Gård Kila (61)

 

Bnr 19-24

Hovedsiden

24 Kilavika

61 19 Uteng

1950 Eier og bruker: Jens Sjåvik

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

61 20 Elvebakk

1950 Eier og bruker - Olav Kristiansen

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Sønn: Arnold Kristiansen

Født den 1.3.1941.
Har hytte på matrikulert tomt på gården Tjong Nedre 59-27.

1938 Skilt ut fra bnr 2 (og 8)

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938.

1938 Skilt ut fra bnr 8 (og 2)

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938.

61 21 Nyrud

Bruker: Ragnar Mikalsen

Født 5. august 1916.
Død 10. juli 2002.

1950 Eier og bruker - Ragnar Mikalsen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1938 Skilt ut som bruk - fra nr 2

Formell dato i jordboka er den 12.9.1938

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Bolette Birgitte Mikalsen

Født den 5.4.1928
Død den 1.11.1989.

61 22 Furustad

1950 Eier og bruker - Erling Urskog

Skyld av 6 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

61 23 Thorheim

1950 Eier og bruker - T og G Hagevik

Skyld av 40 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1939 Utskilt fra bnr 2

Formell dato i jordboka er den 3.2.1939.

61 24 Kilavika

Foto Svein Arve Forsberg (lånt fra fjesboka:RHN).

2018 Huset sett fra annen vinkel

Foto Svein Arve Forsberg (lånt fra fjesboka:RHN).

2018 Uthusene

Foto Svein Arve Forsberg (lånt fra fjesboka:RHN).

Kilavika i Petter Ness sin tid der

© RLA. Foto mottatt fra tidligere eier av bruket.

Har også foto av et maleri som har tatt utgangspunkt i dette foto og malt.  Dampskibskaiet i Kila var da tatt med med båten Rødøy anløpet.

61 24 1920 Konrad Lorentsen Kilavik

Bosatt som bruker av BØ

1920 folketellingen (61 02 0043 Kilavik plass)

003 Konrad Jentoft Kilavik 02 1876-03-29 Rødø - hp, s g Fiskeri. Notformand under sildefiske
004 Inga Gurine Kilavik 02 1882-10-02 Rødø - hu g Husmor
005 Nils Norum Kilavik 02 1902-04-27 Rødø - s ug Fiskeri, sild og torskefiske fra motorfartøy
006 Olaf Lund Kilavik 02 1906-10-02 Rødø - s - Pf
007 Lotte Oliva Kilavik 02 1908-03-12 Rødø - d ug Pf
008 Ingrid Kasbara Kilavik 02 1910-03-20 Rødø - d - Pf
009 Kaare Ingvar Kilavik 02 1915-05-03 Rødø - s ug Pf
010 Peter Hagerup Olsen 02 1889-02-22 Rødøy - l e Fiskeri, motorfiske langs kysten hvorsom helst
011 Lilly Oline Ness 02 1918-06-25 Rødøy - l ug !!
012 Mani Margrete Olsen 02 1906-04-03 Vefsen - Pleiedatter ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
011 02 Konrad Lorntsen 29.03.1876 Rødøy hf g Fisker b
012 02 Inga Nilsdatter 02.10.1882?? Rødøy hm g Kone b
013 02 Nils Konradsen 1902??.04.27 Rødøy s ug Søn f
014 02 Olaf Konradsen 02.10.1906 Rødøy s ug Søn b
015 02 Lotte Konradsdatter 1808??.03.17 Rødøy d ug Datter b
016 02 Ingrid Konradsdatter 20.03.1910 Rødøy d ug Datter b

EKTEFELLE og BARN:

1924 Inga Pauline Dahl Nilsen

Inga dør den 16.4.1924. Notat skrevet av broren Daniel.

Kirkeboka 1924/6: Død 16.4.1924. Gravlagt Tjong 25.4. Jordfestet 30/8.
Ektefelle: Fisker Konrad Kilavik. Bosatt Bøvik. Døde av tuberkulose.

Ektefelle: Inga Pauline Dahl Nilsen

Datteren: Ingrid

Hun dør 1933 og begraves fra gården Bø 49.01, se bilde.

Bruker - Petter Ness

© RLA. Peter Ness og ektefelle Signe.

1950 - Eier og bruker - Petter Ness

Matrikulert bruk med skyld av 5 øre.

 
 

61 24 Kilavika

1939 Fra plass til bruk

Formelt utskilt i jordboka den 23.3.1939. Skilt ut fra 61.02.

1920 folketellingen (61 02 0043 Kilavik plass)

001 Lorns Elias Larsen 01 1840-02-02 Rødø - hp g Fiskeri, smaabaatfiske fra hjemmet
002 Oline Larsen 01 1854 Dønnes - hu g Husmor

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Lornts Larsen 02.02.1840 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Oline Olsen 26.04.1854 Næsne hm g Husmandskone, syerske b
003 01 Jørgen Lorntsen 08.03.1878 Rødøy fl g Fisker b
004 01 Alette Jakobsdatter 05.03.1878 Bodin fl g Kone b
005 01 Hjørdis Jørgensdatter 01.04.1905 Rødøy S.d. ug Datter b
006 01 Leif Jørgensen 02.08.1907 Rødøy S.s. ug Søn b
007 01 Helmer Lorntsen 01.07.1882 Rødøy s ug Sømand (matros) f
008 01 Ole Lorntsen 18.02.1885 Rødøy s ug Søn (sømand, fisker) b
009 01 Signe Lorntsdatter 30.04.1894 Rødøy d ug Tjenestepige %datter% b
010 01 Marie Olsdatter 03.04.1906 Vefsen P.d. ug Pleiedatter, Fors. husmand med jord b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Lorents Larsen 1834 Rødøy herred* Hf g Fisker og husmand b
002 01 Oline Olsdatter 1854 Nesne Nor Hm g Husmandskone b
003 01 Elise Lorentsdatter 1871 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Konrad Lorentsen 1876 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Jørgen Lorentsen 1878 Rødøy herred* S ug Husmandssøn f
006 01 Helmer Lorentsen 1882 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
007 01 Ole Lorentsen 1885 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
008 01 Gine Lorentsdatter 1888 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter f
009 01 Signe Lorentsdatter 1894 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b