Gård Langnes (8) - bruk og brukere

Matrikkelutkastet av 1950

Bnr 1 Langnes

18.11.2002

Eiere - 4 brødre Aag

Gnr 8, bnr 1 er overdradd fra Reidar Birger Aag til Lars Erik Aag, Simon Marius Aag, Karl Kristian Aag og Torbjørn Aag. (18.11.2002).

18.11.2002

Eier Reidar Birger Aag

Bruket ble overdratt til 4 sønner i 2002.

1950

Eier og bruker - Rasmus Andreassen

Skyld av 1 mark og 60 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 1

1900

Eier og bruker - Peter Rasmussen

001 01 Peter Rasmusen 1852 Rødøy herred* Hf g Gaardbruger S f
002 01 Elen Hansen 1857 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Lena Rasmusen 1887 Rødøy herred* D ug hjælper til i Fjøset b
004 01 Borghild Rasmusen 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
005 01 Ebba Rasmusen 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Marie Rasmusen 1898 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Lotte Lorensen 1882 Rødøy herred* Tj ug Hus- og Fjøsstel b

1895-1918

Datter: Ebba Rasmussen

1900: 005 01 Ebba Rasmusen 1895 Rødøy herred* D ug Barn b
Gift med Adolf Aag, bosatt på gården Aag i Meløy. Han var bror til de to brukerne her - Simon og Alfred.

Døde på Aag i Meløy 1918:

(Datter av Petter Rasmussen på gården Langnes i Rødøy). Lenke dit.
1918 avdød Ebba Pedersdtr gift f. 1895 Langnes i Rødøy, Bosatt Aag.
Påørende Adolf Bendiksen gbr Aag.
Døde 26.09.1918
Gravlagt/jordfestet 5.10.
Meløy sogn
Kilde:
Klokkerbok for Meløy prestegjeld 1908-1924 (1837Q)

Deres datter: Ebba Annie Dorthea Aag, g. Mathisen

Født på gården Aag 23.9.1918. Gift med Edvard Mathisen, eier av gården Tjong Nedre bnr 1. Lenke dit.

Bnr 1 Langnes

1900

Føderaadsmann - Rasmus Andreassen

008 02 Rasmus Andreasen 1827 Rødøy herred* Hf g Føderaad, binder garn har midler- nu svag til Arbeide b
009 02 Berit Bendiksen 1828 Lurø Nor Hm g Føderaad, binder garn har midler- nu svag til Arbeide b

1875 (1)

Eier og bruker - Rasmus Andreassen

001 01 Rasmus Andreassen 1822 Rødø hf g Gaardbr., Selveier, Fisker b
002 01 Bereth Bendiksdatter 1829 Lurø Pr. Hans Kone g b
003 01 Peter Rasmussen 1852?? Rødø pr. s ug Hjælper Faderen b
004 01 Jens Rasmussen 1854 Rødø pr. s ug Hjælper Faderen b
005 01 Karolius Monsen 1865 Rødø pr. Pleiebarn Hos No. 1 b
006 01 Andreas Nilsen 1872 Lurø Pleiebarn Hos No. 1 b
007 01 Marie Krogh 1864 Lødingen Pleiebarn Hos No. 1 b
008 01 Andreas Amundsen 1798 Lurø Pr. hfs Fader e Forsørges af sin Søn No. 1 og Kaaret b
009 01 Elen Hansdatter 1858 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
010 01 Hanna Samuelsdatter 1854 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b
011 01 Hansine Olsdatter 1856 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

R. Andreassen
Utsæd: by2 bl%2% ha1/4 po7
Husdyr: he1 ku8 ka3 få30 gj17 sv1

1865 (1)

Bruker - Rasmus Andreassen

001 01 Rasmus Andreassen 44 Rødø Præstegl Husfdr g Gaadbr. Leilændg og Fisker
002 01 Berith Bendiksdatter 38 Lurø hans Kone g
003 01 Peter Rasmussen 14 Rødø Præstegl deres Søn ug
004 01 Jens Rasmussen 12 Rødø Præstegl deres Søn ug
005 01 Bernhard Hansen 10 Hemnæs Præstegl Pleiebarn ug
006 01 Dorthea Bendiksdatter 24 Lurø Præstegl ug Tjenestepige
007 01 Carolius Monsen 1 Rødø Præstegl hendes Søn ug
008 01 Kristine Olsdatter 45 Rødø Præstegl ug Tjenestepige
009 01 Hanna Petersdatter 28 Rødø Præstegl ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Rasmus Andreassen Utsæd: by2 po10
Brukers yrke: Gaadbr. Leilændg og Fisker Husdyr: he1 ku10 få26 gj10 sv1

Bnr 1

1900

Eier og bruker - Jens Rasmussen

001 01 Jens Rasmusen 1854 Rødøy herred* Hf g Gaardbrug S, Fisker b
002 01 Antonette Andreasen 1856 Rødøy herred* Hm g Vevning styrer Fjøset b
003 01 Anna Jensen 1878 Rødøy herred* D ug Strikning, Spinding b
004 01 Hedevik Jensen 1881 Rødøy herred* D ug Spinding, Fjøsstel b
005 01 Dagny Jensen 1884 Rødøy herred* D ug Spinding - Kokke b
006 01 Olga Jensen 1889 Rødøy herred* D ug Barn b
007 01 Ragnvald Jensen 1886 Rødøy herred* S ug Vedhugger hjælper Faderen med Fisker. b
008 01 Aksel Jensen 1889 Rødøy herred* S ug Vedhugning b
009 01 Aubert Jensen 1890 Rødøy herred* S ug hjælper til med vedhugning b

Barn

Datter - Olga Rasmussen

1910 er hun elev ved Amtskolen på Hemnes - mer omtalt under siden "Skole videre" på RLA siden.

Bnr 1

1865 (2)

Føderaadsmann - Andreas Amundsen

010 02 Andreas Amundsen 70 Lurø Præstegl hans Fdr. g Føderaadsmd
011 02 Ane Olsdatter 74 Lurø Præstegl hans Kone g

EKTEFELLE og BARN:

1820

Datter: Olava Andrea Andreasdtr

1820 Døpt: Olava Andrea andreasdtr, 15. mars 1820.
Far: Andreas Amundsen, bønderfolk, Flatøen.
Mor: Ana Olsdtr
Hjemmedåp: J.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Meløy sokn 1820-1825 (1836P)

Barn/datter

Benjamine Christine Andreasdtr

KIRKEBOKA VIET 1851:
09.06.1851. Jacob Andreas Benjaminsen, bosatt Langnes, født Tjong. 29 år, sønn av Benjamin Mathisen.
Benjamine O. Andreasdtr, bosatt Langnes, 23 år gammel og datter av Andreas Amundsen.

1835-1919

Hartvig Andreas Andreassen

Født her den 10. april 1835.

Ekteskap:

KIRKEBOKA EKTESKAP 1865-08: 29.oktober. Ungkar Hartvig Andreas Andreassen (31), Langnes - Åg i Melø, sønn av Andreas Amundsen Langnes. Pige Kjersten Maria Bendiksdatter (28), Kongsvik i Lurøy, datter av Bendik Pedersen (?) Kongsvik.

1900 Folketellingen

FOLKETELLINGA MELØY KOMMUNE 1900: Hartvig er bosatt som selveiende gårdbruker på Aag 14-1 i Meløy kommune. Han bor sammen med kona Kjirsten Marie Bendiksen f.1837 i Meløy. Ingen barn er nevnt.

Døde Meløy 1919

1919 avdød Hertvig Andreassen Kårenkemand f. 1835 Langnes, Rødøy. bosatt Åg.
Pårørende Hans Hagvik gbr
Døde 19.12.1919.
Gravlagt/jordfestet 31.12.1919.
Merknader: Dissentere - Evang. luth. frimenighet i Meløy.
Kilde:
Ministerialbok for Meløy prestegjeld 1907-1925 (1837Q)

Bnr 1 (69a)

1875 (2)

Maler og snekker - John Johansen

012 02 John Johansen 1818 Snaasen hf g Maler og Snedker %Inderst% b
013 02 Marith Olsdatter 1829 Værdalen Hans Kone g b
014 02 Anne Johnsdatter 1864 Rødø Pr. d b

1865

Familien kom fra gården Brendsvik (10)

Lenke til gården Brendsviik (10) bnr 1 hvor hele familien på 5 er omtalt.

Bnr 1

Andreas Hansen

Sønn av Hans Nilsen og Anna Malena Jansdtr - brukere her ved tellingen 1801. Lenke.

Ektefelle: Maren Jakobsdtr

KIRKEBOKA VIET 1823:
23.6.1823 Andreas Hansen, Langnes, 31 år. Maren Jakobsdatter, Langnes, 30 år. (samme dag som deres uekte barn ble døpt).

Skriv inn familien....

Bnr 1

1801 (1)

Bruker - Hans Nielsen

Omtales på annen siden 1801 og før den tid...

Bnr 1

1801 (2)

Holdsmann - Jan Jensen

Omtales på annen siden 1801 og før den tid...

Bnr 2 Molvik

1600-1999

Alle eiere og brukere beskrevet

Trykk på lenken foran...

Bnr 3 Langvik

1950

Eier og bruker - L. Gjersvik

Skyld av 30 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 4 Lundvang

10.11.2007

Eier - Oddrun Kristine Aag

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

11.10.2007

Eier - Knut Ingvar Aag

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

1950

Eier og bruker Alfred Antonsen (Aag)

Skyld av 1 mark og 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

23.07.1928

Eier og bruker - Alfred Antonsen Aag

Får skjøte på gården fra sin svigerfar Peter Rasmussen, bruker av bnr 1.

1928 Hjemmel - Lundvang

© RLA. Klipp NA.

Bnr 5 Langmo

1950

Eier og bruker - Hjalmar Molvik

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 6 Berglund Indre

08.09.2009

Eier - Arild Olsen og Sissel Helen Hultgren

Gnr 8, bnr 6 er solgt for kr 1.250.000 fra Hans Christian Espenes til Arild Olsen og Sissel Helen Hultgren (08.09.2009).

25.08.2008

Eier - Hans Christian Espenes

Andel av Gnr 8, bnr 6 er overdradd for kr 650.ooo fra Marit Musum til Hans Christian Espenes (25.8.2008).

01.09.2006

Eier - Marit Musum og Hans Christian Espenes

Gnr 8, bnr 6 er overdradd fra Bjørn Laurits Molvik, Arvid Andreas Molvik og Lene Johanne Andrea Bergliot Larsdatter Molvik.

01.09.2006

Eiere - tre søsken Molvik

Gnr 8, bnr 6 er overdradd fra Bjørn Laurits Molvik, Arvid Andreas Molvik og Lene Johanne Andrea Bergliot Larsdatter Molvik.

1950

Lars Johan Molvik

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1900 Plass Langnesvik

1900

Husmann - Lorents Gabrielsen

001 01 Lorns Gabrielsen 1843 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand m J Jorddrift b
002 01 Mekeline Johnsdr. 1848 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Marselius Lornsen 1885 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Berntine Lornsen 1886 Rødøy herred* D ug hjælper til i Kjøkken og Kreaturstel b
005 01 Invent Lornsen 1888 Rødøy herred* S ug hugger Ved b
006 01 Hilda Lornsen 1895 Rødøy herred* D ug b

1900

Husmann - Peder Persen

001 01 Peder Persen 1840 Lurø Nor Hf g Husmand m J Fiskeri (Fattigunderstøttelse b
002 01 Elen Pedersdatter 1836 Nordfolden Nor Hm g Kreaturstel b

Bnr 1 (69a)

1900

Husmann - Olaus Pedersen

001 01 Olaus Pedersen 1827 Vuku NT Hf g Husmand Murerarbeider Jordbrugsarbeide b
002 01 Pernille Pedersen 1836 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Helgfred Olsen 1889 Rødøy herred* Sønnebørn Pleiebarn ug Spinder- hjælper til i Fjøs og Kjøkken b
004 01 Olaf Olsen 1891 Rødøy herred* Sønnebørn Pleiebarn ug hugger Ved b
005 01 Milde Olsen 1895 Rødøy herred* Sønnebørn Pleiebarn ug b

1875 (3)

Husmann - Olaus Pedersen

015 03 Olaus Pedersen 1832 Vuku Pr. hf g Husmand, Murer og Fisker b
016 03 Pernille Pedersdatter 1837 Rødø Pr. Hans Kone g b
017 03 Ole Olausen 1862 Rødø Pr. s b

Utsæd/husdyr:

Olaus Pedersen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få4

1896

Sønnen - Ole Tobias Olaussen, Langnes

Død 14.11.1896. 33 år gammel. Drukna i Leirfjorden på Skjelltur. Ikke attfunnet.

1865

Bosatt på gården Selsøyvik - strandsitter Hestøy

Ektefelle

Peternille Olina Pedersdtr

Født 14.7.1836 på gården Melfjorden 25-2. Datter av Per (Peder) Fordelsen (1783-1847). og hans ektefelle Karen Olsdtr (1806-1896).

Barn/sønn

Sønnen Ole Tobias Olaussen

Hansine Bertine Christine Andreasdtr er nevnt her i tellingen 1865 og 1875 som eneste barn av Andeas og kona Helena Arentsdtr på gården Vaåga. Hun var født 13. oktober 1865. Hun ble gift med Ole Tobias Olaussen på gården Langnes.

Andre

2014 03 17

Bnr 8

Gnr 8, bnr 8 er solgt for kr 850.000 fra Halgrim Kristian Olsen til Børge Hopstad (17.3.2014).

04.05.2011

Bnr 9

Gnr 8, bnr 9 er solgt for kr 15000 fra Odrun Kristine Aag til Sverre Martin Ressem (04.05.2011). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 19.

04.05.2011

Gnr 9

Gnr 8, bnr 9 er overdratt fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (04.05.2011)

2016

Bnr 11

Gnr 8. bnr 11 er overdratt fra Jonny Ernfred Mathisen til Birgit Anna Mathisen (04.05.2016).

09.09.2015

Bnr 12

Gnr 8 bnr 12 er solgt for kr 220.000 fra Bodil Rigmor Molvik til Jannicke Olsen og Bård Eskil Olsen (09.09.2015).

11.10.2007

Bnr 15

Gnr 8, bnr 15 er solgt for kr 5.000 fra Odrun Kristine Aag til Solveig Irene Iversen og Knut Even Sandvær (11.10.2007)

11.10.2007

Bnr 15

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

04.05.2011

Bnr 19

Gnr 8, bnr 9 er solgt for kr 15000 fra Odrun Kristine Aag til Sverre Martin Ressem (04.05.2011). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 19.

21.12.2015

Bnr 22

Gnr 8, bnr 22 er overdratt fra Odrun Kristine Aag til Kjell Vidar Aag (21.12.2015).

18.11.2015

Bnr 23

Gnr, bnr 23 er overdratt fra Odrun Kristine Aaag til Britt Peggy Aag Sletten (18.11.2015).