Pladsen (44)

Bruk nr 1 *

Bruk nr 2 og flere

1801 og før

1700

1600

1692/1721 Haftor Olsen
1701 Jens Olsen, innerste
1696 Jørgen
1696 Rasmus
1668 Anders Hansen
1613 Anders Pladsen

Div

1886 Pladsen

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 44
•Gammelt matrikkelnr: 103
•Navn på gård: Pladsen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

1 105 Pladsen Lars Andersen 1-47 0-4-6-6

1799 Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1371 Ole Havtor?? nu Ole 1 qværn i brug 4 s.

1647 Skattematrikkel

P l a d t z ø n 1 w .
Ande r s l w .
Rødøe pre steboell bygge r .