Gården Gjerøy Nordre (76) - bruks nr 1 og 2 A

 

FOLKETELLINGEN 1900 OG 1910  

Folketellingen 1910 for alle bruk og plasser på gården GJERØY NORDRE.  Tilsammen er det 13 slike.

 

Tilbake...

76.01-2 Gjerøy Nordre

1950

Eier og bruker - Nils Aakre

Skyld av 5 mark og 28 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1942

Husmannskontrakt - på Nordre Tretø

Nils Aakre gir husmannskontrakt til Normann Hansen på Nordre Tretø som hører til bruk nr 1 av gården Gjerøy Nordre.

1916

Nils Kristian Jentoft Aakre

Født den 26. juni 1916. Døde den 17. desember 1984.

Ektefelle: Valborg Losvik Aakre

Hun var født på Gjerøyhavn 3. september 1917. Døde den 5. juli 2003 på Volden Sykehjem i Bodø.
Hun var datter av Leonhard Larsen Losvik og Karen Kristine Johansen Losvik, bosatt på gården Gjerøyhavn. Lenke dit.

Datter: Kari-Lise Aakre

Født 8. desember 1951.

Sønn: Jann Aakre

Født 30. oktober 1943.

Sønn: Paul Aakre

Født 21.februar 1941.

76.01-02 - Oluf Johnsen

1910

Bestyrer - Oluf Johnsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Oluf Johnsen 02.01.1872 Sortland hf g Chæferibestyrer f
002 01 Ragnhild Johnsen 22.03.1877 Sortland hm g Frue b
003 01 Liv Johnsen 27.07.1904 Rødøy d ug Datter f
004 01 Kaare Johnsen 02.06.1908 Rødøy s ug Søn b
005 01 Bergljot Paulsen 04.11.1887 Sortland tj ug Husjomfru b
006 01 Peder Bremnes 24.07.1888 Sortland tj ug Agronom b
007 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy tj ug Dreng f
008 01 Kristine Johansen 30.09.1887 Sjervøy tj ug Tjenestepike (budeie) b
009 01 Anna Johansen 22.09.1887 Andenes tj ug Kokkepike b
010 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy tj ug Stedfortræder for sin broder, som er fraværende mt

19910 FT

Ektefelle: Ragnhild Johnsen

Født den 22.3.1877 her.
1910: 002 01 Ragnhild Johnsen 22.03.1877 Sortland hm g Frue b

1912

Datter: Dora Johnsen

1912.3P 11.01.1912 27.05.1912 Dora E schæferibest Oluf Johan Johnsen 1872 Gjærø
h Ragnhild Viktoria 1877

1908

Sønn: Kåre Johnsen

Født den 2.6.1908 i Rødøy
1910: 004 01 Kaare Johnsen 02.06.1908 Rødøy s ug Søn b

1904

Datter: Liv Johnsen

Født den 27.7.1904 her.
1910: 003 01 Liv Johnsen 27.07.1904 Rødøy d ug Datter f

1910 FT

Husjomfru: Bergljot Paulsen

Født den 4.11.1887 på Sortland.
1910: 005 01 Bergljot Paulsen 04.11.1887 Sortland tj ug Husjomfru b

1910 FT

Tjener - Hans Pareli Jensen

Født den 10. august 1896 på gården Gjerøy Søndre 77-03 som sønn av Jens Mathias Myhre Jensen og Johanne Kornelia Pedersdtr.
010 01 Hans M. Jenssen 10.08.1896 Rødøy tj ug Stedfortræder for sin broder, som er fraværende mt

1910 FT

Agronom: Peder Bremnes

Født den 24.7.1888 på Sortland.
1910: 006 01 Peder Bremnes 24.07.1888 Sortland tj ug Agronom b

1910 FT17

Dreng: Edvart M. Jensen

Født den 27.1.1894
1910: 007 01 Edvard M. Jenssen 27.01.1894 Rødøy tj ug Dreng f

1910 FT

Budeie: Kristine Johansen

Født den 30.9.1887 i Skjervøy.
1910: 008 01 Kristine Johansen 30.09.1887 Sjervøy tj ug Tjenestepike (budeie) b

1910 FT

Kokkepike: Anna Johansen

Født den 22.9.1887 på Andenes.
1910: 009 01 Anna Johansen 22.09.1887 Andenes tj ug Kokkepike b

Datteren Dora Johnsen f. 11.1.1912.

76 1-2 1900 Hans Jæger

1910 FT

Hans er flytta til gården Sundøy 03.02.

1900 (1)

Eier og bruker - Hans Jæger

001 01 Hans Jæger 1840 Rødøy herred* Hf g Jordbrug Gaardbruger S b
002 01 Dortea Jæger 1850 Rødøy herred* Hm g Gaardmands-Kone b
003 01 Hanna Jæger 1874 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
004 01 Marianna Jæger 1875 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
005 01 Helga Jæger 1883 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
006 01 Sigvart Jæger 1886 Rødøy herred* S ug Barn b
007 01 Knudt Jæger 1887 Rødøy herred* S ug Barn b
008 01 Ester Jæger 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
009 01 Thorbjørn Aakre 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng Gaardsbrug b
010 01 Kristine Kristiansdat 1873 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Budeie b
011 01 Marie Iversdatter 1880 Melø Tj ug Tjenestepige Kokkepige b
012 01 Bergitta Hjertaas 1883 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Husgjerning b
013 01 Lina Falk 1875 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Stuepige b

1900 FT

Budeie: Kristine Fredrikke Kristiansdtr

Kristine Fredrikke Kristiansdtr - er født 10.7.1872 på gården Otervær 70-01 i Rødøy. Hun er datter av Kristian Jakob Hermandsen og Anne Rebekka Jensdtr. Lenke dit. Hun blir senere gift i Meløy.
1900; 010 01 Kristine Kristiansdat 1873 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Budeie b

1886

Matrikkel

1 140a Gjerøen nordre Hans Jæger 4-48 1-2-4-4

2 140b Gjerøen nordre Hans Jæger 4-30 1-1-16-16

1875 (1)

Eier og bruker - Hans Jæger

(140a og 140 b):
001 01 Hans Jæger 1840 Rødø S. og Pr. hf g Handelsmd. Gaardeier, Expeditions Forretng. b
002 01 Dorthe Jæger 1849 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Lina Jæger 1873 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Hanna Jæger 1874 Rødø S. og Pr. d b
005 01 !! Jæger* 1875 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Tore Jørgensen Aarnæs 1841 Stangsvigs Pr. Tjenestedræng ug Gaardsgut b
007 01 Anne Pedersdatter 1853 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Barnepige b
008 01 Grethe Kolbeinsdatter 1849 Vefsen S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
009 01 Randine Jensdatter 1847 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
010 01 Marie Ringkjøb %Renkjøb% 1866 Rødø S. og Pr. Pleiedatter?? Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: po3
Husdyr: ku3 sv1

1868

Svenningen fradeles og blir bruk nr 3

Delings og skyldelingsforetning hvor parsellen "Svenningen" går fra bruk nr 2 av gården Gjerøy Nordre. Det skjer 1868. Det nye bruker får skyld av 30 øre.

1865

Hans Jæger kjøper gården...

Skjøte fra Nils Jakob Johansen til Hans Jæger på denne eiendom for 500 spesidaler med påhefte av:
Kaar, av årlig verdi 24 spesidaler til Paul Nilsen, datert og tinglest 26. septeber 1865.

Hans Jæger - hvor fra

Lenke til Jæger-familiens egen side under gården Selsøyvik.

Hans Jæger - ektefelle og barn - og alle tjenerne

Ektefelle: Dorthea Jæger

1900: 002 01 Dortea Jæger 1850 Rødøy herred* Hm g Gaardmands-Kone b
1875: 002 01 Dorthe Jæger 1849 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b

1898

Datter: Ester Jæger

008 01 Ester Jæger 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

1887

Sønn: Knudt Jæger

007 01 Knudt Jæger 1887 Rødøy herred* S ug Barn b

1886

Sønn: Sigvart Jæger

1900: 006 01 Sigvart Jæger 1886 Rødøy herred* S ug Barn b

1883

Datter: Helga Jæger

005 01 Helga Jæger 1883 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b

1875

Datter: Marianna Jæger

1900: 004 01 Marianna Jæger 1875 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
1875: 005 01 !! Jæger* 1875 Rødø S. og Pr. d b

1874

Datter: Hanna Jæger

1900: 003 01 Hanna Jæger 1874 Rødøy herred* D ug Alm. Husgjerning b
1875: 004 01 Hanna Jæger 1874 Rødø S. og Pr. d b

1873

Datter: Lina Jæger

1900: 003 01 Lina Jæger 1873 Rødø S. og Pr. d b

ANDRE:

1866

Pleiedatter: Marie Ringkjøb

1875: 010 01 Marie Ringkjøb %Renkjøb% 1866 Rødø S. og Pr. Pleiedatter?? Forsørges af No. 1 b

1900 FT

Tjenestedreng: Thorbjørn Aakre

Født 1881 i Rødøy
1900: 009 01 Thorbjørn Aakre 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestedreng Gaardsbrug b

1900 FT

Budeie: Kristine Fredrikke Kristiansdtdr

Kristine Fredrikke Kristiansdtr - er født 10.7.1872 på gården Otervær 70-01 i Rødøy. Hun er datter av Kristian Jakob Hermandsen og Anne Rebekka Jensdtr. Lenke dit. Hun blir senere gift i Meløy.
1900; 010 01 Kristine Kristiansdat 1873 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Budeie b

1900 FT

Kokkepike: Marie Iversdtr

Født 1880 i Rødøy.
1900: 011 01 Marie Iversdatter 1880 Melø Tj ug Tjenestepige Kokkepige b

1900 FT

Tjenestepike: Bergitta Hjertaas

Født 1883 i Rødøy
1900: 012 01 Bergitta Hjertaas 1883 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige Husgjerning b
Hun er datter av Knud Gerhardsen Hjertaas, Buøyvalen.

1900 FT

Stuepike: Lina Falk

Født ca 1875 i Rødøy.
013 01 Lina Falk 1875 Rødøy herred* TjTj ug Tjenestepige Stuepige b

1875 FT

Tjenestedreng: Tore Jørgensen Aarnæs

006 01 Tore Jørgensen Aarnæs 1841 Stangsvigs Pr. Tjenestedræng ug Gaardsgut b

1875 FT

Barnepike: Anne Pedersdtr

Født 1853 i Rødøy
007 01 Anne Pedersdatter 1853 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Barnepige b

1875 FT

Kokkepike: Grethe Kolbeinsdtr

008 01 Grethe Kolbeinsdatter 1849 Vefsen S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1875 FT

Budeie: Randine Jensine Jensdtr

Født 1848 den 26.1. i Evik (42-01) datter av Jens Andreas Mikkelsen og Kirsten Johannesdtr. Lenke dit.
1875: 009 01 Randine Jensdatter 1847 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b

76 1-2 1875 Elen Kristine Fredrikke Markussen

1875 (2)

Logerende - Elen Kristine Fredrikke Markusdtr

011 02 Elen Markusdatter 1805 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b
012 02 Regine Olsdatter 1838 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b
013 02 Johan Benjaminsen 1866 %1856% Rødø S. og Pr. s Forsørges af Moderen No. 12 b

Elen Markusdtr - Hvor fra

Hun er datter av Markus Jonsen (styrmann) og Dorthea Jonsdtr Liljendal, bosatt 1801 på gården Selsøyvik.

1875 FT

Lorende enke: Regine Olsdtr

012 02 Regine Olsdatter 1838 Rødø S. og Pr. Logerende e Syning Strikning b

1856

Sønn av enken: Johan Bernhard Benjaminsen

013 02 Johan Benjaminsen 1866 %1856% Rødø S. og Pr. s Forsørges af Moderen No. 12 b
Han er sønn av enken Regine Olsdtr og avdøde ektefelle Benjamin Mathias Larsen. Faren var født og bosatt på gården Gjerøyhavn 78-02.

76. 1-2 1900 Søren Falk

1900 (2)

Kaarmann - Søren Falk

014 02 Søren Falk 1843 Vaagen Nor Hf g Fiskeri og Føderaad Kaarmand b
015 02 Kirsten Falk 1851 Rødøy herred* Hm g Kaarmandskone b
016 02 Peder Falk 1882 Rødøy herred* S ug Fisker b
017 02 Konrad Falk 1888 Rødøy herred* S ug Barn b
018 02 Ane Falk 1880 Rødøy herred* D ug Husgjerning b
019 02 Hanna Koch 1873 Rødøy herred* B g Styrmands-Kone mt
020 02 Judit Koch 1898 Bergen B ug Barn mt

1886

Matrikkel

1 140a Gjerøen nordre Søren Falk 4-48 1-2-4-4

2 140b Gjerøen nordre Søren Falk 4-30 1-1-16-16

1900 (3)

Kommunal jordmoder - Mathilde Thoresen

021 03 Teodor Thoresen 1869 Kristiansund N Rom Hf g Fiskeri, Inderst b
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b
023 03 Anna Jensdatter 1892 Rødøy herred* Pleie-D ug Barn b

1875 (1)

Bruker - Søren Falk

001 01 Søren Falk 1843 Vaaga S. og Pr. hf g Gaardbr. Leilending Fisker b
002 01 Kjersten Hansdatter 1851 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Hanna Sørensdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
004 01 Lina Sørensdatter 1875 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Emelie Benjamensdatter 1865 Rødø S. og Pr. Pleiedatter Forsørges af No. 1 b
006 01 Antonethe Severinsdatter 1854 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
007 01 Mine Mekkelsdatter 1851 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1900/1910

Bosatt på bruk 4 - Svenningen

Ivar Jansen og ektefelle Olava Falk.

1875 (2a)

Eier og bruker - Iver Jansen

008 02 Iver Jansen 1841 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbr. og Selveier, Fisker b
009 02 Olava Falk 1846 Næsne S. og Pr. Hans Kone g b
010 02 Sara Larsdatter 1854 Rødø S. og Pr. %Vefjord S.% Tjenestepige ug Budeie b
011 02 Johanne Hendriksdatter 1855 Melø S. og Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b

1875 (2b)

Far til Søren og Olava

012 02 Andreas Falk 1800 Hemnæs S. og Pr. Far til No. 9 & 1 g Forsørges af Husfaderen b
013 02 Olava Harken 1801 Hemnæs S. og Pr. Hans Kone Forsørges af Husfaderen b

76.01 Teodor Thoresen

Bosatt i huset til Søren Falk

Familien på tre er inderster.

1900 FT

Inderster: Teodor Thoresen

021 03 Teodor Thoresen 1869 Kristiansund N Rom Hf g Fiskeri, Inderst b
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b
023 03 Anna Jensdatter 1892 Rødøy herred* Pleie-D ug Barn b

1900 FT

Ektefelle: Mathilde Thoresen

Født ca 1872 i Øksnes.
022 03 Mathilde Thoresen 1872 Øksnæs Nor Hm g Kommunal Jordemoder b

Kommunal jordmoder - Mathilde Thoresen

1900 FT

Pleiedatter: Anna Jensdtr

Født i Rødøy 1872.

Bnr 1 ?

1865 FT

Driver gården som "leiledning"

Han eier ikke bruket, men leier det.

1865 FT

Bruker- Thomas Jensen

001 01 Thomas Jensen 51 Moe Præstegjeld Husfader ug Gbr Leilænding
002 01 Anne Jensdatter 46 Moe Præstegjeld ug hans Husholderske
003 01 Anne Thomine Jensdatter 18 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
004 01 Karen Nielsdatter 31 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
005 01 Adriane Kristensdatter 24 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige
006 01 Johanne Abrahamsdatter 42 Alstadhaug Predt ug Tjenestepige
007 01 Jens Thomasen 27 Moe Præstegjeld ug Tjenestekarl
008 01 Anton Jensen 17 Rødø Præstegjeld ug Tjenestekarl
009 01 Lorents Johansen 28 Rødø Præstegjeld Logerende ug Tømmermand

Utsæd/husdyr:

Bruker: Thomas Jensen
Utsæd: by4 ha1 po12
Brukers yrke: Gbr Leilænding
Husdyr: he1 ku22 få27

1865 FT

Tjenestejente: Adriana Kristensdtr

Hun er født den 30.5.1843 på gården Melfjorden 25-05 Ravnskar.
Datter av Kristen Benjaminsen og Anne Dorthea Andersdtr. Lenke dit.
1865: 005 01 Adriane Kristensdatter 24 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

Bnr 2 - Nils Jakob Johansen

Nils Jakob Johansen

1852

Kjøper gården - skjøte

Skjøte fra Paul Nilsen til Nils Jacob Johansen på denne eiendom for 360 spesidaler, datert 30. september, tinglest 1. oktober 1852.