Gård Flatøy - bruk fra nr 3 og videre

 

Matrikkelutkastet av 1950.  Viser aller matrikulerte bruk på gården pr 1950.

Tilbake...

75.03 Hestøy

1950

Eiere og brukere - R. og M. Gundersen

Skyld av 34 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Ragnar og Margit Gundersen

Søsken Ragnar Gundersen og Margit Gundersen.

75,03 1910 Olaus Gundersen

1910

Eier og bruker - Olaus Gundersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Olaus Gundersen 15.05.1866 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker f
002 01 Marie Lorntsdatter 24.02.1880 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Ragnar Olaussen 1901??.10.04 Rødøy s ug Søn b
004 01 Marius Olaussen 23.05.1904 Rødøy s ug Søn b
005 01 Aagot Olausdatter 07.04.1906 Rødøy d ug Datter b
006 01 Margit Olausdatter 1910??.01.20 Rødøy d ug Datter b

1900 Plass

Olaus Gundersen

008 03 Olaus Gundersen 1866 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
009 03 Marie Lorentsdatter 1880 Rødøy herred* Hm g Inderstkone b
010 03 Helge Olaussen 11.08.1900 Rødøy herred* S ug Barn b

1866

Olaus Johan Lyder Gundersen

Født 15.5.1866 på gården Bjerga. Sønn av Gunnar Olsen og Helene Otine Lorentsdtr.

1880

Ektefelle: Marie Lorenstsdtr

Marie er født 24.2.1880.
Hun er nevnt her sammen med ektefellen 1875, 1900 og 1910.
Hun er datter av Lorents Andreas Olsen og Marit Christine Andreasdtr. Foreldrene er 1865 bosatt på en plass under gården Sperstad. År 1900 er faren kommet til Kilholm, plassen her. Se under her.

1910

Datter: Margit Elise Gundersen

Født 20.1.1910. Døde i Rødøy 15.05.2001.
NORDLANDSPOSTEN 90 ÅR, 20.01.00:
"Margit Gundersen fyller 90 år idag, torsdag 20. januar. Hun ble født på Hestøy i Rødøy som nr. 5 av åtte barn. Hennes fars familie kommer fra Hardanger, og morens familie kom fra Rødøy. Margit gikk på Fredheim ungdomsskole, og etter det reiste hun til Bodø og jobbet hushjelp og husbestyrerinne. Hjemlengselen tok etterhvert overhånd og Margit reiste tilbake til Hestøy, hvor hun ble boende sammen med foreldrene og broren Ragnar. Margit tok seg av foreldrene inntil de døde. Hun flyttet sammen med broren til Rødøy, og de bodde sammen til han døde. Etter brorens død, begynte Margit å sysle med tanken om å bygge eget hus. Huset stod ferdig i 1991, og da var Margit 81 år. Høsten 1998 måtte Margit amputere sitt venstre ben, og ble avhengig av rullestol. Dette forhindret henne ikke i å ta sin første utenlandstur, som gikk til Kanariøyene sammen med en søster og nieser. Turen ble en opplevelse for henne. Margit bor alene og greier seg selv med god hjelp fra hjemmesykepleien i Rødøy. Vi ønsker henne lykke til på dagen. På vegne av familien. Sissel."

Dødsannonse 2001:
Gjenlevende søster Ebba Helene (Arne). Eller er slekta bosatt: Rødøy, Oslo, Trondheim, Bodø, Fauske og Engavågen. Nieser og nevøer: Ole, Arne, Harry, Steinar, Oddbjørn, Unni, Bjørnar, Evelyn, Sissel, Stein Olav, Jan Olav og Inger Miriam. Begraves fra sykehjemmets kapell på Rødøy 25.mai 2001.

1906

Datter: Aagot Gurine Berg Gundersen

Født Hestøy 7.4.1906. Døpt kirken 4.6.1906.
005 01 Aagot Olausdatter 07.04.1906 Rødøy d ug Datter b
Fra tellingen 1910.

1904

Sønn: Marius Olaf Lund Gundersen

Født 23.5.1904 på Flatøy. Døpt kirken 24.7.1904.
004 01 Marius Olaussen 23.05.1904 Rødøy s ug Søn b
Fra tellingen 1910.

1901

Sønn: Ragnar Leander Gundersen

Født her 04.10.1901. Døpt kirken 3.11.1901.
Se omtalen av søsteren Margit nedenfor her.

1900

Sønn: Helge Martin Gundersen

Født Kilholm 11.8.1900. Døpt kirken 9.9.1900.
Han er 1910 nevnt som fostersønn av: Peter Martinus Lorentsen, se bnr 6 nedenfor.

Mer

Ifølge opplysinger foran her var de 8 barn. Resterende legges inn når jeg finner kildene.

75.03 Innerste Kasper Lie

1910

Innerstefamilie - Kasper Lie

007 02 Kasper E. Lie 18.04.1873 Senjen el hf g Fisker (inderst) b
008 02 Jenny Larsdatter 15.10.1885 Lurøy hm g Fiskerkone b

75.04 Leirviknes

2017

Ny eier: Jan Arner Hansen

ANDEL overdratt den 22.11.2017 fra tidligere eier nevnt under her (4 Brasø).

2017

Andel overdradd

Andel av Gnr 75, bnr 4 er overdradd fra Laila Olea Strøm til Jan Arner Hansen (22.11.2017).

2017

Eiere:

Berit Brasø.
Bjørn Brasø,
Harald Brasø, og
Tom Steve Brasø

75.04 Leirviknes

1950

Eier og bruker - Håkon Strøm

Skyld av 35 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

75.04 1910 Lorents Andreas Lorentsen

Eier av bruk i Høyvågen

Nevnt som eier av eiendom der og trolig er han også flytta dit.

1910 (2)

Fisker og losjerende - Lorents Andreas Lorensten

005 02 Lornts Lorntsen 06.06.1872 Rødøy el hf g Fisker b
006 02 Gurine Andreasdatter 05.07.1884 Rødøy hm g Fiskerkone b
007 02 Gunnar Lorntsen 19.04.1906 Rødøy s ug Søn b
008 02 Helga Lorntsdatter 09.06.1908 Rødøy d ug Datter b
009 02 Gerda Lorntsdatter 05.05.1910 Rødøy d ug Datter b
010 02 Anka Andreasdatter 08.06.1897 Rødøy b ug Besøkende, Fors. husmandsenke mt

1872

Lorents Andreas Lorentsen

Han er født 6.6.1872 på gården Strømsvik (41). Sønn av Lorents Andreas Olsen og Marit Christine Andreasdtr. Faren er skrevet om nedenfor på denne siden.

EKTEFELLE og BARN:

1884

Ektefelle: Gurine Johanna Andreasdtr

Født 5.7.1884 på gården Gjesøy. Døpt kirken 24.8.1884. Datter av Andreas Aslaksen og Jakobea Johanne Andersdtr. Familien hennes bodde flere stedet med sender lenke her til Hestø under gården Gjerøy Nordre.

FOLKETELLINGA 1900:
Arbeider som tjenestepike hos Peder Olsen (f.1837), Lerviknes under Flatøy (75-1).

1910

Barn: Gerda Lorentsen

Født 5.5.1910, bosatt hjemme ved tellingen i 1910.

1908

Barn: Helga Lorentsdtr

Født 9.6.1908, bosatt hjemme ved tellingen 1910.

1906

Barn: Gunnar Lorentsen

Født 19.4.1906, bosatt hjemme ved tellingen 1910.

1910

Søster av huskona - Anka Andreasdtr

010 02 Anka Andreasdatter 08.06.1897 Rødøy b ug Besøkende, Fors. husmandsenke mt

75.04 1910 Husmann Jakob Andreas Pedersen

1910

Husmann - Jakob Andreas Pedersen

002 01 Jakob Pedersen 11.10.1862 Rødøy fl hf g Fisker, driver pladsen sammen med sin fader b
003 01 Ellerine Lorntsdatter 11.03.1867 Rødøy hm g Fiskerkone b
004 01 Ragna Mathiasdatter 14.04.1901 Rødøy d ug Pleiedatter b

Ektefelle: Ellerine Lornsdtr

Pleiedatter - Ragna Marie Kristine Jensen

Hun er født 14.4.1901 på Gjerøy søndre som datter av Jens Mathias Myhre Jensen og Johanne Kornelia Pedersdtr.

Bnr 4

1910 Plass

Husmann - Peder Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Olsen 24.06.1833 Hemnes hf e Husmnd., graver og kirketj. b

Sønnen Jakob - se foran.

1900 Plass

Husmann - Peder Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Olsen 1837 Hemnæs Nor Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Adrianna Iversdat 1825 Egge NT Hm g Husmandskone b
003 01 Jakob Pedersen 1862 Rødøy herred* S g Fisker f
004 01 Ellerine Lorentsdatter 1867 Rødøy herred* FL Sønne-Kone g Fiskers Kone b
005 01 Gurine Andreasdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900

Tjenestejente - Gurine Johanne Andreasdtr

Hun ble gift med Lorents Lorensen f. 1872 - se familie registrert her foran i 1910.

1875 Plass

Husmann - Peder Olsen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Peder Olsen 1833 Hemnæs S. og Pr. hf g Husmand med Jord, F. b
002 01 Adrianna Iversdatter 1825 Stods S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Mikal Pedersen 1854 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Far i Fisket b
004 01 Jakob Pedersen 1862 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Sara Pedersdatter 1860 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
006 01 Kristine Pedersdatter 1865 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b
007 01 Johanne Pedersdatter 1870 Rødø S. og Pr. d Hjelper Moderen b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/4 po2
Husdyr: ku1 ka1 få8

1865 Plass

Husmann - Peder Olsen

001 01 Peder Olsen 34 Hemnæs Præste Husfader g Husmand med Jord
002 01 Adriane Iversdatter 41 Stod Præste hans Kone g
003 01 Mekael Pedersen 11 Rødø Præste Deres Søn ug
004 01 Ludvig Pedersen 9 Rødø Præste Deres Søn ug
005 01 Jakob Andreas Pedersen* 3 Rødø Præste Deres Søn ug
006 01 Andrea Pedersdatter 8 Rødø Præste Deres Datter ug
007 01 Sara Pedersdatter 6 Rødø Præste Deres Datter ug
008 01 Kristine Pedersdatter 1 Rødø Præste Deres Datter ug
009 01 Jakob Gjertsen 37 Veø Præstegjd Logerende ug Skomager

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Olsen
Utsæd: ru1/8 by1/8 po2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få6

1865

Logerende - Jakob Gjertsen

009 01 Jakob Gjertsen 37 Veø Præstegjd Logerende ug Skomager

1865

Datter: Kristine Albertine Bang Pedersen

Født 8.5.1865 her. Nevnt i tellingen 1865 og 1875 som bosatt hjemme.

1862

Sønn; Jakob Andreas Pedersen

Født her 11.10.1862. Bosatt hjemme tellingene frem til 1910. Driver da plassen sammen med sin far.

1860

Datter: Sara Margrethem Blix Pedersen

Født her den 13.8.1860. Nevnt bosatt hjemme 1865 og 1875, ikke senere.

1858

Datter: Andrea Caspara Pedersen

Født 23.4.1858 på Flatøy. Nevnt bosatt hjemme ved tellinga 1865, ikke senere.

1856

Sønn: Ludvig Nikolai Pedersen

Født 29.5.1856. Nevnt bosatt hjemme hos foreldrene ved tellingen 1865, ikke senere.

1854

Sønn; Mikal Kornelius Pedersen

Født her 14.09.1854. Nevnt bosatt hjemme ved tellingen 1865 og 1875.

Ektefelle: Adrianna Iversdtr

Født 1825 Stods præstegjeld.

KIRKEBOKA EKTESKAP 1854-03:
11.juni. Ungkar Peder Olsen, Hænes-Grinvær, 22, sønn av Ole Hansen. Enke Adriane Iversdatter, Stod, 28, datter av Iver Hansen.

Adrianna Iversdtr - hennes første ekteskap

Født 1825 Stods præstegjeld.

KIRKEBOKA VIET 1847:
26.09.1847. Hendrik Falk Olsen, Valvig?, 22 år, sønn av Ole Christensen. Adriane Iversdtr, Stad, 22 år, datter av Iver Hansen.

Adrianna Iversdtr - henne første ektefelle

Henrik Falk Olsen ble født 11.10.1825 på gården Våtvik (28). Foreldre Ole Kristensen og Rebekka Lisabeth Gabrielsdtr d.1865.

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
1825. Uekte barn av Ole Chrestesen, Oldervik og Rebekka Gabrielsdatter, Vaatvik.

Henrik døde 17.1.1852. De hadde sønnen Kristian Theodor Albert Henriksen.

1848

Adriannes sønn: Kristian Theodor Albert Henriksen

Født 6.10.1848 på gården Rønvik (48).
MINNELISTA 1864:
Kristian omkom sammen med Ole Enok Norman Nilsen, Flatøy, den 25.11.1864. Begge omkom på en 8 åra vedbåt med seksroringssegel. Båten var overlasta. Ingen kom att. Bosatt Flatøy.

Bnr 5 Flatøyvågen

Eier: Lise Pedersen

Skyld av 30 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Peder og Ane

Solveig Thulin Johansen ‎Gamle og Nye Rødøy 16.3.2017.
Koselig bilde av Ane Bergithe og Peder Eidissen på Flatøya. De er min mors besteforeldre.

 

Bnr 5 Flatøyvågen

1910 Plass

Husmann - Peder Eidiassen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peder Eidiassen 1841 Sørfolden Salten Nor Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Ane Olsdatter 1839 Lurø Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Elise Pedersdatter 1873 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
004 01 Marie Pedersdatter 1880 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
005 01 Edvard Pedersen 1870 Rødøy herred* S g Fisker b
006 01 Dortea Olsdatter 1875 Rødøy herred* FL Sønne-Kone g Fiskers Kone b

1900 Plass

Husmann - Peder Eidiassen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Eddisen 1837 Folden (Røstad) hf g Husmand og fisker b
002 01 Anne Olsdatter 1837 Lurøy hm g Husmandskone b
003 01 Elise Pedersdatter 25.01.1878 Rødøy d ug Er til hjælp for forældrene b
004 01 Gustav Gustavsen 01.02.1902 Rødøy s ug Er som pleiesøn hos sine bedsteforældre b

1875 Plass

Husmann - Peder Ediassen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Peder Eddissen %Eidissen% 1843 Foldens S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Anne Olsdatter 1831 Lurø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Tomine Pedersdatter 1864 Lurø S. og Pr. d b
004 01 Edvard Pedersen 1870 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Emelia Pedersdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd/husdyr;

Utsæd: po1/2
Husdyr: ku1 ka1 få5

1875-1910

Ektefelle: Anne Olsdtr

Anne Olsdtr er født i Lurøy ca 1839. Hun er datter av Ole Larsen og Elen Jensdtr - se nedenfor her.

1880

Datter: Marie Pedersen

Født 1880. Nevnt her i tellingen 1900 og 1910 som bosatt hjemme.

1873

Datter: Elise Pedersen

Født 21.01.1878. Bosatt hjemme her 1900 og 1910.

1870

Sønn; Edvard Olai Gaarde Pedersen

Født 24.9.1870.

Ektefelle: Dorthea Nilsine Andrea Olsdtr

Hun var fra Gjerøy Nordre 76-11 Buø. Født 1875 der. Foreldre: Ola Johan Larsen og Beret Helena Benjaminsdtr.

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 04.10.1900 - fisker Edvard Olai Gaarde Pedersen, født og bosatt Flatøy, f. 1871, 1.ekt. Sønn av husmann Peder Elias Eliassen?. Hjemmeværende datter Dorthea Nilsine Andrea Olsdtr, født Buøy 1875, 1.ekt. Datter av husmann Ole Johan Larsen.

Fisker og svigerfar til Peder - Ole Larsen

FOLKETELLINGEN 1875:
006 02 Ole Larsen 1803 Lurø S. og Pr. Svigerfader til No. 1 g Fisker, dels af Fattigvæsn. b
007 02 Elen Jensdatter %Larsdatter% 1806 Trænen S. Lurø Pr. Hans Kone g b

Bnr 6 Kilholmen

1950

Eier og bruker - Gustav Gustavsen

Skyld av 30 ør
Matrikkelutkastet av 1950:

1902

Gustav Gustavsen

Født 1. februar 1902.'
Har notert tidligere at han flytta til USA, Seatle 1923. Kom tilbake.
Flytta til Steinkjer 1965,

1920

Ektefelle: Aasta Ulvik

Født 31.10.1920.

1951

Sønn: Per Odd Gustavsen

Født 10.6.1951.

Bnr 6 Kilholmen

1910 Plass

Husmann - Peter Martinus Lorentsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Peter Lorntsen 06.04.1861 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Kristine Jensdatter 29.09.1857 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Petra Lorntsen 29.06.1888 Rødøy d ug Datter b
004 01 Konrad Lorntsen 10.09.1893 Rødøy s ug Søn b

006 01 Helge Olaussen 11.09.1900 Rødøy s ug Pleiesøn, Fors. husmand b
007 01 Beret Madsen 1857 Rødøy fl ug Tilsynskvinde ved folkeskolen b

1900 (2)

Peter Martinus Lorentsen

004 02 Peter Lorentsen 1861 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
005 02 Kristine Jensdatter 1854 Rødøy herred* Hm g Inderstkone b
006 02 Petra Petersdatter 1888 Rødøy herred* D ug Barn b
007 02 Konrad Petersen 1894 Rødøy herred* S ug Barn b

1861

Peter Martinus Lorentsen

Født Sperstad 3.4.1861.
FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 5 år gammel sønn hjemme hos foreldrene på plass under gården Sperstad 32.

Ektefelle: Kristine Marie Jensdtr

Hun er født 29.09.1857.
1875 er hun i tjeneste som budeie på gården Flatøy, bnr 2:
006 01 Kristine Jensdatter 1854 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
Hos brukeren Mekias Petersen.

1900

Fostersønn: Helge Olaussen

Født 11.08.1900 - sønn av Olaus Johan Lyder Gundersen og Marie Lorentsen, brukere på bnr 3 foran her.

1894

Sønn: Konrad Martin Petersen

Født 10.09.1894 på gården Flatøy (Kilholm). Bosatt hjemme 1900 og 1910.

1888

Datter: Petra Marie Petersen

Født 30.06.1888 på Flatøy (Kilholm). Bosatt hjemme 1900 og 1910.

1886

Sønn: Johan Leander Alfeldt Petersen

Født 02.10.1886 Ikke nevnt tellinga 1900?

1900

Familie losjerende: Beret Madsen

007 01 Beret Madsen 1857 Rødøy fl ug Tilsynskvinde ved folkeskolen b
Finner henne foreløpig ikke noen andre steder.

Bnr 6

1910

Lorents Olsen - bosatt hos sønnen Peter - foran

005 01 Lornts Olsen 19.10.1836 Rødøy fl hf g Bor sammen med sin søn (en husholdning) b

1900 Plass

Husmann - Lorents Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Olsen 1835 Rødøy herred* Hf e Jordbrug og Garnbinding Husmand m J b
002 01 Lorents Lorentsen 1872 Rødøy herred* S ug Fisker b
003 01 Benjamin Karoliussen 1887 Rødøy herred* Datter-Søn ug Barn b

011 03 Beret Madsdatter 1854 Rødøy herred* Tj %%Tjenestepige%% ug Tjenestepige b

1836

Lorents Andreas Olsen

Født den 23.10.1836 på gården Rønvik.
KIRKEBOKA DØPTE 1836:
Ekte barn av Ole Olsen og Elen Johanna Jakobsdatter, Rønvik.

1857

Datter av Lorents - Lorentse Jørgine Lorentsdtr

Lorentse er født 10.09.1857 på gården Rønvik.

KIRKEBOKA EKTESKAP 1877-16:
Gårdbruker og ungkar Lars Andreas Krog Olsen, 32 år, sønn av Ole Henrik Larsen Våga. Pige Lorentse Jørgine Lorentsdatter, Myken, 20, datter av Lorens Olsen.

FOLKETELLINGA 1900:
Lorentse er bosatt som gårdbruker og fiskerkone på gården Kjetvik 54-1. Hun bor der sammen med ektefellen og seks barn.

Lorentse sin mor

Lorentse er født 10.09.1857 på gården Rønvik. Hun er "uekte" og hennes mor er Serina Gulbrandsen f.1833 Melhus prestegjeld. Datter av Gulbrand Olsen Maria Rasmusdtr. Lenke til Gjerøy nordre.

1880

Datter: Marie Lorentsen

Født 1880. Ble gift med Olaus Johan Lyder Gundersen og omtales mer der.

1872

Sønn av begge: Lorents Andreas Lorentsen

Født 6.6.1872 på gården Strømsvik (41). Bosatt her ved tellingen 1900.
Ved tellinga 1910 er han bosatt hos Peder Olsen på Flatøy- plass "Leervinæsset", med familie - se foran her.

1869

Sønn: Kristian Berg Lorentsen

Født Flatøy 25.2.1869.
Døde på gården Sundøy 28.4.1961.

1865

Datter: Birgitta Maria Lorentsdtr

Født 16.02.1865 på gården Sperstad (32-01) Plass 1865a.

FOLKETELLINGA 1865: Bosatt som 2 år gammel datter hjemme hos foreldrene på plass under gården Sperstad 32.

KIRKEBOKA DØPTE 1887-31: Uekte barn. Ungkar og skomaker Karolius Olsen f. 65 og pige Bergitta Marie Lorentsdatter, Selsø.

Barn til: Birgitta - Benjamin Mathias Karoliussen

Født 05.07.1887 på gården Storselsøy.
FOLKETELLINGA 1900: Bosatt hos sin morfar på Kilholm, under Flatøy.

1863

Datter: Karen Lorentsdtr

Født 1863 på gården Sperstad (32-01) Plass 1865a.
Ble gift med Kornelius Andreas Jensen. Bosatt Hanskjelvik.

1861

Sønn av begge: Peter Martinus Lorentsen

Født 3.4.1861 på gården Sperstad (32-01) Plass 1865a.
Overtar etter faren og er omtalt foranher.

Bnr 7 Megård

1950

Eier og bruker - Martin Fallmyr

Skyld av 1 mark og 3 øre
Matrikkelutkastet av 1950: