Gård Kvitnesvik (37)

Div

1886

Kvitnesvik - matrikkel

Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 37
•Gammelt matrikkelnr: 96
•Navn på gård: Kvitnesvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1
1 98 Kvitnesvik David Kr. Jensen 0-72 0-0-23-23

1799

Kvernskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1362 Hans 1 qværn i brug 4 s. NB: Nevnes som Qvitnæsvig under Meklen.

Matrikulert

Sitat fra boka "Disse tider-Disse skikker, side 216": ""Disse plassene, og en del andre i Rødøy og Meløy som omsider hadde fått preg av en varig bosetting, ble skyldsatt i juni 1755. I Rødøy sogn dreier seg om Kvitnesvik under Mælen (skattet første gang i 1740) og to plasser i Liltfjorden under Mælen (Skattet første gang i 1746". Av en tabell på samme side er tisse to gårdene nevnt som Aanes og Forsdal".
NB: Når det gjelder Mælen som disse ble utskilt fra - så er det nevnt på side 55 at denne ble ny gård i 1567.

1765

Gjertrud Olsdtr

Avdød Qvitnesvig 1765 Giertrud Olsdtr.
{Alder ved skrifte:} 12 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1758

Ane Øngisdtr

Avdød Ane Øngisdtr Qvitnesvig 1758. Alder60 aar.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Familier her

Bnr 1

Bertelsen, Peder

Bnr 1

Jensen. David Johan

Bnr 1

Johnsen, Johan

f. 25.09.1862

Plass 1910/1900

Johnsen, Hans

Bnr 1

Olsen, Elias

Bnr 1

Olsen, Hans

Bnr 1

Olen, Ole

Bnr 1

Pedersen, Anders

Bnr 1

Plassen, Johan J.