Gård Kjetvik (54) - bruk 2

Gnr 54.02 Kjetten

1950

Eier og bruker - Gabriel Mathisen

Skyld av 54 øre
Matrikkelutkastet av 1950:

54.02 Othelius Olsen

1919

Bosatt Arhaug i Meløy

Kom til Kjetvik fra gården Sleipnes bnr 1 hvor farens hans er bruker. Ved skiftet etter faren i 1919 er han nevnt som bosatt på Arhaug i Meløy.

1900

Bruker - Othelius Olsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Otelius Olsen 1870 Rødøy herred* Hf g Fisker og gårdbruger b
002 01 Hanna Mattisdatter 1879 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b
003 01 Hanna Oteliusdatter 09.08.1900 Rødøy herred* D ug Datter b
004 01 Ellen Edvardsdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b
005 01 Hanna Jonsdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter mt
006 01 Martin Eliassen 1882 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Hanna Mathisdtr

1900: 002 01 Hanna Mattisdatter 1879 Melø Nor Hm g Gårdmandskone b

1900

Datter: Hanna Oteliusdtr

Født her den 9.8.1900.
1900: 003 01 Hanna Oteliusdatter 09.08.1900 Rødøy herred* D ug Datter b

1900 FT

Pleiedatter: Hanna Jonsdtr

1900: 005 01 Hanna Jonsdatter 1887 Rødøy herred* Pleiedatter ug Pleiedatter mt

ANDRE:

1900 FT

Tjenestepige: Ellen Edvardsdtr

1900: 004 01 Ellen Edvardsdatter 1881 Rødøy herred* Tj ug Tjenestepige b

1900 FT

Tjenestegutt: Martin Eliassen

1900: 006 01 Martin Eliassen 1882 Melø Nor Tj ug Tjenestegut b

54.02 Ole Olsen

1894

Eier - ikke bruker: Ole Olsen Sleipnes

Blir eier av gården ved skjøte.

54.02 Teodor Jakobsen

1910 FT

Enken - Nikoline Johanne Pedersdtr

År 1910 er Nikoline bosatt hos sin sønn Ole Sandberg på Reppen Nedre. Enke, husstell, tjenestepike. Hun er i egen husholdning med datter Hanna og Teodora.

1900 FT

Enken - Nikoline Johanne Pedersdtr

År 1900 er Nikoline bosatt som enke og tjenestejente hos handelsmann Johan Falch på gården Tjong Øvre 60-03. Barna er plassert til oppfostring på Reppen Nedre hos Ole Sandberg Alexandersen, på Tjong Nedre, Kila og Sleipnes.

1895

Bygselmann Theodor Johan Jakobsen dør her

Teodor dør her 4. august 1895. Gravlagt 9. august 1895.

1879

Ektefelle: Nikoline Johanne Pedersdtr

Teodor ble gift med Nikoline Johanne Pedersdtr f. 1855 på gården Haugvik i Meløy kommune, datter av Peder Kristensen, Haugvik.
Da sønnen Ole ble døpt 1879 er det følgende merknad: Anmeldt af faderen. Begges første leiermaal. Ægteviede 12.10.1879.

Mer om Nikoline

Nikoline er år 1865 bosatt som 11 år gammel viserjente hos gårdbruker Lars Pedersen og kona Helene Hansdtr på gården Våga 65-01.

År 1875 er hun bosatt som 20 år gammel tjenestejente hos gårdbruker Andreas Monsen og kona Anne Baruksdtr på gården Våga (Matrikkelnr.129).

1894

Datter: Teodora (Thea) Nikoline Teodorsen

Gift Andås.
Født her den 15.12.1894. Hjemmedøpt 20.12.1894. Døpt kirken 28.7.1895.
Teodora er år 1900 nevnt som pleiebarn hos gårdbruker Johan Olsen og hans kone Anna på Kila 61-03 Staulen. Lenke dit.

Mer om Teodora

Ved konfirmasjon i 1910 er hun nevnt bosatt Nordnesøy.
Ved tellingen 1910 er hun bosatt som datter hos sin mor og søster - hos broren Ole på gården Reppen Nedre.

1892

Datter: Petra Emilie

1900 FT
Hun er bosatt som pleiedatter på gården Sleipnes bnr 4.
Brukeren Petter Hansen:
010 01 Pettra Theodorsdatter 1892 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiedatter b

Mer om Petra:

1910 er hun bosatt på Hjeldvaagen (plass) under gården Sleipnes. Hun er tjenestejente hos Kristofer Kristoffersen og kona Anne Larsdatter. Anne Larsdatter er forhenværende jordmor i Rødøy. Lenke til 66-13.

Petra utvandrer:

Utvandret 1913 til USA , til Seattle hvor broren Peder var bosatt.

1889

Sønn: Peder Albrigt Hagelstrøm Teodorsen "Pit".

Født her den 21. oktober 1889,
Gården Tjong Nedre Vollan bnr 1: Bruker Ivar Mathisen:
1900: 007 01 Peder Theodorsen 1889 Rødøy herred* Pleiesøn ug Pleiesøn b
Oppfostret der.

Mer om Peder

I 1908 og ? reiste han til Amerika og bosatte seg i Seatle. Reiste siste gang sammen med Georg Eliassen fra Myken. Det er blitt nevnt at han hadde datidas mest moderne fiskebåt i Seattle.

På sine eldre dager var han mye på ferie i Norge. Han bodde da hos Mathis Ivarsen sine barnebarn. Han gikk under navnet ”Pit”.

1888

Udøpt barn

Født den 16.3.1888. Barnet døde udøbt. Barnet døde plutselig om natten.

1886

Anna (Hanna) Dorthea Augusta

Født den 9.8.1886. Døpt kirken 20.6.1886.
Hanna ble fra 1895 oppfostret sammen med broren Jakob på Tjong Nedre 59-02. Hun nevnes der som tjenestejente år 1900.

I 1910 er hun bosatt midlertidig hos broren Ole Sandberg på Reppen Nedre, sammen med en søster og mora.

Nevnt som Hanna Teodorsdatter.
Bodde senere i Brønnøy.

1883

Sønn: Jakob Martin Jakobsen (Theodorsen)

Født den 24. januar 1883. Etter at faren døde i 1895 kom han i oppfostring på gården Tjong Nedre, bruk nr 2. Han finnes der ved tellingen 1900.

Mer om Jakob

Jakob var hele sitt yrkesaktive liv på gården og fiskeværet Myken, tilknytta virksomheter til handelsmann Johan Kristian Mathisen, hans svoger Petter Moe, Han virke og liv er beskrevet under gården Myken.
Da Petter Moe flytta til Tjong Nedre og ble bosatt hos sin nevø Magnus Johan Mathisen - flytta også Jakob til samme sted, men hadde forpleining hos sin slektning Sigurd Åsheim. Han døde på Rødøy sykehjem 27. oktober 1868.

1879

Sønn: Ole Johan Sandberg

Født den 31.5.1879, døpt kirken 3.8.1879.
Ole Johan Sandberg – han brukte bare dette døpenavn som fullt navn. Han ble bruker av Reppen Nedre, bruk nr. 3

1882

Bygselbrev på gården

Tinglyst bygselbrev på bruk nr 2 til Teodor Johan Jakobsen - fra brukets eiere Ole Sandberg Aleksandersen. Se omtale nedenfor her.l

1865 FT

Bruker - Theodor Jakobsen

1865 er han tjener hos gårdbruker Peder Olsen på gården Tjong Øvre bnr. 3.

Teodor er født 13. februar 1845 på en av Tjong gårdene, som antas å være 60-03, hvor vi finner han som tjenestedreng hos selveiende gårdbruker Peder Olsen. Han var sønn av Jakob Østensen, som er nærmere omtalt som innerste på gården Bjerga 53-01 – 1865.

54.02 (115b) Jens Peder Andersen

1888

Døde i Lofoten 1888

Jens Peder Andersen fra Kjetten f. 1841, død i Lofoten 14.mars 1888

1883 før

Flytta til Ranen

Mo prestegjelds gardshistorie, side 344, omtale av gården Røffen eller Rufsholm (gnr.100). Bruk 3 Stormoen:

”Jens Peder Andersen fra Kjetten f. 1841, død i Lofoten 14.mars 1888, enkemann, kjøpte 12.mars 1883 for kr 960. Gift II 1881 med Elen Dorthea Kristensdtr, fra Reingardslia, f. 12.juli 1843, d. 13.oktober 1916. 3 barn.”.

1881

Ektefelle (2): Elen Dorthea Kristensdtr

Gift II 1881 med Elen Dorthea Kristensdtr, fra Reingardslia, f. 12.juli 1843, d. 13.oktober 1916. 3 barn.”.

1880

Elen Andrianna døde

Elen døde på Kjetvik 6.april 1880. (33-23).

1877

Jensdtr, dødfødt pike

Dødfødt pike 10.4.1877.

1876

Ektefelle (1): Elen Andrianne Johannesdtr

Jens ble viet Rødøy kirke 8.oktober 1876 til Elen Andrianna Johannesdtr
f. 1836 i Mo prestegjeld, datter av Johannes Olsen

Innflytta

Elen er registrert som innflytta i Rødøy Kirkeboka 1876-02., 10.mars 1876 er innflyttingsdato. Hun nevnes som ”Edel”, pike, 40 år gammel, fra Mo prestegjeld og skal til gården Kjætten ”for at gifte seg”.

1875

Eier og bruker - Jens Andersen

001 01 Jens Anderssen 1840 Rødø Sogn hf ug Selveier Grdbrg., Fisker b
002 01 Elen Andersdatter 1835 Rødø Sogn Søster ug b
003 01 Anders Pedersen 1791 Rødø Sogn Deres Fader e Kaarmand b

Utsæd/husdyr:

Jens Anderssen
Utsæd: by1 po1
Husdyr: ku3 få12 gj3 sv1

Utsæd/husdyr:

Elen Andersdatter
Utsæd:
Husdyr: få2

Far til Jens - Andreas Pedersen

1875: 003 01 Anders Pedersen 1791 Rødø Sogn Deres Fader e Kaarmand b

Jens HVOR fra

Jens Peder Andersen ble født den 5.11.1840 på gården Kjetvik som sønn av brukeren her Anders Pedersen, nevnt foran her og bosatt hos sønnen 1875.

54.02 Eier Ole Sandberg Aleksandersen

1882

Bygselsbrev til bruker

Bygselsbrev til Teodor Johan Jakobsen - se bruker foran her

1842

Ole Sandberg Aleksandersen

Ble eier av dette bruk ved kongelig skjøte av 1842. Han bodde ikke her, men på gården Reppen Nedre.

54.02 - nytt bruk her

1874

Bruk nr 2 skilles ut fra bnr 1

Tinglysninger:
Delings og skyldsforretning hvor ved denne eiendom er delt i tvende like store dele, hver med en urevidert skyld av 0 ort og 23 skilling, avholdt 13. oktober 1873, avhjemlet og tinglyst 8. juni 1874.