Gård Kvalvik (51) - bruk og brukere

© RLA. (712).

 

 

 

 

Åbodsvik foto nr: 8638-23.  Fra venstre: Nelly Nilsen, Bjerga f. 1917.  Linken Norås Bloch, f. 1917, g. Kvalvik.

Tilbake...

Div

1886

Kvalvik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 51
•Gammelt matrikkelnr: 110
•Navn på gård: Kvalvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 112 Kvalvik Thomas Davidsen 0-72 0-0-23-23

BRUK OG BRUKERE

Frithjof

Bnr 1 Kvalvik

Eier og bruker - Frithjof Kvalvik

1950

Eier og bruker Nils Thomassen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 51, bnr. 1 Kvalviken
Skyld av 72 øre.
Hjemmelsinnehaver: Nils Th. Kvalvik.
Bruket er eneste matrikulerte i 1950

1910

Eier og bruker - Nils Thomassen

Folketellingen 1910 for gården Kvalvik (51) i Rødøy. Bruk nr. 1.
30.03.1875 Nils Tomassen, f. Rødøy, husfader, g. fisker og gaardbruger. Eiend.
13.12.1871?? Serene Knutsdatter, f. Selje, husmor, g. Gaardmandskone.
10.05.1897?? Trygve Nilsen, f. Rødøy. Søn.
06.04.1898 Knut Nilsen, f- Rødøy. Søn.
28.05.1901? Alfhild Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
01.02.1908 Hjørdis Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
29.01.1910 Alma Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
24.06.1837 Tomas Davidsen, f. Rødøy, husfader, g. Føderaadsmand. Fisker.
1845 Serine Jensdatter, f. Rødøy, husmor, g. Føderaadskone.
02.05.1873 Maren Tomasdatter, f. Rødøy, datter. ug. Syerske.
Merknad fra innskriver: Barne til Nils - brukte alle navnet KVALVIK.

1900 (2)

Innerste - Nils Thomassen

006 02 Nils Tomassen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker og inderst b
007 02 Serine Knudsdatter 1871 Selø Hm g Fiskerkone b
008 02 Trygve Nilsen 1897 Rødøy herred* S ug Søn b
009 02 Knut Nilsen 10.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b
010 02 Udøbt gut 10.09.1900 Rødøy herred* S ug Søn b

Sverre Kvalvik

FFR 1996:50:991
Foto Alsing Einvoll.

Søster og bror

Maren Kvalvik og broren Nils Kvalvik.
Foto Alsing Einvoll.
RLA 1996:50:993

Bnr 1

1900 (1)

Bruker - Thomas Davidsen

001 01 Thomas Davidsen 1838 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Serine Jensdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Jens Thomasen 1879 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn, fisker b
004 01 Olaf Sørensen 1891 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
005 01 Olava Olsdatter 1828 Rødøy herred* Lægdskone ug Lægdskone b

1886

Matrikkel

1 112 Kvalvik Thomas Davidsen 0-72 0-0-23-23

1875 (1)

Bruker av 1/2 gård - Thomas Davidsen

FOLKETELLINGEN 1801:
005 01 Joseph Nielsen 72 Mand 1te ægteskab Holsmand og lever af fiskeri
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab

Utsæd/husdyr:

Thomas Davidsen
Utsæd: by1/4 po2
Husdyr: ku1 ka1 få7 gj2 sv1

ZEFRAK

Hovedgården Kvalvik 51.

Det ble oppmålt et våningshus. En del av huset ble omtalt som ”gammelstua” med mål 6,0 x 3.8 m. Nystua som var bygd på tvers i enden har mål 8,8 x 4,8 m. Nevnt fraflyttet 1975-75. Bilder fra alle sider.

Beskrivelse:
Sydfløyen er den opprinnelige gammelstua, nå sammenbygd med ny fløy. Trolig bygd i ”sildetiden 1880-1890” (gammelstua). Opplysningene IKKE sikker skrives det. Informant Harald Bloch.

Byggherre er nevnt Thomas Davidsen?

Det ble også kartlagt en båtstø av lenge på 20 m (bredde 2,6). Ryddet båtstø i vika nedenfor gårdsbebyggelsen.

Det ble også kartlag en båtstø av lenge 10 m (bredde 4.0). Denne stø ligger i vika øst for selve gårdsbebyggelsen. Den er ryddet slik at den ene siden ligger kloss i bergveggen – lunner øverst. Her ligger også en brygge oppført etter år 1900.


Sefrak 1836-008-074
Sefrak 1836-008-075
Sefrak 1836-008-076

EKTEFELLE og BARN:

1867

Ektefelle: Serina Olsdtr

Kirkeboka forRødøy.
1867.3 14.07.1867 ungkl Tomas Olai Davidsen Strømdal Qvalvik 29
pige Serina Eline Jensdatter Eivik 21

ANDRE:

1900 FT

Pleiesønn: Olaf Antonius Engstrøm Sørensen

Født den 7.2.1891 på gården Verang. Mor er død 1900, men hans far Søren Kristian 'Davidsen er bosatt på gården Sleipnes, senere bosatt Æsvik 62-02 Moen - hvor han er omtalt. Lenke dit.
1900: 004 01 Olaf Sørensen 1891 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

Bnr 1

1875 (2)

Bruker av 1/2 gård - David Olsen

007 02 David Olsen 1815 Rødø Sogn hf g 1/2 Grdbrg. Bygselmand, Fisker b
008 02 Abelone Nilsdatter 1799 Mo Pr. Kone g b
009 02 Anna Thomasdatter 1858 Rødø Sogn %Mo Pr.% Tjenestepige ug b

Utsæd/husdyr:

David Olsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få5

1865

Bruker - David Olsen

001 01 David Olsen 48 Rødø Præstegjeld g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Abelone Nielsdatter 64 Ranens Præstegjeld hans Kone g
003 01 Thomass Davidsen 28 Rødø Præstegj deres Søn ug og Behjælper
004 01 Maren Davidsdatter 18 Rødø Præstegj deres Datter ug og hjælp
005 01 Anna Tomasdatter 8 Rødø Præstegj Fosterbarn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: David Olsen
Utsæd: by1/2 po1
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: ku2 få8

David - hvor fra

Sønn av Ole Davidsen (1797-1820) og Milla Olsdtr (1786-1828) - omtalt som familie på gården Evig 42.

Bnr

1801 FT

Bruker - Henrich Eriksen

Omtalt med sin familie under siden her: "1801 og før".

1801 FT

Holdsmann - Joseph Nilsen

Omtalt med sin familie under siden her: "1801 og før".

Husmannsplassen RAKVIK

1910

Husmann - Johan Kristiansen

Ved tellinga 1910 fantes det også en husmannsplass på gården med navn RAKVIK. Her bodde det en familie en tid. Den er senere ikke matrikulert og nevnes bare her.

28.09.1858 Johan Kristiansen, f. Melø, husfader, g. Fisker og husmand med jord.
23.01.1879 Konstanse Larsdatter, f. Rødøy, husmoder, g. Husmandskone.
06.08.1898 Ellen Johansdatter, f. Rødøy, datter.
09.03.1904 Simon Edvinsen?? f. Rødøy, sønn.
07.07.1892 Inga Larsdatter, f. Rødøy, familie losjerende. ug. Tjenesepike.

Johan Ulrik Kristiansen

Plass Rakvik

1900

Husmann - Johan Kristiansen

001 01 Johan Kristiansen 1858 Melø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Anna Thomasdatter 1858 Rødøy herred* Hm ug Husmandskone b
003 01 Anna Johansdatter 1885 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Edvin Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Adolf Johansen 1893 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Gurine Johansdatter 1895 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
007 01 Ellen Johansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Datter: Anne Johanne Tønder Johansdtr

Født den 27.1.1885.
Hun ble gift med Schjønning Tangstad, senere bosatt på bruket Gaupåsen (Tjong Nedre bnr 59.03.

SEFRAK

Husmannsplassen (ødeplass) Rakvik:

Det ble funnet en tomt som ble vurdert som ”antagelig hustomt”.

Denne ble oppmålt til 6,1 m lang og 4,5 bred. Det foreligger tegning og foto.

Det ble også på samme plass funnet røys av rydningsstein regelmessig opplagt i kanten av slåttmarka. Lengde 15 m og bredde 2 m.

Sefrak 1836-008-072
Sefrak 1836-008-073

Familien: Hans Olai Jansen (Johansen)

Hans Olai Johansen

Datter: Ingeborg Anna Hansdtr

Født her den 259.6.1820.
Bosatt 1865 sammen med mann og barn på plass under gården Tjong Øvre 60.02. Lenke dit.