Stensland (9)

bruk nr 2

Hovedsiden

Benjamin Kristensen
Bergly Stensrud
Håkon Kaspersen
Johan Hansen
Johan Nilsen
Kasper Hans Andreas Larsen

09 02 1950

STENSLAND

BERGLY STENSRUD, eier

1950 matrikkel

Matrikkelutkastet av 1950: 2 Stensland 1 mark 25 øre Bergly Stensrud.

09 02 1920

STENSLAND

09/02

JOHAN MARTIN ANGEL HANSEN, selveier

1920 folketellingen (08 02 Molvik Langnes)

001 Johan Martin Angel Hansen 01 1874-01-17 Rødøy - hp g Hjemme - Fiskeri + jordbruk (Forpakter)
002 Anna Lorentze Hansen 01 1878-02-08 Rødøy - hu g Husmor
003 Larsinus Heiberg Hansen 01 1897-05-26 Rødøy - s ug Lofot - fiskeri + Storsildfiske fra Aalesund
004 Karl Meier Hansen 01 1901-04-05 Rødøy - s ug Hjemme - fiskeri og gaardsarbeide
005 Axel Johan Hansen 01 1902-08-26 Rødøy - s ug Hjemme - fiskeri og gaardsarbeide
006 Marianne Augusta Hansen 01 1904-06-11 Rødøy - d ug Hjemmearbeid i hus + fjøs
007 Klara Johanna Hansen 01 1906-03-29 Rødøy - d ug Hjemmearbeide
008 Hilmar Nikolai Hansen 01 1907-04-18 Rødøy - s - Arbeider hjemme pf
009 Hjalmar Bernhof Antoni Hansen 01 1908-04-18 Rødøy - s - Hjelper til hjemme pf
010 Hilma Ovedia Hansen 01 1911-10-06 Rødøy - d - Hjv barn
011 Judith Hansen 01 1913-05-14 Rødøy - d - Hjv barn pf
012 Håkon Ingvald Hansen 01 1915-10-18 Rødøy - s - Hjv barn pf
013 Leikny Hansen 01 1916-10-09 Rødøy - d - Hjv. barn
014 Halfdan Kyrre Hansen 01 1920-02-09 Rødøy - s - Hjv. barn

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Hansen 17.01.1874 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker f
002 01 Anna Kaspersdatter 08.02.1878 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Larsenius Johansen 26.05.1897 Rødøy s ug Søn b
004 01 Helga Johansdatter 18.09.1898 Rødøy d ug Datter b
005 01 Aksel Johansen 26.08.1902 Rødøy s ug Søn b
006 01 Marianna Johansdatter 11.06.1904 Rødøy d ug Datter b
007 01 Klara Johansdatter 29.03.1906 Rødøy d ug Datter b
008 01 Nilmar Johansen 18.04.1907 Rødøy s ug Søn b
009 01 Hjalmar Johansen 18.04.1908 Rødøy s ug Søn b
010 01 Astrid Johansdatter 31.07.1910 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
Inderste hos KASPER LARSEN.
008 02 Johan Hansen 1874 Rødøy herred* Logerende hørende til familien Hf g Fiskeri, Inderst b
009 02 Anna Kaspersen 1878 Rødøy herred* Hm g Syerske- Passer sine Børn b
010 02 Larsinius Johansen 1897 Rødøy herred* S ug b
011 02 Helga Johansen 1898 Rødøy herred* D ug b
012 02 Arthur Johansen 14.01.1899 Rødøy herred* S ug b

1891 folketellingen (Stensland 70 b)

Bosatt hjemme hos sin mor enken Jakobi Andrea Johansdtr.
002 Johan Martin An??l Hansen 000 1874 Rødøy - Søn ug

09 02 1920

STENSLAND

09/02

HÅKON JOHAN KASPERSEN, selveier

1920 folketellingen (09 02 0003 Steinsland)

001 Haakon Johan Kaspersen 01 1883-03-18 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Helga Fredrikke !! 01 1881-03-12 Rødøy - hu g Husmor
003 Aslaug Amalie !! 01 1914-01-14 Rødøy - d ug Forsørges av foreldrene
004 Bergly Marie !! 01 1917-06-08 Rødøy - d ug Forsørges av foreldrene
005 Kasper Andreassen Larsen 01 1842-06-06 Rødøy - Fader (Bestefar) e Føderaad
006 Anna Helmine !! 01 1876-04-27 Rødøy - tj ug Tjenestepike (Budeie)

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
Haakon Kaspersen er bosatt her ved folketellingen 1910 - som gaardbruker og fisker - samtidig som hans svoger Johan Hansen nevnes som eier og bruker?

001 01 Hakon Kaspersen 18.03.1883 Rødøy hf ug Gaardbruker og fisker f
002 01 Kasper Larsen 06.06.1842 Rødøy fl e Føderaadsmand b
003 01 Karl Johansen 05.04.1900 Rødøy Pleiesøn ug Pleiesøn b
004 01 Andor Gudbrandsen 11.02.1884 Hol i Lofoten fl %el% g Snedker f
005 01 Jette Kaspersdatter 29.05.1880 Rødøy fl %el% g Snedkerkone b
006 01 Arthur Andorsen 21.10.1910 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

Bosatt hjemme hos far Kasper Hans Andreas Larsen.
004 Haagen Kaspersen 01 1882 Rødøy herred* b S ug Fiskeri hjælper til med Gaardsdriften

1891 folketellingen (Stensland 70b)

Bosatt hjemme hos far Kasper Hans Andreas Larsen.
006 Haagen Johan Kaspersen 000 1885 Rødøy - Søn

09 02 Stensland 1900

STENSLAND

09/02

KASPER HANS ANDREAS LARSEN, selveier

1910 folketellingen (09 02)

Bosatt hos sønnen Haakon som har overtatt som selveiende bruker her.
002 01 Kasper Larsen 06.06.1842 Rødøy fl e Føderaadsmand b

1900 folketellingen (19 02)

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Kaspar Larsen 1842 Rødøy herred* Hf g Gaardsdrift, Fiskeri Gaardbruger S b
002 01 Mariane Andersen 1843 Rødøy herred* Hm g Husgjerning, Fjøsstel b
003 01 Jætte Kasbersen 1880 Rødøy herred* D ug Strikking, Vævning, Husgjerning b
004 01 Haagen Kaspersen 1882 Rødøy herred* S ug Fiskeri hjælper til med Gaardsdriften b
005 01 Katinka Didriksen 1889 Dønnes Nor Pleidatter ug hjælper til særlig med Kreaturene b
006 01 Laura Edvartsen 1893 Rødøy herred* Pleidatter ug b
007 01 Johanna Andersdr. 1827 Lurø Nor Tyende ug Spinding b

1891 folketellingen (70b = 09 02)

001 Kaspar Hans Andreas Lorsen 1 1845 Rødøy - Familiens overhode g -
002 Mareanne Andersdattr 000 1843 Rødøy - Hustru g -
003 Larsinius Matheas Rafael 000 1875 Rødøy - Søn ug -
004 Anna Lorense Kasparsdr. 000 1878 Rødøy - Datter - -
005 Jette Kristene Kasparsdr. 000 1880 Rødøy - Datter - -
006 Haagen Johan Kaspersen 000 1885 Rødøy - Søn - -
007 Karen Olsdattr 000 1818 Rødøy - Tjenestetyende ug -
008 Johanna Andersdattr 000 1828 Rødøy - Tjenestetyende ug -
009 Elen Helene Gustrup Olsdr. 000 1820 Rødøy - Logerende hørende til Familien e

1886 Matrikkel

2 70b Steinsland Kasper Larsen 1-72 0-2-7-7

Kasper kom fra

Kasper Hans Andreas Larsen ble født på gården Hytten 6.6.1842. Han var sønn av bruker der - Lars Holgerson og Margrethe Helena Nilsdtr. Lenke.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marianne Andersdtr

KIRKEBOKA VIET 1872:
Viet 07.07.1872 - unkarl og gårdbruker Casper Hans Andreas Larsen, bosatt Steinsland, født Hyttan, 30 år og født 1842, sønn av Lars Holgersen. Pike Mariane Andrsdtr, f. Tømmerdal, 29 år og født 1843, datter av Anders Haagensen.

1894 Sønn - Larsenius Mathias Rafael Kaspersen

Omkom med to andre på sjøen i Selvær 26.5.1894 - 19 år. Viste ikke korleis. Båten fantes forleden. Ikkje attfundet.
Han var født her den 2.2.1875.

1875 folketellingen

001 01 Kaspar Larsen 1842 Rødø Pr. hf g Gaardbr. Selveier Fisker b
002 01 Mariane Andersdatter 1843 Rødø Pr. Hans Kone g b
003 01 Anders Kasparsen 1873 Rødø Pr. s b
004 01 Lusinus Kasparsen 1875 Rødø Pr. s b
005 01 Ole Olsen 1862 Lurø Pleiebarn Hos No. 1 b
006 01 Regine Larsdatter 1856 Lurø tj ug Tjenestepige b
007 01 Oline Pedersdatter 1846 Lurø tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

K. Larsen
Utsæd: by2 ha1/5 po5
Brukers yrke:
Husdyr: he1 ku4 ka3 få17 gj7

ANDRE personer:

Katinka Didriksen, pleiedatter

005 01 Katinka Didriksen 1889 Dønnes Nor Pleidatter ug hjælper til særlig med Kreaturene b

KATINKA SIN MOR OG HALVBROR:
1895.19G 14.09.1893 11.08.1895 14.09.1893 Anton Angel U Didrik Kristiansen Lurø 1852 Anmeldt af Ludvig Lorentsen. Hendes 2det leiermaal.
pige Tine Monsen Sleipnes 1862

09 02 1891

STENSLAND

09 02 (70b)

ELEN HELENA JÆSTRUP OLSDTR

Hun er enke etter to ekteskap.

1891 folketellingen (09 02)

Hun er fortsatt bosatt på gården/bruket her hos nåværende eier Kaspar Hans Andreas Larsen.
009 Elen Helene Gustrup Olsdr. 000 1820 Rødøy - Logerende hørende til Familien e

Elen Helena Jæstrup Olsdtr

Hun var tidligere bosatt på gården Oldervik hvor hun kom fra.
Hun var datter av Ole Olsen som var bruker der.
Hun var gift der med Benjamin Kristensen f. ca. 1817, sønn av Kristen Olsen, Oldervik. De var bosatt der som innerster frem til mannen døden 1849.

OBS

Elen må som enke har blitt gift på nytt her, men er enke på nytt 1865.
DET SKRIVES MER HER.

1877 skifte Oldervik

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Oldervik 1877 etter Ole Olsen, hovedperson: døde 12.februar 1877.
Karen Jensdatter, hovedperson: døde 25. februar 1876.
Karl Olsen, sønn: Oldervik.
Jens Olsen, sønn: Oldervik.
Elen Olsdtr, datter: Stensland.
Abelone Olsdatter, datter, gift med Markus Jensen, Oldervik.
Martha Olsdatter, gift med John Mortensen, Sørfjord,

1875 folketellingen (70b)

008 02 Elen Olsdatter 1820 Rødø Pr. hm e Kaarkone b
009 02 Lars Pedersen 1855 Rødø Pr. Hendes s ug Fisker b

Utsæd/husdyr:

Olava
Utsæd: po2
Husdyr: ty2 ku1 ka4 få

1865 folketellingen

001 01 Elene Olsdatter 46 Rødø Præstgjæld e Gaardbr. Leilænding
002 01 Edvart Benjaminsen 24 Rødø Præstgjæld hendes Søn ug hjælper Moderen med Gaardsbruget
003 01 Eilert Benjaminsen 18 Rødø Præstgjæld hendes Søn ug hjælper Moderen med Gaardsbruget
004 01 Lars Pedersen 12 Rødø Præstgjæld hendes Søn ug
005 01 Mine Pedersdatter 14 Rødø Præstgjæld hendes Datter ug
006 01 Johanna Pedersdatter 6 Rødø Præstgjæld hendes Datter ug
007 01 Ane Pedersdatter 26 Rødø Præstgjæld hendes Steddatter ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: Elene Olsdatter
Utsæd: ru1/2 by1 ha1/2 po5
Brukers yrke: Gaardbr. Leilænding
Husdyr: he1 ku4 få12 gj4

1850 viet

KIRKEBOKA VIET 1850:
Peder Andersen, Rengen, 37 år, sønn av Anders Nilsen. Elen Olsdatter, Oldervik, 26 år, datter av Ole Olsen. Enkemann og enkefrue.

1842 skifte etter ektefelle:

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Oldervik 1849 etter benjamin Kristensen.
Elen Olsdatter, ektefelle.
Edvard Benjaminsen 6 1/2 år, sønn.
Eilert M. Benjaminsen 1/2 år.
Johanne Benjaminsdatter 3 år.
Formynder for barna er Marcus Jensen Oldervik.

1842 viet

KIRKEBOKA VIET 1842:
Viet 26.12.1842 Benjamin Christensen, bosatt og født på Oldervik. 25 år, sønn av Christen Olsen. Elen Helene Gjustrup Olsdatter, født Oldervik, 24 år og datter av Ole Olsen

Elen - hvor fra

Hun er født den 1.3.1821 på Oldervik 19.01.
Elen er datter av Ole Olsen på gården Oldervik (1792-1877) og Karen Petronella Jensdtrm Oldervik.

09 00 plass

STENSLAND

09/02

EDVARD LEGANGER BENJAMINSEN, husmann

EDVARD ER SØNN AV BRUKEREN HER. HAN OMTALES FORELØPIG UNDER FAREN.

Edvard - hvor fra

Han er født den 4.10. 1842 på gården Oldervik. Sønn av Benjamin Kristensen 1865 er kommet som leiledning i Sørfjorden.

EKTEFELLE og BARN:

1886 døpt datter: Emma Suniva

1886.18P 04.05.1886 19.07.1886 Emma Saniva E husmand Edvard Leganger Benjamensen Sørfjord 1842
Sara Hansdtr 1849

Mer om EMMA:

1879 døpt sønn: Alf Vilhelm Bering

1879.11G 24.10.1878 15.06.1879 Alf Vilhelm Bjervig? E husm Edv. Benjaminsen Øresvik 1842
hustru Zara Susanne Hansdtr 1843

Mer om ALF:

1874 døpt datter: Mikeline Josefa Bjering

1874.27 01.12.1873 05.07.1874 Mikeline Josefa Bjering E indst Edvard Leganger Benjaminsen Øresvik 1842 [Gift jun 1869, Hjd]
Sara Ensine Hansd 1843

Mer om MIKELINE:

1871 døpt datter: Helga Laurine Bjering

1871.21 07.08.1870 11.06.1871 Helga Laurine Bjerang E indst Edvard Leganger Benjaminsen Øresvik 1842 [Gift jun 1869, T, Hjd]
Sara Ensine Hansd 1843

09 02 1841

STENSLAND

09/02

JOHAN NILSEN, familien

KIRKBOKA VIET 1841:
Viet 26.09.1841 Johan Nilsen, bosatt Steinsland, men født Ørness, 25 år gammel og sønn av Niels Nielsen. Ane Høier Danielsdatter, født Sundøy for 23 år siden, datter av Daniel Nilsen.

Ektefelle - Anne Høyer Danielsdtr

Født 1808 på gården Sundøy, datter av Daniel Nilsen og Johanna Olsdtr.

KIRKBOKA VIET 1841:
Viet 26.09.1841 Johan Nilsen, bosatt Steinsland, men født Ørness, 25 år gammel og sønn av Niels Nielsen. Ane Høier Danielsdatter, født Sundøy for 23 år siden, datter av Daniel Nilsen.

1841 Datter: Barbara Cathrine Johansdtr

Født 11.juni 1841. Døpt kirken 22.8.1841.

KIRKEBOKA DØPTE 1841:
Da datteren Barbara er til dåp kalles barnemora for "Ane Høyer Nilsdatter", Stensland.