Gård Langnes (8) HS

Diverse

1936

Fortidslevninger (Havnø)

FORTIDSLEVNINGER PÅ GÅRDEN LANGNES (Havnø 1936)

Gno 8 Langnes

1.
Østlig for gaarden, lidt op for gangstien til Seljevik en lyngklædt stenrøs, 7 og 9 meter i tvermaal, nedsynkning i midten og efter længderetningen, kan være en gammel gammetomt da andre gravmindeer synes helt at mangle på gaarden.

2.
Flintflække fundet i nærheten av torvsjaaen vestligst paa gården. T.m. 2352.

3.
Smaat flintavfald i stier hjemover mot gaarden. T.m.2455.

4.
Flintavfald og skrapere, brudstkr. av flere skifergjenstander, alle meget smaa som følge av fundpladsens karakter, avtorvet mark hvorfra i mange aar er tat tækningstorv, nær husene paa bruker Storaaker.

5.
Bopladsmateriale fra Staulen, høitliggende flyvesand paa aasen syd for gaarden, Flint og kvartsavfald, skrapere og flækker, enegget flintpil, brædte sten.

1929

Oldfunn

Oldfunn i Rødøy

Ved en tidligere kjnent stenalders boplass i Telnes i Rødøy er ved en nærmere undersøkelse fornylig gjort et større funn, nemlig en skiferknit, en skifermeisel, en tilhugget kvartsskraper, en flintskraper, en liten trekantet øks av en type som tidligere kun er kjent i Nordland ved et eksempl. fra Vevelstad og et annet fra Dønna, begge av flint, mens telneseksemplaret er av en grågrønn kvarsit. Videre 2 fiskesøkk og tre knusestener for knusning av korn eller annet frø, typen er i Nordland hittil kun kjent fra Hesttun, Løkta, Opsal i Gildeskål og fra Lundøen i Steigen. Dessuten arbeidsavfald av flint og kvartsbergarter. Fundet tilhører den yngre stenalder og har avgitt det vanlige av boplassmateriale fra denne tid.

På Langnes i Rødøy fantes to tilhugne flintflekker av den eldre stenaldertype, Likeså i Gjersvik, samtidig i større høide o.h. Flintgjenstande og arbeidsavfall i flint viser sig å være nokså alimindelig på Helgelandskysten, sparsomt i de ytre deler av Salten, men sågodtsom ikke i Lofoten-Senjen. Det kommer dog igjen tilsyne mer almindelig i Finnmarken, hvor råflint forekommer i kalkbergarter.

På Helgeland forekommer råflinten kun i fjæren og på gamle strandvoller, løst i gruset, av og til er den opfisket med redskaper fra dypere vand utenfor kysten.

1886

Langnes - matrikkel

Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 8
•Gammelt matrikkelnr: 67
•Navn på gård: Langnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3
1 69a Langnes Jens Rasmussen 3-57 0-4-0-0
1 69a Langnes Peter Rasmussen 3-57 0-4-0-0
2 69b Moldviken Anton Andersen 1-75 0-1-18-18

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1333 Hans 1 qværn øde 1798 4 s.

1647

Skattematrikkel

L a n g e n e s
1 w .
Anders 1/2 w.
Styreher 1/2w .
Kongen bygger.
3 ort.