Gjerøy Søndre (77) - bruk nr 13 - 17

Hovedsiden

Denne siden beskriver brukene/tomtene med bnr 10 til og med 17.
13 Fredheim
14 Kveldro
15 Breidablikk
16 Vesterheim
17 Fredheim

77.13 Fredheim

1950

Johan Zakariassen

Skyld av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Johan Zakariassen får skjøte

Johan Zakariassen får skjøte på eiendommen 20.6.1938. Gnr 13. Men også bnr 17.

1938

Magnus Johansen, Hommelstø.

Tidligere eier som selger eiendommen til Johan Zakariassen.

1928

73.14 Kveldro

1950

Eier og bruker - Jenny Aakre

Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

1949

Skifteskjøte

I boet etter Hans Daniel Aakre - har Jenny Aakre overtatt boets eiendom 77-14 for kr 2000. 29. september 1949.

Kveldro

Håkon Brun?Gjerøy< Før og Nå >
1. september ·
Kveldro, eller Lovisehuset som Elsa sier, fotografert fra Bjørkely rundt 1960. Her var det ikke mye skog som skygget for utsikten. Brygga til Lauritz midt i bildet.

1949

77.15 Breidablikk

77.15 Første eier: Halvor Dahl Hagland

11.11.2003

Eier - Gretha Karin Hagland

Andel av gnr 77, bnr 15 er overdradd fra Synnøve Bråtane og Haldis Julie Hagland til Gretha Karin Hagland (11.11.2003).

11.11.2003

Eiere - Synnøve Bråtane og Haldis Julie Hagland

Andel av gnr 77, bnr 15 er overdradd fra Synnøve Bråtane og Haldis Julie Hagland til Gretha Karin Hagland (11.11.2003).

SENERE eiere

1950

Eier og bruker Halvor Dahl Hagland

Skylde av 2 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

1929

Utskilt fra bnr 2

Litt av skyldsettingen innledning er tatt med her som bilde foran her. Skjedde den 2. juli 1929. Selger er Hans Thorbjørnsen Aakre - eier av bnr 2.

Hvor fra

Sønn av første bruker på bnr 8 Hagland - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.

77.16 Vesterheim

02.05.2011

Eiere - Idar Hagland og Ronny Hagland

Gnr 77, bnr 16 er overdradd fra Samuel Kaare Hagland til Idar Hagland og Ronny Hagland. (02.05.2011).

02.05.2011

Eier Samuel Kaare Hagland

Gnr 77, bnr 16 er overdradd fra Samuel Kaare Hagland til Idar Hagland og Ronny Hagland. (02.05.2011).

FORAN - senere eiere

1950

Eier og bruker - Anton Hagland

Skyld av 12 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

Anton - hvor fra

Sønn av første bruker på bnr 8 Hagland - Samuel Johan Olsen og Kirsten Jakoboa Jakobsdtr.

1932

Utskilt fra bruket 9 Hagland

Mindre bruk som ble utskilt 1938 fra Samuel Olsen på bnr 9 Hagland - til sønnen Anton Hagland.
Skjøte datert 11.11-1932.

Skjøte 1932

Skylddeling av bnr 16 Vesterheim, side 1

Skylddeling av bnr 16 Vesterheim, side 2

Bnr 17 Fredheim

1950

Eier og bruker - Johan Zakariassen

Skyld av 1 øre (tomt).
Matrikkelutkastet av 1950.

1938

Johan Zakariassen kjøper

Johan Zakariassen får skjøte på eiendommen 20.6.1938. Gnr 13. Men også bnr 17.

1938

Ny eier: Egil Aakre

Egil Aakre får skjøte på eiendommen fra Ole Kristensen. Skjøte av 20.6.1938.

1938

Selger: Ole Kristensen

Egil Aakre får skjøte på eiendommen fra Ole Kristensen.

1933

Ny eier: Magnus Johansen

Eier Egil Aakre skjøter og overdrar sin eiendom 13 og 17 til Magnus Johansen.

1938

1933

Flere