Gård Sandvik (23)

Bruk og brukere

1801

1801 Nils Olsen

Foto

Gården Sandvik fotografert av johan M. Mathisen©.

DIV

1886

Sandvik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 23
•Gammelt matrikkelnr: 82
•Navn på gård: Sandvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 83a Sandvik Morten Eliassen 0-31 0-0-18-18
2 83b Sandvik Nils Andreas Johansen 0-10 0-0-5-5

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1350 Niels 1 qværn i brug 4 s.

1647

Skattematrikkel

S a n d \v i g h )
Rødøe p r e steboel bygge r .

Familier