Gård Gjerøy Nordre (76)

Navne-liste

Her families hovedperson - sortert på fornavn.

Til gård nr 77 - Gjerøy Søndre

Bruk nr 01 - 02 A

1950 Nils Aakre
1910 Oluf Johnsen
1900 Hans Jæger
1900 Søren Falk
1900 TeodorTorensen
1875 Elen Kristine Fredrikke Markussen
1865 Thomas Jensen
1852 Nils Jakob Johansen

Bruk nr 01 - 02 B

1865/1875 Paul Nilsen
1865 Simonette Kruse
1865 Hans Karlsen - logerende
1861 Jens Amundsen
1831 Hartvig Jentoft
1831 Lars Tomassen Wold
1814 Lars Riebe Kristensen

Bruk nr 03 - 04

Svenningen
1950 Bernhard Svenning
1910 Severin Larsen
1884 Ole Ingebrigtsen Grøthe
1875 Ole Bye
1875 Martinius Johansen
1875 johan Markussen

1950 Johan Iversen
1910 Iver Johansen
1865 Ole Paulsen

Bruk nr 05 - 09

1950 leonhard Svenning
1942 Normann Hansen
1910 Nils Petersen

1950 Anna Jensen
1950 Kristian og Reidar Benjaminsen
1950 Anna Bertuelsdtr Kongsvold
1910 Ludvig Pedersen

1875 Jon Jensen
1950 jens Værang

Bruk nr 10 - 11

Bruk nr 12 - 19

Bruk nr 20 og videre

Plasser 2

Husmenn:
1910 Jakobea Johanne Andersdtr
1910 Knud Gerhardsen Hjertaas
1900 Andreas Aslaksen
1900 Karl Petersen
1875 Jens Jensen

Plasser 1

1910 Torbjørn Aakre
1910 Johan Benjaminsen
1900 Regine Olsdtr

1700

1600

Kart - Gjerøygårdene

Kartusnitt. © RLA.

Diverse

1910

Oline Gurina Jæger, g. Krog

Bosatt Kristiania 1910 - og hadde da navn "Gina Krog". Lina Hagland fra nabogården var tjenestejente hos henne i 1910.

1886

Gjerøy nordre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 76
•Gammelt matrikkelnr: 135
•Navn på gård: Gjerøen nordre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 5

1 140a Gjerøen nordre Søren Falk 4-48 1-2-4-4
1 140a Gjerøen nordre Hans Jæger 4-48 1-2-4-4
2 140b Gjerøen nordre Søren Falk 4-30 1-1-16-16
2 140b Gjerøen nordre Hans Jæger 4-30 1-1-16-16
3 140c Svenningen B. Severin Larsen 0-33 0-0-12-12

1840

Gulbrand Olsen

Datter Serina Gulbrandsen - datter Lorentse - lenke til Flatøy. Forløpig lagret her.

1805

Ekteskap (også lageret Gjerøy søndre)

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Brudgom Hans Permann Pederssønm født og bosatt Gierøen.
Brur Maren Danielsdtr.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1399 Christen 1 qværn i brug 6 s.

1567

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.171
76. 77. Gjerøen. Udt. jæ2£øia, Dat. -øien. -- Gerdøy AB. 91. Gerøenn, Gerødenn, Gerdødenn NRJ. III 167. 168. 176. Gerderøyn OE. 18. Geirdø, Norgierøe 1567. Gierøen 1610. Gierrøen 1614.Nord Gier Øn, Sør Gier Øn 1661. Nord Gierøen med Plads Sandvigen, Sør Gierøen 1723.

Mulig *Gerðarøy, sms. med Kvindenavnet Gerðr (PnSt. S. 88). Det er dog vist ogsaa tænkeligt, at 1ste Led kunde være et opr. usms. Ønavn; jfr. Ønavnet Gjeringen i Kolvereid (Bd. XV S. 387). Dette vilde passe bedre med den ældste Skriftform.

1647

Skattematrikkel

N o e r G i e r o e n 3 w .
Sah l . he r M ou rid ses
eft erleffu er sche 3 v.• .
Bygge r og be sidd e r d et siE:lf f .