Reppen Nedre (56) - bruk nr 1 A

Til hovedsiden for Reppen Nedre (56)

Senere eiere og brukere av gården (B-side)

Omtales under egen siden (1B). Johan Falch kjøpte gården fra dødsboet til Elling Benjaminsen, men var aldri bosatt her. Den ble dratt over til hans datter Jensenia som flyttet hit sammen med mann. Mer om dette på annen side.

Gårdstunet på Reppen Nedre - bnr 1 - 1945

RLA 4446.

Private foto som er mottatt fra Jann Breivik 2009.

Beskrevet slik: Utsnitt av forrige foto - bryluppet til Didrik og Marie Reppen i 1945. Dette er husene på gården Reppen Nedre.

56.01 1910 enken

1922-1925

Dødsboets gjeld

Gjelden:
1700 kjøpmann Johan Falch
1700 Rødøy sparebank
1000 Jens Jensen Breivik
250 Jonette Kjetten
250 Enkefru Hagevik
35 Simon Knudsen
20 Meier & Co, Grønøy
50 Lossius Rødøy
60 P. Ingebrigtsen
5065 Samla gjeld

1922-1925

Dødsbo

Ida Olea har sittet i uskiftet bo etter at ektefellen døde 1907. Som vi ser foran har hun mottatt gården som testamentisk gave fra tidligere eier.

Boet registreringstagst fra 1922 viser alikevel en stor gjeld. Årsak går ikke fram her, men det har vært snakk om en ny fjøsbygning på gården, men her er det mye mindre skyld også.

1922

Ida dør

Ida Olea dør her 10.april 1922, 56 år gammel. Gravlagt 28.april 1922.

1921

Tar opp lån

Ida tar opp lån i Rødøy sparebank og gir banken pantobligasjon som tinglyses 14.11.1921.

1920

Fradeling

Bruket Fjeldmo fradeles gården her og skyldelingen tinglyses 7.8.1920.

1920

Ida eier

- ”Attest fra Rødøy lensmann om at Ida Benjaminsen er eier av denne eiendom, datert 11.6., tinglyst 24.7.1920.”

- ”Attest fra Rødø sogneprest om at Ida Didriksdtr er gift med Elling Olai Benjaminsen, datert 5.6. tinglyst 24.7.1920.”

1910

Eier og bruker: enken Ida Didriksdtr

Hun er nevnt som født 2.8.1865 i Meløy.
Andre:
Sønnen Hans
Sønnen Laurits
Sønnen Didrik
Sønnen Edmund
Sønnen Ivar
Snedker Anders Benonissen født 1851-01-23.

I føderaadshuset bor:
Føderådsamnnen Tomas Danilsen, og David Tomassen med sin familie.

Mer

Elling ble viet rundt 1890 til Ida Olea Didriksdtr f. 1865 i Meløy, søster av Hanna Didriksdtr, gift med David Tobias Andreas Tomassen.

Ida og Hanna var døtre av husmann og fisker Didrik Gabrielsen f. 1838 i Meløy og hustru Alette Olsdtr f. 1840 i Meløy. Bosatt Matrikkelnr 170 Skålsvik Ytre. (87-38).

1898

Ida arver gården

Den 3.mai 1895 blir det satt opp et testamente, hvor gården Reppen Nedre bnr. 1 blir testamentert fra gårdeier Ole Sandberg og hustru – til tjenestejenta Ida Olea Didriksdtr.

”Herved vitterliggjøres at vi ektefolk Ole Sandberg og hustru Hanna Dorthea er blitt enige om at gi gården Nedre Reppen matrikkel 58/115 til piken Ida Olea Didriksdtr vis hun fremdeles vil forblive våres tilsyn og forpleierske i våres alderdom, da skal hun forblive gårdens rettmessige eier med påstående husbygninger, herligheter og rettigheter, samt påhvilende forpliktelser når bygselsmann Tomas Olsen enten fortfaller eller oppsier gården.

Imidlertid skal hun som eier av gården gjøre seg brug av de 3 tre åkre og den utmarkslotten som vi forbeholdt os da vi bortbygslet gården, likeledes den berettighet til skogen som vi har hatt. Foruten gårdens husbygning skal også de husbygninger av vad som nevnes kan, som vi for vår egen del har latt oppføre tilfalle henne, hvilket blir stående på sine tomter. End videre det stabbur som er her på gården forbeholdt vi av den halvdel av et brug og det skal Ida også gjøre seg bruk av.

I det vi overlot gården til Tomas Olsen med hest, imot at han også forpliktes til at levere gården tilbake med hest, så skal den også tilhøre Ida.

Det bemerkes at først etter vårs død skal dette gavebrev trede i kraft og gives hende i hendene. Det skal da av ingen kunne motsies. Testamenter er opplest som overnfor anført hørlig og tydelig for begges vedkommende.

Ole Sandberg, nedtegnet hendig. Hanna Daartea Andersen, med påholden penn v/Berge Aga. Til vitterlighet: B. Aga. Jakob A. Olsen Aarnæs, med påholden penn v/Berge Aga.
Testamentet ble tinglyst 12.mai 1892.

Elling Benjaminsen

© RLA 4552. Foto eier: Jann Ola Breivik.

56.01 1900 Elling Benjaminsen

1907

Elling dør

Døde den 27.9.1907.

1900

Bruker - Elling Benjaminsen

001 01 Eling Benjaminsen 1868 Melø Nor Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Ida Didriksen 1865 Melø Hm g Gårdmandskone b
003 01 Hans Ellingsen 1891 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
004 01 Laurits Ellingsen 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
005 01 Didrik Ellingsen 22.05.1899 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b
006 01 Lina Benjaminsen 1884 Melø B ug Tjenestepige mt
007 01 Oline Johnsdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
008 01 Alfred Sivertsen 1884 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

1886

Tinglysning

”Beskikkelse av 28.7, samt erklæring på samme av 8/9 1886, hvorved Peder Engebretsen Øvre Reppen som angivelig eier av gården Øvre Reppen erkjenner, at det såkalte ”Langneset” tilhører nærværende eiendom og at han intet rettmessig krav har på dette landstykke, tinglyst 9.9.1886”

1875

Bosatt

Ved folketellinga 1875 er han bosatt hjemme hos foreldrene på gården Skaret, matrikkel nr. 154 i Meløy. Hans var sønn av Benjamin Pedersen (Pettersen/Petersen) f. 1847 og hans kone Olava (Lava) Olsdtr f. 1846. Faren er 1875 nevnt som selveiende gårdbruker og fisker av gården. Skifte etter faren skjer 1920 på gården Skaret i Meløy.

Mer

Ellings mor er kusine til tidligere eier av gården her - Ole Sandberg Alexandersen, hans mormor Else Aleksandersdtr er datter av tidligere eier og bruker her Alexander Olsen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ida Didriksen

1910; Hun er bosatt her som enke og eier av gården.
1900: 002 01 Ida Didriksen 1865 Melø Hm g Gårdmandskone b

1904

Sønn: Ivar (Ellingsen) Reppen

Født her den 25.3.1904.
Bosatt hjemme hos sin mor enken 1910.

Iver utvandrer

Nevnt 1920 i skifte etter sin farfar Benjamin Pedersen, Skaret i Meløy, som sønn av avdøde sønn Elling og bosatt Reppen.
Nevnt i skifte etter sin mor 1922, 18 år gammel. Bosatt Reppen.
Utvandra 1923 til Amerika fra gården Reppen.
Er nevnt i døds annonse som gjenlevende bror ved broren Hans død i mai 1977.
Gift med Ann.

1901

Sønn: Edmund (Ellingen) Reppen

Født her den 1.7.1901.
Bosatt hjemme som sønn hos sin mor enken ved tellling 1910.
Nevnt 1920 i skifte etter sin farfar Benjamin Pedersen, Skaret i Meløy, som sønn av avdøde sønn Elling og bosatt Kristiania.
Nevnt i skifte etter sin mor 1922, som 20 år gammel. Han hadde da opphold ved Kristiania skole.

Er nevnt som gjenlevende bror i dødeannonse etter broren Hans mai 1977.
Gift med Astrid.

Kontakt med Torill Bech som opplyser: ”Når det gjelder Edmund så bodde han i Oslo og drev Reppen møbelforretning i mange år. Giftet seg med Astrid som var enke etter en amerikansk offiser. Hun hadde tre barn. Mulig min tante vet mer om han, jeg skal undersøke men hun er ganske skrøpelig så det spørs om hun husker noe”.

1899

Sønn: Didrik (Ellingsen) Reppen

Født den 22.5.1899.
1910: Bosatt som sønn hjemme hos sin mor .
1900: 005 01 Didrik Ellingsen 22.05.1899 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

Didrik ble gift med Marie Ingebrigtsen, datter av gårdbruker Peder Ingebrigtsen på Reppen Øvre. Han ble bruker av bnr 2 på Reppen Øvre – bruket Elverum, hvor han er nærmere omtalt.

1895

Sønn: Laurits (Ellingsen) Reppen

Født her den 20.7.1895.
1910: Nevnt som bosatt her hos moren som da er enke (fisker og med gårdsarbeide).
1900: 004 01 Laurits Ellingsen 1895 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

Utvandret 1920

Utvandra 1920 fra gården Reppen, til Amerika og Seatle.
Nevnt i skifte etter sin mor 1922, som bosatt i Minnesota, USA.
For å ivareta hans interesser i skiftet ble oppnevnt Petter Mikkelsen Tjong Øvre.
Er nevnt i dødeannonse etter eldestebroren Hans mai 1977. Gift med Clara.
Kontakt med Torill Bech som opplyser: ”Dessverre er det ikke mye jeg vet om Laurits og hans brødre. Laurits og Clara var på besøk hos oss, det må vel være 35-40 år siden, de hadde da vært på Reppen også. Vi fikk hvert år julekort fra dem og et år fortalte han at Clara var død. Så gikk det noen år hvor vi ikke hørte noe, men så kom det brev om at han hadde giftet seg igjen. Vet ikke når han døde. De hadde ingen barn”.

1892

Datter: Anna Pauline Reppen

Født den 1.2.1893. Hjemmedøpt 12.2. og etterpå i kirken den 11.6.1893.

1891

Sønn: Hans (Ellingesen) Reppen

Født her den 2.6.1891.
1910: Nevnt folketellingen som bosatt her sammen med mor og søsken. Fisker og med gårdsarbeid.
1900: 003 01 Hans Ellingsen 1891 Rødøy herred* S ug Gårdmandssøn b

ANDRE:

1910 FT

Snedker: Anders Benonissen

Han er født i Rødøy 23.1.1851.
Bosatt her ved tellingen 1910. Midlertidig bosatt og nevnes som snekker.

1900 FT

Tjenestepige: Lina Benjaminsen

1900: 006 01 Lina Benjaminsen 1884 Melø B ug Tjenestepige mt

MER om Lina

Av tjenestefolk har familien: Lina Benjaminsdtr, f. 1884 på Skaret i Meløy, er en søster av husfar og gårdbruker Elling. Skifte etter faren hennes skjer 1920 på gården Skaret i Meløy. Hun nevnes da som gift med Hans Lorensen, Voldvik i Meløy.

1900 FT

Tjenestepige: Oline Johnsdtr

1900: 007 01 Oline Johnsdatter 1877 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

Mer om Oline

Videre Oline Johnsdtr f. 1877 i Rødøy og Alfred Sivertsen f. 1884 i Meløy.
Alfred August Sal Sivertsen f, 20.november 1884 på Bolgen i Meløy. Ved dåp i Meløy kirke 31.mai 1885 nevnes han som sønn av husmann Sivert Halvorsen og Lovise Johanna Olsdtr, Bolgen. Alfred er bror til Berit Marie Sivertsdtr, g. Sandberg.

1900 FT

Tjenestegutt: Alfred Sivertsen

1900: 008 01 Alfred Sivertsen 1884 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

56.01 1910 David Tomassen

1927

David dør her 2.10.1927

1910 FT

Fisker og jordbruksarbeider: David Tomassen

Bosatt i føderaadshuset hos sin far Tomas Davidsen ved tellingen 1910. Bosatt med ektefelle og åtte barn.
1900: 011 03 David Thomassen 1860 Rødøy herred* Hf g Fisker og inderst b

EKTEFELLE OG BARN:

1900

Innerste og fisker - David Thomassen

011 03 David Thomassen 1860 Rødøy herred* Hf g Fisker og inderst b
012 03 Hanna Didriksdatter 1870 Melø Nor Hm g Fiskerkone b
013 03 Didrikke Olsdatter 1893 Rødøy herred* Pleiebarn ug Steddatter b
014 03 Anna Davidsdr. 1897 Rødøy herred* D ug Datter b
015 03 Martha Davidsdr. 06.01.1899 Rødøy herred* D ug Datter b
016 03 Lydia Davidsdatter 02.11.1900 Rødøy herred* D ug Datter b
017 03 Inga Jørgensdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

Ektefelle: Hanna Didriksen

Hun er født den 18.8.1870 i Meløy.
Bosatt her 1910 som "kone, husholdingsvæsen".
1900: 012 03 Hanna Didriksdatter 1870 Melø Nor Hm g Fiskerkone b

1909

Sønn: Johannes Tomassen

Født den 28.1.1909.
Nevnt som hjemmeboende sønn ved tellingen 1910.

1907

Sønn: Enok Tomassen

Født her 8.1. 1907.
Nevnt som hjemmeboende sønn ved tellingen 1910.

1905

Datter: Hanna Tomassen

Født her den 17.1.1905.
Nevnt som hjemmeboende datter ved tellingen 1910.

1903 ?

Sønn: Simon Tomassen

Født her den 12.1.1903?
Nevnt som hjemmeboende sønn ved tellingen 1910.

1900

Datter: Lydia Tomassen

Født her den 2.11.1900.
Nevnt som hjemmeboende datter ved tellingen 1910.
1900: 016 03 Lydia Davidsdatter 02.11.1900 Rødøy herred* D ug Datter b

1899

Datter: Marta Tomassen

Født her den 8.1.1899.
Nevnt som hjemmeboende datter ved tellingen 1910.
1900: 015 03 Martha Davidsdr. 06.01.1899 Rødøy herred* D ug Datter b

1893

Datter: Didrikke Tomassen

Født her den 2.7.1893.
Nevnt som hjemmeboende datter ved tellingen 1910.

1897

Datter: Anna Tomassen

Født her den 10.8.1897.
Nevnt som hjemmeboende datter ved tellingen 1910.
1900: 014 03 Anna Davidsdr. 1897 Rødøy herred* D ug Datter b

Andre:

1900 FT

Tjenesepige: Inga Jørgensdtr

1900: 017 03 Inga Jørgensdatter 1884 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

56.01 1900 Thomas Olsen

1900 FT

Føderaadsmann - Thomas Olsen

009 02 Thomas Olsen 1823 Rødøy herred* Hf g Føderådsmand b
010 02 Bereth Guttormsdatter 1829 Mo i Helgel. Nor Hm g Føderådskone b

1875 FT

Bruker Thomas Olsen

001 01 Thomas Olsen 1823 Rødø Sogn hf g Bygselmand Gaardbrg., Fisker b
002 01 Berith Guttormsdatter 1829 Mo Pr. Kone g b
003 01 Ole Thomassen 1851 Rødø Sogn s g Tjenestedreng b
004 01 Gabriel Thomassen 1854 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
005 01 David Thomassen 1860 Rødø Sogn s ug Hjælper Faderen b
006 01 Thomas Thomassen 1864 Rødø Sogn s b
007 01 Nils Thomassen 1867 Rødø Sogn s b
008 01 Guri Olsdatter 1849 Vaage Pr. Svigerdtr. g med No. 3 b
009 01 Elisabeth Andersdatter 1855 Rødø Sogn Tjenestepige ug Tjener hos No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Thomas Olsen
Utsæd: by1 1/8 po3 1/2
Husdyr: he1 ku3 ka1 få10 gj2 sv1

1823

Hvorfra

Sønn av Ole Pedersen (1793-1866) og Anne Davidsdtr (1794-1868). Foreldrene omtales under plassen Vasdal. Lenke dit.

56.01 1875 Ole Sandberg Alexandersen

1892

Ole dør

Ole Sandberg Aleksandersen døde 30.12.1891, gravlagt/jordfestet den 4.1.1892.

1875 FT

Kaarmann - Ole Sandberg Alexanderssen

010 02 Ole Sandberg Alexanderssen 1814 Rødø Sogn hf g Kaarmand b
011 02 Hanna Andersdatter 1813 Trondhjem Kone g b
012 02 Benjamin Benonisen 1853 Rødø Sogn Dreng ug b
013 02 Jonetta Johannesdatter 1853 Mo Pr. Tjenestepige ug b
014 02 Elen Anna Nikolaisdatter 1849 Levanger Tjenestepige ug b

Utsæd/husdyr:

Ole Alexandersen
Utsæd:
Husdyr: ku2 ka1 få6 gj3

1865 FT

Holdsmann - Ole Sandberg

009 02 Ole Sandberg 52 Rødø Præstegj g Holdsmand og Fisker
010 02 Hanna Andersdatter 53 Ranens Præstegj hans Kone g
011 02 Mortine Larsdatter 25 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
012 02 Hanzine Olsdatter 11 Rødø Præstegj ug Viserpige
013 02 Valdemar Markusen 17 Rødø Præstegj ug Tjenestedreng
014 02 Johan Larsen 27 Rødø Præstegj Sengeliggende stedse ug

1831

Konrimert

Konfirmert Rødøy kirke 10. juli 1831.

Eide også Kjetvik bnr 2

Kongelig skjøte 1842.

EKTEFELLE:

Ektefelle (2): Hanna Andersdtr

1875: 011 02 Hanna Andersdatter 1813 Trondhjem Kone g b
1865:010 02 Hanna Andersdatter 53 Ranens Præstegj hans Kone g
NB: Oppgitt 2 fødesteder her?

Mer om henne:

Ekteskap II.
Ole ble som enkemann viet Rødøy kirke 30. august 1842 til Hanna Dorthea Andersdtr, f. Trondhjem, 29 år gammel datter av Anders Persen.

Ektefelle (1): Inger Kirstine Larsdr

Ole giftet seg 25.oktober 1840 i Rødøy kirke med Inger Kirstine Larsdtr, født Kila, 31 år gammel datter av Lars Bertelsen. Ole er her nevnt som 26 år, født og bosatt Reppen og nevnes bare som ”Ole Sandberg”.

Inger dør her på gården 24.juni 1841. Merknad kirkeboka: ”Formontlig af uforsiktighet efter barselsengen”. Gravlagt 3. juli 1841

ANDRE

1875 FT

Tjenestedreng: Benjamin Benonissen

1875: 012 02 Benjamin Benonisen 1853 Rødø Sogn Dreng ug b

1875 FT

Tjenestepige: Jonetta Johannesdtr

1875: 013 02 Jonetta Johannesdatter 1853 Mo Pr. Tjenestepige ug b

1875 FT

Tjenestepige: Elen Anna Nikolaisdtr

1875: 014 02 Elen Anna Nikolaisdatter 1849 Levanger Tjenestepige ug b

1865 FT

Tjenestepige: Mortine Larsdtr

011 02 Mortine Larsdatter 25 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

1865 FT

Viserpige: Hansine Olsdtr

1865: 012 02 Hanzine Olsdatter 11 Rødø Præstegj ug Viserpige

1865 FT

Tjenestedreng: Valdermar Markussen

1865: 013 02 Valdemar Markusen 17 Rødø Præstegj ug Tjenestedreng

1865 FT

Sengeliggende: Johan Larsen

1865: 014 02 Johan Larsen 27 Rødø Præstegj Sengeliggende stedse ug

56.01 1873 Arnt Normann Nilsen

1873

Skifte på Tjong - Arnt Normann Nilsen

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Tjong 1873 etter Arent Norman Nilsen.
Døde på Reitgjerdet Stiftelse i Trondhjem 24. juli 1871.
Karen Bertelsdatter, ektefelle.
Kornelius Andreas Norman Arntsen (11) sønn.
Jonette Christine Arntsdatter (17) datter.
Anne Gurine Arntsdatter (15) datter.
Hanna Christine Arntsdatter (13).
Christina Arntsdatter (7) datter.

1871

Arnt Normann Nilsen

Hovedperson som døde på Reitgjerdet 24. juni 1871. Stiftelse i Trondhjem.KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1871:
Arnt døde i Trondhjem 27.6.1871. Merknad i kirkeboka om at han var innlagt på Reitgjærdets stiftelse 24.5.1871. Han må da også være gravlagt i Trondhjem 28.6.1871.

1865 (1)

Bruker - Arnt Nilsen

001 01 Arnt Nielsen 40 Rødø Præstegj Huusf g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Karen Bertuelsdatter 43 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Johnetta Arntsdatter 13 Rødø Præstegj deres Datter ug
004 01 Anne Arntsdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug
005 01 Hanna Arntsdatter 8 Rødø Præstegj deres Datter ug
006 01 Cornelius Arntsen 6 Rødø Præstegj deres Søn ug
007 01 Kristine Arntsdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 01 Anders Pettersen 18 Rødø Præstegj ug deres Tjenestedreng

Utsæd/husdyr:

Bruker: Arnt Nielsen
Utsæd: by2 po4
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku8 få12 gj8

EKTEFELLE og BARN:

1865 FT

Ektefelle: Karen Helene Bertuelsdtr

Gjenlevende ektefelle i skifte etter mannen 1873: Karen Bertelsdatter, ektefelle.
1865; 002 01 Karen Bertuelsdatter 43 Rødø Præstegj hans Kone g

1853 ekt

Viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1853-07:
Ungkar Arnt Norum Nilsen, 26 år, Kila - Blok, far Nils Wejland og pige Karen Helene Bertuelsdatter, 24, datter av Bertuel Jonsen.

1864

Datter: Kristine Bertine Arntsdtr

Født her den 1.3.1864.
Skifte etter far 1873: Christina Arntsdatter (7) datter.
Bosatt som fosterbarn hos bruker Johan Andersen på gården Sundøy 1875. Lenke dit.
1865: 007 01 Kristine Arntsdatter 2 Rødø Præstegj deres Datter ug

1859 ca

Sønn: Kornelius Arntsen

1873 Skifte etter far: Kornelius Andreas Norman Arntsen (11) sønn.
1865: 006 01 Cornelius Arntsen 6 Rødø Præstegj deres Søn ug

1858-1921

Datter: Hanna Arntsdtr

Født her 14.5.1858. Døde trolig på gården Reppen Øvre 55.02 - 12.4.1921. Elverum. Hun er da bosatt der som lægsdkone ved tellingen 1910.

Skifte etter faren 1873: Hanna Christine Arntsdatter (13).
1865: 005 01 Hanna Arntsdatter 8 Rødø Præstegj deres Datter ug

1855 ca

Datter: Anne Arntsdtr

Skifte etter faren 1873: Anne Gurine Arntsdatter (15) datter.
1865: 004 01 Anne Arntsdatter 10 Rødø Præstegj deres Datter ug

1852 ca

Datter: Johnetta Kristine Arntsdtr

1873: Skifte etter faren: Jonette Christine Arntsdatter (17) datter.
1865: 003 01 Johnetta Arntsdatter 13 Rødø Præstegj deres Datter ug

ANDRE:

1865 FT

Tjenestedreng: Anders Pettersen

1865: 008 01 Anders Pettersen 18 Rødø Præstegj ug deres Tjenestedreng

1801 og før