Gård Oldervik (19)

Bruk nr 01 - side 2

John Johnsen
Ole Markussen
Markus Jensen
John Mortensen
John Jensen
Ole Olsen
Andreas Jensen

Bnr nr 01 - side 1

Tidligere brukere - samt hele gården 1801
1801 Jens Olsen
1801 Ole Nilsen
1801 Ole Kristensen

Bruk nr 02 - 08

Brynjulf Einvik
Johan Andersen
Karl Olsen
Markus Kristensen
Andreas O. Nygård
Sverre Selsjevoll
Håkon Andersen
Oluf Haugland
Ole Markussen
Oluf J. Hansen
Martin Engvold

Bruk nr 09 -19

Bruk nr 20 og videre

PLASSENE

Husmannsplassene:
Elias Jensen
Mons Andersen, Mosnes

Diverse

1938

Død

NA (38).

DØDSFALL I RØDØY.

Oppsynsbetjent i Myken, forhenværende fanejunker P. B. Andersen, døde plutselig søndag formiddag. Han har vært syke et par dager av et mageonde. Hr. Andersen var ca. 67 år gammel. Han har deltatt adskillig i det kommunale liv i Rødøy. Han var således ordfører i tre perioder. NA 1936 (38). Klipp: © RLA.

1936

Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER (Havnø 1936):

Gno. 19 Oldervik.

1.
Hulmeisel f. i utmarken mellom Klubben og gaarden ved en bæk.

2.
Tilarbeidet slagsten, sirkelrund med skarpe kanter som delvis syner slagmerker, f. tæt ne for stuebygningen hos Odin Andersen indenfor Klubben, omtr. i samme høide som foreg. men nærmere bruket Klubben.

3.
Ved sommerfjøset paa sisteneævnte bruk fundet flintavfall og fiskesøkk av stenalderstypen. (Tromsø museum).

4.
Smaat flintavfald i flygesand "ut paa Skaret".

5.
6 mynter skal være funden under græstorv tilligemed en guldknap (?). Senere er mig forevist en mynt under forgivende av at tilhøre fundet, der var en dansk sølvskilling fra 1762.

6.
Grahaug av rullesten paa Møssneshaugen, 5 meter i tvermaal, delvis utjevnet. Lignende men endnu mere ødelagt lidt sydvestlig fra foreg.

7.
Ved pladsen Klubben rundhaug av rullesten, 8 m. i tvermaal nedenfor husene, nu beskadiget og græssgrodd men neppe utgravet.

8.
Lignende hauge i antall 3 - 3, delvis bortryddet, saa kun tomterne derav synlige alle i samme nivaa og nordøstover indmarken fra førnævnte.

9.
Stærkt beskadiget rundhaug av rullesten paa høieste flate østom fjøset, tæt ind til det bratte berg ovenfor, med fri utsigt Sørfjorden rundt.

10.
Kvartsbryne, flammet skiverspydd med brækket odd, samt stor flintskraper f. nær sammen i øvre kant av dyrket mark paa bruket Seljevold. (Tr.m.).

1886

Oldervik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 19
•Gammelt matrikkelnr: 78
•Navn på gård: Oldervik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 80a Oldervik Markus Jensen 2-26 1-0-18-18
2 80b Oldervik Johan Andersen 2-26 1-0-18-18

1803

Ekteskap: Kirsten Olsdtr, Strand

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)
1803
Brudgom Jens Olsen, født og bosatt Strand.
Brud Kirsten Olsdtr, pige, født og bosatt Oldersvik.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799

1344 Jens Olsen Ole Nielsen nu Jens Olsen 1 qværn i brug 6 s.
1345 Ole Christensen 1 qværn i brug 6 s.

1691-1699

Skattemanntall

Skattemanntall - Niels Andersen

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:
24 1691 Rødøe Rødøe Niels Anders. Oldervigen 2 ort Huusmend

1647

Skattematrikkel

0 l d e r w i g h
4 pd .
Jenns 4 pd .
Kongen bygger.
1 dr

Uplasserte

Anne Johanna Klæboe Jensdtr

Født på gården her (Gjerøy nordre) den 12. februar 1854. Døpt kirken 11. juni 1854.Død på gården Oldervik 12. august 1874. Lenke dit.