Gård Kjetvik (54)

© RLA.

 

Matrikkelutkastet av 1950

54

Kjetvik

 

1

Kjetvik

0 mark 54 øre 

Gabriel Mathisen

 

2

Kjetten

0 mark 54 øre 

Gabriel Mathisen

 

3

Bakkeland

0 mark 15 øre 

Hanna Berentsen

 

4

Skarviken

0 mark 01 øre 

Magne Pettersen

 

Div

1886

Bjerga - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 54
•Gammelt matrikkelnr: 113
•Navn på gård: Kjetvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 2
1 115a Kjetten Benjamin O. Benonisen 0-62 0-0-23-23
2 115b Kjetten Theodor Johan Jakobsen 0-62 0-0-23-23

1801

Kirsten Olsdtr

Mulig hun bodde som tjenestejente her hos Peder Larsen og Anne Olsdtr 1801. Flyttes senere til riktig side her. Lenke til Evik hvor hun var fra.

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1379 Peder 1 qværn i brug 4 s.

1723

Navn

Gårdsnavnet
b.16, s.168
54. Kjetvik. Kaldes Kæ1tten [om Bugten skal siges Kæ2tta, ogsaa i Dat., om Gaarden í Kæ2tten]. -- Kittuich 1661. Kitviig 1723.

Vel egentlig et Elvenavn Kjetta, hvortil der ogsaa ellers er Spor i Gaardnavne, se Elven. S. 126. Det maa afledes af k&bmaapeno;ttr m., Kat, og falderda i Betydning sammen med det i Øier forekommende Kataaen. Det maa have tilhørt den Aa, der fra Kjettavand gaar ud i en Bugt af Tjongsfjorden.
Udenfor Bugten findes Kjetnes og Kjetholmen.

1647

Skattematrikkel

K 1. e t v.1g h I
\V .
Gud mund !w .
R od øe p resteboell bygge r .