. Gravlagt 6.5.1832.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1370 Ole 1 qværn i brug 8 s.

1647

Skattematrikkel

K i s t e n 2t pd .
Joenn 22 pd . Forarmitt . Rødøe pre steboell b ygg e r .

1610

Navn

b.16, s.167
40. Kisten. Udt. Kí1ssten; vist rettelig Kí2ssta efter et Fjeld af samme Navn [Kí2ssta skal der siges om Vandet, om Gaarden í Kí2ssten]. -- Kiste 1610. 1614. Kisten 1661. Kiisten 1723.

Gaarden ligger ved en Aas Udløb i et Vand, som gjennem en kort Strøm har Afløb til Værangen; ovenfor Gaarden er et Fjeld Kistatinden. Kisten findes nogle Gange brugt som Fjeldnavn vel, altid udt. Kista, og endnu oftere Kistefjeld og Kistetinden. Om Fosse findes det brugt i Kistefossen paa Ringe-rike og i Ibbestad. Beslægtet er udentvivl ogsaa Gaardnavnet Kiste i Botne og i Slemdal, paa begge Steder i RB. skrevet i Kistu. Det kunde synes rimeligt, at Navnet her opr. tilhører Fjeldet og derfra er gaaet over paa Vandet og Gaarden. Som Fjeldnavn kunde det sammenlignes med Byrða, en Kasse, Binge, brugt som Navn paa en bjergfuld Ø. Det maa dog merkes, at Fritzner (II S. 289) formoder, at kista i Stedsnavne har betegnet et Pas, en Indsnevring i eller gjennem Fjeld. Efter denne Opfatning kunde Navnet opr. have tilhørt den Snevring, gjennem hvilken Elven gaar ud i Vandet,eller selve Elven. Kista er et Fremmedord, som efter S. B. sandsynlig er
kommen ind i Vikingetiden. Den Enstavelsesbetoning, som nu tildels er opgivet, kan ikke være ægte og oprindelig.