BØKVALVIK A

49.06 1910 Kristen Jakobsen

1920

Matrikulert fra plass til bruk

Dette var tidligere en plass under gården 49.01. Det ble delt fra bnr 1 den 27.4.1920.

1910 FT

Husmann og smed - Kristen Jakobsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kristen Jakobsen 03.07.1868 Skjærstad hf g Smed og Husmand b
002 01 Helene Davidsdatter 10.01.1867 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Anne Kristensdatter 25.03.1898 Rødøy d ug Datter b
004 01 Konrad Kristensen 09.03.1900 Rødøy s ug Søn b
005 01 Hilmar Kristensen 05.11.1901 Rødøy s ug Søn b
006 01 Kristian Kristensen 08.04.1903 Rødøy s ug Søn b
007 01 Thorvald Kristensen 12.10.1905 Rødøy s ug Søn b
008 01 Dina Kristensdatter 11.06.1910 Rødøy d ug Datter b

1900 FT

Husmann og smed - Kristen Jakobsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kristen Jakobsen 1868 Skjærstad Nor Hf g Smed og jordbruger b
002 01 Helene Davidsdatter 1867 Rødøy herred* Hm g Husmandskone og væverske b
003 01 Konrad Kristensen 13.03.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Anne Kristensdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Helene Davidsdtr

1910: 002 01 Helene Davidsdatter 10.01.1867 Rødøy hm g Hustru b
1900: 002 01 Helene Davidsdatter 1867 Rødøy herred* Hm g Husmandskone og væverske b

Barna:

Sønnen: Kristian tok navn KVALVIK, etter plassen/bruket han kom fra.
Sønnen: Hilmar tok navn etter faren fornavn og kalte seg KRISTENSEN
Sønnen: Thorvald tok navn etter fares etternavn og kalte seg JAKOBSEN.
Alle disse ble boende i Rødøy hele livet.

1910

Datter: Dina Kristensdtr

1910: 008 01 Dina Kristensdatter 11.06.1910 Rødøy d ug Datter b

1905

Sønn: Thorvald Jakobsen

1910: 007 01 Thorvald Kristensen 12.10.1905 Rødøy s ug Søn b

1903

Sønn: Kristian Kvalvik

1910: 006 01 Kristian Kristensen 08.04.1903 Rødøy s ug Søn b

Mer om Kristian

Kristian Kvalvik ble senere bosatt på Rødøya 74-21.

1901

Sønn: Hilmar Kristensen

1910: 005 01 Hilmar Kristensen 05.11.1901 Rødøy s ug Søn b

1900

Sønn: Konrad Kristensen

1900: 003 01 Konrad Kristensen 13.03.1900 Rødøy herred* S ug Barn b
1910: 004 01 Konrad Kristensen 09.03.1900 Rødøy s ug Søn b

1898

Datter: Anne Kristensdtr

1900: 004 01 Anne Kristensdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
1910: 003 01 Anne Kristensdatter 25.03.1898 Rødøy d ug Datter b

Dattersønn Hjallis

Klipp NA. © RLA. 1955-