Gård Sandvik (23) - bruk og brukere

Foto

23.01 Sandvik

04.01.2002

Eiere - Tore Ytterdal og Gry Feierdal Blix

Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 900.000 fra Terje Mostad til Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix (04.01.2002), Salget omfatter også gnr 25 bnr 7.

04.01.2002

Eier og bruker Terje Mostad

Gnr 23, bnr 1 er solgt for kr 900.000 fra Terje Mostad til Tore Ytterdal og Gry Føyerland Blix (04.01.2002), Salget omfatter også gnr 25 bnr 7.

1950

Eiere - Ole og Konrad Sandvik

Skyld av 21 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

23.01 Sandvik - Ole Edvard Olsen

1910

Leilending - Ole Edvard Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Ole Olsen 29.07.1857?? Meløy hf g Gaardbruker & fisker, Bygselmand f
002 01 Karen Evensen 04.10.1862 Rødøy hm g Gaardm. & Fiskerkone b
003 01 Sigurd Olsen 26.08.1892 Rødøy s ug Fisker f
004 01 Edrikka Olsdatter 22.07.1898 Rødøy d ug Skolebarn (datter) f
005 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy d ug Datter (barn) b
006 01 Ole Olsen 29.03.1901 Rødøy s ug Søn (barn) b
007 01 Gudrun Olsdatter 28.05.1902 Rødøy d ug Datter (barn) b
008 01 Ida Olsdatter 1906.06??.06 Rødøy d ug Datter (barn) b

1900

Leilending - Ole Edvard Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Ole Olsen 1858 Melø Hf g Gaardbruger (Leilænding) og Fisker (offentl.understøttet) b
002 01 Karen Evensdatter 1862 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b
003 01 Karlotte Eliassen 1886 Rødøy herred* Hm.s datter ug Tjenestepige b
004 01 Sigurd Olsen 1892 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b
005 01 Edrikke Olsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
006 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

Ole - hvor fra

Oppgis ved tellingen 1900 å være født 1858 i Meløy.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Evensen

1910: 002 01 Karen Evensen 04.10.1862 Rødøy hm g Gaardm. & Fiskerkone b
1900: 002 01 Karen Evensdatter 1862 Mo i Helg. Nor Hm g Gaardmandskone b

1906

Datter: Ida Olsen

Født 19.06.06 ?
1910: 008 01 Ida Olsdatter 1906.06??.06 Rødøy d ug Datter (barn) b

1902

Datter av begge: Gudrun Olsen

Født den 28.5.1902.
1910: 007 01 Gudrun Olsdatter 28.05.1902 Rødøy d ug Datter (barn) b

1901

Sønn: Ole Kornelius Olsen

Født den 29.3.1901.
1910: 006 01 Ole Olsen 29.03.1901 Rødøy s ug Søn (barn) b

1900

Datter av begge: Inga Marie Olsen

Født den 15.2.1900.Døpt kirken den 5.8.1900.
1910: 005 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy d ug Datter (barn) b
1900: 006 01 Inga Olsdatter 15.02.1900 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1898

Datter av begge: Edrikke Jørgine Othelia Olsen

Født den 22.7.1898.
1910: 004 01 Edrikka Olsdatter 22.07.1898 Rødøy d ug Skolebarn (datter) f
1900: 005 01 Edrikke Olsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1896

Datter: Klara Teodora Olsen

Født Sandvik 29.10.1896. Døpt kirken 15.7.1897. Død før 1900?

1895

Datter: Edrikke Jørgine Marie Olsen

Født Nordfjordnes 1.3.1895. Døpt kirken den 1.7.1895.
Død før 1897, da en søster kalles det samme.

1892

Sønn av begge: Sigurd Olai Olsen

Født den 26.8.1892. Døpt kirken 16.7.1893.
1910: 003 01 Sigurd Olsen 26.08.1892 Rødøy s ug Fisker f
1900: 004 01 Sigurd Olsen 1892 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b

1886

Datter av Karen: : Karlotte Eliassen

1900: 003 01 Karlotte Eliassen 1886 Rødøy herred* Hm.s datter ug Tjenestepige b

23.01 (88) Morten Benjamin Mathias Eliassen

1894

Omkom på havet ved under seiling

Død 12.11.1894. 54 år gammel. Ikke gjenfunnet. Omkom under seilas ved at Baaten fyltes, og han fall ut. (I sogneprestens av skrift står det Martin).

1886

Matrikkel

1 83a Sandvik Morten Eliassen 0-31 0-0-18-18

1875 (1)

Bruker - Morten Eliassen

001 01 Morten Eliasen 1840 Rødø Pr. hf Gaardbruger, Leilænding, Fisker f
002 01 Anne Kristensdatter 1841 Rødø Pr. Kone til Morten No. 1 g b
003 01 Kaspara Mortensdatter 1861 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
004 01 Ene Mortensdatter 1863@1864 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
005 01 Kristine Mortensdatter 1866 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
006 01 Mariane Mortensdatter 1869 Rødø Pr. d b
007 01 Benjamine Mortensdatter 1874 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Morten Eliasen
Utsæd: by1 po5
Husdyr: ty1 ku4 ka1 få7

1865

Husmann - Morten Eliassen

Bosatt 1865 på plassen Sandviknæs:
001 01 Morten Eliassen 33 Rødø Præstegjæld g Husmand md Jord, Fisker
002 01 Ane Kristensdatter 26 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Kaspara Mortensdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Ene Mortensdatter 3 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Nils Johansen 18 Rødø Præstegjæld ug Tjenestekarl
006 01 Øven Kristensen 34 Rødø Præstegjæld Logerende ug Jordarbeider

Utsæd/husdyr:

Bruker: Morten Eliassen
Utsæd: po5
Brukers yrke: Husmand md Jord, Fisker
Husdyr: ku4 få3 gj1

1869

Skifte etter MORTENs far Elias

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Nordfjordnes 1869 etter Elias Augustiniussen.
Haagen Eliassen, sønn; Nordfjordnes.
Morten Elisassen, sønn; Sandvik.
Elise Eliasdatter, datter, gift med Jens Olsen, Oldervik.
Hendrikke Eliasdatter, datter, gift med Lars Olsen, Melfjorden.
Gurine Eliasdatter, datter; Nordfjordnes.
Lovise Eliasdatter, datter, gift med Benjamin Kristensen, Ravnskar.

MORTEN - hvor fra

Morten var sønn av Elias Augustiniussen og Hanna Maria Hågensdtr, Nordfjordnes 26.02 . Lenke dit.

EKTEFELLE og BARN:

1841

Ektefelle: Ane Ulrikka Kristensdtr

KIRKEBOKA VIET 1861:
25.08.1861. Morten Benjamin Mathias Eliassen, bosatt Nordfjordnes, 22 år gammel og sønn av Elias Augustiniussen. Ane Ulrikka Christensdtr, Melfjord, 21 år og datter av Christen Benjaminsen.

Mer om ANNE - hvor fra

Hun var datter av Kristen Benjaminsen og Anne Dortea Andersdtr, bosatt på gården Melfjorden (25-08) Ravnskaret.

1880-1884

Sønn: Mosling Benjamin Dahl Mortensen

1884.10G Død: 01.10.1884 Gravlagt: 11.10.1884 æ.b. Mosling Benjamen Dal
Mortensen Sandvik Gravlagt:Telnæs Født 30.4.1880
Dødsfaldanmeldelsen fra lensmanden modtages ei før den 13 november? 1886. I 1887 blev reise til Telnæs forhindret ved uveir.

1871-1872

Sønn: Cristian Edvard Norum Mortensen

Kirkeboka døde: Døde: 1872.20 28.07.1872 Gravlagt 24.09.1872
Christian Edv. Norum Mortensen Sandvik 1 1/2

23.01 (88) - Ole Johansen

1875 (3)

Kaarmann - Ole Johansen

011 03 Ole Johansen 1820?? Vuku S. hf Kaarmd. Snedker f
012 03 Dorthea Kristensen 1823?? Mo Pr. Kone til No. 11, O. Johansen g Kaaret %Kaarmand, Snedker% b
013 03 Johan Olsen 1859 Rødø Pr. s Hjælper Faderen Fisker f
014 03 Anne Olsdatter 1861 Rødø Pr. d Hjælper Forældrene b
015 03 Olava Olsdatter 1869 Rødø Pr. d b
016 03 Johannes Olsen 1872 Rødø Pr. s b
017 03 Adriane Kristensdatter 1853 Rødø Pr. Logerende ug Ernærer sig ved Spindearbeide b
018 03 Kristian Lorentsen 1873?? Rødø Pr. Forsørges af No. 14 b

Utsæd/husdyr:

O. Johansen
Utsæd:
Husdyr: ku2 ka1 få8

1865

Bruker Ole Johansen

001 01 Ole Johansen 54 Værdalen Husf. g Leilændig, Snedker
002 01 Dorthea Kristensdatter 32 Mo Præstegjæld hans Kone g
003 01 Johan Olsen 6 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Ane Olsdatter 5 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 01 Else Thomasdatter 16 Rødø Præstegjæld Pleiebarn ug
006 01 Nils Larsen 51 Rødø Præstegjæld Logerende g Fisker
007 01 Elen Olsdatter 49 Mo Præstegjæld hans Kone g tjener

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Johansen
Utsæd: by1/2 po3
Brukers yrke: Leilændig, Snedker
Husdyr: ku4 få12

23.01 - Nils Olsen

1801

Bruker - Niels Olsen

Omtales på siden 1801 og før

23.02 YTRE SANDVIK

23.02 Daniel Kaspersen

Adm

Dette bnr er senere gått tilbake til bnr 1 (Matrikkelutkastet av 1950).

1910

Bygselsmann - Daniel Kaspersen

FOLKETELLINGEN 1910 (Lapviken)
001 01 Daniel Kaspersen 02.10.1886 Rødøy hf g Fisker, Bygselmand og Gardbruker b
002 01 Elise Antonsen 26.02.1884 Rødøy hm g Fiskerkone b
003 01 Dagfin Danielsen 14.03.1909 Rødøy s ug Søn (barn) b

Ektefelle:

Hennes dåp - bosatt Melfjorden 25-10. Lenke.
1884.39P 26.02.1884 20.07.1884 Elise Augusta E
husm Anton Julius Pedersen Melfjord 1848 Ane Pareli Kristensdtr 1847

23.02 (83) Nils Lampe Johansen

1900

Gbr og fisker - Nils Lampe Johansen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nils Lampe Johansen 1846 Mo i Helg: Nor Hf g Gaardbruger og Fisker (offentlig understøttet) b
002 01 Karen Samuelsdatter 1850 Rødøy herred* Hm g Gaardbrugerkone b
003 01 Selmer Nilssen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker b
004 01 Kornelius Nilssen 1886 Rødøy herred* S ug Fisker b
005 01 Inga Nilsdatter 1889 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
006 01 Wilhelm Nilssen 1896 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b

1886

Matrikkel

2 83b Sandvik Nils Andreas Johansen 0-10 0-0-5-5

1875 (2)

Innerste - Nils Lampe Johansen

008 02 Nils Lampe?? 1848 Mo Pr. hf g Inderst, Fisker b
009 02 Karen Samuelsdatter 1852 Rødø Pr. Hans Kone g b
010 02 Anna Nilsdatter 1875 Rødø Pr. d b

NILS - hvor fra

1900: 001 01 Nils Lampe Johansen 1846 Mo i Helg: Nor Hf g Gaardbruger og Fisker (offentlig understøttet) b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Olea Samuelsdtr

1896

Sønn: Wilhelm Antonius Nilsen

Født den 12.9.1896 på gården Sandvik 23. Døpt kirken 18.7.1897.
1900: 006 01 Wilhelm Nilssen 1896 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b

1894

Datter: Lea Marie Nilsen

Født den 30.4.1894 Sandvik. Døpt kirken 23.7.1894.

1889

Datter: Inga Antonia Nilsen

Født den 16.9.1889. Hjemmedøpt 6.10.1889. Døpt kirken den 7.7.1890.

1900: 005 01 Inga Nilsdatter 1889 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b

1888-1888

Datter: Inga Antonia Nilsen

Født den 16.2.1888. Hjemmedøpt 16.2.1888.

1886

Sønn: Kornelius Mikkelborg Nilsen

Født den 31.5.1886 på gården Sandvik. Døpt kirken 1.8.1886.

1900: 004 01 Kornelius Nilssen 1886 Rødøy herred* S ug Fisker b

1884

Datter: Ovidia Katinka Nilsen

Født den 28.2.1884 på gården Sandvik. Døpt kirken 20.7.1884.

1882

Datter: Konstanse Elise Nilsen

Født den 15.3.1882 Sandvik. Døpt kirken 9.6.1882.

1880

Sønn: Selmer Nilsen

1900: 003 01 Selmer Nilssen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker b

1877

Datter: Emilie Dorthea Bang Nilsen

Født den 6.11.1877 Sandvik. Døpt kirken 24.6.1878.
Nina Meløysund‎
Gamle og Nye Rødøy
9. oktober 2017.Hun heter Emelie Dorthea Bang Lampe født Nilsdatter. Og var født 6.11.1877. Hun ble gift med en Martinus Olai Bernhard Pedersen Votvik.

1875

Datter: Anna Nilsdtr

1875: 010 02 Anna Nilsdatter 1875 Rødø Pr. d b

1874-1874

Sønn: Ludvig Antonius Nilsen

Født den 20.4.1874.
Død 25.10.1874 ?

Datteren EMILIE

Nina Meløysund‎
Gamle og Nye Rødøy
9. oktober 2017.

Hun heter Emelie Dorthea Bang Lampe født Nilsdatter. Og var født 6.11.1877. Hun ble gift med en Martinus Olai Bernhard Pedersen Votvik.

23.03 SANDVIKNESET

23.03 Bernt Pedersen Sandvik

1950

Eier - Bernt Pedersen Sandvik

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

23.03 Even Johan Kristensen

1921

Even dør her

Even dør den 27.1.1921 på gården Sandvik.
Gravlagt 8.2.1921 Nygård gravsted.
Nevnes som husmann, født 1838 Mo Prestegjæld, bosatt Sandvik. Død av Alderdom.

1910 FT

Husmann - Øyvind Kristenen

001 01 Øivind Christensen 1839? Mo hf g Husmand, forhv. jordarbeider b
002 01 Olea Larsdatter 00.03.1846 Rødøy hm g Husmandskone b

1900 FT

Husmann - Øven Kristensen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Øven Kristensen 1838 Mo i Helg. Nor Hf g Jordarbeider og Fisker m J b
002 01 Olea Larsdatter 1846 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Arne Evensen 1885 Rødøy herred* S ug Div: husligt arbeide b

1875 FT

Husmann - Øven Kristensen

019 04 Øven Kristensen 1838 Mo Pr. hf g Husm. md. Jord, Fisker Jordarbeide b
020 04 Olea Larsdatter 1845 Rødø Hans Kone g b
021 04 Kristian Øvensen 1869 Rødø s b
022 04 Johan Øvensen 1874 Rødø s b

Utsæd/husdyr:

Ø. Kristensen
Utsæd: po1
Husdyr: ku1 ka1 få4

Mer om husmanden:

Navnet er skrevet på flere måter her: Oven (1900) og Øyvind 1910. Men også Even, som nok er det riktige.
Opprinnelig kom han med familien fra Mo prestegjeld, lenke dit.

Husmannen - hvor fra

Even Johan Kristensen er født 24.3.1838 Moe Prestegjeld. Foreldrene Kristen Benjaminsen og Anne Dorthea Andersdtr er bosatt Melfjorden 25-08 Ravnskaret.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olea Karena Larsdtr

1910: 002 01 Olea Larsdatter 00.03.1846 Rødøy hm g Husmandskone b
1900: 002 01 Olea Larsdatter 1846 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
1875: 020 04 Olea Larsdatter 1845 Rødø Hans Kone g b

Mer om Olea Karena Larsdtr

Hun er født 1846 ca i Sørfjoren, datter av Lars Andersen og Bergitta Davina Olsdtr. Foreldrene bodde Melfjorden 25-03 Storvatne i 1865. Lenke dit.

1867

Ektefellen: Olea Karena Larsdtr

KIRKEBOKA EKTESKAP 1867-09: 13.oktober. Ungkar Even Johan Christensen (27), Mo Prestegjeld-Melfjord. Sønn av Christen Benjaminsen. Pige Olea Karena Larsdatter (22), Sørfjorden. Datter av Hans Jensen. Merknad i kirkeboka: Den for brudgommen her oppgivne alder stemmer ikke med angivelsen ved hans konfirmasjon (se 1856).

1892-1892

Sønn: Øven Johan Evensen

Født 24.8.1892 her. Døpt kirken 22.8.1892.
Kirkeboka døde:
1893.12G Død 24.08.1892 Gravlagt 27.08.1892 Øven Johan Øvensen Sandvik
Sandvik Gravsted:Telnæs 24.7.1892 Difterit.

1885

Sønn: Arne Peder Daniel Evensen

Født her den 25.8.1885. Døpt kirken 20.6.1886.
1900: 003 01 Arne Evensen 1885 Rødøy herred* S ug Div: husligt arbeide b

1882-1892

Datter: Dorthea Marie Evensdtr

Født den 5.5.1882 på gården Sandvik 23.
Kirkeboka døde:
1893.6P Død 02.12.1892 Gravlagt 08.12.1892 ægte født Dortea Marie Evensdatter Sandvik Gravlagt: Telnæs. Difterit.

1874

Sønn: Johan Amund bang Evensen

Født den 22.2.1874 på Sandvik (23.01) Sandvik Ytre. Døpt kirken 5.7.1874.
1875: 022 04 Johan Øvensen 1874 Rødø s b

1872

Sønn: Ludvig Anthon Johan Evensen

Født den 17.5.1872 i Storvassdalen (Melfjorden 25-05).
Døpt kirken 7.7.1872.

1869

Sønn: Kristian Øvensen

1875: 021 04 Kristian Øvensen 1869 Rødø s b

Inderster - kortere perioder - Bertel Olai Eriksen

Bertel Olai Eriksen

Nevnt som bosatt en rekke steder i Rødøy. Nevnt som bosatt her ved barns dåp i 1926 og 1928.

Innerste kortere perioder: 1826-1828

Erik Olsen

Omtalt under gården Hytten hvor han også har bodd.