Gård Gjerøyhavn (78)

Kart - helt nede - gården Gjerøyhavn

© RLA. Kartutsnitt.

Sidene

Bruk nr 1

Saras Johan Haagen Pedersen
Svend Mikalsen, fisker 1900
Peder Samuelsen
Lars Hansen
Samuel Pedersen
Elias Andreas Samuelsen
John Jensen, husmann 1865
O.S. Jæger (eier)
Benjamin Einarsen
Hartvig Jentoft, eier

Bruk nr 2 Losvik familien

Lars og Anders Losvik
Lars Losvik
Anders Losvik
3:
Leonhard Losvik

Bruk nr 2

Peder Jensen
O.S. Jæger, eier
Lorents M. Jensen, losjerendene
Benjamin Larsen
Mikkel Knudsen
Lars Andersen

1801 og før

1806 Nils Johnsen (1801)
1805 Peder Hermandsen (1801)
1771 Hermann Pedersen

Matrikkelutkastet av 1950

Div

1886

Matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 78
•Gammelt matrikkelnr: 137
•Navn på gård: Gjerøhavn
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 142a Gjerøhavn Samuel Pedersen 1-36 0-0-18-18
2 142b Gjerøhavn Lars og Anders Larssønner 1-47 0-0-18-18

Navn

b.16, s.171
78. Gjærøhavn. Udt. jæ2£øihamn.
Ligger paa en tæt ind til Gjærøen liggende Ø, som er adskilt fra denne ved en dyb Vaag, som efter Kartet kaldes Gjømma. Dette er vel et til Gjøyme n., Gjemmested, svarende Hunkjønsord, sigtende til Vaagens Skjulthed;jfr. det gamle Navn Fólskn, Fosen.

1955 oktober 14

© RLA. NA