Gård Rangsund (5) - Bnr 3 og videre

Bnr 3 Sjøtun

2007

Eier: Odd Almar Åsheim

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 483.700 fra Jim Andre Antonsen til Odd Almar Åsheim (22.08.2007).
Salget omfatter også gnr 5, bnr 7.

2002

Eier - Jim Andre Antonsen

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 500.000 fra Brynjulf Otelius Pedersen til Jim Andre Antonsen (02.10.2002). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 7.

Bnr 3

Eier - Bynjulf Pedersen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 3 av gården Rangsund (5).
Skyld: 3 øre.
Hjemmelsinnehaver: Brynjulf Pedersen

Bnr 4 Naustvik

2004

Eier: Tommy-Kenneth Benjaminsen

Gnr 5, bnr 4 er solgt for kr 5000 fra Hilma Julie Albertsen til Tommy-Kenneth Benjaminsen (18.10.2004).

2004

Festenr 1 på bruk nr 4:

Gnr 5, bnr 4, fnr 1 er solgt for kr 150.000 fra Jim Andre Antonsen til Grunn-Irene Sævrøy og Augunn Karstein Sævrøy (05.10.2004).

Bnr 4

2004

Eier: Hilma Julie Albertsen

Gnr 5, bnr 4 er solgt for kr 5000 fra Hilma Julie Albertsen til Tommy-Kenneth Benjaminsen (18.10.2004).

Eier - Halvdan Albertsen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 4 av gården Rangsund (5).
Skyld: 6 øre.
Hjemmelsinnehaver: Halvdan Albertsen.

Bnr 5 Bjørnøy

Eier - Bjørn Bjørnø

Matrikkelopplysninger:
Bruk nr. 5 Bjørnøy - av gården Rangsund (5).
Skyld: 18 øre.
Hjemmelsinnehaver: Bjørn Bjørnø.

Bnr 6 Vesterheim

Eier - Jens Selsøyvoll

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 6 VESTERHEIM av gården Rangsund (5).
Skyld: 1 øre (tomt).
Hjemmelsinnehaver: Jens Selsøyvoll.

Bnr 7 Haugtun

2007

Eier: Odd Almar Åsheim

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 483.700 fra Jim Andre Antonsen til Odd Almar Åsheim (22.08.2007).
Salget omfatter også gnr 5, bnr 7.

2002

Eier: Jim Andre Antonsen

Gnr 5, bnr 3 er solgt for kr 500.000 fra Brynjulf Otelius Pedersen til Jim Andre Antonsen (02.10.2002). Salget omfatter også Gnr 5, bnr 7.

Eier - Brynjulf Pedersen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 7 HAUGTUN av gården Rangsund (5).
Skyld: 1 øre (tomt).
Hjemmelsinnehaver: Brynjulf Pedersen.

Bnr 8 Skjellstad

Eier - Petter Benjaminsen

Hjemmelsopplysninger:
Bruks nr. 8 SKJELLSTAD av gården Rangsund (5).
Skyld: 2 øre.
Hjemmelsinnehaver: Petter Benjaminsen.

Bnr 9 Heimen

Eier - Jeanette Rudolfsen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 9 HEIMEN av gården Rangsund (5).
Skyld: 1 øre.
Hjemmelsinnehaver: Jeanette Rudolfsen.

Bnr 10 Skoglund

Eier - Torleif Benjaminsen

Matrikkelopplysninger:
Bruks nr. 10 SKOGLUND av gården Rangsund (5).
Hjemmelsinnehaver: Torleif Benjaminsen.

Senere hjemler

2006

Bnr 18

Gnr 5, bnr 18 er solgt for kr 5000 fra Elisabeth Pauline Roaldseth til Bjørn Eilif Johan Pedersen (24.2.2006).