Gård Flatøy (75)

© RLA. Kartutsnitt over gården Flatøy - ikke langt fra Rødøya - helt til høyre.

 

 

 

1967

© RLA. (20858).

Brevhuset

Her er et brev sendt fra han som senere, fra 1951, ble brevhusstyrer. Hans tidligere adresse er Gjerøy.
© Johan M. Mathisen.

FLATØYVÅGEN (nedlagt)

Brevhus II - (Kommune og fylke ikke registrert)

Opprettet : 1951-07-01

Nedlagt : 1963-05-31

FLATØYVÅGEN brevhus II, i Rødøy herred, Nordland fylke, under Bodø postktr., ble opprettet den 1.7.1951. Sirk. 13, 18.6.1951.

Ble lagt ned fra 1.6.1963. Ny postadresse: 8180 RØDØY. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

"Kronet posthorn"-stempel ble tilsendt i juni 1951.

Brevhusstyrer:
Ds.eksp. Johannes Hansen 1.7.1951 (f.1892, død 24.5.1963).
(?) (?) (?) 24.5.1963.

Diverse

1886

Matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 75
•Gammelt matrikkelnr: 134
•Navn på gård: Flatøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 139 Flatøen Mekias Pedersen 5-50 1-3-15-15

1787

Brud Berit Jonsdtr, Flatøy

Fornavn:Jacob
Etternavn:Jacobsen
Rolle: brudgom
Stilling/stand: ENKEMAND
Født og bosatt Sør.Næsøen
Rolle: brur
Navn: Berit Jonsdtr
Stilling/stand: PIGEN
Født og bosatt: Fladøen
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1758

Christiana Olsdtr, avdød

Avdød Maren Christina Olsdtr, Flatøen, pårørende Ole Jensen, Flatøen, 4 uger.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1647

Skattematrikkel

F l a t ø e n 2 w .
Ellingh 2 \V .
R ød øe pr esteboell bygge r .

1567

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.170
75. Flatøen. Udt. f£a2tøia. -- Fladøen 1567. Flatøen 1610.
Flattøen 1614. 1661. Flatøen 1723.

Hundre år tilbake - en stor bygd - nå helt øde

Her har jeg satt opp alle husholdninger som bodde på gården ved folketellingen 1910.

Tilsammen åtte bebodde bruk og plasser.

Samla bosatt på gården ved enne telling var:
11+7+10+8+10+4+7+4: 60 personer

Bruk 1
Gårdbruker og fisker Gustav Gundersen.
Bor her med ektefelle og 5 barn.
Gårdbuker og fisker Hans Gundersen.
Bosat med ektefelle og 2 barn

Bruk 2
Gaardbruker og fisker Hans Jensen.
Bor her som enkemann med fire barn, samt to familie losjerende.

Bruk 2, plassen Langøy
Husmann og fisker Theodor Arntsen.
Bor her med kone og fem barn.
Datteren Kristne med ektefelle og to barn.

Bruk 3 Hestøy
Gårdbruker og fisker Olaus Gundersen.
Bor her med ektefelle og 4 barn, samt to inderster.

Bruk 4 Leirviknes
Bruket var plass i 1910 og ble kalt Leerviknæsset (under bruk 1).
Husmand, graver og kirketjener - Peder Olsen.
Bor her med en samlet hustand på 10 medlemmer.

Bruk 5 Flatøyvågen
Bruket var plass i 1910 og ble kalt Vaagen (under bnr. 3).
Husmand og fisker Peder Eddisen.
Med ektefelle, datter og hennes barn, tilsammen fire hustandsmedlemmer.

Bruk 6 Kilholmen
Bruket var plass i 1910, under bnr. 2 og het Kilholmen.
Husmand og fisker Peter Lorentsen.
Hustand på tilsammen syv medlemmer.

Plass: Hanskjælvik
Forpakter og fisker Kornelius Jensen er bosatt her med datter og fostersønn, tilsammen fire medlemmer i hustanden.