Gård Kvalvik (51) - bruk og brukere

© RLA. (712).

 

 

 

 

Åbodsvik foto nr: 8638-23.  Fra venstre: Nelly Nilsen, Bjerga f. 1917.  Linken Norås Bloch, f. 1917, g. Kvalvik.

Div

1886 Kvalvik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 51
•Gammelt matrikkelnr: 110
•Navn på gård: Kvalvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 112 Kvalvik Thomas Davidsen 0-72 0-0-23-23

BRUK OG BRUKERE

Frithjof

51 01 Kvalvik

Eier og bruker - Frithjof Kvalvik

1950 Eier og bruker Nils Thomassen

Matrikkelutkastet fra 1950:
Gnr. 51, bnr. 1 Kvalviken
Skyld av 72 øre.
Hjemmelsinnehaver: Nils Th. Kvalvik.
Bruket er eneste matrikulerte i 1950

1910 folketellingen

Folketellingen 1910 for gården Kvalvik (51) i Rødøy. Bruk nr. 1.
30.03.1875 Nils Tomassen, f. Rødøy, husfader, g. fisker og gaardbruger. Eiend.
13.12.1871?? Serene Knutsdatter, f. Selje, husmor, g. Gaardmandskone.
10.05.1897?? Trygve Nilsen, f. Rødøy. Søn.
06.04.1898 Knut Nilsen, f- Rødøy. Søn.
28.05.1901? Alfhild Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
01.02.1908 Hjørdis Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
29.01.1910 Alma Nilsdatter, f. Rødøy. Datter.
24.06.1837 Tomas Davidsen, f. Rødøy, husfader, g. Føderaadsmand. Fisker.
1845 Serine Jensdatter, f. Rødøy, husmor, g. Føderaadskone.
02.05.1873 Maren Tomasdatter, f. Rødøy, datter. ug. Syerske.
Merknad fra innskriver: Barne til Nils - brukte alle navnet KVALVIK.

1900 folketellingen

006 02 Nils Tomassen 1875 Rødøy herred* Hf g Fisker og inderst b
007 02 Serine Knudsdatter 1871 Selø Hm g Fiskerkone b
008 02 Trygve Nilsen 1897 Rødøy herred* S ug Søn b
009 02 Knut Nilsen 10.05.1899 Rødøy herred* S ug Søn b
010 02 Udøbt gut 10.09.1900 Rødøy herred* S ug Søn b

Sverre Kvalvik

FFR 1996:50:991
Foto Alsing Einvoll.

Søster og bror

Maren Kvalvik og broren Nils Kvalvik.
Foto Alsing Einvoll.
RLA 1996:50:993

51 01 1900 Tomas Davidsen

1900 folketellingen

001 01 Thomas Davidsen 1838 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Serine Jensdatter 1847 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Jens Thomasen 1879 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn, fisker b
004 01 Olaf Sørensen 1891 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
005 01 Olava Olsdatter 1828 Rødøy herred* Lægdskone ug Lægdskone b

1886 Matrikkel

1 112 Kvalvik Thomas Davidsen 0-72 0-0-23-23

1875 Bruker av 1/2 gård - Thomas Davidsen

FOLKETELLINGEN 1801:
005 01 Joseph Nielsen 72 Mand 1te ægteskab Holsmand og lever af fiskeri
006 01 Karen Olsdatter 72 Hans kone 1te ægteskab

Utsæd/husdyr:

Thomas Davidsen
Utsæd: by1/4 po2
Husdyr: ku1 ka1 få7 gj2 sv1

ZEFRAK

Hovedgården Kvalvik 51.

Det ble oppmålt et våningshus. En del av huset ble omtalt som ”gammelstua” med mål 6,0 x 3.8 m. Nystua som var bygd på tvers i enden har mål 8,8 x 4,8 m. Nevnt fraflyttet 1975-75. Bilder fra alle sider.

Beskrivelse:
Sydfløyen er den opprinnelige gammelstua, nå sammenbygd med ny fløy. Trolig bygd i ”sildetiden 1880-1890” (gammelstua). Opplysningene IKKE sikker skrives det. Informant Harald Bloch.

Byggherre er nevnt Thomas Davidsen?

Det ble også kartlagt en båtstø av lenge på 20 m (bredde 2,6). Ryddet båtstø i vika nedenfor gårdsbebyggelsen.

Det ble også kartlag en båtstø av lenge 10 m (bredde 4.0). Denne stø ligger i vika øst for selve gårdsbebyggelsen. Den er ryddet slik at den ene siden ligger kloss i bergveggen – lunner øverst. Her ligger også en brygge oppført etter år 1900.


Sefrak 1836-008-074
Sefrak 1836-008-075
Sefrak 1836-008-076

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Serina Olsdtr

Kirkeboka forRødøy.
1867.3 14.07.1867 ungkl Tomas Olai Davidsen Strømdal Qvalvik 29
pige Serina Eline Jensdatter Eivik 21

Mer om ANTONETTE:

AVDØD:
1886.14P 27.07.1886 31.07.1886 ægte f. Antonette Dortea Tomasdtr Kvalvik Kvalvik 24.7.1886

ANDRE personer:

1900 ft: Pleiesønn: Olaf Antonius Engstrøm Sørensen

Født den 7.2.1891 på gården Verang. Mor er død 1900, men hans far Søren Kristian 'Davidsen er bosatt på gården Sleipnes, senere bosatt Æsvik 62-02 Moen - hvor han er omtalt. Lenke dit.
1900: 004 01 Olaf Sørensen 1891 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

51 01 1875 David Kristian Olsen

David døde

AVDØD:
1887.12G 23.05.1887 01.06.1887 kaarmand, gift David Kristian Olsen Eidvik Kvalvik 1819

1875 folketellingen

007 02 David Olsen 1815 Rødø Sogn hf g 1/2 Grdbrg. Bygselmand, Fisker b
008 02 Abelone Nilsdatter 1799 Mo Pr. Kone g b
009 02 Anna Thomasdatter 1858 Rødø Sogn %Mo Pr.% Tjenestepige ug b

Utsæd/husdyr:

David Olsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få5

1865 folketellingen

001 01 David Olsen 48 Rødø Præstegjeld g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Abelone Nielsdatter 64 Ranens Præstegjeld hans Kone g
003 01 Thomass Davidsen 28 Rødø Præstegj deres Søn ug og Behjælper
004 01 Maren Davidsdatter 18 Rødø Præstegj deres Datter ug og hjælp
005 01 Anna Tomasdatter 8 Rødø Præstegj Fosterbarn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: David Olsen
Utsæd: by1/2 po1
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: ku2 få8

David - hvor fra

Sønn av Ole Davidsen (1797-1820) og Milla Olsdtr (1786-1828) - omtalt som familie på gården Evig 42.

Faren var en dreng fra Ranens Prestegjeld som åra 1817-1818 arbeidet i Strømdal (Strømsnes 39-01) og er omtalt i mannskapsrullene disse åra.

Drengen het Ole Davidsen f. 1797 i Rana, sønn av David Kristian Olsen (1767-1803) og hustru Maren Jonsdtr f. 1766. Han blir da også bror av Ane Davidsdtr (1794-1868) som var gift med Ole Pedersen. En annen søster var Marit Davidsdtr f. 1803 i Rana, døde i Rødøy 9.april 1886. Ole døde på gården Evik 15. august 1820, bare 23 år gammel. Døde ”i feber”. Gravlagt 28. august 1820. Skifte 1821 på gården Evik. David er da nevnt som ½ år gammel.

EKTEFELLE og BARN:

Abelone dør her

1 891.11P 14.10.1891 30.10.1891 kaarmandsenke Abelone Nilsdatter Mo i Ranen Kvalvik 1802

1838 viet:

David ble viet i Rødøy kirke 30. september 1838 til Abelone Nilsdtr f. 1801 i Ranens Prestegjeld. Hun er i kirkeboka beskrevet som ”Abelone Nilsdtr, f. Norum, datter av Nils Olsen”. David selv er nevnt som født Evik.

1848 døpt datter: Maren Eline Dorthea

1848.3 21.01.1848 24.04.1848 Maren Eline Dorthea E gdbr Dave Olsen Kvalvik
hstr Abelone Nilsd

Mer om MAREN:

Maren dør på gården Strømsnes 39-01, 22. september 1870, bare 22 år gammel.
Merknad i kirkeboka: ”Blev fundet død i marken under et flaug, man formoder at hun har styrtet nedover samme”.

1842 Nils Benjamin

1842.6 20.01.1842 15.05.1842 23.01.1842 Niels Benjamin E gdmd David Olsen Kvalvik
hustru Abelone Nielsd

Mer om NILS:

Konfirmert Rødøy kirke 26.juni 1859.

Nils døde 23.september 1865, bare 23 år gammel. Som oppholdssted i kirkeboka er oppgitt Telnes. Det er i kirkeboka satt en strek over begravelse, det kan da være at han har kommet bort på havet, og ikke ”attfunnen”?

1838 døpt sønn: Tomas Olai

Tomas Olai Davidsen f. 02. juli 1838 på gården Strømsnes 39-01, hvor foreldrene da bodde. Foreldrene var på det tidspunkt ikke gifte. Neste bruker av gården her.

51 00

1801 ft: Bruker - Henrich Eriksen

Omtalt med sin familie under siden her: "1801 og før".

1801 ft: Holdsmann - Joseph Nilsen

Omtalt med sin familie under siden her: "1801 og før".

Familien: Hans Olai Jansen (Johansen)

Hans Olai Johansen

Datter: Ingeborg Anna Hansdtr

Født her den 259.6.1820.
Bosatt 1865 sammen med mann og barn på plass under gården Tjong Øvre 60.02. Lenke dit.