Gård Kila (61) bruk 19 - 24

 

Tilbake...

til hovedsiden

24 Kilavika

61.19 Uteng

1950

Eier og bruker: Jens Sjåvik

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 20 Elvebakk

1950

Eier og bruker - Olav Kristiansen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Sønn: Arnold Kristiansen

Født den 1.3.1941.
Har hytte på matrikulert tomt på gården Tjong Nedre 59-27.

1938

Skilt ut fra bnr 2 (og 8)

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938.

1938

Skilt ut fra bnr 8 (og 2)

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938.

Bnr 21 Nyrud

Bruker: Ragnar Mikalsen

Født 5. august 1916.
Død 10. juli 2002.

1950

Eier og bruker - Ragnar Mikalsen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Skilt ut som bruk - fra nr 2

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bolette Birgitte Mikalsen

Født den 5.4.1928
Død den 1.11.1989.

Bnr 22 Furustad

1950

Eier og bruker - Erling Urskog

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 23 Thorheim

1950

Eier og bruker - T og G Hagevik

Skyld av 40 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1939

Utskilt fra bnr 2

Formell dato i jordboka er den 3.2.1939.

61-24 Kilavika

Foto Svein Arve Forsberg (lånt fra fjesboka:RHN).

2018 Huset sett fra annen vinkel

Foto Svein Arve Forsberg (lånt fra fjesboka:RHN).

2018 Uthusene

Foto Svein Arve Forsberg (lånt fra fjesboka:RHN).

Kilavika i Petter Ness sin tid der

© RLA. Foto mottatt fra tidligere eier av bruket.

Har også foto av et maleri som har tatt utgangspunkt i dette foto og malt.  Dampskibskaiet i Kila var da tatt med med båten Rødøy anløpet.

61.24 1910 Konrad Lorentsen Kilavik

Bosatt som bruker av BØ

1910

Fisker - Konrad Lorentsen (Kilavik)

FOLKETELLINGEN 1910:
011 02 Konrad Lorntsen 29.03.1876 Rødøy hf g Fisker b
012 02 Inga Nilsdatter 02.10.1882?? Rødøy hm g Kone b
013 02 Nils Konradsen 1902??.04.27 Rødøy s ug Søn f
014 02 Olaf Konradsen 02.10.1906 Rødøy s ug Søn b
015 02 Lotte Konradsdatter 1808??.03.17 Rødøy d ug Datter b
016 02 Ingrid Konradsdatter 20.03.1910 Rødøy d ug Datter b

EKTEFELLE og BARN:

1924

Inga Pauline Dahl Nilsen

Inga dør den 16.4.1924. Notat skrevet av broren Daniel.

Kirkeboka 1924/6: Død 16.4.1924. Gravlagt Tjong 25.4. Jordfestet 30/8.
Ektefelle: Fisker Konrad Kilavik. Bosatt Bøvik. Døde av tuberkulose.

Ektefelle: Inga Pauline Dahl Nilsen

Datteren: Ingrid

Hun dør 1933 og begraves fra gården Bø 49.01, se bilde.

Bruker - Petter Ness

© RLA. Peter Ness og ektefelle Signe.

1950 - Eier og bruker - Petter Ness

Matrikulert bruk med skyld av 5 øre.

 
 

Bnr 24 Kilavika

1939

Fra plass til bruk

Formelt utskilt i jordboka den 23.3.1939. Skilt ut fra 61.02.

1910 A

Husmann - Lorents Larsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lornts Larsen 02.02.1840 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Oline Olsen 26.04.1854 Næsne hm g Husmandskone, syerske b
003 01 Jørgen Lorntsen 08.03.1878 Rødøy fl g Fisker b
004 01 Alette Jakobsdatter 05.03.1878 Bodin fl g Kone b
005 01 Hjørdis Jørgensdatter 01.04.1905 Rødøy S.d. ug Datter b
006 01 Leif Jørgensen 02.08.1907 Rødøy S.s. ug Søn b
007 01 Helmer Lorntsen 01.07.1882 Rødøy s ug Sømand (matros) f
008 01 Ole Lorntsen 18.02.1885 Rødøy s ug Søn (sømand, fisker) b
009 01 Signe Lorntsdatter 30.04.1894 Rødøy d ug Tjenestepige %datter% b
010 01 Marie Olsdatter 03.04.1906 Vefsen P.d. ug Pleiedatter, Fors. husmand med jord b

1900

Husmann - Lorents Larsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Larsen 1834 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Oline Olsdatter 1854 Nesne Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Elise Lorentsdatter 1871 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Konrad Lorentsen 1876 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Jørgen Lorentsen 1878 Rødøy herred* S ug Husmandssøn f
006 01 Helmer Lorentsen 1882 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Ole Lorentsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
008 01 Gine Lorentsdatter 1888 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter f
009 01 Signe Lorentsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b