Gård Melfjorden (25) - bruk nr fra nr 24 og videre

Til hovedsiden

Adm

Denne siden - fra og med bnr 24.
I matrikkelutkastet fra 1950 var siste nr der 23.

25.28 Nyheim

2003

Gnr 25 bnr 28 er overdratt fra Johannes M. Hammerheivik til
- Anne-Lise May Hansen,
- Birgit Jørgine Johnsen,
- Oddny Berthine Stormo,
- John Kato Hammerheivik (23.05.2003).

1950

Skyld: 1 øre.
Eier: Johannes Hammeerheivik.

Bnr 24 - 39

25.24

Hagfors

Skyld: 1 øre (tomt).
Eier: Olaf Johansen Skjervik.

25.25

Brodal

Skyld: 4 øre.
Eier: Simon Forsmo.

25.26

Lyngstad

Skyld: 1 øre.
Eier: Martin Mikalsen.

25.27

Soltun

Skyld: 1 øre.
Eier: Johan Kilhavn.

1950 25-28 Nyheim

Se omtale øverst på siden.

25.29

Haugland

Skyld: 1 øre.
Eier: Hilda Olsen

25.30

Bråthen

Skyld: 2 øre.
Eier: Evald Røtnes

25.31

Høgtun

Skyld: 3 øre.
Eier: Arne Forsmo.

25.32

Langremma

Skyld: 1 øre.
Eier: Rødøy kommune

25.33

Sørmo

Skyld: 1 øre.
Eier: Olav Olsen Sørmo.

25.34

Storvassholmen

Skyld: 1 øre.
Eier: Håkon Jakobsen

25.35

Vangen

Skyld: 1 øre.
Eier: Kåre Storeng

25.36

Øyratun

Skyld: 1 øre.
Eier: Berner Melfjord

25.37

Seljevoll

Skyld: 59 øre.
Eier: Berner Danielsen

25.38

Temmermyra

Skyld: 3 øre.
Eier: Aslaug Iverse3

25.39

Sjølyst

Skyld: 1 øre.
Eier: Rolf Magne Kolberg

Bnr 40 - 59

25.40

Utsikten

Skyld: 1 øre.
Eier: Gerda Hanssen

25.41

Mobakken

Skyld: 1 øre.
Eier: Rødøy kommune

25.42

Storrenget

Skyld: 6 øre.
Eier: Kåre Storeng

25.43

Kolberg

Skyld: 1 øre.
Eier: Rolf M. Kolberg

25.44

Smørkattdalen

Skyld: 1 øre.
Eier: Torunn og Einar Jakobsen

25.45

Fjordheim

Skyld: 1 øre.
Eier: Lorentz Normann

25.46

Toranesset

Skyld: 1 øre.
Eier: John og Tora Johansen

25.47

Fjordtun

Skyld: 1 øre.
Eier: Idar Storvik

25.48

Grandlund

Skyld: 1 øre.
Eier: Daniel Granlund

25.49

Kringsjå

Skyld: 1 øre.
Eier: Asbjørn Hansen

25.50

Kikkut

Skyld: 1 øre.
Eier: Alf Fagervik

25.51

Sirilund

Skyld: 1 øre.
Eier:Torbjørn Langvand

25.52

Fjellstien

Skyld: 1 øre.
Eier: Egil Jensen

25.53

Strandkos

Skyld: 1 øre.
Eier: Egil Sortland

Bnr 60 - 79

25.61

Knausen

Utskilt fra: Bnr 3.
Eier: Johan Myklebust

25.62

Åslia

Utskilt fra: 2 og 3. 3.7.79.
Eier: Roar Tverå

25.63

Naustnes

Utskilt fra: Bruk nr 1.
Eier: Thelma Eliassen

25.64

Mobakken II

Utskilt fra: 1-2-3-37
Eier: Haldis Ravnskar
Eier: Thelma Eliassen
Eier: Thorgny Ravnskar
Eier: Aila Liseth
Eier: Klara Iversen
Eier: Andor Karlsen
Eier: Berner Danielsen

25.65

Furulund

Utskilt fra: Bnr 3
Eier: Roald Nilsen

25.66

Fjellbo

Utskilt fra: Bnr 10.
Eier: Finn Hansen

25.67

Stupen

Utskilt fra: Bnr 10
Eier:Arnold Langfjell.

25.68

Skogli

Utskilt fra: Bnr 13.
Eier:Bernold Danielsen.

25.69

Bjørklund

Utskilt fra: Bnr 13.
Eier: Jan Lorentsen

25.70

Mosekollen

Gnr 25, bnr 70 er solgt for kr 2450 fra Klara Josefine Iversen og Andor Olaus Karlsen til Hugo Jan Høgås (27.02.2002).

25.70

Mosekollen

Utskilt fra: 2 og 3.
Eier: Klara Josefine Iversen.
Eier: Andor Karlsen.

25.71

Bakketun

Gnr 25, bnr 71 er solgt for kr 2475 fra Klara Josefine Iversen og Andor Karlsen til Steinar Nilsskog (27.2.2002).

25.71

Bakketun

Utskilt fra: 3
Eier: Klara Josefine Iversen og Andor Karslsen.

25.72

Frankbo

Utskilt fra bnr 3
Eier: Arild Lorentsen.

25.73

Skjølyst II

Utskilt fra bnr 3.
Eier: Rolf Kolberg.

25.74

Utsikten II

Utskilt fra bnr 3.
Eier: Gerda Hansen.

25.75

Smørkattdalen II

Utskilt fra bnr 3
Eier: Torunn Jakobsen
Eier: Grethe Jakogsen

25.76

Bjørktun

Utskilt fra bnr 13
Eier: Arnold Sundquist

25.77

Thelma Eliassen

Utskilt fra bnr 3.

25.78

Fjordheimen II

Utskilt fra bnr 3.

Bnr 80 - 99

04.11.2015

Bnr 96

Gnr 25, bnr 96 er overdratt fra Ellionor Nilsine Thørnquist til Lisbeth Thørnquist og Linda Thørnquist (04,11,2015).