Gård Gjerøyhavn(78) - bruk nr 1

Bnr 1 Gjerøyhavn

1950

Eier og bruker - Saras Pedersen

Skyld av 1 mark og 36 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

Saras med familien

Åbodsvik foto nr: 8636-049. Fra venstre bak: Reidar Pedersen fra Gjerøyhavn i Rødøy. Hans Grønbæk Volden. Einar Grønbæk Volden. Astrid Pedersen, Gjerøyhavn og Arild Pedersen, Gjerøyhavn. Foran: Saras Pedersen, Gjerøyhavn med Alfhild Volden på fanget. Alberta Pedersen, Gjerøyhavn med Inga Volden på fanget.

Bnr 1

1910

Eier og bruker: Saras Pedersen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Saras Pedersen 06.04.1878 Rødøy hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Berta Antonsen 1887.02??.16 Rødøy hm g Gaardbr.kone b
003 01 Astrid Sarasdatter 30.06.1895 Rødøy d ug Datter b
004 01 Reidar Sarassen 23.07.1909 Rødøy s ug Søn b
005 01 Dorthea Antonsen 07.07.1893 Rødøy tj ug Tjenestepike b

1900

Ektefelle - Alberta (Berta) Antonsen

Født 1887 i Lurøy. FOLKETELLINGA 1900: Alberta er som barn bosatt hjemme hos foreldrene som på plass under gården Brendsvik (Kilbognes). Foreldre er Deodor Johan Antonsen og Benjamine Johanne Kristensdtr.

Søsteren Dorthea Bernharda Gaarde Antonsdtr er tjenestejente her.

1878

Saras Johan Haagen Pedersen

Født Gjerøyhavn 6.4.1878. Døpt kirken 30.5.1878. Sønn av Inders og fisker Peder Johan Samuelsen og Johanna Dorthea Henriksdtr. Begge født 1855.

1909

Sønn: Reidar Sarassen

Født 23.7.1909. Nevnt her ved tellingen 1910.

1895

Datter: Astrid Sarassen

Født 30.6.1895. Nevnt her ved tellingen 1910.

1910

Tjenesepike - Dorthea Antonsen

005 01 Dorthea Antonsen 07.07.1893 (eller 1894?). Rødøy tj ug Tjenestepike b
Hun er født på gården Brendsvik (10-01) Kilbognes 2 - Datter av Deodor Johan Antonsen og Benjamine Johanna Kristensdtr.

Hun er en søster av husmora her.

Bnr 1

1900 (2)

Fisker - Svend Mikalsen

FOLKETELLINGEN 1900:
006 02 Svend Mikalsen 1877 Rødøy herred* Hf g Fiskeri b
007 02 Helga Pedersdatter 1879 Rødøy herred* Hm g Fiskers-Kone b
008 02 Signe Svendsdatter 27.04.1899 Rødøy herred* D ug Barn b

Bnr 1

1903

Utvandret Amerika

LORENTSEN 1903:
Peder, kona Anna f.1876 og sønnen Artur f. 1900 utvandrer til Amerika, statetn Michigan, fra Gjerøyhavn, året 1903.

1900 (1)

Eier og bruker - Peder Samuelsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Peder Samuelsen 1855 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Gaardbruger S b
002 01 Johanne Henriksdatter 1855 Melø Hm g Gaardmandskone b
003 01 Saras Pedersen 1878 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Parelius Pedersen 1887 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
005 01 Johanne Andersdatter 1885 Rødøy herred* Pleie-datter ug Husgjerning b

1900

Ektefelle: Johanne Henriksdtr

Skal være født i Meløy 1855. Ektefelle ved tellingen her 1900.

1888

Sønn: Pareli Johan Pedersen

Født her 6.3.1888. Døpt kirken 21.5.1888. Bosatt hjemme tellingen 1900.

1879

Datter: Helga Elisa (Eline?) Pedersdtr

KIRKEBOKA VIET 1898:
Viet 29.08.1898 - Svein Hafnor Brede Mikalsen, inderste i Gjerøyhavn, født Rengen 1877, 1.ekt. Helga Eline Pedersdtr, f. Gjerøyhavn 1879. 1. ekt.
FAMILIEN hennes omtales foran her.

1878

Sønn: Saras Johan Haagen

Født Gjerøyhavn 6.4.1878. Døpt kirken 30.5.1878. Senere bruker - se foran her.

Bnr 1

Familien: Lars Hansen

Lars Hansen var født 24.1.1849 på gården Gjesøy. Han var sønn av Hans Hetman Mikalsen og Elen Dorthe Larsdtr. De andre av hans søsken var født på Gjerøy Nordre (76-11) Buøy. Av han egne unger er 3 av 4 født her på Gjerøyhavn - hvor hans kone har sine foreldre.

1856

Ektefelle: Kristine Marie Samuelsdtr

Født her 12.8.1856 som datter av Samuel Pedersen og kona Johanna Marie Ursin Jensdtr. Se brukeren nedenfor her. Hun er nærmere beskrevet under foreldrene.

1884-1901

Sønn: Laurits Kristian Larsen

Født her 15.4.1884.
Lauritse er (1900) tjenestedreng hos enke Regine Olsdatter f.1838 på Gjerøy Nordre, Gjerøysjøen.

Han drukna ved kollsegling den 13.10.1901, 20 år gammel. Ble ikke funnet.

1882

Datter: Henriette Sofie Larsdtr

Født her 18.8.1882 her. Henrietter er (1900) tjenestepike hos Jørgen Kristensen f.1856 på Gjerøy Søndre (77-7) Øyen.

1881

Datter: Elen Johanna Larsdtr

Født 1.8.1881 her.
FOLKETELLINGA 1900: Elen er bosatt hos Kristen Jørgensen f.1820, som pleiedatter. Hun er 19 år gammel, men har intet erverv. Hun forpleies for Fattigvesnets regning. Bor i føderådshuset på gården.

1885

Sønn: Elias Andreas Larsen

Født her 11.07.1885.
FOLKETELLINGA 1900: Elias er bosatt som pleiebarn hos Samuel Pedersen og kona Julianna Jensdatter, kårfolk på Gjerøyhavn 78-1.

1907: Utvandret

I 1907 utvandra Elias til Amerika, fra Gjerøyhavn og til Ukiah?

Bnr 1

1910

Føderaadsmann - Samuel Pedersen

006 02 Samuel Pedersen 02.02.1822 Mo Helgeland hf e Føderaadsmand b
007 02 Kristine Samuelsdatter 12.08.1856 Rødøy d e Styrer huset for sin fader b

1900 (3)

Føderaadsmann - Samuel Pedersen

FOLKETELLINGEN 1900:
009 03 Samuel Pedersen 1822 Mo Helgeland Nor Hf g Føderaad og Fiskeri Kaarmand b
010 03 Julianna Jensdatter 1825 %%1885%% Flakstad Nor Hm g Kaarmandskone b
011 03 Kristine Samuelsdatter 1856 Rødøy herred* Tj e Tjenestepige b
012 03 Elias Larsen 1885 Rødøy herred* Pleiebarn ug Husgjerning b

1886

Matrikkel

1 142a Gjerøhavn Samuel Pedersen 1-36 0-0-18-18

1875

Eier og bruker - Samuel Pedersen

FOLKETELLINGEN 1875:
001 01 Samuel Pedersen 1827 Mo S. og Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Julianne M. Jensdatter 1830 Flakstad S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Peder J. Samuelsen 1855 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen, Fiske b
004 01 Elias A. Samuelsen 1861 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen, Fiske b
005 01 Kristine M. Samuelsdatter 1856 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
006 01 Kristense Jensdatter 1864 Rødø S. og Pr. Fostedatter Forsørges af No. 1 b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1 po4
Husdyr: ty1 ku4 få5

1865

Eier og bruker - Samuel Pedersen

001 01 Samuel Pedersen 40 Moe Præstegj Husfader g Gbr. Selveier
002 01 Juliane Jensdatter 37 Flakstad Præstegj hans Kone g
003 01 Peder Samuelsen 11 Rødø Præstegj Deres Søn ug
004 01 Elias Samuelsen 5 Rødø Præstegj Deres Søn ug
005 01 Kristine Samuelsdatter 10 Rødø Præstegj Deres Datter ug

Utsæd/husdyr:

Samuel Pedersen
Utsæd: by1 po4
Brukers yrke: Gbr. Selveier
Husdyr: ku5 få3

1856

Datter: Kristine Samuelsdtr

Født den 12.8.1856 her. Hjemme som 10 år 1865. Ugift 1875, bosatt hjemme. Nevn som enke 1900 og 1910 og styrer husholdningen for faren Samuel.

Bnr 1

1866

Mikkel Knutsen - dør her

Dør her 28.5.1866. Kommer fra Flakstad Præstegjeld. Er enkemann og føderaadsmann 1865.

1865

Føderaadsmann - Mikkel Knutsen

001 01 Mikkel Knudsen 88 Flakstad Præsteg e Føderaadsmand
002 01 Gjesken Pedersdatter 65 Rødø Præsteg e hans Husholderske

1865

Husholderske - Gjesken Pedersdtr

Er nok den Gisken Maria Pedersdtr, født ringen Indre (80-01) 1797. Datter av Peder Isaksen og Karen Johansdtr.

002 01 Gjesken Pedersdatter 65 Rødø Præsteg e hans Husholderske

Bnr 1 eller 2 Plass 1865

1875

Familien dro videre til - Gjerøy Nordre

Ved tellingen 1875 er de kommet til Gjerøy Nordre, bnr 8 Kongsvoll.
De drar videre til Høyvåg, plassen Rasø hvor de finnes ved tellingen 1900/1910.

1865

Husmann - John Jensen

001 01 John Jensen 29 Rødø Præsteg Husfader g Husmand uden Jord Skomager
002 01 Gjertrud Kristensen 29 Flakstad Præst hans Kone g
003 01 Hieronimus Jonsen 2 Rødø Præst Deres Søn ug
004 01 Anne Jensdatter 12 Rødø Præst Fosterdatter ug
005 01 Jon Sivertsen 32 Moe Præsteg Logerende e Skrædder
006 01 Mathis Pedersen 39 Rødø Præsteg Logerende ug Jordarbeider
007 01 Johanna Einarsdatter 57 Rødø Præsteg Logerende e

1865

Ektefelle: Gjertrud Kristensdtr

1865; 002 01 Gjertrud Kristensen 29 Flakstad Præst hans Kone g
1875; Gjerøy Nordre - bnr 8 Kongsvoll.
1900/1910; Høyvåg, plassen Rasø,

1863

Ekteskap:

KIRKEBOKA EKTESKAP 1863-07: 2.aug. Ungkar John Peder Jensen (26) Engøen, sønn av Jens Larsen Engø. Pige Gjertrud Maria Kristensdatter (26), Buksnes Prestegjeld, datter av Johannessen.

1863

Sønn: Hieronimus Jonsen

1864.26 Født:16.05.1864 Døpt: 03.07.1864
Hieronimus Stasius Coldevin E strands John Peder Jensen Gjørøhavn
hstr Gjertrude Maria Christensd
Hueronimus ble bosatt på gården Gjerøy Nordre, Esvaagnæs.

1865:003 01 Hieronimus Jonsen 2 Rødø Præst Deres Søn ug
Videre til gården Gjerøy Nordre med familien.

1865 FT

Losjerende skredder: Jon Sivertsen

1865; 005 01 Jon Sivertsen 32 Moe Præsteg Logerende e Skrædder

1865 FT

Losjerende jordarbeider: Mathis Pedersen

1865: 006 01 Mathis Pedersen 39 Rødø Præsteg Logerende ug Jordarbeider

1865 FT

Logerende enke: Johanna Einarsdtr

1865; 007 01 Johanna Einarsdatter 57 Rødø Præsteg Logerende e

1864

Sønn: Hieronimus Jonsen

Født 16.5.1864 på plass under gården Gjerøyhavn. Døpt kirken 3.7.1864.
Konfirmert 29-6-1879.
1865: 003 01 Hieronimus Jonsen 2 Rødø Præst Deres Søn ug

1862

Datter: Kristine Albertine Brun Jonsdtr

Født 9.3.1862 på gården Rødøy (Engø). Døde 6.1.1890 på Gjerøy Nordre (Svenningen). Gift med Severin Bernt Larsen.

1865

Fosterdatter - Anne Johanna Klæboe Jensdtr

004 01 Anne Jensdatter 12 Rødø Præst Fosterdatter ug
Hun er datter av Jens Amundsen og Barbro Jensdtr på gården Gjerøy Nordre. Faren hennes døde i 1860 og moren 1865. Hun kommer da hit.

Hvor fra...

John (Johan) Peder Jensen er født 14.2.1837 på gården Gjesøy. Sønn av Jens Larsen og Sara Johanna Pedersdtr.

Bnr 1

1801

Bruker - Nils Johnsen

Omtalt siden 1801 og før den tid...