Gård Kila (61) - bnr 1

til hovedsiden

Einar Johan Aga
Kristine Bang Aga
Berge Olsen Aga
Kjøpmann Kvarsnes - tomt her
Anders Samuelsen
Kristian Kristoffersen
Berit Alexandersen
Anders Samuelsen
Nils Mathisen
Kristine Jacobine Jakobsdtr Bang, Æsvik
Anders Samuelsen
Eier Anders Bang Æsvik

Bruk nr 18 Kila Indre

Tre brødre - Einar, Olav og Torbjørn drev bnr 1 fra tunet som er avbildet nedenfor.
1938 ble de mye endringer - med kort versjon. Einar Aga fikk bruk nr 1 og bygde nytt hus ca hvor det gamle tunet før Aga var. Torbjørn ble eier av området hvor "Aga-tunet" var - det ble gitt bnr 18 med skyld 62 øre. Olav fikk plassen Forsmo som ble gitt bnr 17 også fikk skyld av 62 øre.
Det ble samtidig solgt husmannsplassene Gjerde (14), Dyrås (15) og Dyråsmo (16). Mer informasjon under det enkelte bruk.

Det første gårdstunet til Aga-familien (utskilt som bnr 18)

Parti fra gården Kila (del av et postkort). Her ser en også den 4. brygga i Kilaosen (?), den som blåste ned en stormnatt i 1918 (?). Vi ser også det tidligere bolighus på gården Kila bnr. 1 og overfor Kvarsnesgården. © RLA (Rødøy lokalhistoriske arkiv).

 

Matrikkelutkastet av 1950

Matrikkelutkastet fra 1950. Gården KIla 61. Klipp © RLA.

 

 

 

Bnr 1 Kila

Eier og bruker - Einar Johan Aga

1950

Eier og bruker - Einar Aga

Skyld av 62 øre
Matrikkelutkastet av 1950.
NB. Det har her enda 62 øre i skyld. Det samme som Formo (17) og Kila Indre (18) hadde opprinnelig ved delingen og utsalg av plassen 1938.

1910

Eier og bruker Kristine (Bang) Aga

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Kristine Aga 15.08.1861 Rødøy hm g Gaardb. postaabn. dampsk. exp.?? b
002 01 Olaf Aga 29.07.1880 Ullensvang s ug Landbrugsarbeider f
003 01 Torgils Aga 28.08.1883 Rødøy s ug Betj. ved d/s exped. gaardsbest. b
004 01 Laura Aga 18.03.1888 Rødøy d ug Tjenestepige, hush. b
005 01 Gudrun Aga 20.02.1890 Rødøy d ug Tjenestepige, kreaturst. b
006 01 Berge Aga 09.09.1892 Rødøy s ug Gaardsarbeider, snedker b
007 01 Lars Aga 15.05.1895 Rødøy s ug Søn b
008 01 Odin Aga 07.08.1897 Rødøy s ug Søn b
009 01 Torbjørn Aga 11.05.1899 Rødøy s ug Søn b
010 01 Einar Aga 02.08.1900 Rødøy s ug Søn b
011 01 Sigurd Aga 30.07.1903 Rødøy s ug Søn b
012 01 Laura Bang 14.10.1831 Trondhjem Bm. fl e Føderaad b
013 01 Oluf Bang 23.12.1857 Rødøy tj ug Gaardsgut %tjenestegut% b
014 01 Konrad Bang 01.09.1865 Rødøy fl ug Gaards- og landbrugsarb. f
015 02 Ludvig Justad 1883.09??.11 Tjøtø hf g Landhandler b
016 02 Anna Justad 29.01.1887 Værø hm g Landhandlerfrue b
017 02 Ragna Klæbo 21.08.1896 Værø tj ug Tjenestepige b

1900/1910

Oluf Bang (Jakob Oluf Bang)

1910: 013 01 Oluf Bang 23.12.1857 Rødøy tj ug Gaardsgut %tjenestegut% b
1900: 012 01 Oluf Bang 1857 Rødøy herred* Tj ug Gårdstjener b
Bror av huskona Kristine Aga. Lenke til Æsvika hvor han kom fra.

Mer om han

Døde på gården Kila den 24.09.1922.

1900

Eier og bruker - Berge Olsen Aga

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Berge Aga 1848 Ullensvang Hf g Gårdbruger S og Dampsk. ekspedit. b
002 01 Kristine Aga 1861 Rødøy herred* Hm g Gårdmandskone b
003 01 Torgils Aga 1883 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Anders Bang Aga 1885 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn f
005 01 Laura Aga 1888 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
006 01 Gudrun Aga 1890 Rødøy herred* D ug Gårdmandsdatter b
007 01 Berge Aga 1892 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
008 01 Lars Aga 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
009 01 Odin Aga 1897 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
010 01 Torbjørn Aga 11.05.1899 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
011 01 Einar Aga 02.08.1900 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
012 01 Oluf Bang 1857 Rødøy herred* Tj ug Gårdstjener b
013 01 Petrine Johansdatter 1865 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
014 01 Sara Johansdatter 1875 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
015 02 Vigtor Bloch 1872 Rødøy herred* Hf ug Handelsmand. Landhandel b
016 02 Petter Nilsen 1877 Rødøy herred* Tj ug Handelsbetjent b

1891 folketellingen

Folketelling 1891 for 1836 Rødøy herred: gård Kila (038) 122a.
001 Berge Aga 1 1848 Ullensvaug Hardanger - Familiens overhode g -
002 Krestine Aga 000 1861 Rødøy - Hustru g -
003 Lovise Lorentsdtr 000 1860 Rødøy - Tjenestetyende ug -
004 Oluf Bang 000 1859 Rødøy - Tjenestetyende ug -
005 Sara Andersdtr. 000 1845 Rødøy - Tjenestetyende ug -
006 Olaf Aga 000 1880 Ullensvaug - Søn - -
007 Torjuls Aga 000 1883 Rødøy - Søn - -
008 Anders Aga 000 1885 Rødøy - Søn - -
009 Laura Aga 000 1888 Rødøy - Datter - -
010 Gudrun Aga 000 1890 Febr 90 Rødøy - Datter - -
011 Anders Samuelsen 000 1816 Melö Herred - Familiens overhode g -
012 Ane Andreasdtr 000 1831 Rødøy - Hustru g -
013 Ane Andersdtr. 000 1872 Rødøy - Datter ug -
014 Nikolai Andersen 000 1866 Rødøy - Søn ug

1886

Matrikkel

1 122a Kilen Berge Olsen Aga 2-68 1-2-4-4

1880

Eier og bruker - Berge Olsen Aga

Kjøpekontrakt hvorved Lensmand B.F. Motzfeldt paa "Vedkommendes Vægne" selger d. Grd til Skipper Berge Olsen Aga for kr 1810.oo, osv...datert 30.juni, tinglyst 15. juli 1880.

1910 Tomt

Kjøpmann P. Kvarsnes

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 P. Kvarsnes 1873??.03.20 Gilleskaal hf g Forhenv. landhandler f
002 01 Marie?? Kvarsnes 17.08.1880 Rødøy hm g Husfrue b
003 01 Anna Edvardsdatter 08.01.1893 Rødøy P.d. ug Datter b

Bnr 1 - noe fra 1938 - utskiftet

1938

KILAOSEN

Kilaosen
”Deretter gikk utskiftningsretten med eiere av bnr 1, 17 (Forsmo) og 18 (Kila Indre) ut i marka og avmerka det sjøgrunnsområde disse bruk har på Ytre Kilen, bnr 8, ved Kilaosen”.

”Videre søktes avmerka sjølendet i ”Vikran”, men her gjorde Olav Aga igjen oppmerksom på, med tilslutning til av Einar og Torbjørn Aga, de rettigheter som bnr 1, 17 og 18 har i dette område. Således kunne han ikke godta den grense som en tidligere var blitt stående ved, nemlig bergveggen mellom Høydalsvika og Kilavik.”Formannen uttalte at bnr 1, 17 og 18 er hjemla sjølendeområde ved offentlig utskriftning over Kilen, begynt 1871. På den tid var det bare 2 bruk – bnr 1 og nr 2.”
Det ble her vurdert slik ut fra tidligere opplysninger at Ole Chr. Johannessen erholdt alt land på den søndre delen av den i teksten beskrevne grenselinje.
Dette ble forstått slik at bnr 2 ble eneeier av alt land i Vikran der dette sjølende ligger.

Det er 1 unntak fra dette beskrevet 1871:
”A. Bang har den samme rett som før i ”Vikran”, så vel hva angår sin bryggetomt og vei til samme som hva angår bekvemmelighet ved hans sjødrift og skipsbruk som tidligere”.

Dette ble tolket slik:
A. Bang rettighet ved dette unntak er stedfesta til han gamle bryggetomt med vegrett til samme. Dessuten ”bekvemmelighet” til sjødrift og skipsbruk som tidligere. Bekvemmelighet vil si rett til opplegg og oppsett langs stranden, og da først og fremst i nærheten av bryggetomten. A. Bang fikk ikke større rettigheter i Vikran enn som er nevnt i unntaket, nemlig sin gamle bryggetomt med vegrett og ”Bekvemmelighet” ved sjødrift og skipsbruk som tidligere. Her må en også merke seg at Anders Bang, som en stor jekteeier, ikke drev sin forretning på Kilen, men fra grannegården Esvik.

Bnr 1 Kila - Tomt

Peder Mikal Andreassen KVARSNES. 

Kvarsnes er født 20. mars 1873 i Gildeskål.  Han var gift med Marie Kruger f. 17. august 1880 på Segelfore, datter av Johan Jabob Johannesen (Kruger), gårdbruker der.

Kvarsnes var en av initiativtakerne til det ungdomslaget som ble starta i 1908 for Æsvik, Tjong og Kila. Se artikkelen som ble skrevet i årbok nr. 4.

Etter Bloch sin konkurs er det behov for en ny handelsforretning i Kila.

Kvarsnes sitt firma "P. Kvarsnes" ble formelt registert den 6. desember 1901.

Kvarsnes leier lokale for sin forretning av Kristine Aga.

I folketellinga 1911 er han nevnt som P. Kvarsnes, fortsatt bosatt i Kila. Nevnt som født 1873?? 03.20.  Han nevnes nå som "forhenværende" landhandler.
De har en pleiedatter som heter Anna Edvardsdtr f. 1. august 1893 i Rødøy.

Kvarsnes dør i Kila 9. mai 1911.
 

Bnr 1 forts

1875 (1)

Bruker - Anders Samuelsen

001 01 Anders Samuelsen 1815 Melø Sogn hf g Bygselmand, Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Andreasdatter 1829 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Johan Anderssen 1861 Rødø Sogn s b
004 01 Nikolai Anderssen 1866 Rødø Sogn s b
005 01 Anne Andersdatter 1872 Rødø Sogn d b
006 01 Hans Jenssen 1857 Melø Sogn tj ug b
007 01 Berith Madsdatter 1852 Rødø Sogn tj ug b
008 01 Kjersten Pedersdatter 1835 Rødø Sogn tj ug b

Ektefelle - Anne Kristine Pernille Andreasdtr

Født 8.2.1830 på gården Tjong Nedre bnr 2. Datter av Andreas Jekobsen og Beret Sophie Pedersdtr.

1875 (2)

Inderste - Kristian Kristoffersen

009 02 Kristian Kristoffersen 1832 Melø Sogn Logerende g Inderst, Fisker b
010 02 Anne Pedersdatter 1825 Tjøtø Pr. Foreg.s Kone g b
011 02 Johan Eliassen 1851 Tjøtø Pr. s af No. 10 ug Fisker b

1875 (3)

Kaaenke - Berit Alexanderdtr

012 03 Berith Alexandersdatter 1795 Mo Pr. hm e Lever af Kaaret b
013 03 Karen Johnsdatter 1839 Rødø Sogn d ug Hjælper Moderen b
014 03 Jakobine Johnsdatter 1841 Rødø Sogn d ug Hjælper Moderen b
015 03 Jerradine Thomasdatter 1871 Rødø Sogn No. 14s d b
016 03 Oleanna Olsdatter 1873 Rødø Sogn No. 13s d b

Utsæd/husdyr:

Anders Samuelsen
Utsæd: by2 1/2 ha1/4 po5 1/2
Husdyr: he1 ku5 få15 gj14

Utsæd/husdyr:

Kristian Kristoffersen
Utsæd:
Husdyr: få2 gj5

Utsæd/husdyr:

Berit Alexandersdatter
Utsæd:
Husdyr: ku1 få3 gj2

1865

Bruker - Anders Samuelsen

001 01 Anders Samuelsen 50 Rødø Præstegjeld g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Anne Andreasdatter 36 Rødø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Johan Andersen 5 Rødø Præsteg Søn ug Gaardbrugerens Søn
004 01 Kristopher Olsen 19 Rødø Præsteg ug Tjener
005 01 Johanne Pedersdatter 21 Rødø Præsteg ug Tjenerinde
006 01 Olava Andreasdatter 21 Rødø Præsteg ug Tjenerinde

Utsæd/hudyr:

Bruker: Anders Samuelsen
Utsæd: by3 po4
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku7 få17 gj12

1877 Skifte etter Berit

** Kilen; Rødøy/1877
2104 Berit K Enke Hovedperson; Døde 3. juni 1876.
Alexandersdatter
2105 Karen Johanna K 36 Datter
Birgitha Johnsdatter
2106 Jakobine Benjamine K 34 Datter
Johnsdatter
2107 Anna Sofia K 13 Sønnedatter; Lurø. Værge Anders
Gerhardsdatter Samuelsen, Kila.

1865 (1)

Holdsenke - Berit Sandersdtr

001 01 Berith Sandersdatter 72 Ranens Præst e Holdsenke
002 01 Karen Johnsdatter 26 Rødø Præstegjæld Datter ug Enkens Tilsyn
003 01 Johanna Andersdatter 1 Rødø Præstegjæld Pigens Datter ug
004 01 Zaccarias Gabrielsen 2 Rødø Præstegjæld ug Fattigbarn

Utsæd/husdyr:

Bruker: Berith Sandersdatter
Utsæd: by1/2
Brukers yrke: Holdsenke
Husdyr: ku1 få3

Barn av Karen: Johanna Bang Andersdtr

003 01 Johanna Andersdatter 1 Rødø Præstegjæld Pigens Datter ug
Hun er 1875 pleiebarn hos husmann Johan Bernhard Pettersen og Maren Høyer Markusdtr på på 60 bnr 5.

Mer om Johanna Bang...

Hun er 1900 bosatt som "familie losjerende" på gården Hamarøy 29.

61.01 Logerende familie: Nils Mathisen

1877 skifte etter Nils Mathisen

** Kilen; Rødøy/1877
2096 Nils Mathiasen M Hovedperson; Døde 17. november
1875.
2097 Jokumine K Ektefelle
Pedersdatter
2098 Nilsine Christine K 16 Datter; Ytre Ringen.
Nilsdatter
2099 Mathias Peder Nilsen M 14 Sønn; Verrang.
2100 Peder Andreas Nilsen M 11 Sønn; Lillefjord.
2101 Marithe Nilsdatter K 8 Datter; Tjong.
2102 Christian Nilsen M 5 Sønn; Strømdal.
2103 Hans Martin Nilsen M 2 Sønn; Værge for de umyndige Mathias
Iversen, Tjong.

1875 Nils døde

Døde 17, november 1875.

1865 FT

Logerende - Niels Mathisen

005 02 Niels Mathisen 69 Ranens Præsteg Logerende g Fisker
006 02 Jukkumine Pedersdatter 26 Bergen hans Kone g
007 02 Nielsine Nielsdatter 6 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 02 Mathias Nielsen 4 Rødø Præstegj deres Søn ug
009 02 Peder Nielsen 1 Rødø Præstegj deres Søn ug

1874

Sønn: Hans Martin Nilsen

Født på gården Kila den 21.4.1874.
Han er ved tellingen 1900 bosatt på gården Strømsvik 39 (Strømdal). Lenke dit.

Bnr 1 Kila

1861-1862

Kristine Jacobine Jakobsdtr Bang, Æsvik

Skifte etter Kristine Jacobine Jacobsdtr Bang hvorvidt blant annet denne eiendom med underliggende plass Staulen tilligemed det påstående pakkehus er utlagt sterboeenkemanden Anders Bang for takstsum 600 spd., datert 14. desember 1861, tinglyst 7. januar 1862.

1861

Bruker - Anders Samuelsen

Leilending og bruker: ANDERS SAMUELSEN
Bygselsbrev fra Anders Bang til Anders Samuelsen og eventuelle enke, datert 17. oktober 1860, tinglyst 3. juni 1861.

Det gamle gårdstunet bnr 1

Beskrivelse: Utsnitt av brevkort.
Parti fra Kila, Tjongsfjorden. Brevkort. Eneret: Trondhjems Kunstforlag nr 823 1911. Sendt til frøken Ingrid KIlavik (mor til Ingrid Sleipnes). Fra Marie Kilavik. Gratulerer med dagen den 20.3.14. FFR 1983/10.

Bnr 1 forts

1850

Eier - Anders Bang, Æsvik

Eier: Anders Bang, Æsvik.
Skjøte fra Andreas Larsen til Anders Bang, Æsvik, på denne gård for 200 spd., datert 10, tinglyst 11. september 1850.

Alle brukene på Kila - 1801 og før den tid

1801

Familien: John Jakobsen

1801

Familien: Jakob Jansa (Johansen)

1801

Inderste - styrmann Jørgen Norum Svendsen

1801 Plass

Familien: - Anders Kristensen

1801

Familien - Lars Bertelsen

1801

Familien: Bertel Melchersen

1742-1795

Familien: Svend Hermandsen