Gård Blok (52)

Slektsbok "Fra Blokk til Bolga" - en slektshistorie fra Rødøy og Meløy.

© Karl-Ole Torissen 2006.

Undersider

Diverse

1917 Oldfunn

Oldfunn Blok

Paa Haakaringa i Rødøy er ifølge H.Bl. fundet 2 skiferkniver i brukket tilstand, og paa Blok er fundet 3 lignende. Slike ting findes ofte, men folk tar ikke vare paa fundene, eller forstaar ikke at gjenstandene har interesse. Paa Haakaringa er tidligere fundet 2 kniver og et spydskaft, alt av skifer, som nu opbevares i Tromsø musum. (NA 22.9.1917).

1886 Blok - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 52
•Gammelt matrikkelnr: 111
•Navn på gård: Blok
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 113 Blok Jon Larsen Fælle 1-23 0-2-4-4

1870

Innerste eller tjener?:
Fredrik Sivertsen (23 år) omkommer ved forlis i Lofoten 5. april 1870.
Det er da opplyst at han er bosatt Blok i Rødøy. Han etterlater seg fattige foreldre i Mo prestegjeld.

1846 avdød person

Fredrik Angel Iversen, f. 1846, bosatt ved død her på gården. Død 4.april 1870. ”Omkom under fisket i Lofoten (halvfemterømming). Ble ikke funnet.

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1377 Hans 1 qværn i brug 8 s.
1378 Ole 1 qværn i brug 8 s.

1647 Skattematrikkel

Bloch 1 w.
Christenn 1 w.
Rødøe presteboell bygger.
3 ort.

1567 Navn

Gårdsnavnet

b.16, s.168

52. Blok. Udt. b£å1kken [fra Rødø opg. b£åkk]. -- Blotth
1567. Block 1610. 1614. 1661. 1723.

Samme Navn er vel Blokken i Sortland. Det er tvivlsomt, om Blokka, et Tjern i S. Odalen, og Blokketjern i N. Odalen, Eidskogen og Grue er be-slægtede Navne; forskjelligt er ialfald Gaardnavnet Blokkan i Meldalen og iHølandet ST., der er opstaaet ved Ligedannelse af en Stamme blik-. Gaarden her ligger under den høie Bloktind ved Blokvand. Ordet er efter S. B. vel det i Skriftsproget brugte Fremmedord Blok, anvendt som Fjeld-navn, jfr. svensk Dial. blokk n., "något ovanligt stort" (Rietz); jfr. Klippeblok,
Stenblok.

1653 - datter av bruker på Blok