Gård Gjerøyhavn (78) - bruk nr 2

Hovedsiden

Peder Jensen
O.S. Jæger, eier
Lorents M. Jensen, losjerendene
Benjamin Larsen
Mikkel Knudsen
Lars Andersen

© RLA

 

 

78.02

Losvik-familien overtar

Omtales på egen side

78.02 1875 - Peder Jensen

1875 FT

Eier og bruker - Peder Jensen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Peder J. Jensen 1835 Rødø S. og Pr. hf g Gaardbrug Selveier Fisker b
002 01 Marit Olsdatter 1840 Mo S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Jens S. Pedersen 1872 Rødø S. og Pr. s b
004 01 Ole A. Pedersen 1873 Rødø S. og Pr. s b
005 01 Pernille Danielsdatter 1833 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Er baade i Fjøset og Kjøken b
006 01 Anna Pedersdatter 1863 Bjongn S. og Pr. Fostedatter Forsørges af No. 1 b
007 01 Gustine Jensdatter 1847 Rødø S. og Pr. Logerende ug Husarbeide og Søm, underholdes af Husfaderen b
008 01 Mathilde Marseliusdatter 1875 Rødø S. og Pr. d til den Logerende Underholdes af Moderen b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 1/2 ha1/8 po4
Husdyr: ty1 ku4 få8

Sønn: Jens Sjønning Pedersen

Født den 19.5.1872.
1875: 003 01 Jens S. Pedersen 1872 Rødø S. og Pr. s b
Nevnt bosatt på gården Selsøyvik ved tellingen 1900 og 1910. Lenke dit.

78.02 1871

Eier: handelsmann O.S. Jæger

Tinglyste hjemler:
Auksjonsskjøte til handelsmann O. S. Jæger på denne eiendom for 580 spesidaler med påhefte av kår, av årlig verdi 4 spesidaler, til enken Regine Olsdtr, datert og tinglyst 23.juni 1871.

Kongetiende og leding til Chr. Hall,…….? Ret for enkefru H. Brodkorbs arvinger av 11. mai 1871, tinglyst 2. september 1872. (Kongetiende slettet ifølge lov 14.7.1897).

78.02 1875 - Losjerende Lorents M. Jensen

1875 FT: Losjerende - Lorents M. Jensen

FOLKETELLINGEN 1875:
009 02 Lornts M. Jensen 1838 Rødø S. og Pr. Logerende g Fiskeri og Matros b
010 02 Bergithe M. Jørgensdatter 1845 Stavnæs S. og Pr. Hans Kone g b

78,02 (142b) - Benjamin Larsen

1870

Benjamin Larsen dør her - skifte

Benjamin Mathias Larsen er født her 21.2.1840. Dør her 7.12.1870.

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøyhavn 1871 etter Benjamin Larsen. Døde 7.desember 1870. Regina Olsdatter, ektefelle. Barn: Lovise Oline Benjaminsdatter 7 1/2 år. Oline Emilie Benjaminsdatter 5 1/2 år. Johan Bernhard Benjaminsen 4 1/2 år. Bernt Rudolf Benjaminsen 1/2 år.

1878

Benjamins mor - Oline Iversdtr dør her - skifte

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Gjerøyhavn 1878 etter Oline Iversdatter, enke, døde 6.mai 1877. 3 barn er oppgitt, men må være barnebarn? Johan Benjaminsen (10), Lovise Benjaminsdatter (14) og Emilie Benjaminsdatter (12).

1865

Eier og bruker- Benjamin Larsen

001 01 Benjamin Larsen 26 Rødø Præstegj Husfader g Gbr Selveier
002 01 Regine Olsdatter 28 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Oline Benjaminsdatter 6 Rødø Præstegj Deres Datter ug
004 01 Lovise Benjaminsdatter 3 Rødø Præstegj Deres Datter ug
005 01 Oline Iversdatter 63 Moe Præsteg hans Moder e Føderaadskone
006 01 Eline Sivertsdatter 18 Rødø Præsteg ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Benjamin Larsen
Utsæd: by1 1/2 po5
Brukers yrke: Gbr Selveier
Husdyr: ku5 få7

EKTEFELLER og BARN:

1877

Gift på nytt

KIRKEBOKA VIET 1877:
25.11.1877. Enkemann og kaarmann Paul Massenius Nilsen, født Lurø, bosatt Gjerøy Nordre, 56 år, sønn av Nils Jensen Kvarø. Enke Regine Maria Olsdatter, 39 år, datter av Ole Paulsen Svenning.

1875 FT

Enken - Regine Maria Ellen Olsdtr

Ved tellingen 1875 er hun bosatt som enke på gården Gjerøy Nordre 76, bnr 1 og 2. Hun bor sammen med sønnen Johan og en annen enke.

1865

Mor - Oline Iversdtr

FOLKETELLINGA 1865:
005 01 Oline Iversdatter 63 Moe Præsteg hans Moder e Føderaadskone

Bosatt som føderådskone og 63 år gammel enke - hos sønnen Benjamin Larsen - selveiende gårdbruker på gården Gjerøyhavn 142b (78-02).

1862

Ektefelle: Regine Maria Ellen Olsdtr

KIRKEBOKA VIET 1862:
28.12.1862 Benjamin Mathias Larsen, bosatt Gjerøyhavn. 23 år og sønn av Lars Andersen. Regina Maria Ellen Olsdtr, bosatt Svenningen, 24 år og datter av Ole Paulsen.

1870

Sønn: Bernt Rudolf Benjaminsen

Født 2.6.1870 på gården Gjerøyhavn. Nevnt i skifte etter sin far 1871 som 1/2 år gammel sønn. Døde den 28.4.1875 på gården Gjerøy Nordre.

1865

Oline Emilie Benjaminsdtr

Født på gården Gjerøyhavn 78-02 24.2.1865. Nevnt i skifte etter sin far 1871 og sin farmor 1878.

1865 FT

Sønn: Johan Bernhard Benjaminsen

Nevnt i skiftene etter faren og farmor.
Johan er år 1900 bosatt som "familie losjerende" og fisker hos Johan Arntsen på Myken 71-3.

Bosatt 1875

Bosatt sammen med sin mor på gården Gjerøy Nordre 76.01(02.

Bosatt 1900 på gården Myken.

Johan er år 1900 bosatt som "familie losjerende" og fisker hos Johan Arntsen på Myken 71-3.

1862

Datter: Lovise Oline Benjaminsdtr

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 3 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Gjerøyhavn 78-02.

Gift med Ludvig Ebenhard Pedersen. Ved tellingen 1900 er familien bosatt på gården Gjerøy Nordre (76-08) Kongsvold. Lenke dit.

1861

Datter: Lovise Birgithe Benjaminsdtr

Født 30.6.1861. Familien bodde da i Svenningen.

1859

Datter: Oline Benjaminsdtr

Bosatt 1865 hjemme som 6 år datter. Nevnt skifte etter faren 1870. Ikke nevnt i skiftet etter farmora 1878.

1840

Benjamins foreldre:

Født Gjerøyhavn 21.2.1840. Sønn av Lars Johan Andersen og Oline Iversdtr.

78.02 Mikkel Knudsen

1865 FT: Føderaadsmand Mikkel Knudsen

001 01 Mikkel Knudsen 88 Flakstad Præsteg e Føderaadsmand
002 01 Gjesken Pedersdatter 65 Rødø Præsteg e hans Husholderske

1866 Mikkel Knudsen dør

Dør her 28.5.1866. Kommer fra Flakstad Præstegjeld. Er enkemann og føderaadsmann 1865.

1839 selger

Tinglyste hjemler:
Skjøte fra Mikkel Knudsen til Lars Andersen på denne eiendom for 25 spesidaler, datert 3., tinglyst 4. juli 1839.

1839 Kongelig skjøte

Tinglyste hjemler:
Kongelig skjøte til Mikkel Knudsen på denne eiendom for 25 spesidaler med påhefte av årlig jordavgift av 3 skepper sædebyg, datert november 1838, tinglyst 4. juli 1839.

ANDRE:

1865 FT: Husholderske Gjesken Pedersdtr

Er nok den Gisken Maria Pedersdtr, født ringen Indre (80-01) 1797. Datter av Peder Isaksen og Karen Johansdtr.

002 01 Gjesken Pedersdatter 65 Rødø Præsteg e hans Husholderske

1801 FT: Bruker - Peder Hermandsen

Omtales på siden "1801 og før"

78.02 1839 Lars Andersen

1871 skjøte

Tinglyste hjemler:
Skjøte fra Lars Andersens enke Oline Iversdtr til Benjamin Larsens dødsbo på denne eiendom for 200 spesidaler med påhefte av kår av årlig verdi 12 spesidaler til selgersken, datert 28. april, tinglyst 1. mai 1871.

1939 skjøte

Tinglyste hjemler:
Skjøte fra Mikkel Knudsen til Lars Andersen på denne eiendom for 25 spesidaler, datert 3., tinglyst 4. juli 1839.