Gjerøy Søndre (77) - bruk og tomter fra og med nr 24

Bnr 24 - 39

?

Bnr 24 Nedre Øien

Skyld av 1 øre.
Eier: Ivar Johansen.

?

Bnr 25 Bjørkely

Skyld av 2 øre.
Eier - Birger E. Lauritzen.

16.10.2000

Bnr 26 Frydenlund

Gnr 77, bnr 26 er overdradd fra Finnvald Karlsen til Jolanda K. S. Karlsen og Sverre Kristian Karlsen (16.10.2000). (16.10.2000)

16.10.2000

Bnr 26 Frydenlund

Gnr 77, bnr 26 er overdradd fra Jolanda K. S. Karlsen og Sverre Kristian Karlsen til Jolanda K. S. Karlsen. (16.10.2000).

?

Bnr 26 Frydenlund

Skyld av 2 øre.
Eier er Aksel Kristoffersen.

?

Bnr 27 Sjøstrand

Skyld av 2 øre.
Eier er Olav Selsøyvoll.

?

Bnr 28 Nerli

Skyld av 1 øre.
Eier er Rødøy kommune

?

Bnr 29 Vangen

Eiendommen ble overtatt av sønnen Henry Jakobsen, som er bosatt i Myken.

?

Bnr 29 Vangen

Skyld av 1 øre.
Eier - Arvid Jakobsen
-------
Født 30. august 1927 i Nusfjord, Flakstad, Lofoten. Sønn av Herman Johan Jakobsen og Astrid Elida Dypvik. Arvid døde 6. mai 2008 i Rødøy og gravlagt på Gjerøy.

09.11.2000

Bnr 30 Frøya

Gnr 77, bnr 23 er overdradd fra Hans Andreas Aakre til Alfhild Johanna Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 30.
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 37.

09.11.2000

Bnr 30 Frøya

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Overdragelsen omfatter også:
Gnr 77, bnr 23.
Gnr 77, bnr 30.
Gnr 77, bnr 37
Gnr 77, bnr 60
Gnr 77, bnr 81

NB. Tidligere nevnt i matrikkel med skyld 1 øre.

07.03.2007

Bnr 31 Nyheim

Gnr 77, bnr 31 er overdradd fra Asbjørn Karlsen til Ingvild Gunn Karlsen. (07.03.2007).

Nevnt tidligere i matrikkelen med skyld av 2 øre.

?

Bnr 32 Gjerøy skoletun

Skyld av 4 øre.
Eier: Rødøy kommune.

?

Bnr 33 Aakrevoll

Skyld av 1 øre (tomt).
Eier og bruker: Ole G. Aakre.

?

Bnr 34 Nystad

Skyld av 2 øre.
Eier og bruker: Eyvind Monsen.

?

Bnr 35 Bergstua

Skyld av 1 øre.
Eier og bruker: Stein Harald Aakre.

?

Bnr 36 Åsheim

Da Johannes og Aud flytta herfra ble eiendommen solgt til Kristian og Bjørg Kristiansen fra Solstad, Nord Gjerøy.

?

Bnr 36 Åsheim

Skyld av 1 øre.
Eier Johannes Johansen.
------------
Sønn av Johannes Kornelius Johansen og Magda Sofie Monsen.
Johannes flytta til sin ektefelles gård - Breivik 57-01. Lenke dit.

09.11.2000

Bnr 37 Haugen

Gnr 77 bnr 3 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jøringe Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Stein Harald Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også:
77-23
77-30
77-37
77-60

09.11.2000

Bnr 37 Haugen

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Overdragelsen omfatter også:
Gnr 77, bnr 23.
Gnr 77, bnr 30.
Gnr 77, bnr 37
Gnr 77, bnr 60
Gnr 77, bnr 81

09.11.2000

Bnr 37 Haugen

Gnr 77, bnr 23 er overdradd fra Hans Andreas Aakre til Alfhild Johanna Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 30.
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 37.

?

Bnr 37 Haugen

Skyld av 1 øre.
Eier: Hans Andreas Aakre.

?

Bnr 38 Øyen

Skyld av 1 øre.
Eier: Gustav Hoff.

?

Bnr 39 Solvang

Skyld av 1 øre.
Eier: Rødøy kommune

Bnr 40 - 59

?

Bnr 40 Bakketun

Skyld av 1 øre.
Olaf Losvik.

?

Bnr 41 Sjølyst

Skyld av 1 øre.
Eier: Terje Lauritsen.

?

Bnr 42 Utsikten

Skyld av 1 lre
Eier: Peter Karlsen.

?

Bnr 43 Strandern

Skyld av 1 øre.
Eier - Karl Fr. Schulzki.

?

Bnr 44 Øyra Slip og Mek. Verksted

Skyld av 1 øre.
Eier: Terje Lauritsen.

?

Bnr 45 Jakobshaugen

Skyld av 1 øre.
Eier - Rødøy kommune.

?

Bnr 46 Osen

Skyld 1 øre.
Eier: Knut Lauritsen.

1999

Bnr 47 Gjømma

Gnr 77, bnr 19 er overdradd fra Birger Elisa Lauritzen til Knut Eskild Lauritzen,Torunn Tindvik,Terje Lauritzen, Rut Hilda Schulzki, Berit Elisabet Lauritzen Foss og Jon Lauritzen. (11.08.1999)
Overdragelsen omfatter også gnr 77, bnr 47.

?

Bnr 47 Gjømma

Skyld av 1 øre.
Eier: Jon Lauritsen.

?

Bnr 48 Kanusen

Skyld av 1 øre.
Eier - Berit L. Foss.

?

Bnr 49 Fokkstua

Skyld av 1 øre.
Eier: Åsta Jensen.

?

Bnr 50 Mariebo

Skyld 1 øre.
Eier?

?

Bnr 51 Sjøstua

Skyld 1 øre.
Eier - Hans Jensen.

?

Bnr 52 Rødkleivsletta

Skyld av 2 øre.
Eier ?

?

Bnr 53 Runebo

Skyld av 1 øre.
Eier ?

Bnr 60 - 79

09.11.2000

Bnr 60

Gnr 77 bnr 3 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jøringe Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Stein Harald Aakre (09.11.2000).
Overdragelsen omfatter også:
77-23
77-30
77-37
77-60

126.03.2014

Bnr 62

Gnr 77, bnr 62 er solgt for kr 125.000 fra Bernhard Andreas Ravnå til Gro Helen Mortensen og Lars Kristian Mortensen (26.3.2014)-

17.03.2006

Bnr 67

Andel av Gnr 77, bnr 67 er overdradd for kr 150.000 fra Stein Harald Aake, Karen Anne Fosseng, Eva Seljevoll, Viktor Hugo Aakre, Elly Jørgine Jørgensen og Gunn Aakre Strøm til Agnes Elisabeth Aakre Kolvik (17.03.2006).

2017

Bnr 70

Gnr 77, bnr 70 er overdradd for kr 50.000 fra Randi Sindre Hoff til Arne Jan Hoff (29.11.2017).

24.11.2004

Bnr 70

Gnr 77, bnr 70 er overdragg for kr 80.000 fra Ruth Hoff til Lars Gustav Hoff, Mari Hoff, Arne Jan Hoff, Jørgen Konrad Hoff og Randi Gurine Salvesen (24.11.2004).

24.11.2004

Bnr 70

Gnr 77, bnr 70 er overdradd for kr 200.000 fra Lars Gustav Hoff, Mari Hoff, Arne Jann Hoff, Jørgen Konrad Hoff og Randi Gurine Salvesen til Randi Sindre Hoff. (24.11.2004).

11.07.2006

Bnr 74

Gnr 77, bnr 74 er solgt for kr 600.000 fra Ramona Helene Aakre Hestø og Roger Hestø til Lyder Storhaug og Solgun Granlund Storhaug. (11.07.2006).

?

Bnr 75

Eier er Siv Aakre f. 1966.
Tomt til hus som ble bygd i 1990-årene, bebodd til ca 2008 og som idag er fritidseiendom. (kSD).

Bnr 75

Andel av gnr 77, bnr 75 er overdradd for kr 600.000 til Hans Marius Aakre-Liudalen og Siv Aakre-Liudalen. (18.7.2017).

Bnr 80 - 99

14.09.2015

Bnr 80

Gnr 77, bnr 80 er solgt for kr 110.000 fra Geir Johan Hagland til Lyngvågen Kafe AS (14.09.2015).

09.11.2000

Bnr 81

Gnr 77, bnr 3 er overdradd fra Alfhild Johanna Aakre til Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre (09.11.2000).

Overdragelsen omfatter også:
Gnr 77, bnr 23.
Gnr 77, bnr 30.
Gnr 77, bnr 37
Gnr 77, bnr 60
Gnr 77, bnr 81

26.01.2005

Bnr 84

26 januar 2005: Gnr 77, bnr 84 er overdratt fra Stein Harald Aakre til Karen Anne Fosseng. (26.01.2005) Kilde: Norges kartverk.

09.11.2000

Bnr 81

Gnr 77, bnr 81 er overdradd fra Gunn Aakre Strøm, Elly Jørgine Lauritzen, Arne Hans Aakre, Viktor Hugo Aakre, Eva Seljevoll, Karen Anne Fosseng, Agnes E. Aakre Kolvik og Stein Harald Aakre til Gunn Aakre Strøm. (09.11.2000).