Gård Håkaringen (06) bnr 1

Hovedside

FAMILIENE:
1950 Kristian Jensen
1910 Jens Jensen
1900 Benoni Eriksen
1875 Iver Pedersen
1865 Peder Rikard Isaksen

06.01 1950 Kristian Jensen

1950

Eier og bruker - Kristian Jensen

Skyld av 51 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

06.01 1910 Jens Jensen

1910

Eier og bruker - Jens Jensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Jens Jenssen 26.01.1850 Meløy hf g Gaardbr. og tilsynsmand ved fyrlygter b
002 01 Rønaug Pedersdatter 27.10.1857 Sel hm g Gaardbr.kone b
003 01 Kristian Jenssen 17.01.1886 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Paul Jenssen 20.02.1888 Rødøy s ug Træarbeider f
005 01 Rikard Jenssen 13.12.1889 Rødøy s ug Fisker f
006 01 Theodora Jensdatter 26.08.1893 Rødøy d ug Datter b
007 01 Robert Jenssen 12.06.1895 Rødøy s ug Søn b
008 01 Johannes Jenssen 28.03.1897 Rødøy s ug Søn b
009 01 Gunhild Jensdatter 28.03.1899 Rødøy d ug Datter b
010 01 Signe Lauritsdatter 04.02.1892 Rødøy tj ug Gaardbr.datter (tjenestepike) b

1900

Eier og bruker - Jens Jensen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Jens Jenssen 1850 Rødøy herred* Hf g Fyrlampevogter og Jordbrug Gaardbruger S f
002 01 Rønnaug Pedersdatter 1857 Vaage Hm g Gaardmandskone b
003 01 Adrianne Jensdatter 1882 Rødøy herred* D ug Husgjerning og Kreaturstel b
004 01 Ingeborg Jensdatter 1884 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Kristian Jenssen 1886 Rødøy herred* S ug Fisker f
006 01 Paul Jenssen 1888 Rødøy herred* S ug Fisker b
007 01 Rikard Jenssen 1889 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Teodora Jensdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
009 01 Robert Jensen 1895 Rødøy herred* S ug Barn b
010 01 Johannes Jenssen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
011 01 Gunhild Jensdatter 28.03.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

1886

Matrikkel

1 67a Haakaringen Jens Jensen 1-16 0-1-1-1

Jens Olai Jensen

Født 16.1.1850 i Meløy.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Rønnaug Pedersdr

Født 27.10.1857 i Vaage

1899

Gunhild Jensen

Født 28.3.1899 på Håkarengen. Bosatt hjemme hos foreldrene 1900 og 1910.

1897

Johannes Jensen

Født 1897 på Håkarenga. Utandret til Amerika 1924.

1895

Robert Jensen

Født 1895 på gården Håkaringen. Utvandret Amerika 1913.

1893

Theodora Jensen

Født 1893 på gården Håkaringen. Nevnt bosatt hos foreldrene 1900 og 1910.

1889

Rikard Johan Jensen

Født på Håkaringen 13.12.1889. Utandret til Amerika i 1911.

1888

Paul Rengnaldo Jensen

Født Håkaringen 17.2.1888. Bosatt hjemme folketellingen 1900 og 1910. Ektefellen het Signe Bergitte Hermanda Anker Jensen.

1886

Kristian Jensen

Født 17.1.1886. Bosatt hjemme ved tellinga 1900 og 1910. Nevnt i kilde 1957.

1884

Ingeborg Jensdtr (Inga)

Da er familien kommet til Håkaringen og hun er født her 3.4.1884. Bosatt hjemme 1900, men ikke ti år senere.

1882

Adrianne Jensdtr

Født 8.8.1882 på Gjerøy. Bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1900. Ikke nevnt der 1910.

ANDRE:

1910 FT

Tjenestejente: Signe Lauritsdtr

1910: 010 01 Signe Lauritsdatter 04.02.1892 Rødøy tj ug Gaardbr.datter (tjenestepike) b

06.01 (67a) Benoni Eriksen

1900

Kaarmann - Erik Benoni Eriksen

012 01 Erik Eriksen 1826 Rødøy herred* EL e Kaarmand f
(Bosatt hos etterfølgende bruker Jens Jensen).

1900

Midlertidig bosatt på gården Nordnesøy

1900:004 01 Erik Eriksen 1827 Rødøy herred* B %%EL%% e Fisker & kaarmand mt

1875

Bruker - Erik Benoni Eriksen

001 01 Erik Eriksen 1828 Rødø hf g Gaardbr. Leilænding, Fisker b
002 01 Maren Kristensdatter 1847 Rødø Hans Kone g b
003 01 Karolius Eriksen 1871 Rødø s b
004 01 Kristine Eriksen 1872 Rødø d b
005 01 Lise Larsdatter 1863 Rødø Pleiebarn b
006 01 Kristen Kristensen 1790 Rødø Svigerfader e Forsørges af Svigersøn no 1 delvis Fattighjælp b

Utsæd/husdyr:

E. Eriksen
Utsæd: by1 1/2 ha1/2 po5 1/2
Husdyr: he1 ku2 ka1 få8

Ektefelle: Maren Katrine Kristensdtr

Født den 6. april 1847 som datter av Kristen Kristensen og Hanna Sakariasdtr.
1875: 002 01 Maren Kristensdatter 1847 Rødø Hans Kone g b

1865

Bruker - Erik Benoni Eriksen

001 01 Erik Eriksen 35 Rødø Præstegjl Husfader g Leilændig Gaardbr og Fisker
002 01 Else Pedersdatter 55 Rødø Præstegjl hans Kone g
003 01 Ane Sivertsdatter 25 Mo Præstegjæld ug Tjenestepige
004 01 Elias Benjaminsen 1 Rødø Præstegjæld hendes Søn ug
005 01 Iver Pedersen 30 Rødø Præstegjæld Logerende g Fisker
006 01 Bergithe Paulsdatter 38 Rødø Præstegjæld hans Kone g tjener paa Gaarden
007 01 Edvart Pedersen 3 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
008 01 Peder Johansen 9 Rødø Præstegjæld hendes Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Erik Eriksen
Utsæd: by1 ha1/2 po3
Brukers yrke: Leilændig Gaardbr og Fisker
Husdyr: he1 ku5 få8

1828

Erik Benoni Benoni Eriksen

Født 5.2.1828 på gården Sandvik 23. Sønn av Erik Olsen og Beret Kristina Bertelsdtr. Foreldre bodde en rekke steder i kommunen og vanskelig å "feste til noen gård". Hele familien tas med under mor gård Sjåvik - Kolvik før 1801.

EKTEFELLE (2)

Ektefelle: Maren Kristensdtr

1875: 002 01 Maren Kristensdatter 1847 Rødø Hans Kone g b

1872

Datter: Kristine Eriksen

1875: 004 01 Kristine Eriksen 1872 Rødø d b

1871

Deres sønn;Karolius Eriksen

1875: 003 01 Karolius Eriksen 1871 Rødø s b

EKTEFELLE (1) og deres/hennes barn:

Ektefelle (1): Else Henrikke Pedersdtr

002 01 Else Pedersdatter 55 Rødø Præstegjl hans Kone g

1844

Deres sønn: Benjamin Eriksen

Født på gården Håkaringen 1. september 1844. Døpt kirken 15. september 1844.
Bosatt som husmann på gården Nordnesøy - bnr 8 Storrisøen.

Hun dør 1870

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Haakaringen 1870 etter Else Henrikke Pedersdtr. Ingen navn nevnt.

Mer om Else - skifte etter hennes far

Lenke til der far var bosatt 1801 - Ringen Indre 1801 og før.
Skifter i Rødøy.
Skifte Håkaringen 1832 etter Peder Isachsen.
Ektefelle Maren Henrichsdtr.
Barn: Isak Pedersen (41),
Johannes Pedersen (36),
Lars Pedersen (34),
Gidsken Pederdtr, enke (38), "er i fattigdom".
Else Pedersdtr (26), formynder broderen.
Karen Pedersdtr (22) formynder broderen.
Pedricha Pedersdtr (17) formynder broderen.

1837

Else sin sønn: Peder Rikard Iversen

KIRKEBOKA DØPTE 1837:
Else er antagelig den "Pigen" som 27.2.1837 fikk barnet "Peder Richard" og var bosatt i Haakaringen? Barnefar var Iver Hansen, Fasnes i Overhalden, boende i Svinvohr. Nevnes her som Else Hendrikka Pedersdatter.

ANDRE:

1875 FT

Pleiedatter: Lise Larsdtr

1875: 005 01 Lise Larsdatter 1863 Rødø Pleiebarn b

1875 FT

Svigerfar til bruker:

1875: 006 01 Kristen Kristensen 1790 Rødø Svigerfader e Forsørges af Svigersøn no 1 delvis Fattighjælp b Han er far til huskona.

1865 FT

Tjenestejente: Ane Sivertsdtr

003 01 Ane Sivertsdatter 25 Mo Præstegjæld ug Tjenestepige

Sønn av Ane: Elias Benjaminsen

004 01 Elias Benjaminsen 1 Rødø Præstegjæld hendes Søn ug

06.01 1875 Logerende: Iver Pedersen

1875 FT

Logerende fisker: Iver Pedersen

005 01 Iver Pedersen 30 Rødø Præstegjæld Logerende g Fisker
006 01 Bergithe Paulsdatter 38 Rødø Præstegjæld hans Kone g tjener paa Gaarden
007 01 Edvart Pedersen 3 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
008 01 Peder Johansen 9 Rødø Præstegjæld hendes Søn ug

06.01 1865 Peder Rikard Iversen

1865 FT

Diverse

1832 Skifte

Peter Isaksen

Skifter i Rødøy:
Skifte Håkaringen 1832 etter Peder Isachsen. Ektefelle Maren Henrichsdtr. Barn: Isak Pedersen (41), Johannes Pedersen (36), Lars Pedersen (34), Gidsken Pederdtr, enke (38), "er i fattigdom". Else Pedersdtr (26), formynder broderen. Karen Pedersdtr (22) formynder broderen. Pedricha Pedersdtr (17) formynder broderen. (Født på Ringen Indre - lenke dit)

1803

Ektefelle: Maren Henriksdtr

1803.
brudgom Peder Isachsøn, enkemann, født Rengen, bosatt Rengen.
brur Maren Henricsdtr, pige, født Rengen, bosatt Rangsund.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1801 FT

Ektefelle: Maren Henriksdtr

Hun er født ca 1776 som datter av Henrik Olsen og Else Torkilsdtr. Lenke til Rangsund hvor de var bosatt.,

Sønn: Johannes (Johan) Pedersen

KIRKEBOKA 1832:
21.10.1832. Johan Pedersen. Født og bosatt Håkaringen. 38 år og sønn av Peder Isaksen Håkaringen. Anne Sandrine Erichsdatter, 37 år og bosatt Håkaringen.
Lenke til Anne Sandrine Erichsdtr, hennes foreldre Erik Jonsen og Kristianna Maria Johansdtr på gården Nordfjornes.

Datter: Else Henrikke Pedersdtr

Ut- og innflytta fra gården