Gård Gjesøy (72)

Diverse

1886

Gjesøy - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 72
•Gammelt matrikkelnr: 131
•Navn på gård: Gjesøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 136a Gjesøen Fredrik Sivertsen 1-57 0-3-20-20
2 136b Gjesøen Zakarias Olsen 1-57 0-3-20-20

1923

Kommunestyre/formannskap: Sak 112:

Kommunestyre/formannskap: Sak 112:
Fornyet behandling av sak no.108 d. å. angaaende kontragaranti Kommunen for dens garderte garanti like ovenfor Johan Larsen, Gjesøy og sønnens laan i fiskerbanken.
Siden saken i forrige møte behandledes har Karl Arntsen, Valvær ogsaa stillet sig som kontragarantist for Johan Larsen og sønnens laan, hvoretter kommunen anser sig fuldt betrygget.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1360 Christen 1 qværn i brug 4 s.

1647

Matrikkelutkastet

G i s ø e n 2 \v .
J ohannes I \V .)
Erich I w . )
R ød øe pr e steboell bygg er .

1567

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.170
72. Gjesøen. Udt. jé2ssøia. -- Geidtzønn 1567. Giedtzøen, Gierßøenn 1610. 1614. Gißøn 1661. Giedsøen 1723.

Maaske *Geitisøy, sms. med Mandsnavnet Geitir (PnSt. S. 88).

Brevhuset

8189 Kamsøy

8189 KAMSØY (nedlagt)
Brevhus II - Rødøy (Nordland)
Opprettet : 1950-02-01
Nedlagt : 1976-11-30
KAMSØY brevhus II, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postktr, ble opprettet den 1.2.1950. Posten til stedet ble sendt med Nord-Helgeland posteksp. Sirk. 8, 31.3.1950.
Brevhuset fikk i 1973 status av brevhus I.
8189 KAMSØY brevhus I P ble lagt ned fra 1.12.1976. Ny postadresse: 8180 RØDØY. Sirk. 35, 10.12.1976.
"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt des. 1949.
(8189)
Brevhusstyrer:
Erling Fredriksen 1.2.1950 (f.1913).

8189 Kamsøy

© RLA.

Ragnvald Branum (1968).

RLA 21101