Gård Gjerøyhavn (78)

 

 

Kart - helt nede - gården Gjerøyhavn

© RLA. Kartutsnitt.

Sidene

Matrikkelutkastet av 1950

Div

1886

Matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 78
•Gammelt matrikkelnr: 137
•Navn på gård: Gjerøhavn
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2

1 142a Gjerøhavn Samuel Pedersen 1-36 0-0-18-18
2 142b Gjerøhavn Lars og Anders Larssønner 1-47 0-0-18-18

Navn

b.16, s.171
78. Gjærøhavn. Udt. jæ2£øihamn.
Ligger paa en tæt ind til Gjærøen liggende Ø, som er adskilt fra denne ved en dyb Vaag, som efter Kartet kaldes Gjømma. Dette er vel et til Gjøyme n., Gjemmested, svarende Hunkjønsord, sigtende til Vaagens Skjulthed;jfr. det gamle Navn Fólskn, Fosen.

1955 oktober 14

© RLA. NA

Familier

1801 og før

Peder Hermandsen

1801 og før

Nils Jonsen

18. nov, 2016