Gård Breivik (57)

© RLA. 1961.

 

- Bruk nr 1 s2

Hovedsiden

09 Aud Johanne Johsen, g. Johansen, eier og bruker
08 Johan Johnsen, eier og bruker
07 Johan P.E. Johnsen, eier og bruker
07 Peder Johnsen, husmann

To generasjoner av denne familie på 1-siden

57 01 09

AUD JOHANNE JOHNSEN g. J0HANSEN, eier

Skjøte fra faren på gården, datert 16.august 1978.

Ektefelle: Johannes Johansen

Født den 24.2.1932 på Gjerøy.
Johannes Benjamin Johansen døde hjemme den 3. januar 2003.
Gravlagt fra Tjongsfjord kirke den 10. januar 2003.

Bodde tidligere Gjerøy

Bodde på 77-36 Åsheim på Gjerøy Søndre.

BARN:

1980 Torbjørn Sverre Ivar Johansen

Født den 7. juni 1980.

1974 Magnhild Johanne Johansen

Født den 29. juni 1974.

1972 John Arne Johansen

Født den 29. desember 1972.

57 01 08 1994

Johan døde 30.06.1994

Født den 5. august 1911. Død 30.6.1994. Gravstøtte (foto) på Tjong gamle gravgård. Opplysninger fra gravstedregisteret.

JOHAN JOHNSEN, selveier

1950

Eier og bruker: Johan Johsen (1911).
Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1920

Bosatt hjemme på gården hos sin far, enkemanden.
1920 ft: 004 Johan Johansen 01 1911-08-05 Rødø - s ug Pf

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Astrid Amalie Novik

Før den 30. mars 1899.
Døde på gården Breivik den 24. mars 1984.

Arbeidet som lærerinne:

Hun var lærerinne i Svinvær før hun kom til Brevik.
Hun skal ha begynt som lærer ved skole i Rødøy fra så tidlig som før 10.10.1947.

Hun arbeidet som lærinne til 1.1.54?

Datter: Aud Johanne Johnsen, g. Johansen

Født den 17. februar 1942.
Overtar som bruker her etter faren.

57 01 07 1937

1937 døde her

Johan døde her den 20. november 1937. Gravlagt på Tjong gamle gravgård den 30, november 1937.

JOHAN PEDER EIDE JOHNSEN, selveier

1920 ft: 001 Johan Peder Eide Johnsen 01 1873-06-08 Rødø - hp e Jordbruk S
1910 ft: 001 01 Johan Johnsen 08.06.1873 Rødøy hf g Gaardbr. selveier og fisker b

1920 folketellingen (57 01)

001 Johan Peder Eide Johnsen 01 1873-06-08 Rødø - hp e Jordbruk S
002 Maren Eline Tomasdatter 01 1873-05-02 Rødø - tj ug Husholderske
003 Marianne Elinde Johansen 01 1907-07-29 Rødø - d ug Pf
004 Johan Johansen 01 1911-08-05 Rødø - s ug Pf

1910 folketellingen

001 01 Johan Johnsen 08.06.1873 Rødøy hf g Gaardbr. selveier og fisker b
002 01 Amanda Nilsdatter 29.07.1883 Melø hm g Gaardmandskone b
003 01 Ane Johansdatter 01.03.1906 Rødøy d ug Datter b
004 01 Marianne Johansdatter 29.07.1907 Rødøy d ug Datter b

1875/1900

Bosatt hjemme hos sine foreldre på gården her.

EKTEFELLE og BARN

Ektefelle: Amanda Nilsdtr Våtvik

1910 ft: 002 01 Amanda Nilsdatter 29.07.1883 Melø hm g Gaardmandskone b
Amanda er født i Meløy.
Hun døde 25. mars 1916 og er gravlagt på Tjong gamle gravgård den 4, mars 1916.

BARN:

1908 døpt datter: Mariann Elinde Johnsen

1908.3P 29.07.1907 21.06.1908 19.08.1907 Marianne Elinde E gdb Johan Johnsen Breivik 1873
Amanda Johanne Nilsd 1882

Mer om MARIANNE

1920 ft: 003 Marianne Elinde Johansen 01 1907-07-29 Rødø - d ug Pf
1910 ft: 004 01 Marianne Johansdatter 29.07.1907 Rødøy d ug Datter b
Engevikslekta, side 71: Trygve Johan Krogh, født Halsa i Meløy 12.april 1902, død Ågskardet i Meløy 14.oktober 1973. Viet 1.ekteskap til Marianne Johnsen, Tjongsfjorden i Rødøy. Viet 2.ekteskap: Ragna Hansine. 5 barn, alle fra 1.ekteskap. Bosatt Ågskardet i Meløy

1906 døpt datter: Ane Johanna Johnsen

1906.8P 01.03.1906 01.07.1906 14.03.1906 Ane Johanna E gdb Johan Peder Eide Johnsen Breivik 1873
Amanda Johanna Nilsdat 1882

Mer om ANE:

1910: 003 01 Ane Johansdatter 01.03.1906 Rødøy d ug Datter b
Hun døde som barn.

1911 døpt sønn: Johan Johnsen

1911.23G 05.08.1911 10.09.1911 Johan E gdb Johan Johnsen Breivik 1873
h Amanda Johanna Nilsd 1882

Mer om JOHAN:

1920 ft: 004 Johan Johansen 01 1911-08-05 Rødø - s ug Pf
Overtar som bruker etter faren.

ANDRE personer:

Maren Eline Tomasdtr, husholderske

1920 ft: 002 Maren Eline Tomasdatter 01 1873-05-02 Rødø - tj ug Husholderske

57 01 06 1924 Peder (Per) Olai Hagen Johnsen

1924 Peder dør her

Han var født her 29.5.1875 som sønn av forrige bruker her.
Peder dør her den 13. mai 1924. Gravlagt gravplass på Tjong Nedre 23.mai 1924.

1920 folketellingen (57 01)

001 Peder Olai Hagen Johnsen 01 1875-05-29 Rødø - hp g Fiskeri med smaabaat fra hjemmet
002 Jensine Marie !! 01 1878-08-18 Vefsen - hu g Husmor
003 Aagot Johanna Pedersen 01 1905-08-28 Rødø - d ug Tjenestepike - alt forefaldende arbeid inden og utendørs i hjemmet
004 Beret Helene Pedersen 01 1907-09-12 Rødø - d ug Pf
005 Ovalda Johanna Pedersen 01 1909-06-08 Rødø - d ug Pf
006 Josefine Pauline Pedersen 01 1911-05-05 Rødø - d ug Pf
007 Elise Jonette Pedersen 01 1912-10-19 Rødø - d ug Pf
008 Arne Johan Karolius Pedersen 01 1914-08-25 Rødø - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:

001 01 Peder Johnsen 29.05.1875 Rødøy hf g Husm. med jord, fisker og stenarb. b
002 01 Jensine Andersdatter 18.08.1878 Vefsen hm g Husmandskone b
003 01 Elfrida Pedersdatter 26.01.1900 Vefsen d ug f
004 01 Anna Pedersdatter 14.05.1902 Rødøy d ug b
005 01 Dagmar Pedersdatter* 18.10.1903 Rødøy d ug b
006 01 Aagot Pedersdatter* 28.08.1905 Rødøy d ug b
007 01 Beret Pedersdatter* 12.09.1907 Rødøy d ug b
008 01 Ovalda Pedersdatter* 08.06.1909 Rødøy d ug b
009 02 Kristian Kristensen 14.04.1838 Rødøy b e Fiskeri husmand mt
010 02 August Kristiansen 25.05.1864 Rødøy b g Fiskeri husmand mt

1908 Husmann på Naustbakken

År 1900 er han bosatt med familie hjemme hos foreldrene.

Den 20.juli 1908 skrives husmannskontrakt mellom han og gårdbrukeren på 57-01, broren Johan. Johan Falch og Elvinius Tjong er vitner. (Kopi mottatt fra Aud).

Peder forplikter seg til 6 dagers pliktarbeid i året. Det kan ikke kreves mer enn 3 dager sammenhengende arbeide, det må minst være 3 dagers opphold imellom. Kontrakten beskriver også størrelsen på plassen. Havning tilkommer husmanden for de kreaturer han føder på plassen, unntatt geit. Kontrakten er bindende for begge parter så lenge de nå oppførte husene blir stående på plassen. Derimot skulle fraflyttning av husene finne sted, bortfaller all rett ifra husmannen til plassen og skal således overtakes av hovedbrukets bruker.

EKTEFELLE:

Ektefelle: Jensine MarieAndersdtr

1920 ft: 002 Jensine Marie !! 01 1878-08-18 Vefsen - hu g Husmor
1910 ft: 002 01 Jensine Andersdatter 18.08.1878 Vefsen hm g Husmandskone b
1900 ft: 007 01 Jensine Andersdr. 1878 Vefsn Nor Sønnekone g Sønnekone b

1898 viet

Peder ble viet Rødøy kirke 6.november 1898 til Jensine Marie Andersdtr f. 1878 i Vefsen, datter av Anders Jørgen Eriksen Lindoft? Nevnes her som sønn av gårdbruker Jon Kristian Johannessen. Jensine er nevnt konfirmert i Vefsn 1893.

BARNA:

1900 datter: Elfrida Johnsen

1910:003 01 Elfrida Pedersdatter 26.01.1900 Vefsen d ug f
1900: 008 01 Elfrida Pedersdatter 26.01.1900 Vefsn Nor Sønnesøn!! ug Sønnesøn!! b

Mer om ALFRIDA:

1901 døpt sønn: Arthur Johan Bang Johnsen

1901.7G 30.04.1901 01.05.1901 Artur Johan Bang E fisker Peder Jonsen Breivik 1878
Jensine Marie Andersdtr 1880

Mer om ARTHUR:

1902 døpt datter: Anna Marie Johnsen

1902.17P 17.05.1902 10.08.1902 02.06.1902 Anna Marie E fisker Peder Jansen Breivik 1875
Jensine Marie Andersen 1878

Mer om ANNA:

1910 ft: 004 01 Anna Pedersdatter 14.05.1902 Rødøy d ug b

1903 døpt datter: Dagmar Elinde Johnsen

1904.29P 18.10.1903 04.09.1904 17.01.1904 Dagmar Elinde E fisker Peder Johnsen Breivik 1875
Jensine Andersen 1877

Mer om DAGMAR:

1910 ft: 005 01 Dagmar Pedersdatter* 18.10.1903 Rødøy d ug b
Skal ha vært bosatt Flatanger.

1906 (1905) døpt datter: Aagot Johanne

1906.12P 28.08.1905 08.07.1906 10.10.1905 Aagot Johanne E fisker Peder Johnsen Breivik 1875
Jensine Marie Andersen 1878

Mer om AAGOT:

1920 ft: 003 Aagot Johanna Pedersen 01 1905-08-28 Rødø - d ug Tjenestepike - alt forefaldende arbeid inden og utendørs i hjemmet
1910 ft: 006 01 Aagot Pedersdatter* 28.08.1905 Rødøy d ug b
Skal ha vært bosatt i Trondheim.

1909 (1908): døpt datter: Berit Helene Johnsen

1908.13P 12.09.1907 12.07.1908 10.12.1907 Berit Helene E husm Peder Johnsen Breivik 1875
Jensine Andersen 1878

Mer om BERIT:

1920 ft: 004 Beret Helene Pedersen 01 1907-09-12 Rødø - d ug Pf
1910 ft: 007 01 Beret Pedersdatter* 12.09.1907 Rødøy d ug b
Ugift. Bosatt Trondheim.

1909 døpt datter: Ovalda Johanne Rønneberg Johnsen

1909.23P 08.06.1909 15.08.1909 Ovalda Johanne Rønneborg E fisk Peder Johnsen Breivik Breivik 1875
Jensine Marie Andersdat 1877

Mer om OVALDA:

1920 ft: 005 Ovalda Johanna Pedersen 01 1909-06-08 Rødø - d ug Pf
1910 ft: 008 01 Ovalda Pedersdatter* 08.06.1909 Rødøy d ug b
Skal ha blitt gift med en fra Gjerøy?

1911 døpt datter: Josefine Pauline Johnsen

1911.33P 15.05.1911 27.08.1911 Josefine Pauline E fisker Peder Olai Johnsen Breivik 1875
h Jensine Marie Andersdatter 1878

Mer om JOSEFINE:

1920 ft Breivik: 006 Josefine Pauline Pedersen 01 1911-05-05 Rødø - d ug Pf
Skal ha bodd Holandsdsfjord i Meløy.
Gravregister for Meløy: Fore gamle gravgård: Josefine Pauline KVANÅLI. Født den 15.05.1911. Død 25.01,2002. Ikke foto av gravstøtte ved søk 02.2020.

1913 døpt datter: Elise Jonette Benjamine Johnsen

1913.7P 19.10.1912 29.06.1913 Elise Jonette Benjamine E hus Peder Olai Johnsen Breivik 1875
hust Jensine Marie Andersen 1878

Mer om ELISE:

1920 ft Breivik: 007 Elise Jonette Pedersen 01 1912-10-19 Rødø - d ug Pf
Skal ha vært bosatt Østersund.

1915 (1914) døpt sønn: Arne Johan Kornelius Johnsen

1915.14G 25.08.1914 25.07.1915 Arne Johan Karolius E fisker Peder Johnsen Breivik 1875
hust Jensine Marie 1878

Mer om ARNE:

1920 ft Breivik: 008 Arne Johan Karolius Pedersen 01 1914-08-25 Rødø - s ug Pf
Nevnt bosatt Ørnes i Meløy.
Gravplass-register for Meløy:
Fore gamle gravgård. Arne Johan Johnsen, f. 25.08.1914. Død 23.12.1985.
Ingen gravstøttefoto pr (02.2020).

ANDRE:

1845 avdød: Hedevig Kristoffersen

”Taus”.
Hedevig Kristoffersen f. 12.mai 1877 i Kila, dør her som småbrukerenke 1.mars 1945. Gravlagt Tjong Nedre 9.mars 1945. Hun huskes som taus her og at hun hadde en datter.

Mer om HEDEVIG:

Hedevig Bertine Zahl Hansdtr var datter av Hans Johans Jensen og Albertine Pedrikke Andersdtr. År 1900 er hun i tjeneste hos Ole Edvard Olsen på gården Sleipnes 66-01. Hedevig blir 18.juni 1911 viet i Rødøy kirke til enkemann Martin Kristoffersen f. 1862. Martin er år 1900 bosatt på Dybdalen under gården Seines 67 med kone og 2 sønner.

1910 August Kristiansen, midlertidig bosatt

1910 ft: 010 02 August Kristiansen 25.05.1864 Rødøy b g Fiskeri husmand mt

1910 Kristian Kristensen, midlertidig bossatt

1910 ft: 009 02 Kristian Kristensen 14.04.1838 Rødøy b e Fiskeri husmand mt