Gård (44) Pladsen - bruk nr 2 og flere

44.02 Rønning

1950

Eier og bruker: Kristian Danielsen

Skyld av 10 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

44.03 Brattland

1950

Eier og bruker: Alf Larsen

Skyld av 32 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

1910 FT

Alf Larsen

Bosatt hjemme hos foreldrene på brn 1.
1910: 004 01 Alf Larsen 08.05.1898 Rødøy s ug Søn b

1900 FT

Alf Larsen

Bosatt hjemme hos foreldrene på bnr 1.
1900: 005 01 Alf Larssen 1898 Rødøy herred* S ug Barn b

Alf Larsen - hvor fra

Sønn av bruker på bnr 1 Lars Andersen.

44.04 Lauknes

Omtale

Tidligere husmannsplass.

1950

Eier og bruker: Tore Johan Endresen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

44 Husmannsplassen "Lauknes"

1900/1910 FT

Husmann og fisker: Ole Davidsen

Ole Davidsen var bosatt som husmann her ved tellingen 1900 og 1910. 1913 går han kjøpe en parsell av gården Tjong Nedre bnr 2 og etablerte seg der som en varig situasjon. HAN OMTALES I SIN HELHET DER. Bnr 5 av gården Tjong Nedre.

Hjemler

2017

Bnr 13

Gnr 44, bnr 13 er overdradd fra Birger Johan Jonsen til:
Åsa Johanna Strand
Marianne Bakke,
Rita Helen Jonsen,
Cato Andre Bakken,
Anne-Elise Ånonli,
Mionica Ånonli, og
Snefrid Helen Ånonli
(27.11.2017).

Bnr 14

Tillegg til nr 13:
Overdragelsen Gjelder også Gnr 44, bnr 14.