Gjerøy Søndre (77) - bruk nr 1 B

Til hovedsiden

1886 Mathias Sandberg Hansen

Til A-siden

Med "Monsen-familien".

77.01 1886 Mathias Sandberg Hansen

1894 Døde her

Mathias døde her den 13. desember 1894.

Omtale:

Mathias Sandberg Hansen f. 16.juli 1847 i Meløysund, Meløy – d. 13.desember 1894 på Gjerøy.
Gift 6. november 1873 i Rødøy med Karen Maria Eliasdatter 17. januar 1844 i Tjerstad, Alstahaug.
Barn:
Elise Christine f 7. juni 1875 ( gift med Olaf Edvardsen i Rønvik, 9 barn)
Albertine 20 januar 1877
Anna Margrethe 21 mai 1879
Hanna Marie 2 november 1880
Martin Konrad 28 april 1883
Elise var født i Tjong, de andre barna født i Øvergården


I matrikkelen for 1886 er Mathias oppført som eier, men jeg har ikke funnet tinglyste dokumenter om når han kjøpte av Pleym. Da han døde i 1894, må enken nokså umiddelbart ha solgt til neste bruker. Hun flyttet til Rønvik i Rødøy og giftet seg med enkemannen Edvard Jeremiassen fra Herøy. Han hadde 5 barn fra første ekteskap, så sammenlagt hadde de en anselig barneflokk.

1886

Matrikkel

1 141a Gjerøen søndre Mathias Hansen 2-73 0-3-13-13

1876?

Bruker - Mathias Sandberg Hansen

Bosatt Tjong da datter Elise Christine ble født 1875, men Gjerøy for de senere fødte barn. 1875 nevnes han som "styrmann", senere som gårdbruker.

1875 FT

Familien er bosatt på Tjong Øvre

Hos brukeren av bnr 3 Mikal Baruksen:
016 03 Mathias Hanssen 1847 Melø Sogn hf g Inderst, Fisker b
017 03 Karen Eliasdatter 1845 Stamnæs Pr. Kone g b
018 03 Elise Mathiasdatter 1875 Rødø Sogn d b

Hvor fra

Kom fra Meløy sogn:
1875: 016 03 Mathias Hanssen 1847 Melø Sogn hf g Inderst, Fisker b

EKTEFELLE og BARN:

1898

Enken Karen Maria Eliasdtr

KIRKEBOKA VIET 1898:
Viet 04.12.1898 - Edvard Andreas Jeremisassen, bosatt Rønvik, født Herø Prestegjeld, konfirmert Herø 1861, 2.ekt. Sønn av gårdbruker Jeremias Petersen. Karen Marie Eliasdtr, født Stamnes Prestegjeld 1845, 2.ekt. Datter av husmann Elias Mortensen.

Ektefelle: Karen Maria Eliasdtr

1875: 017 03 Karen Eliasdatter 1845 Stamnæs Pr. Kone g b

1873 Viet

KIRKEBOKA VIET 1873:
Viet Rødøy kirke den 06.01.1873 - ungkar Mathias Sandberg Hansen, bosatt Svinvær, født Fondal 1847, 26 år, sønn av Han Melkiorsen Fondal. Pige Karen Maria Eliasdtr, født Alstahaug 1844, 29 år. Datter av Elias Mortensen.

Mathias var fra Fondalen i Meløy kommune. Ved ekteskapet i 1873 hadde han opphold i Svinvær. Da sønnen Martin ble født i 1883 var han gårdbruker på Gjerøya. Han var også far til Elise Kristine Mathisdtr, bosatt Rønvik i Rødøy.

1883: sønn: Martin Konrad Mathisen

Født her 28.4.1883. Ved tellingen 1900 er han nevnt som bosatt hos mor og stefar på gården Rønvik.

1883 døpt

1883.20G 28.04.1883 12.08.1883 Martin Konrad E grdbr Matias Sandberg Hansen Gjerøy 1848
Karen Emma Eliasdatter 1846

1881 datter: Hanna Maria Mathisen

1881.31P 02.11.1880 10.07.1881 06.05.1881 Hanna Maria E gaardbruger Matias Sandberg Gjerøy, Søndre 1847
Karen Marie Eliasdatter 1845

1879 datter: Anna Margrethe

1879.23P 21.05.1879 03.08.1879 Anna Margete E grbr Mathias Sandberg Hansen Gjerøy, Søndre 1847
hustr Karen Marie Eliasdtr 1844

1877 datter: Albertine Mathisen

1877.33 20.01.1877 11.06.1877 Albertine E grdbr Mathias Hansen Gjerøy 1847 [Gift nov 1873]
Karen Maria Eliasd 1844

1875 datter: Elise Christine Mathisen

Født på Tjong 7.6.1875.
KIRKEBOKA 1898:
Viet 26.6.1898 - fisker Olaf Edvardsen, bosatt Rønvik, født Herø 1876, konfirmert Herø 1891, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Edvard Andreas Jeremisassen? Elise Kristine Matiasdtr, f. Tjong 1875, datter av gårdbruker Matias Sandberg? Hansen.

1875 Døpt

Barn 1: Elise Christine Navn: Mathisen
1875.51 07.06.1875 05.09.1875 Elise Christine E styrmand Mathias Sandberg Hansen Tjong 1847 [Gift nov 1873]
Karen Maria Eliasd 1844

77.01 (141aa) 1875 Fredrik Theting

1875

Eier - Fredrik Theting

Bruget er solgt fra Matr. No. 141a, men ikke særsk

FOLKETELLINGEN 1875:001 01 Fredrik Theting 1839 Rødø S. Pr. hf ug Gaardb. Selveier, Udskiftnings %Opmaalings% Assistent b
002 01 Lorentse Kristensen %Theting% 1825 Rødø S. Pr. Søster %tj% e Styrer Huset b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: få1 gj1

1865 (1)

Fredrik Kristian Theting - Losjerende hos føderaadsenken

002 01 Fredrik Theting 27 Rødø Præstegj Logerende ug Udskiftnings assistent

Tekst

Fredrik Kristian Theting

Født 22.4.1839 på gården Flatøy som sønn av Kristoffer Garmann Theing og hans ektefelle Beret Maria Pedersdtr.

Tekst

Lorentse Kristine Theting (Frediks søster)

Født 27.5.1825 på gården Flatøy som sønn av Kristoffer Garmann Theing og hans ektefelle Beret Maria Pedersdtr.

1900 FT

Mer om Lorentse

FOLKETELLINGA 1900: Lorentse er bosatt som enslig losjerende hos gårdbrukerenke Lorentse Jensdatter på Gjerøy søndre (77-5) Selsøyvolden

77.01 (141a) 1875 Lensmann Pleym

1900 Bosatt Hemnes - hos sønnen Gustav jnr

FOLKETELLINGA HEMNES 1900:
Bosatt Hemnes år 1900, Hemnesberget, sidebygning: Kontorbygning. Gustav Pleym, enkemann og lensmann, f. 1862 i Rødø. Barn: Ingeborg Pleym f. 1891 Hemnes, Aksel Pleym f. 1892 Hemnes, Einar Pleym f. 1894 Hemnes.

Gustav Julius Pleym, gift, forhenværende Lensmand f. 1818 i Trondhjem. Hans ektefelle Birgithe Pleym, husmoder, f. 1835 i Hammerø. Det er elles i huset bosatt: Rakel Brænæsvig, ugift husbestyrerinne, f. 1866 Hemnes. Anna Brænnæsvig, ugift kokkepike, f.1876 Hemnes. Olaf Jæger, ugift Postbetjent, f. 1879 Mo. Emilie Christoffersen, ugift Guvernante, f. 1872 Christiania.

Omtale:

Gustav Julius Pleym f ca 1818 i Trondheim gift 14. august 1861 med Bergithe Jonetha Olsdatter fra Straumsnes i Hamarøy født 1836
Paret hadde 6 barn, hvorav 5 er født på Gjerøy, men «dei kjem ikkje denne soga ved»
Pleym var Lensmann i Rødøy, men flyttet snart til Hemnes. Han ble det som i dag heter pendler. Familien ble boende på Gjerøy i mange år. I folketellingen 1875 er Pleym lensmann i Hemnes mens familien bodde på Gjerøy. Rundt 1877 flyttet hele familien til Hemnes. Det var trolig Pleym som fikk bygget det staselige Hagland-huset som står der den dag i dag. Gammelstua sto litt lenger opp i bakken, den ble revet rundt 1960 da Sverre Monsen bygde nytt hus i Øvergården.

1875 Lensmann Pleym

FOLKETELLINGEN 1875 (141a)
001 01 !! Pleym 1818 Throndhjem hf g Gaardb. og Lensmand i Hæmnæs b
002 01 Bergithe Pleym 1836 Hammerø S. Pr. Hans Kone g b
003 01 Georgine Pleym 1858?? Saltdalens S. og Pr. d ug b
004 01 Gunhilde Pleym 1864 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Gerhardine Pleym 1866 Rødø S. og Pr. d b
006 01 Gyda Pleym 1870 Rødø S. og Pr. d b
007 01 Gustav Pleym 1862 Rødø S. og Pr. s b
008 01 Georg Pleym 1868 Rødø S. og Pr. s b
009 01 Olava Jakobsdatter 1851 Hemnæs S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
010 01 Paulene Jørgensdatter 1855 Rødø S. Pr. Tjenestepige ug Kokkepige b
011 01 Johan Theting 1862 Rødø S. Pr. Tjenestedreng Gjæter, Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by2 ha2 po6 ro1/8
Husdyr: he1 ty1 ku6 ka3 få12 sv1

1871 utskilt bnr 4

17.10.1871 formelt utskilt som eget bruk - fra bnr 1.

1873 utskilt bnr

9.9.1873 blir bnr 5 utskilt fra dette bruk.

1865 Lensmann Gustav Pleym

001 01 Gustav Pleym 46 Thronhjem Husfader g Gbr. Selveier Lensmand
002 01 Bergitte Pleym 29 Hammerø Præstegj hans Kone g
003 01 Gustav Pleym 4 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Gine Pleym 8 Hammerø Præstegj Deres Datter ug
005 01 Gunhilda Pleym 2 Rødø Præstegj Deres Datter ug
006 01 Maren Nielsdatter 28 Rødø Præstegj ug Tjenestepige
007 01 Caroline Christopherdatter 16 Rødø Præstegj ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Gustav Pleym
Utsæd: by2 ha2 po6
Brukers yrke: Gbr. Selveier Lensmand
Husdyr: he1 ku10 få14

1863; Kjøpte bruk av gården Bolga i Meløy

Omtale av gården Bolga, Gnr. 2, bnr. 7, Inner-Vollan av skyld 0,22 mark: ".....Ole Gabrielsen kjøpte bruket i 1880 av sin svoger Mikal Baruksen (f.1838 på Bolga). Mikal var i 1865 gift med Johanna Mortensdatter (f. 1872 på Tjøtta). Han kjøpte bruket av lensmann Pleym i 1863 for 60 spd. Pleym hadde selv kjøpt bruket to år tidligere for 30 spd. av handelsmannen i Svinvær, Andreas Bang. Bang kjøpte det i 1859 for 20 spd. av det Nordlandske Kirke og Skolefond."

EKTEFELLE og BARN:

1861

Ektefelle: Birgithe Jonette Olsdtr

KIRKEBOKA VIET 1861:
14.08.1861. Gustav Julius Pleym, bosatt Esvik?, født Trondheim, 43 år, sønn av P...L...Pleym? Birgithe Jonetta Olsdtr, bosatt Hammerø Prestegjeld?, 25 år, datter av Ole Olsen Stømnæs af Hammerø. Enkemann.

1861

Gustav Pleym jnr f.1861

Nevnes 1900 som bosatt Hemnes med familien og foreldrene.

Barn/datter

Gerhardine (Gerda) Pleym

Folketellinga for Flakstad 1900:
Gerda er bosatt i Flakstad, Klippenberg Ramberg. Hun er bosatt hos Lensmann Marthin Wik, ugift og født 1867 i Gimsø. Hun er husbestyrerinne f. 1866 i Rødø.

Gerhardine (Gerda) gifter seg

1 brudgom Martin Harald Jonsen Wik Lensmann i Flakstad 1867 Gimsøy
2 brur Gerhardine Pleym 1866 Rødøy
3 brudgommens far Sevald Johnsen Wik gårdbruker
4 brur far Gustav Julius Pleym lensmann

Viet Flakstad prestegjeld 16.05.1902.
Kilde: Ministerialbok for Flakstad prestegjeld, Flakstad sokn 1892-1905 (1859P)

Georgine Pleym

FOLKETELLINGA KRISTIANIA 1900:
Bosatt i Elisebergveien 3. Nevnt her som Gina Pleym, ugift, f. 1858 i Hemnes Helgeland. Yrke: Brandforsikringsindretningen.

ANDRE:

Tjenestepike

1865 - Karoline Kristine Kristoffersdtr

Hun var datter av Kristoffer Samuel Bertelsen (1821-1864) og Bergitte Lovise Hansdtr f.1823. De var brukere av gården Breivik 57-03 Breivik Ytre.

77.01 1865 Elisabeth Olsdtr

Omtale:

Neste bruker ble Abel Christian Danielsen – 1800 – 19. februar 1857. Han var fra Sundøya og giftet seg 5. september 1830 med Elisabeth Olsdatter.
Han fikk skjøte på gården 26. juni 1843. for 200 spd. Abel satt med gården i 14 år, men av ulike grunner gikk det ikke så bra økonomisk.
Paret fikk barna
Johan Olai Abelsen 5. august 1833 – død etter 1900 i Lødingen som fattiglem
Susanna Maria Abelsdatter 26. juni 1835 – 28. juli 1868 på Gjerøy, ugift
Benoni Andreas Abelsen 27. juni 1835 – 18. juni 1849 på Gjesøya
Lars Christian Abelsen 9. juli 1839 – emigrerte til Amerika 27. juni 1888
Daniel Johan Christian Abelsen 7. september 1842 – (Øyen, og siden Holandsfjord i Meløy)
Eline Cathrine Dorthea Abelsdatter 31. juli 1844 – gift på Herstad i Meløy, familien flyttet til Ålesund.
Da Abel døde, beholdt enken Elisabet Olsdatter eiendommen, og «solgte» den til lensmann Gustav Julius Pleym i 1864. I realteten var hun konkurs fordi gjelden etter Abel var større enn gårdens verdi. Familien måtte forlate bruket, men Pleym var «grei». 30. mai 1871 fikk han fradelt Øyen som eget bruk for Daniel, 4. oktober 1873 Selsøyvolden til kårkona Elisabet, og tilslutt Hagland. Han solgte restene av Øvergården (skyld 1mark 82 øre)til Saras Martinus Johan Monsen for kr. 1350,00 den 27. mai 1905
Det fins en kjøpekontrakt der han selger til Lars og Anders Losvik datert 8. juni 1900, men den handelen ble det av en eller annen grunn ikke noe av.

1857: Abel Kristian Danielsen dør - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy 1857 etter Abel Christian Danielsen.
Død 19. februar 1857.
Elisabeth Olsdatter, ektefelle.
Barn: Johan Olai Abelsen (21),
Lars Abelsen (17),
Daniel Abelsen (15),
Susanne Abelsdatter (21) og
Eline Abelsdatter (12).

1809-1835 Mannskapsruller

MANNSKAPSRULLENE 1809-1835:
Nevnt som sønn Sundøen 1809-27, 8 -28 år gammel. Dreng på Gjerøy Sør 1830 og inderste der åra 1831-35.

1801 Folketelling

Sønn av Daniel Nilsen og Johanna Olsdtr, bosatt på gården Sundøy.

EKTEFELLE og BARN:

1865 FT: Føderaadsenke - Elisabeth Olsdtr

001 01 Elisabeth Olsdatter 60 Rødø Præstegj e Føderaadskone

1830 Viet

KIRKEBOKA VIET 1830:
5.9.1830 Abel Christian Danielsen. Bosatt Gjerøy søndre, født Sundøy, 31 år gammel og sønn av Daniel Nilsen Sundøy. Lisabet Lucia Opdal Olsdtr, født og bosatt Gjerøy søndre, 23 år gammel og datter av Ole Danielsen Gjerøy søndre.

1839 sønn: Lars Kristian Abelsen

Født den 9.7.1839.
Er dreng på gården Flatøy 1865, lenke dit.
Hans bror Johan Abelsen er også bosatt der som inderstefamilie.

1833 sønn: Johan Olai Abelsen

Født den 5.8.1833.
Bosatt som innerste-familie på gården Flatøy 75.01 1865.
Broren Lars Kristian er tjener der samtidig.
Flytter videre til gården Vågenge 64.01 som bruker der en tid.

77.01 1856 Ole Danielsen

1856

Ole Danielse - død og skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Sørgjerø 1856 etter Ole Danielsen. Døde 3.mai 1856.

Elisabeth Olsdatter, datter, gift med Abel Danielsen, Sørgjerø.
Dorthea Olsdatter, datter, gift med Per Krøger, Aag.
Hans Danielsen (14) sønnesønn: Braset.
Olava Susanne Olsdtr (16) datterdatter, Sørgjerø.

1838

Bruker - Ole Danielsen

Nevnt i matrikkelen 1838 som bruker her.

Hvor kommer han fra?

STATSARKIVET I TRONDHEIM (til John Bye): I mannskapsrullene nevnes han som født i Velfjord (Brønnøy), mellom år 1762 og 1791. Ut fra det som er nevnt kan det synes om han er født rundt år 1776. Han nevnes som høy og av god helse. Han er sansynlig den Ole Danielsen som år 1801 er nevnt som bosatt på gården Djubauet i Velfjord, 24 år gammel. Det er ikke funnet noe om hans fødsel i Velfjord, men han vurderes å være den Ole Danielsen Klausmark som ble konfirmert 1794 i Velfjord "18 år gammel". Det er også nevnt en Peder Danielsen Klausmark, "15 år gammel". Sansynlig var disse sønner av Daniel Eliassen, som var gårdbruker av Klausmark i 1796, men fra fraflyttet i år 1801.

Omtale:

Øvergården 141 A Gjerøy Søndre Gnr 77. bnr 1
1865: Gården hadde 1 hest, 10 storfe, 14 sauer, sådde 2 tønner bygg, 2 tønner havre og 6 tønner potet
1875: 1 hest, 6 kyr, 12 sauer og 1 gris. De sådde 2 tønner bygg, 2 tønner havre og 6 tønner potet.
Susanna Glad giftet seg 1803 med Ole Danielsen, født i Velfjord ca 1775 og døde på Gjerøy 2. mai 1856. Ole Danielsen fikk kgl. Skjøte på Øvergården 31. oktober 1842. Bruket var «Rødøe Præstebor beneficeret».

Barn
Benoni 1804 – 1804
Elisabeth Lucia Glad Opdal Olsdatter 1807 – etter 1875
Dorthea Olsdatter 1809 – 27. april 1889
Cathrina Jacobia Olsdatter 1812 – 7. juni 1840
Daniel Olsen 1816 – 10. september 1842
Andreas Glad Olsen 1818 – ukjent

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Susanna Maria Andreasdtr Glad

Datter av forrige bruker her - klokker og lærer - og aktiv gårdbruker - Andreas Glad.

1803

Viet

Rolle: brudgom
Navn: Ole Danielsøn
Stilling/stand: UNGKAR
Fødested: GIERØEN
Bosted: Gierøen
Rolle: brur
Navn: Susana Maria Glad
Stilling/stand: PIGE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1818-1818

Andreas Glad Olsen (1818-1818)

Rolle:barn
Fornavn:Andreas Glad
Etternavn:Olsen
Kjønn:m
Bosted: SØR-GIÆRØEN
Far: Ola Danielen, ekte.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1812

Katrine Jakobine Olsdtr

DØPT:
Rolle:barn
Fornavn: Chatarina Jacobia
Etternavn: Olsdtr
Kjønn: k
Bosted: Giærøend
Rolle:
far Navn: Ola Danielsen
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Mer om Katrine

Katrine får den 7.7.1840 et uekte barn. Barnefar er en Ole Olsen Bredal som skal være født på Kjeringøy. Barnet ble gitt navnet Olava Susanne Katrine Bredal.
Olava (Katrine Olsdtr) ble gift med Hans Samuel Olsen og var bosatt på Sundøy.

1809

Dorthea Olsdtr

Rolle:barn
Fornavn:Dorothea
Etternavn:Olsdtr
Kjønn: k
Bosted: Gierøen
Rolle: far Navn: Ole Danielsøn
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Mer om henne

KIRKEBOKA VIET 1842:
Viet 09.10. 1842 Peder Johanesen, bosatt og født på Aag, 23 år gammel og sønn av Johannes Pedersen. Dorthea Olsdatter, bosatt og født på Gjerøy, datter av Ole Danielsen.

1865-tellingen for Meløy, gården Aag.

FOLKETELLINGA MELØY 1865:
Bosatt som selveiende gårdbrukerkone på gården Aag i Meløy (Lnr 159B). Bor sammen med mann og barna Anton og Olea og "hennes datter" Hanna Monsdatter. Om sistenevnte opplyses at "Faderen er halv Fin." Det er ellers i husholdningen 2 tjenestefolk.

Datter (uekte) født på Gjerøy søndre:

FOLKETELLINGA 1865 MELØY:
Bosatt som ugift 23 år gammel datter hjemme hos mora og stefar på gården Aag (lnr 159B) i Meløy kommune. Hun er opplyst å være hennes datter, dvs. huskonas datter. Merknad: Faderen halv Fin.

Far til Hanna var same

Noen sider om den samiske delene av befolkningen i Rødøy

Hannas far og øvrige halvsøsken

Oldervik, plassen Mosvik.
Det er denne slekten som idag er eier av denne gården - Monsen familien.

1807

Elisabet Lucia Opdal Olsdtr (Lisbet)

Hun ble gift med Abel Kristian Danielsen, bruker nevnt foran her.

DØPT:
Rolle: barn
Fornavn:Lisabeth Eusla (?)
Etternavn:Olsdtr
Kjønn:k
Stilling/stand:
Bosted: Gierøen
Rolle: far Navn: Ole Gierøen
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

1804-1804

Benoni Olsen (4 uker)

Rolle:avdød
Fornavn:Benonij
Etternavn:Olsøn
Kjønn:
Bosted: Gierøen
Merknader: {Alder ved skrifte:} 4 UGER
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

77.01 1865 HUSMANNSPLASS

Omtale

1874

Skifte - Sakrine Einarsdtr

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøy Sør 1874 etter Sakrina Einarsdtr.
Berith Benjaminsdatter, brordatter, gift med Ole Larsen Gjerø.
Dorthea Benjaminsdatter, brordatter,
Regina Benjaminsdatter, brordatter, gift i Meløy.
Benjamin Benjaminsen, brorsønn, Bjærangen.
Elina Sivertsdatter, søsterdatter, gift med Didrik Andreassen Gjersvær. Birgitte Paulsdatter, søsterdatter, Øigaarden under Haakaringen.
Elen Paulsdatter, søsterdatter; I det sydlige Norge.

1865 Plass

Husmann - Lars Johsen

001 01 Lars Johnsen 51 Moe Præstegjd Husfader e Husmand med Jord
002 01 Zakrine Einarsdatter 62 Rødø Præstegjd ug hans Husholderske
003 01 Sara Johannesdatter 38 Flakstad g Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Lars Johnsen
Utsæd: by3/8 po3
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku1 få4

Husholderske

Sakrine Einarsdtr

Født ca 1803. Datter av Einar Jonsen (1751-1827) og Berit Tomasdtr (f.1755).

Tjenestejente

Sara Johannesdtr

Født ca 1827 i Flakstad. Sjelden man ser gifte tjenestejenter. Hun er gift med en som hette Paul Olsen og har datteren Oline Johanne Marie Paulsdtr f. 3.2.1851. Datteren er 1865 bosatt som fosterjente hos Kristen Jørgensen på bnr 2. Lenke dit.