Gård Langnes (8) - bruk og brukere

Matrikkelutkastet av 1950

Bnr 3 Langvik

1950

Eier og bruker - L. Gjersvik

Skyld av 30 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 4 Lundvang

10.11.2007

Eier - Oddrun Kristine Aag

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

11.10.2007

Eier - Knut Ingvar Aag

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

1950

Eier og bruker Alfred Antonsen (Aag)

Skyld av 1 mark og 12 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

23.07.1928

Eier og bruker - Alfred Antonsen Aag

Får skjøte på gården fra sin svigerfar Peter Rasmussen, bruker av bnr 1.

1928 Hjemmel - Lundvang

© RLA. Klipp NA.

Bnr 5 Langmo

1950

Eier og bruker - Hjalmar Molvik

Skyld av 45 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

Bnr 6 Berglund Indre

08.09.2009

Eier - Arild Olsen og Sissel Helen Hultgren

Gnr 8, bnr 6 er solgt for kr 1.250.000 fra Hans Christian Espenes til Arild Olsen og Sissel Helen Hultgren (08.09.2009).

25.08.2008

Eier - Hans Christian Espenes

Andel av Gnr 8, bnr 6 er overdradd for kr 650.ooo fra Marit Musum til Hans Christian Espenes (25.8.2008).

01.09.2006

Eier - Marit Musum og Hans Christian Espenes

Gnr 8, bnr 6 er overdradd fra Bjørn Laurits Molvik, Arvid Andreas Molvik og Lene Johanne Andrea Bergliot Larsdatter Molvik.

01.09.2006

Eiere - tre søsken Molvik

Gnr 8, bnr 6 er overdradd fra Bjørn Laurits Molvik, Arvid Andreas Molvik og Lene Johanne Andrea Bergliot Larsdatter Molvik.

1950

Lars Johan Molvik

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1900 Plass Langnesvik

1900

Husmann - Lorents Gabrielsen

001 01 Lorns Gabrielsen 1843 Rødøy herred* Hf g Fiskeri, Husmand m J Jorddrift b
002 01 Mekeline Johnsdr. 1848 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Marselius Lornsen 1885 Rødøy herred* S ug Fiskeri b
004 01 Berntine Lornsen 1886 Rødøy herred* D ug hjælper til i Kjøkken og Kreaturstel b
005 01 Invent Lornsen 1888 Rødøy herred* S ug hugger Ved b
006 01 Hilda Lornsen 1895 Rødøy herred* D ug b

1900

Husmann - Peder Persen

001 01 Peder Persen 1840 Lurø Nor Hf g Husmand m J Fiskeri (Fattigunderstøttelse b
002 01 Elen Pedersdatter 1836 Nordfolden Nor Hm g Kreaturstel b

Bnr 1 (69a)

1900

Husmann - Olaus Pedersen

001 01 Olaus Pedersen 1827 Vuku NT Hf g Husmand Murerarbeider Jordbrugsarbeide b
002 01 Pernille Pedersen 1836 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Kreaturstel b
003 01 Helgfred Olsen 1889 Rødøy herred* Sønnebørn Pleiebarn ug Spinder- hjælper til i Fjøs og Kjøkken b
004 01 Olaf Olsen 1891 Rødøy herred* Sønnebørn Pleiebarn ug hugger Ved b
005 01 Milde Olsen 1895 Rødøy herred* Sønnebørn Pleiebarn ug b

1875 (3)

Husmann - Olaus Pedersen

015 03 Olaus Pedersen 1832 Vuku Pr. hf g Husmand, Murer og Fisker b
016 03 Pernille Pedersdatter 1837 Rødø Pr. Hans Kone g b
017 03 Ole Olausen 1862 Rødø Pr. s b

Utsæd/husdyr:

Olaus Pedersen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få4

1896

Sønnen - Ole Tobias Olaussen, Langnes

Død 14.11.1896. 33 år gammel. Drukna i Leirfjorden på Skjelltur. Ikke attfunnet.

1865

Bosatt på gården Selsøyvik - strandsitter Hestøy

Ektefelle

Peternille Olina Pedersdtr

Født 14.7.1836 på gården Melfjorden 25-2. Datter av Per (Peder) Fordelsen (1783-1847). og hans ektefelle Karen Olsdtr (1806-1896).

Barn/sønn

Sønnen Ole Tobias Olaussen

Hansine Bertine Christine Andreasdtr er nevnt her i tellingen 1865 og 1875 som eneste barn av Andeas og kona Helena Arentsdtr på gården Vaåga. Hun var født 13. oktober 1865. Hun ble gift med Ole Tobias Olaussen på gården Langnes.

Andre

2014 03 17

Bnr 8

Gnr 8, bnr 8 er solgt for kr 850.000 fra Halgrim Kristian Olsen til Børge Hopstad (17.3.2014).

04.05.2011

Bnr 9

Gnr 8, bnr 9 er solgt for kr 15000 fra Odrun Kristine Aag til Sverre Martin Ressem (04.05.2011). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 19.

04.05.2011

Gnr 9

Gnr 8, bnr 9 er overdratt fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (04.05.2011)

2016

Bnr 11

Gnr 8. bnr 11 er overdratt fra Jonny Ernfred Mathisen til Birgit Anna Mathisen (04.05.2016).

09.09.2015

Bnr 12

Gnr 8 bnr 12 er solgt for kr 220.000 fra Bodil Rigmor Molvik til Jannicke Olsen og Bård Eskil Olsen (09.09.2015).

11.10.2007

Bnr 15

Gnr 8, bnr 15 er solgt for kr 5.000 fra Odrun Kristine Aag til Solveig Irene Iversen og Knut Even Sandvær (11.10.2007)

11.10.2007

Bnr 15

Gnr 8 bnr 4 er overdradd fra Knut Ingvar Aag til Odrun Kristine Aag (11.10.2007). Overdragelsen omfatter også gnr 8, bnr 15.

04.05.2011

Bnr 19

Gnr 8, bnr 9 er solgt for kr 15000 fra Odrun Kristine Aag til Sverre Martin Ressem (04.05.2011). Salget omfatter også Gnr 8, bnr 19.

21.12.2015

Bnr 22

Gnr 8, bnr 22 er overdratt fra Odrun Kristine Aag til Kjell Vidar Aag (21.12.2015).

18.11.2015

Bnr 23

Gnr, bnr 23 er overdratt fra Odrun Kristine Aaag til Britt Peggy Aag Sletten (18.11.2015).