Gård Kila (61)

bnr 10 - 17

Hovedsiden

Matrikkelutkastet av 1950

 

Bnr 10 Vinninga

1950

Eier og bruker Harald Hagevik

Skyld av 30
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 11 Gullstad

Eier og bruker - Oskar Sivertsen

Oskar var fra Nordnesøy, lenke dit. Var fra bruk nr 20 Nergården,

1950

Eier og bruker - Karl Antonsen

Skyld av 18 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 12 Nystad

1950

Eier - Harald Hagevik

Skyld av 7
Matrikkelutkastet av 1950.

1942

Eier og bruker Ludvig Danielsen

Et av de 5 brukene på Kilamyran.
Ludvig Danielsen(27.6.1896) fikk skjøte fra Harald Hagevik (05.03.1892) den 10. oktober 1942 på eiendommen Nystad for en kjøpesum av kr 300. Det er Sverre Hasfjord og Margit Ystlie (?) som bevitner hans underskrift. Skjøtet er også underskrevt av Dagmar Danielsen. Her er vitnene Elise Schønning og Olaf Kristiansen.

1936

Eier og bruker - Ludvig Danielsen

Skylddelingsforretning - bruk 12 Nystad:
Skylddeling gjelder gården Gnr. 61, bnr. 8 Ytre Kilen eid av Harald Hagevik.
Den skjer 28. august 1936.

Ved forretningen møtte selgeren Harald Hagevik og kjøperen Ludvig Danielsen. Naboen Anton Hagevik var varsla, men kunne ikke avgi møte da han ligger dødssyk, det anses uten betydning om han ikke mødte. Ved tinglysning fikk bruket bnr.12 og navnet "Nystad".

1936

Eier og bruker - Ludvig Danielsen

Den 22. september 1936 skrives kontrakt mellom Ludvig Danielsen og Harald Hagevik, om at sistnevnte selger Ludvig en parsell av hans gård Kila Ytre gnr. 61, bnr. 8. Denne er tinglyst 17. oktober s.å.

61 13 Vesterli

2020 eier: Erland Cornelius Simonsen

Kilamyran 40 (gnr 61, bnr 13) er solgt for kr 1.250.000 fra Nils Jørgen Tømmerbakk til Erland Cornelius Simonsen (08.10.2020).

Nils Jørgen Tømmerbakk

Overtok eiendommen etter sine foreldre.

1950 Eier Knut Tømmerbakk

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Et av de fem brukene på "Kilamyran".
Ifølge matrikkutkastet av 1950 eid av Knut Tømmerbakk.

Pinsepredikant Andersen

Skal ha bodd her en tid sammen med sin familie

61 14 Gjerde

1950 Eier og bruker - Johannes Svendsen

Skyld av 12
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Fra husmannsplass til bruk...

Gjerde – Johannes Svensen
Fikk bnr 14, en skyld av 12 øre, og med følgende rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Torvmyr i hovedbruket
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

61 14 Gjerde

1920 folketellingen (61 01 0060 Gjærdet)

001 Svend Johansen 01 1851-11-27 Sønnebo Sverige - hp g Jordbruk, husmandsplads
002 Andrea Regine Johansen 01 1866-09-22 Rødø - hu g Husmor
003 Johannes Olai Ingfred Johansen 01 1893-08-14 Rødø - s ug Fisker med motorbaat langskysten
004 Ole Kristian Johansen 01 1895-09-22 Rødø - s ug Motormand paa Motorfartøi
005 Borghild Johansen 01 1905-09-17 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, arbeider alt i huset og fjøset

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Svend Johansen 27.11.1854 Sverrige hf g Husmand og fisker b
002 01 Andrea Olsdatter 22.09.1864 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Johanna Svendsdatter 15.01.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Johannes Svendsen 14.08.1893 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Ole Svendsen 22.03.1895 Rødøy s ug Søn b
006 01 Inga Svendsdatter 01.04.1899 Rødøy d ug Datter b
007 01 Borghild Svendsdatter 17.09.1905 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Sven Johansen 1853 Sverige Hf g Fisker, husmand b
002 01 Andrea Olsdatter 1868 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Johanna Svensdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johannes Svensen 1893 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Ole Svensen 1895 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Inga Svensdatter 01.04.1899 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Beskrivelse

Inga Svendsen, g. Hansen

Datteren Inga ble gift med handelsmann Arnulf Hansen på gården Våga bnr 1.

Beskrivelse

Ole Svendsen

Ole ble eier og bruker av bnr 5 Brendåsvold.

Søsken

© Ingvar Berg-Hansen.

Tre søsken nevnt i tellinga nedefor - 1910 hos faren - husmann Svend Johansen på plassen "Gjerde" i Kila.   Bildet er utsnitt av et bilde tatt på gården Våga - bnr 1 - foran en kiste - av en av foreldrene som hadde vært bosatt hos datteren Inga og døde der.

61 15 Dyrås

1950 Eier og bruker - Mathias Larsen

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Fra husmannsplass til bruk...

Dyrås – Mathias Larsen
Fikk bnr 15, en skyld av 10 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Torvmyr i hovedbruket
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

1920 folketellingen (61 01 32 Dyraasen)

001 Matias Lind Larsen 01 1889-08-17 Rødø - hp g Fiskeri efter sild og torsk med motorbaat langs kysten
002 Margrete Sofie Larsen 01 1892-05-14 Gilleskaal - hu g Husmor
003 Kristine Larsen 01 1848-02-27 Rødø - l e Understøttes av børnene. Enke efter husmand
004 Magnus Lind Larsen 01 1919-08-17 Rødø - s ug Pf
005 Leif Krog Petersen 01 1909-03-05 Trondhjem - Pleiesøn ug Pf

61 15 Dyrås: Lars Hagen Olsen og senere hans enke Kristine

1910 folketellingen (husmannsplass)

001 01 Kristine Nilsdatter 27.02.1848 Rødøy hm e Husmandskone b
002 01 Bergitte Larsdatter 13.11.1879 Rødøy d ug Syerske og tjenestepige f
FOLKETELLINGEN 1910:
003 01 Anton Larsen 16.10.1877 Rødøy s ug Fisker og skomagerarb. f
004 01 Matias Larsen 17.08.1889 Rødøy s ug Fisker og jordbrugsarbeider f
005 01 Jørgen Larsen 25.02.1887 Rødøy s ug Sømand, matros f
006 01 Nilde Larsdatter 18.10.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
007 01 Leif Petersen 05.05.1909 Rødøy D.s. ug b

Husmannsenke - Kristine Nilsdtr

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kristine Nilsdatter 1848 Rødøy herred* Hm e Husmandsenke m J (Jordbrug) b
002 01 Ellen Larsdatter 1872 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter Alm. Husgjerning og Fjøsstel b
003 01 Anton Larsen 1877 Rødøy herred* S ug Skomager b
004 01 Jørgen Larsen 1887 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Mathias Larsen 1889 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Nilda Larsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Lars Hagen Olsen, husmann

Født 1822 Tysnes og innflytter til Rødøy.KIRKEBOKA VIET 1872:
Viet 24.07.1872 - ungkar Lars Olsen Hage, bosatt Kila, født Tysnæs 1822, 50 år, sønn av Ole Johannessen. Pige Christine Mortine Petrine Nilsdtr, bosatt Kila. 25 år gammel, født 1847, datter av Nils Krognes?

1875 Jakob Larsen

1874 Nils Olai Larsen

1875 Jakob Larsen

Anton Johan Larsen Bjerkås, f. 16.10.1877

Anton ble etablert på et lite bruk under gården Tjong Øvre 60-12 Bjerkås.

Mathias Lind Larsen f. 13.6.1882.

Mathis Lind Larsen f. 17.8.1889

Overtar plassen etter foreldrene/kjøper den 1938. Han dør 16.7.1977.

Jørgen Dal Larsen

Magnus Larsen

Elen Marie Larsdtr, f. 22.10.1872

Anne Bolethe Larsdtr f. 19.9.1884.

1891 Nille Oline Kristine Larsdtr, f. 18.10.1891

Nille ble gift med Hans Daniel Nilsen fra fiskeværet Myken og flytta dit. Se lenken.

61 16 Dyråsmo

1950 Eier og bruker - Karl Mikalsen

Skyld av 14 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Fra husmannsplass til bruk...

Dyråsmo – Karl Mikalsen
Fikk bnr 16 en skyld av 14 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

61 16 plassen

1920 folketellingen (61 01 0063 Dyråsmoen)

001 Mikal Sakarias Andreas Andersen 01 1864-07-21 Rødø - hp e Jordbrytning for naboer
002 Emma Karine Mikalsen 01 1892-06-29 Rødø - d ug Tjenestepike uten fast løn, alskens arbeide i stue og fjøs
003 Karl Olaf Angel Mikalsen 01 1907-04-13 Rødø - s ug Pf
004 Lovise Helene Mikalsen 01 1910-03-12 Rødø - d ug Pf
005 Margit Albine Mikalsen 01 1914-12-07 Rødø - d ug Pf

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mikael Andersen 21.07.1864 Rødøy hf g Fisker, husmand b
002 01 Albine Lorntsdatter 19.06.1877 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Emma Mikalsdatter 29.06.1893 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Karl Mikalsen 13.04.1907 Rødøy s ug Søn b
005 01 Hanna Karlsdatter 1903.01.? Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt

1900 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mikal Andersen 1862 Rødøy herred* Hf e Fisker og husmand b
002 01 Johanna Johansdatter 1861 Rødøy herred* Tj ug Husholderske b
003 01 Emma Mikalsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johan Hansen 1886 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

1900 ft: Tjenesejente: Johanna Johansdtr

Født 1861
1910: Hun er bosatt som tjenestejente på gården Segelfor - Hammervoll.
1900: 002 01 Johanna Johansdatter 1861 Rødøy herred* Tj ug Husholderske b

1900 ft: Pleiesønn:

Født den 24.9.1895 på gården Kjetvik, sønn av innerste der Hans Peder Karlsen og Ane Bergitte Benjaminsdtr. Lenke til gården Rangsund 05-01.

1900: 004 01 Johan Hansen 1886 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

61 17 Forsmo 1920 Olav Aga

1950 eier og bruker: Olav Aga

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Bruk nr 30 Hagtun går fra

Bruket blir skyldsatt til 10 øre og går i fra bnr 17 Forsmo, slik at gjenværende blir 23 øre.

1920 folketellingen (61 01 0059 Forsmoen)

001 Olaf Aga 01 1880-06-29 Rødø - hp g Jordbruk - Husmandsplads uten pliktarbeide eller anden avgift
002 Johanna Antonette Aga 01 1894-07-07 Rødø - hu g Husmor
003 Sverre Andreas Aga 01 1915-03-22 Rødø - s ug Pf
004 Bjarne Kristian Aga 01 1918-01-01 Rødø - s ug Pf
005 Aksel Berg Andersen 01 1913-04-28 Rødø - s ug Pf
006 Nilsine Kristine Forsmo 01 1860-02-12 Rødø - Bestemor e Understøttes av børnene. Enke efter husmand

61 17 Forsmo: 1910 Anders Benonissen

1910 folketellingen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Benonisen 23.01.1851 Rødøy hf g Husmand, fisker, snedker f
002 01 Nilsine Nilsdatter 12.02.1860 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Nils Andersen 20.01.1897 Rødøy s ug Søn b
004 01 Anna Andersdatter 21.08.1901 Rødøy d ug Datter b
005 01 Matilde Andersdatter 27.06.1903 Rødøy d ug Datter b
006 01 Johanna Andersdatter 07.07.1894 Rødøy d ug Tjenestepige f
007 01 Iverine Andersdatter 03.08.1886 Rødøy d ug Syerske f

1900 folketellongen (husmannsplass)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Benonisen 1851 Rødøy herred* Hf g Hustømmermand og husmand %% Træarbeider %% b
002 01 Nilsine Nilsdatter 1860 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Bernt Andersen 1881 Rødøy herred* S ug Husmandssøn, fisker b
004 01 Iverine Andersdatter 1886 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
005 01 Johanna Andersen 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
006 01 Nils Andersen 1898 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Anne Oline Johansdatter 1818 Bergen Lægdskone e Lægdskone b
008 01 Anna Larsdatter 1877 Rødøy herred* Pleiedatter ug Forpleies for offentlig Regning b

1875 Anders Benonissen - logerende på gården Aanes