En av gårdeierne...

© RLA

Rødøykalenderen april 1984: "Vinterbrenselet bringes i hus.  Torva har vært det viktigste brenselet på våre kanter heilt opp til vår tid.  Torvinga var ei fast "onn", i likhet med slottonna, og foregikk på våren.  På bildet ser vi fra venstre: Hans Jæger, ukjent mann, Frk Ester Jæger, Fru Dorthea Jæger og Hilda Olsen, fotografert 1918....Foto Arne Lund Forsmo.

Rolf Kalås

© RLA. (20833).

Div

1944

Ditlev Martin Kalsås

Ditlef Martin Kalås omkom 13 februar 1944 da Hurtigruta DS. Irma ble senket på Hustavika på reise fra Bergen til Kristiansund.

1936

Fortidslevninger

FORTIDSLEVNINGER (HAVNØ 1936)

Gno. 3 Sundøy.

1.
Fler gravhauger menes forsvundne, men ogsaa at der skulde være funden oldsaker og benrester deri.

2.
I den senere tid er set: Ved bruket Bakken, rester av tre rundhauge bygget av sandjord, størrelse indtil 10 av 11 meter.

Senere undersøkelse vider:

A.
Rundhaug av skjælsand, 13 meter i tverm. utjevnet ved pløining, tæt ved de nyopførte huse paa bruket.

B.
Rundhaug av samme størrelse og av samme slags materiale, halvannen meter høi, endel beskadiget i vestre kant ved gammel utgravningsforsøk (1890 aarene).

C.
Sandsynlig gravhaug i bakkekant vestenfor husene, bygget optil bakken i halvmaaneform, 10 og 6 meter i tverm. og 1 meter høi. Denne slags byggemaate hvorved gravhaugen ser statlig ut fra en bestemt side, finder man ogsaa andre stedet av og til. Tætt østfor A, fandtes nylig dele av et kvalskelett.

3.
Nærmere Korsvik levninger av etpar nu næsten helt forsvundne mindre rundhauge av sandjord.

4.
Syd for Sandviken, 2 større og 2 mindre rundhauge av rullesten, og bygget paa de smaa bergkanuser. En femte ligger paa løst jordsmon, tæt ved en brat bakke og likeved kreaturveien som fører sørover fra Sandviken, liten og uanselig. Flere av disse er senere opbrudt og mestendels helt ødelagt.

5.
På lyngmoen sør for Baatstøvika, en forkjæde eller stensætning. Der kan ha vært en gravhaug av løs sand som av vinden er bortblæst, men det kan ogssa ha vært en telttomt eller nedskaaret grav med stensætning. Lignende er set f.eks. paa Abrahamspladsen paa Rødøy hvor de viste sig vær brandgraver. Andre saaes ogsaa i sin tid paa Børsengvolden ved Bodø landbruksskole, nu opdyrket uten at være blit undersøgt.

6.
Nedenfor Sandaakren, tvilsom gravhaug, 5 m. i tverm og enhalv meter høi, likesom der har ligget usikre rester av rullestensrøs paa en liten høide syd for Nergården.

1886

Sundøy

Gårdmatrikkelen fra 1886:
Informasjon om matrikkelgård:•Fylke: Nordland
•Kommune: Radøy
•Sogn: Rødø Sogn
•Gårdsnummer: 3
•Gammelt matrikkelnr: 62
•Navn på gård: Sundøen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 3
1 64a Sundøen Mathias Kristensen 6-33 1-3-1-1
2 64b Sundøen Tobias Pedersen 5-79 1-2-21-21
3 64c Krabvaagen Lods Hans Olsen 0-98 0-1-8-8

1799

Kornskatt

Kvernskatten for Helgeland futedømme frå 1799
1325 Daniel 1 qværn øde 4 s.
1326 Christen 1 qværn i brug 4 s.

1691-1699

Skattemantall - Olle Nielsen

Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

1647

Skattematrikkel

S u n d ø e
5 w .
Olluff 3 w . 1 pd.
Christopher 5 pd.
Kongen bygger.
3 1/2 dr. 1 ort.

Familiene