Gård Rangsund (5):

Bnr 3 og videre

Til hovedsiden

05 03 Sjøtun

2007 Eier: Odd Almar Åsheim

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 483.700 fra Jim Andre Antonsen til Odd Almar Åsheim (22.08.2007).
Salget omfatter også gnr 5, bnr 7.

2002 Eier - Jim Andre Antonsen

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 500.000 fra Brynjulf Otelius Pedersen til Jim Andre Antonsen (02.10.2002). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 7.

05 03

Eier - Bynjulf Pedersen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 3 av gården Rangsund (5).
Skyld: 3 øre.
Hjemmelsinnehaver: Brynjulf Pedersen

05 04 Naustvik

2004 Eier: Tommy-Kenneth Benjaminsen

Gnr 5, bnr 4 er solgt for kr 5000 fra Hilma Julie Albertsen til Tommy-Kenneth Benjaminsen (18.10.2004).

2004 Festenr 1 på bruk nr 4:

Gnr 5, bnr 4, fnr 1 er solgt for kr 150.000 fra Jim Andre Antonsen til Grunn-Irene Sævrøy og Augunn Karstein Sævrøy (05.10.2004).

05 04

2004 Eier: Hilma Julie Albertsen

Gnr 5, bnr 4 er solgt for kr 5000 fra Hilma Julie Albertsen til Tommy-Kenneth Benjaminsen (18.10.2004).

Eier - Halvdan Albertsen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 4 av gården Rangsund (5).
Skyld: 6 øre.
Hjemmelsinnehaver: Halvdan Albertsen.

05 05 Bjørnøy

Eier - Bjørn Bjørnø

Matrikkelopplysninger:
Bruk nr. 5 Bjørnøy - av gården Rangsund (5).
Skyld: 18 øre.
Hjemmelsinnehaver: Bjørn Bjørnø.

05 06 Vesterheim

Eier - Jens Selsøyvoll

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 6 VESTERHEIM av gården Rangsund (5).
Skyld: 1 øre (tomt).
Hjemmelsinnehaver: Jens Selsøyvoll.

05 07 Haugtun

2007 Eier: Odd Almar Åsheim

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 483.700 fra Jim Andre Antonsen til Odd Almar Åsheim (22.08.2007).
Salget omfatter også gnr 5, bnr 7.

2002 Eier: Jim Andre Antonsen

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 500.000 fra Brynjulf Otelius Pedersen til Jim Andre Antonsen (02.10.2002). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 7.

Eier - Brynjulf Pedersen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 7 HAUGTUN av gården Rangsund (5).
Skyld: 1 øre (tomt).
Hjemmelsinnehaver: Brynjulf Pedersen.

05 08 Skjellstad

Eier - Petter Benjaminsen

Hjemmelsopplysninger:
Bruks nr. 8 SKJELLSTAD av gården Rangsund (5).
Skyld: 2 øre.
Hjemmelsinnehaver: Petter Benjaminsen.

05 09 Heimen

Eier - Jeanette Rudolfsen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 9 HEIMEN av gården Rangsund (5).
Skyld: 1 øre.
Hjemmelsinnehaver: Jeanette Rudolfsen.

05 10 Skoglund

Eier - Torleif Benjaminsen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 10 SKOGLUND av gården Rangsund (5).
Hjemmelsinnehaver: Torleif Benjaminsen.

Senere hjemler

Bnr 18 2006

Gnr 5, bnr 18 er solgt for kr 5000 fra Elisabeth Pauline Roaldseth til Bjørn Eilif Johan Pedersen (24.2.2006).