Gård Bjerga (53)

Bruk nr 1 C

På grunn av mange brukere er bnr 1 delt på to sider.

Bruk nr 1 B

Bruk nr 1 A

Fra folketellingen 1801 og noe oppover i tid.

Bnr nr 2 og høyere

1700

1600

Kart

Kartutsnitt av gården Bjerga.© RLA.

Under den vakre Blokktind ligger gården Bjerga, idag (2016) en fraflyttet gård. Innenfor ligger Kjettholmen og nabogården Kjetvik - som også er fraflyttet.

Div

Riktig omtale: PÅ Bjerga.

1886

Bjerga - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 53
•Gammelt matrikkelnr: 112
•Navn på gård: Bjerga
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 114 Bjerga Lorents Lorentsen 0-77 0-0-7-7 Alm. skr. Bjørgaa.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1380 Lars 1 qværn i brug 4 s.

1670

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.169
57. Breivik. Udt. brei2víKa. -- Breuig 1610. 1614. Breuiigh 1661. Breviig 1723.

1647

Skattematrikkel

Biørge 1 w.
Thollach
Wernich
1/2 w hver
Rødøe presteboell bygger
3 ort.

Gårdstun

© RLA. 1961.

© RLA. 1961.

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 16 x 12 Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938 Søkeord: fjell, hesjer Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46560 Internnr: NBR9602:00513

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 12 x 16 Fotograf: Wilse, Anders Beer Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: landskap, gård, fjell
Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46562 Internnr: NBR9602:00515

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 12 x 16 Fotograf: Wilse, Anders Beer Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: fjell, gård
Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46561 Internnr: NBR9602:00514

Digital kopi av original: Negativ s/h safety 12 x 16 Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: fjell, gård, barn, kvinne
Utfyllende opplysninger: Prot: Tjøngsfjorden ved Bjerga imot Bloktind Sted: Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.W 46563 Internnr: NBR9602:00516

Digital kopi av original: Negativ s/h nitrat 2.4 x 3.6 Fotograf: Wilse, Anders Beer
Eier: Norsk Folkemuseum Datering: 1938
Søkeord: fjell, landskap, gård
Utfyllende opplysninger: Prot: Bloktind med Bjergå gård
Sted:Rødøy Bjerga
Rødøy Blokktinden
Tilvekstnummer: NF.WF 08521 Internnr: NBR9204:11759