Gård Kila (61) bnr 10 - 17

Matrikkelutkastet av 1950

 

Bnr 10 Vinninga

1950

Eier og bruker Harald Hagevik

Skyld av 30
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 11 Gullstad

Eier og bruker - Oskar Sivertsen

Oskar var fra Nordnesøy, lenke dit. Var fra bruk nr 20 Nergården,

1950

Eier og bruker - Karl Antonsen

Skyld av 18 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 12 Nystad

1950

Eier - Harald Hagevik

Skyld av 7
Matrikkelutkastet av 1950.

1942

Eier og bruker Ludvig Danielsen

Et av de 5 brukene på Kilamyran.
Ludvig Danielsen(27.6.1896) fikk skjøte fra Harald Hagevik (05.03.1892) den 10. oktober 1942 på eiendommen Nystad for en kjøpesum av kr 300. Det er Sverre Hasfjord og Margit Ystlie (?) som bevitner hans underskrift. Skjøtet er også underskrevt av Dagmar Danielsen. Her er vitnene Elise Schønning og Olaf Kristiansen.

1936

Eier og bruker - Ludvig Danielsen

Skylddelingsforretning - bruk 12 Nystad:
Skylddeling gjelder gården Gnr. 61, bnr. 8 Ytre Kilen eid av Harald Hagevik.
Den skjer 28. august 1936.

Ved forretningen møtte selgeren Harald Hagevik og kjøperen Ludvig Danielsen. Naboen Anton Hagevik var varsla, men kunne ikke avgi møte da han ligger dødssyk, det anses uten betydning om han ikke mødte. Ved tinglysning fikk bruket bnr.12 og navnet "Nystad".

1936

Eier og bruker - Ludvig Danielsen

Den 22. september 1936 skrives kontrakt mellom Ludvig Danielsen og Harald Hagevik, om at sistnevnte selger Ludvig en parsell av hans gård Kila Ytre gnr. 61, bnr. 8. Denne er tinglyst 17. oktober s.å.

Bnr 13 Vesterli

1950

Eier Knut Tømmerbakk

Skyld av 8 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Et av de fem brukene på "Kilamyran".
Ifølge matrikkutkastet av 1950 eid av Knut Tømmerbakk.

Pinsepredikant Andersen

Skal ha bodd her en tid sammen med sin familie

61.14 Gjerde

1950

Eier og bruker - Johannes Svendsen

Skyld av 12
Matrikkelutkastet av 1950.

61.14 Gjerde

1938

Fra husmannsplass til bruk...

Gjerde – Johannes Svensen
Fikk bnr 14, en skyld av 12 øre, og med følgende rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Torvmyr i hovedbruket
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

1910 Plass

Husmann - Svend Johansen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Svend Johansen 27.11.1854 Sverrige hf g Husmand og fisker b
002 01 Andrea Olsdatter 22.09.1864 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Johanna Svendsdatter 15.01.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Johannes Svendsen 14.08.1893 Rødøy s ug Fisker b
005 01 Ole Svendsen 22.03.1895 Rødøy s ug Søn b
006 01 Inga Svendsdatter 01.04.1899 Rødøy d ug Datter b
007 01 Borghild Svendsdatter 17.09.1905 Rødøy d ug Datter b

1900 Plass

Husmann - Svend Johansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Sven Johansen 1853 Sverige Hf g Fisker, husmand b
002 01 Andrea Olsdatter 1868 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Johanna Svensdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johannes Svensen 1893 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Ole Svensen 1895 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Inga Svensdatter 01.04.1899 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

Beskrivelse

Inga Svendsen, g. Hansen

Datteren Inga ble gift med handelsmann Arnulf Hansen på gården Våga bnr 1.

Beskrivelse

Ole Svendsen

Ole ble eier og bruker av bnr 5 Brendåsvold.

Søsken

© Ingvar Berg-Hansen.

Tre søsken nevnt i tellinga nedefor - 1910 hos faren - husmann Svend Johansen på plassen "Gjerde" i Kila.   Bildet er utsnitt av et bilde tatt på gården Våga - bnr 1 - foran en kiste - av en av foreldrene som hadde vært bosatt hos datteren Inga og døde der.

61.15 Dyrås

1950

Eier og bruker - Mathias Laren

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Fra husmannsplass til bruk...

Dyrås – Mathias Larsen
Fikk bnr 15, en skyld av 10 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Torvmyr i hovedbruket
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

1910 Plass

Husmannsenke - Kristine Nilsdtr

001 01 Kristine Nilsdatter 27.02.1848 Rødøy hm e Husmandskone b
002 01 Bergitte Larsdatter 13.11.1879 Rødøy d ug Syerske og tjenestepige f
FOLKETELLINGEN 1910:
003 01 Anton Larsen 16.10.1877 Rødøy s ug Fisker og skomagerarb. f
004 01 Matias Larsen 17.08.1889 Rødøy s ug Fisker og jordbrugsarbeider f
005 01 Jørgen Larsen 25.02.1887 Rødøy s ug Sømand, matros f
006 01 Nilde Larsdatter 18.10.1891 Rødøy d ug Tjenestepige b
007 01 Leif Petersen 05.05.1909 Rødøy D.s. ug b

Barn/sønn

Jakob Larsen f. 1875

Barn/sønn

Nils Olai Larsen f. 1.5.1874.

Barn/sønn

Jakob Larsen f. 1875

Barn/sønn

Anton Johan Larsen Bjerkås, f. 16.10.1877

Anton ble etablert på et lite bruk under gården Tjong Øvre 60-12 Bjerkås.

Barn/sønn

Mathias Lind Larsen f. 13.6.1882.

Barn/sønn

Mathis Lind Larsen f. 17.8.1889

Overtar plassen etter foreldrene/kjøper den 1938. Han dør 16.7.1977.

Barn/sønn

Jørgen Dal Larsen

Barn/sønn

Magnus Larsen

Barn/datter

Elen Marie Larsdtr, f. 22.10.1872

Barn/datter

Anne Bolethe Larsdtr f. 19.9.1884.

1891

Nille Oline Kristine Larsdtr, f. 18.10.1891

Nille ble gift med Hans Daniel Nilsen fra fiskeværet Myken og flytta dit. Se lenken.

Ektefelle

Lars Hagen Olsen, husmann

Født 1822 Tysnes og innflytter til Rødøy.KIRKEBOKA VIET 1872:
Viet 24.07.1872 - ungkar Lars Olsen Hage, bosatt Kila, født Tysnæs 1822, 50 år, sønn av Ole Johannessen. Pige Christine Mortine Petrine Nilsdtr, bosatt Kila. 25 år gammel, født 1847, datter av Nils Krognes?

1900 Plass

Husmannsenke - Kristine Nilsdtr

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kristine Nilsdatter 1848 Rødøy herred* Hm e Husmandsenke m J (Jordbrug) b
002 01 Ellen Larsdatter 1872 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter Alm. Husgjerning og Fjøsstel b
003 01 Anton Larsen 1877 Rødøy herred* S ug Skomager b
004 01 Jørgen Larsen 1887 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Mathias Larsen 1889 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Nilda Larsdatter 1891 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

61.16 Dyråsmo

1950

Eier og bruker - Karl Mikalsen

Skyld av 14 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Fra husmannsplass til bruk...

Dyråsmo – Karl Mikalsen
Fikk bnr 16 en skyld av 14 øre med disse rettigheter:
• Innmark med tilstøtende utmark.
• En eiendomsteig, Skogsteig, i Teppfjellet.
• Sjøgrunnrett
• Tang og makkfjære
• Nødvendige veier

61.16 plassen

1910 FT

Husmann - Mikael Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mikael Andersen 21.07.1864 Rødøy hf g Fisker, husmand b
002 01 Albine Lorntsdatter 19.06.1877 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Emma Mikalsdatter 29.06.1893 Rødøy d ug Tjenestepige b
004 01 Karl Mikalsen 13.04.1907 Rødøy s ug Søn b
005 01 Hanna Karlsdatter 1903.01.? Rødøy fl ug Skolepige, Fors. fisker og gbr. mt

1900 FT

Husmann - Mikael Andersen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Mikal Andersen 1862 Rødøy herred* Hf e Fisker og husmand b
002 01 Johanna Johansdatter 1861 Rødøy herred* Tj ug Husholderske b
003 01 Emma Mikalsdatter 1892 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Johan Hansen 1886 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

1900 FT

Tjenesejente: Johanna Johansdtr

Født 1861
1910: Hun er bosatt som tjenestejente på gården Segelfor - Hammervoll.
1900: 002 01 Johanna Johansdatter 1861 Rødøy herred* Tj ug Husholderske b

1900 FT

Pleiesønn:

Født den 24.9.1895 på gården Kjetvik, sønn av innerste der Hans Peder Karlsen og Ane Bergitte Benjaminsdtr. Lenke til gården Rangsund 05-01.

1900: 004 01 Johan Hansen 1886 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b

Bnr 17 Forsmo

1950

Eier og bruker - Olav Aga

Skyld av 17 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Bruk nr 30 Hagtun går fra

Bruket blir skyldsatt til 10 øre og går i fra bnr 17 Forsmo, slik at gjenværende blir 23 øre.

1910 Plass

Husmann - Anders Benonissen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Benonisen 23.01.1851 Rødøy hf g Husmand, fisker, snedker f
002 01 Nilsine Nilsdatter 12.02.1860 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Nils Andersen 20.01.1897 Rødøy s ug Søn b
004 01 Anna Andersdatter 21.08.1901 Rødøy d ug Datter b
005 01 Matilde Andersdatter 27.06.1903 Rødøy d ug Datter b
006 01 Johanna Andersdatter 07.07.1894 Rødøy d ug Tjenestepige f
007 01 Iverine Andersdatter 03.08.1886 Rødøy d ug Syerske f

1900 Plass

Husmann - Anders Benonissen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Benonisen 1851 Rødøy herred* Hf g Hustømmermand og husmand %% Træarbeider %% b
002 01 Nilsine Nilsdatter 1860 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Bernt Andersen 1881 Rødøy herred* S ug Husmandssøn, fisker b
004 01 Iverine Andersdatter 1886 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
005 01 Johanna Andersen 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
006 01 Nils Andersen 1898 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Anne Oline Johansdatter 1818 Bergen Lægdskone e Lægdskone b
008 01 Anna Larsdatter 1877 Rødøy herred* Pleiedatter ug Forpleies for offentlig Regning b

1875

Anders Benonissen - logerende på gården Aanes