Gård Gjerøy Søndre - 1801

Til hovedsiden

Familiene:
1827 Nils Danielsen
1801 Peder Danielsen
1801 Andreas Glad

1700 B

Den andre del av 1700-åra

1700 A

Den første del av 1700-åra

1600

1600 SIDEN
1726 Hans Gundersen - klokker
1720 Borger Trondsen
1715 Lars Pedersen, husmann
1713 Johan Eliassen, husmann
1705 Herman Olsen, husmann
1701 Anders Persen
1701 Kristen Hansen, husmann
1696 Ole Sørensen
1668 Harald Nilsen
1668 Hans Nilsen
1668 Jacob Inversen, husmann
1647 Oluff klokker

77.00 1801 Andreas Glad

Bodde på bnr 1 "Øvergården"

Ved tellingen 1801 - før og etter den tid.

1835

Andreas Glad er død

Andreas Glad dør her på gården den 16. november 1835.

1801

Bruker Andreas Glad

001 01 Andreas Glad 47 Husbonde Enkemand efter 1te ægteskab Bruger jord post bonde og degn i Rødøe præstegjeld
002 01 Jacob Andreas Parely 18 Hans søn Ugift
003 01 Lars Andreas Glad 14 Hans søn Ugift
004 01 Susanna Maria Glad 22 Hans datter Ugift
005 01 Beret Tollevsdatter 29 Tjeneste pige Ugift
006 01 Beret Tommasdatter 39 Tjeneste pige Ugift
007 01 Ane Marchusdatter Brandt 76 Enke Efter 1te ægteskab Har ophold i huset

Omtale:

1 (Øvergården)
Andreas Glad ( ca 1754 – 25. november 1835) Enkemann - «Bruger jord, postbonde og degn i Rødøe præstegjeld» som det heter i folketellingen. At han var postbonde betyr at gården, mot en liten lønn, hadde ansvaret for å frakte posten gjennom en del av Rødøyfjerdingen og degn er et eldre ord for klokker. I 1824 var det bispevisitas på Rødøy, og da fortalte han at han i vært omgangsskolelærer i 50 år.
Hans barn var
Susanna Maria Glad Andreasdatter (1780 – 20. oktober 1857) gift med neste bruker.
Jacob Aad Pareli Andreassen (1782 - ?)
Lars Glad Andreassen (1785 – 10. mai 1839) ble husmann i Steinsvika på Storselsøy, ingen kjente etterkommere
Susanna har en stor etterslekt, men ikke på Gjerøy

Benkestokk

BENKESTOKBOKA,side 262: Andreas Glad siges ved Skifte ikke at være beslægtet med den tidligere i denne Stamtavle omhandlede Familie Glad, se S. 160 flg.".

Andreas - hvor fra

RIKSARKIVET. (Opplyst til John Bye) Andreas Glad er oppgitt å være født i "Trondhjem". Det er ikke funnet opplysninger om hans fødsel i Trondhjem, så han må være født i et område i nærheten.

Degn (Klokker)

Søker stilling som klokker den 15. november 1775. Han oppholder da seg ved Rødøy prestegård.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Elisabeth Lucie (Ludsie)

Hun må ha dødt i årene før tellingen 1801, da Andreas er enkemann da.
Finner ikke noe i kirkeboka i Rødøy på henne.
Trolig er hun gravlagt i Meløy, men kirkeboken er ikke på nett en tid - noen år før 1801.

Viet 1778 Meløy kirke

1778 giftet han seg med jomfruen (som vel betyr av "fint" folk): Elisabeth Lucie Parelius, Gåsvær.

3. Elisabeth Lucia, f. -55.
Ut fra oppgitt alder var hun 23 år gammel og oppholder seg hos sin slektninger i på Gåsvær i Meløy.
Hun er datter av Jakob Andreas Parlius og Susanna Marie Glad. Faren døde som prest i Hemnes 1756. Moren døde 1-10.1772. Lenke til side her hvor foreldrene er omtalt.

1783

Sønn: Jakob Andreas Parly Glad

Født ca 1783 på Gjerøy Søndre, bnr 1.

FOLKETELLINGA 1801:
Jakob er bosatt som 18 år gammel sønn hjemme hos faren, enkemannen på Gjerøy søndre.

FOLKETELLINGA 1865:
Finnes ikk nevnt i prestegjeldet.

1779

Datter: Susanna Marie Andreasdtr Glad

Gift med Ole Danielsen - som ble bruker her etter hennes far Andreas Glad.
Hun er født ca 1779 og dør her 20.10.1856.

1786

Sønn: Lars Andreas Glad

Bosatt hjemme 1801. Døde 10.5.1839 på gården Storselsøy (2-1) Stensvik.

Døpt 1786

Rolle:
far
Fornavn:
Andreas
Etternavn:
Glad
Kjønn:
m
Stilling/stand:
-
Bosted:
Sør Gierøen
Rolle:
barn
Navn:
Lars Andreasen
1785
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

LARS: Kirkeboka

KIRKEBOKA:
Gifta seg i 1807 med en enke født ca. 1761 og ca. 46 år da ekteskapet ble inngått. Ekteskapet var barnløst. Hun hette Maren Paulsdtr, bosatt Steensviigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

LARS: Mannskapsrullene

MANNSKAPSRULLENE 1
1809-35: Nevnt alle år som husmann på Steinsvik under gården Storselsøy. Nevnt som høy og frisk frem til år 1823, svakelig etter det.

LARS: Nevnt i skifte etter slekt ektefellen

Nevnt i skifte - slekning av hans ektefelle:
Skifte på gården Selnes i Lurøy 1826 etter Marith Paulsdtr, enke. Hun har sittet i uskiftet bo efter mandel Paul Olsen, Selnes. Elling Olsen, mannes bror (død) Sionen. Giertrue Ellingsdtr, barn av Elling, gift med Zacharias Væran i Rødø. Karen Ellingsdtr, datter av Elling, ugift, tjener hos hr. Eitran. Ane Ellingsdtr, barn av Elling, død, var gift med Andreas Væranfiorden. Barn av Ane: Jakob Andreasen. Ingeborg Andreasdtr. Else Ellingsdtr, barn av Elling, død. Elling Olsen, barn av Else. Uekte født. Indre Varøen. Hans Olsen, mannens bror, død, Lunderøen. Hans Poulsen, barnebarn av Hans, Lunderøen. Nicolai Paulsen, ugift, barnebarn av Hans. Ane Paulsdtr, ugift, barnebarn av Hans, Lovøen. Nils Andreassen, barnebarn av Hans. Jakob Olsen, mannens bror, Sionen.

Maren Poulsdtr, kvinnens søster, gift med Lars Glad, Stensvigen i Rødøy.

Marte Poulsdtrt, kvinnens søster, død. Ole Jacobsen, barn av Marte, Haugland.

ANDRE:

Berethe Sophia Tollefsdtr: Benkestokboka

Berethe Sophia Tollefsdtr
BENKESTOKBOKA, side 262: Berethe var i 1801 "29 Aar gl." og ugift. Husbestyrerinde hos Klokker Andreas Glad paa Sør-Gjerøen i Rødø, hvor også hendes Moder opholdt sig".

1801 FT

Mer om Berethe Sophia Tollefsdtr

FOLKETELLINGA 1801: Tjenestepike, 29 år, ugift.

Anna Helene Markusdtr Brandt

BENKESTOKBOKA, side 261: Under Dato Vaage 17091789 utstedte Anna Helene Brandt Skjøte til Ole Hartvig Hvid paa "1 pd. Fiskes Landskyld i Gaarden Vaage med Bøxel etc., beliggende i Rødøy gjeld i do. fjerd., som mig i Hovedlod efter min sal. Mand, Tollef Mogensen, 15/12-1788, var tillagt for den summa 35 Rdl., 12 skill".

Søker som som klokker

(21479).

Andreas Glad oppholder seg på Rødøy prestegård da han søker stillingen som klokker i rødøy 1775.  Sognepresten på den tid var Claus Christian Kjelstrup (1767-1785).  Søknaden her er skannet fra boka: Skolen i Meløy - tiden før 1860 av Per Braseth.

 

77.00 1801 Peder Danielsen

Bodde på bruk nr 2 "Midtigården"

Før og etter tellingen 1801. Man sier vel "Mettigården".

1801 FT

Bruker: Peder Danielsen

FOLKETELLINGA 1801: Husbonde. Bosatt Gjerøy Søndre (77). 46 år gammel og gift i 1.ekt. bonde, bruger jord og driver fiskeri., tillige POSTBONDE.

Bosatt med kone og hjemmeboende sønn og datter.
Ekteparet har også fosterbarna: Ole Olsen (30) og Ole Pedersen (13).
Mora Marit bor også hos familien.

Omtale:

2
Peder Danielsen (Midtigården) ca 1755 – 29. juli 1824
Gift med Christense Oldatter f ca 1755 på Husøya, Træna - 12 oktober 1844
Barn
Hans Herman Pedersen 1781 – 1848 – han flyttet til Nordnesøy, var gift, men hadde ingen livsarvinger.
Berith Marie Pedersdatter 1782 – 1854, gift med neste bruker
Petter Steffen Schielderup Pedersen 1784 – døde ung

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristanse Olsdtr

Viet 1780

Brudgom Peder Danielsen, ungkar, født og bosatt Søer Gierøe. Brur - pige Christanse Olsdtr, født og bosatt Flatøy.Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

77.00 1786 Nils Danielsen

Bodde på bnr 3 "Sjystua"

For og etter tellingen 1801.

1827

Skifte

** Gjerøen Sør; Rødøy/1827
1254 Niels Danielsen M Hovedperson
1255 Ane Joensdatter K Ektefelle
1256 Hans Hermann M Brorsønn; Nord Nesøen. Pedersen
1257 Beret Pedersdatter K Gift Brordatter; Anders Ellingsen, Sør Gjerøen

Omtale:

3
Niels Danielsen (Sjystua) 1762 – 28. mai 1827 gift 1786
med Ane Lucia Joensdatter ca 1754 – 12. desember 1829. De hadde ingen barn

1786 Ekt

Viet 1786

Fornavn: Nils
Etternavn: Danielsøn
Rolle: brudgom
Stilling/stand:UNGE KARL
Født og bosatt Gjerøen.
Rolle: brur
Navn: Anne Jonsdtr
Stilling/stand: PIGE
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P

Avdød

1765

Ingebor Sigfridsdtr

Avød Ingebor Sigfridsdtr Sør-Gierøe 1765.
{Alder ved skrifte:} 10 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

KILDER = Elisabeh Ludcia og hennes mor, enken

HEMNES 1755 DØPT
(7415).

HEMNES 1772 GRAVLAGT
(7416)