Gård Kvitnesvik (37) - bruk og brukere

Bnr 1 Kvitnesvik

1950

Eier - Johan J. Plassen

37 Kvitnesvik
1 Kvitnesvik 0 mark 72 øre Johan J. Plassen

37.01 - Johan Johnsen

1910

Eier og bruker - Johan Johnsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Johan Johnsen 25.09.1862 Rødøy hf g Fisker og Gaardbruker selveier b
002 01 Anne Andersdatter 24.10.1874 Evenvik i Sogn hm g Hustru b
003 01 Ledvin Johansen 10.02.1899 Rødøy s ug Søn b
004 01 Olga Johansdatter 14.02.1903 Rødøy d ug Datter b
005 01 Jenny Johansdatter 08.02.1907 Rødøy d ug Datter b
006 01 Eline Eliasdatter 30.09.1891 Rødøy tj ug Tjenestepike b

Pleiebarn

Eline Petrine Dahl Eliasdtr

Født 30.9.1891 på gården Verang - datter av Einar Olai Daniel Hansen f. 1860 og ektefelle Massine Kristine Birgitte Lorentsdtr f.1852.

1900

Eier og bruker - Johan Johnsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Johan Johnsen 1865 Rødøy herred* Hf g Gårdbruger S og fisker b
002 01 Elise Andersdatter 1864 Evendvig Gulen i Sogn Hm g Gårdmandskone b
003 01 Jørgen Johansen 1896 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Ledvin Johansen 10.02.1899 Rødøy herred* S ug Barn b
005 01 Ole Eliassen 1876 Rødøy herred* Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b
006 01 Eline Eliasdatter 1891 Rødøy herred* Pleiebarn ug Pleiebarn b
007 01 Johan Danielsen 1887 Tjøttø i Helgl. Nor Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b

1900

Tjener - Johan Danielsen

007 01 Johan Danielsen 1887 Tjøttø i Helgl. Nor Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b
Finner foreløpig ikke mer om ham!

1900

Tjener - Ole Eliassen

005 01 Ole Eliassen 1876 Rødøy herred* Tj ug Tjener, sysselsat med fiskeri b
Vanskelig å finne noe å koble han til....

1913

Sønn: Jørgen Angell Johansen

Født her 13.04.1913. Kjøpmann i Sørfjorden i Rødøy 1957?

1907

Datter: Jenny Johansen

Født her 8.2.1907. Bosatt hjemme ved tellingen 1910.

1907

Datter: Olga Johansen

Født her 14.2.1903. Bosatt hjemme ved tellingen 1910.

1899

Sønn: Ledvin Andreas Johansen

Født her 10.2.1899. Bosatt her ved tellingen 1900.

1897

Sønn: Jørgen Meier Johansen

Født 26.1.1897 her.
Bosatt hjemme hos foreldrene år 1900 - 3 år gammel.

1895

Ektefelle - Ane Elise Andersen

KIRKEBOKA VIET 1895:
Viet 30.08.1895 - selvholder Johan Martinius Jonsen, Plassen, født Plassen 1866, 1.ekt. Sønn av kaarmand Jon Johansen. Ane Elise Andersen, f. Gulen prestegjeld 1874, konfirmert Gulen 1889, 1.ekt. Datter av ? Larsen Dyregrov.

1865 Født

Johan Martinus Jonsen

Født 18.9.1865 på gården Pladsen. Foreldre var Jon Johansen f. 1824 og Mette Johanna Pedersdtr f.1832.

37.01 - eierskifte - skjøter

1890

37-01 Kvitnesvik - eiere av gården

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra O.S. Jøger til sine umyndige barnebarn Knut Alexander Jæger og Gurine Jæger på denne eiendom - værdsatt til kr 4500 kr - datert 24. februar 1883, med påtegning av 24.oktober 1886, tinglest 16. septemer 1890.

Familien: Hans Mathias Davidsen

1855

Hans Mathias - hvorfra

Født her på gården den 20. mai 1855 som sønn av David Christian Jensen, hersteds.

1889

Datter: Lovise Hansine Bertine Hansen

Født her 7. juni 1889.
Lovise er år 1900 bosatt som pleiedatter hos Albert Abelsen og kona Kristine Kristensen. De er bosatt som fiskerfamilie på gården Mælen 38-5, hos Kristian Nilsen.

37.01 (98) - David Johan Jensen

1886

Matrikkel

1 98 Kvitnesvik David Kr. Jensen 0-72 0-0-23-23

1875

Bruker - David Kristian Jensen

001 01 Davidt Chr. Jensen 1828 Rødø Sogn og Pr. hf g Gaardbruger og Fisker Leilen. b
002 01 Anna Lovise Hansdatter 1830 Rødø Sogn og Pr. Kone g b
003 01 Hans M. Davidtsen 1855 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
004 01 Thomas A. Davidtsen 1857 Rødø Sogn og Pr. s ug Hjelper Faderen b
005 01 Johan M. B. Davidtsen 1862 Rødø Sogn og Pr. s b
006 01 Jens Olai Davidtsen 1865 Rødø Sogn og Pr. s b
007 01 Anton F. M. Davidtsen 1872 Rødø Sogn og Pr. s b
008 01 Berit Gurine Davidtsdatter 1869 Rødø Sogn og Pr. d b
009 01 Edel Johanna Eliasdatter 1856 Rødø Sogn og Pr. tj ug Tjænestepige b

Utsæd/husdyr:

Bruker: Davidt Chr. Jensen
Utsæd: by1/2 po2 3/4
Husdyr: he1 ku3 få10 gj2

1865

Bruker - David Kristian Jensen

001 01 David Jensen 38 Rødø Præstegj g Leil, Gaardbr, Fisker
002 01 Anne Hansdatter 36 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Hans Davidsen 11 Rødø Præstegj deres Søn ug
004 01 Tomas Davidsen 8 Rødø Præstegj deres Søn ug
005 01 Johan Davidsen 4 Rødø Præstegj deres Søn ug
006 01 Jenz Davidsen 1 Rødø Præstegj deres Søn ug

Utsæd/husdyr:

Bruker: David Jensen
Utsæd: by2/5 po3
Brukers yrke: Leil, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku2 få10 gj2

Ektefelle: Anne Lovise Hansdtr

Hun er født i Kisten den 8.6.1830. Datter av Hans Henrik Abrahamsen og Marit Davidsdtr.

1860

Sønn: Iver Mathias Davidsen

Født her 16.5.1860. Han er nevnt videre som fostersønn hos Mathis Iversen. Først 1865 på gården Strømnes (Strømdal). 1875 på gården Tjong Nedre. Lenke dit.

37.01 Plass 1865 - Peder Bertelsen

1868

Død 2. juni 1868 Lillefjord

KIRKEBOKA BEGRAVEDE 1868-21:
Fattiglem. 68. Lillefjord.

1865 Plass

Husmann - Peder Bertuelsen

001 01 Peder Bertullsen 60 Rødø Præstegj g Huusmand uden Jord
002 01 Arnegdine 50 Rødø Præstegj Kone g under Fattigvæsenet

Utsæd/husdyr:

Bruker: Peder Bertullsen
Utsæd:
Brukers yrke: Huusmand uden Jord
Husdyr: få4

1844

Ekteskap (2)

KIRKEBOKA VIET 1844:
Viet 29.09.1844. Peder Bertelsen, enkemanna, bosatt Værnes, men født Gangvik, 40 år og sønn av Bertel Olsen. Randine Andersdatter, født Værnes, 38 år gammel og datter av Anders Olsen.

1829

Ekteskap (1)

KIRKEBOKA VIET 1829:
10.05.1829. Peder Bertelsen, enkemann, bosatt Einvik, 31 år, sønn av Bertel Olsen, Gangvik. Martha Marie Olsdatter, bosatt Einvik, 40 år.

37.01 Selg og kjøp

1838

37-01 Kvitnesvik - eier av gården

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra Hartvig Johansen til handelsmand O. S. Jæger på denne gård for 70 spesidaler, datert og tinglyst 7. oktober 1858.

1838

Eier og bruker - Hartvig Johansen selger

Gnr. 37, bnr. 1 Kvitnesvik: Skjøte fra Hartvig Johansen til handelsmand O. S. Jæger på denne gård for 70 spesidaler, datert og tinglyst 7. oktober 1858.

37.01 Hans Olsen

1801 FT

Bruker: Hans Olsen

Født ca 1741.
1801: 001 01 Hans Olsen 60 Husbonde Ugift Bonde, bruger jord og driver fiskeri
Han bor her som ugift bonde, men har en innerstefamilie bosatt hos seg, antagelig er bror av ham.

37.01 Elias Olsen

1824

Skifte etter Elias Olsen, Kvitnesvik

Skifte gården Kvitnesvik 1824 etter Elias Olsen.
Ribor Einarsdtr, ektefelle.
Einar Elisassen (20) sønn.
Peder Eliassen (18) sønn.
Aren Eliassen (9) sønn.
Ane Eliasdtr (17) datter og
Maren Eliasdtr (15) datter. Formynder for Arent og søstrene er Brunaal Olsen, Mellen.

1777/1818

Elias Olsens ektefelle - Riborg Kristina Einarsdtr

Hun ble født ca 1775 - med foreldre Einar Gregussen og Karen Danielsdtr på gården BØ. Det er skifte etter hennes far på gården Bø 1777. Det er også skifte på gården Bø 1818 etter en halvsøster av henne - Nicoline Arntsdtr.

Barn/sønn

Einar Eliassen

Nevnt som 3 år ved tellingen 1801. Nevnes som 20 år gammel sønn i skiftet etter faren i 1824.

Barn/sønn

Erik Eliassen

Erik døde hjemme i Kvitnesvik den 3. juli 1820 av "kikhoste".

Barn/datter

Marta Maria Eliasdtr

Hun er ikke nevnt i skiftet etter faren 1824 og må være død før den tid.

Barn/datter

Anne Eliasdtr

Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 17 år gammel datter.

1809 ca

Maren Eliasdtr

Født ca 1809.
Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 15 år gammel datter.

KIRKEBOKA VIET 1850:
Nils Johannessen, Norfjordnes, født Kvalvik. 56 år. sønn av Johannes Nilsen. Maren Eliasdatter, født Kvalnesvik, 41 år, datter av Elias Arntsen. Nils er enkemann.

Barn/sønn

Arnt Eliassen

Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 8 år gammel sønn. Arnt døde i fiskeværet Valvær den 20. februar 1875.

Barn/sønn

Peder Eliassen

Nevnt i skifte etter sin far 1824 som 18 år gammel sønn.

ELIAS - hvor fra

Sønn av forrige bruker her OLE OLSEN, se omtale nedenfor.

Bnr 1 - Ole Olsen

Marith Hansdtr - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kvitnesvik etter avdøde Marit Hansdtr.
Barn av avdøde:
Hans Olsen, Kvitnesvigen.
Bertel Olsen.
Erich Olsen (død sønn).
Elias Olsen, Kvitnesvigen.
Karen Olsdtr, gift med Arnt Pedersen Gjesøen.
Barn av Erich: Ole Erichsen.
Christopher Erichsen.
Peder Erichsen.

1779

Skifte - Ole Olsen, Kvitnesvik

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Kvitnesvik 1779 etter avdøde Ole Olsen:
Gjenlevende ektefelle Marithe Hansdtr.
Sønn Ole Olsen (død).
Barn av Ole: Maria Olsdtr (6) som er bosatt hos Poul Hermandsen Forslandsdalen.
Maria Olsdtr (30 år) gift med Nils Henrichsen Enviken (fra farens 1.ekt og må være den som er nevnt som Marit i 1752).
Hans Olsen (30) sønn fra 2.ekt.
Bertell Olsen (26) sønn fra 2.ekt.
Erich Olsen (16) sønn fra 2.ekt., formynder Haftor Pedersen Pladsen.
Elias Olsen (13) sønn fra 2.ekt., formynder Lars Jensen Biørge.
Karen Olsdtr (30) datter fra 2.ekt, formynder lensmann Peder Carstensen.

Ektefelle: Marith Hansdtr

Skifte ette ektefelle Ole 1779 - Gjenlevende ektefelle Marithe Hansdtr.

1766 ca

Sønn 2.ekt: Elias Olsen

Nevnt i mors skifte: Elias Olsen, Kvitnesvigen.
Nevnt i fars skifte 1779:
Elias Olsen (13) sønn fra 2.ekt., formynder Lars Jensen Biørge.
Elias omtales med familie foran på denne siden.

1763 ca

Sønn: Erich Olsen

Nevnt som død i mors skifte:
Nevnt i fars skifte 1779:
Erich Olsen (16) sønn fra 2.ekt., formynder Haftor Pedersen Pladsen.

1760

Datter: Gjertrud Olsdtr

Døpt Giertrud Olsdtr 1760, ekte.
Far: Ole Olsen, Qvitnæsvigen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1753 ca

Sønn 2.ekt: Bertel Olsen

Født ca 1753
Nevnt fars skifte 1779: Bertell Olsen (26) sønn fra 2. ekt.
Nevnt mors skifte: Bertel Olsen.

1752 ca

Datter 2. ekt: Karen Olsdtr

Nevnt i mors skifte: Karen Olsdtr, gift med Arnt Pedersen Gjesøen. Nevn i fars skifte 1779:
Karen Olsdtr (30) datter fra 2.ekt, formynder lensmann Peder Carstensen

1749 ca

Sønn 2.ekt: Hans Olsen

Født ca 1749.
Nevnt fars skifte 1779: Hans Olsen (30) sønn fra 2. ekt.
Nevnt mors skifte: Hans Olsen, Kvitnesvigen.

Ektefelle (1) Guro Eriksdtr - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Kvitnesvik 1752 etter avdøde Guru Erichsdtr.
Gjenlevende ektefelle Ole Olsen.
Barn: Erich (12),
Ole Olsen (4) og
Marith Olsdtr (8).

Guro - foreldre og søsken

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Værangen 1742 etter avdøde Anders Erichsen. Gjenlevende ektefelle Margrethe Bertelsdtr.
Mor: Margrethe Christophersdtr.
Christopher Erichsen, bror.
Erich Johannessen (15) halvbror.
Thore (Guro) Erichsdtr, søster, gift med Ole Qvidnesvigen.

1744 ca

Datter 1. ekt: Maria (Marith) Olsdtr

Nevnt skifte etter sin mor 1752 som 8 år og da født ca 1744.
Nevnt i fars skifte fra 1779:
Maria Olsdtr (30 år) gift med Nils Henrichsen Enviken (fra farens 1.ekt og må være den som er nevnt som Marit i 1752).

1744 Døpt

Kilde til hennes dåp

Far Ole Olsen, Kvitnesvik.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
Døpte 1739-1750 Protokollnr. 841A01

1741 døpt sønn: Ole Olsen

Far Ole Olsen, Qvidnæsvik.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
Døpte 1739-1750 Protokollnr. 841A01

Familien: Anders Pedersen og Barbroe Jensdtr

1807

Barbroe - døde på gården Myken

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1807. Barbro Jensdtr, Mychen, 86 aar.

1801

Bor nå på gården Myken

Folketellinga for Rødøy 1801:
Barboe er bosatt på Myken. Hun bor sammen med sin ektefelle Jakob Andersen, som er holdsmand og bosatt i huset til Andreas Olsen. 80 år gammel og i sitt 1.ekteskap.

1721 ca

Ektefelle: Barbroe Jensdtr

Datter av Jens Jonsen og Synnøve Hansdtr. Foreldrene er bosatt Flatøy.

1744 Døpt

Anne Andersdtr

Far Anders Pedersen, Qvidnesvig.
Mor Barbrio Jensdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
Døpte 1739-1750 Protokollnr. 841A01

Plassene og noen senere nye bnr

Bnr 1 plass Rotnes - Hans Johnsen

1910 Plass

Husmann - Hans Johnsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Johnsen 03.04.1863 Rødøy hf g Fisker og Husmand b
002 01 Tomine Severinsdatter 20.05.1858 Rødøy hm g Hustru b
003 01 Josefine Hansdatter 18.07.1885 Rødøy d ug Tjenestepike b
004 01 Helge Hanssen 03.04.1897 Rødøy s ug Søn b
005 01 Signe Hansdatter 30.07.1900 Rødøy d ug Datter b
006 01 Klara Hansdatter 17.11.1903 Rødøy d ug Datter b
007 01 Nikolai Severinsen 25.03.1865 Rødøy b ug Fisker mt

1900 Plass

Husmann - Hans Johnsen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hans Johnsen 1865 Rødøy herred* Hf g Jordbrugende husmand og fisker b
002 01 Tomine Johnsen 1859 Rødøy herred* Hm g Husmandskone b
003 01 Helge Hanssen 1897 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Josefine Hansdatter 1886 Rødøy herred* D ug Datter b
005 01 Ida Hansdatter 1894 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Udøpt pige 30.07.1900 Rødøy herred* D ug Barn b

Tjener

Nikolai Severinsen

Bosatt på gården Strømsnes som enslig losjerende fisker på gården Strømsnes (Strømdal). Hos gårdbruker Lars Thomassen.

Hjemler

2015.12.04.

Bnr 10

Gnr 37, bnr 10 er overdradd fra Odd Kvalvik til Nils Johan Kvalvik (04.12.2015).

2015.12.04

Bnr 12

Gnr 37, bnr 12 er overdradd fra Odd Kvalvik til Nils Johan Kvalvik (04.12.2015).