Gård Nordfjordnes (26)

Parti fra gården Nordfjordnes. Foto: ©FFR.

 

Sider

Diverse

1886

Nordfjordnes - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 26
•Gammelt matrikkelnr: 85
•Navn på gård: Nordfjordnes
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 86a Nordfjordnes Johan Johansen 1-3 0-1-10-10
2 86b Nordfjordnes Haaken Eliasen 1-3 0-1-10-10

1841 døpt barn: Hanna Maria Kristensdtr

1841.36 08.09.1841 10.10.1841 Hanne Maria E ind Christen Jacobsen Nordfjordnes
kone Ane Bertelsd

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1351 Erich Alexander nu Erich 1 qværn i brug 4 s.
1352 Peder Lars nu Peder 1 qværn øde 4 s.
1353 Niels 1 qværn øde 4 s.

1743

Korngjeld

Futerekneskap over korngjeld i Helgeland 1743 (1774):
223 23 Rødøe fierding Nordfiordnes Povel Nielsen Lap Død i armod 2 rd. 9 s

1647

Skattematrikkel

N o r d f i o r n e s
1 w .
Olluf 1w.
Kongen bygger.
3 ort.