Gård Gjerøy Nordre (76)

Kart - Gjerøygårdene

Kartusnitt. © RLA.

Diverse

1910

Oline Gurina Jæger, g. Krog

Bosatt Kristiania 1910 - og hadde da navn "Gina Krog". Lina Hagland fra nabogården var tjenestejente hos henne i 1910.

1886

Gjerøy nordre - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 76
•Gammelt matrikkelnr: 135
•Navn på gård: Gjerøen nordre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 5

1 140a Gjerøen nordre Søren Falk 4-48 1-2-4-4
1 140a Gjerøen nordre Hans Jæger 4-48 1-2-4-4
2 140b Gjerøen nordre Søren Falk 4-30 1-1-16-16
2 140b Gjerøen nordre Hans Jæger 4-30 1-1-16-16
3 140c Svenningen B. Severin Larsen 0-33 0-0-12-12

1840

Gulbrand Olsen

Datter Serina Gulbrandsen - datter Lorentse - lenke til Flatøy. Forløpig lagret her.

1805

Ekteskap (også lageret Gjerøy søndre)

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
Brudgom Hans Permann Pederssønm født og bosatt Gierøen.
Brur Maren Danielsdtr.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1399 Christen 1 qværn i brug 6 s.

1567

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.171
76. 77. Gjerøen. Udt. jæ2£øia, Dat. -øien. -- Gerdøy AB. 91. Gerøenn, Gerødenn, Gerdødenn NRJ. III 167. 168. 176. Gerderøyn OE. 18. Geirdø, Norgierøe 1567. Gierøen 1610. Gierrøen 1614.Nord Gier Øn, Sør Gier Øn 1661. Nord Gierøen med Plads Sandvigen, Sør Gierøen 1723.

Mulig *Gerðarøy, sms. med Kvindenavnet Gerðr (PnSt. S. 88). Det er dog vist ogsaa tænkeligt, at 1ste Led kunde være et opr. usms. Ønavn; jfr. Ønavnet Gjeringen i Kolvereid (Bd. XV S. 387). Dette vilde passe bedre med den ældste Skriftform.

1647

Skattematrikkel

N o e r G i e r o e n 3 w .
Sah l . he r M ou rid ses
eft erleffu er sche 3 v.• .
Bygge r og be sidd e r d et siE:lf f .