Gård Ringen Indre (80) - 1801

til hovedsiden

1832 Peder Isaksen (1801)
1809 Nils Gillessen (1801)
1805 Lars Israelsen (1801)
1801 Anders Jonsen
1801 Jakob Jonsen
1777 Israel Larsen
1777 Markus Kristian Hansen
? Peder Olsen
1772 Israel Larsen
1769 Hans Nilsen

Til Ringen YTRE

Til 1700

Familier 1700:
1755 Nils Hansen
1744 Hans Nilsen
1766 Peder Nilsen
1755 Jens Pedersen
1766 Peder Pedersen
1726 Peder Jensen
1721 Nils Pedersen
1711 Nils Olsen
1686 Nils

Til 1600

80.00 1801 Lars Israelsen

1805

Skifte etter Lars Israelsen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Ringen Indre 1805 etter Lars Israelsen. Gjenlevende ektefelle Marit Nilsdtr. Sønn: Elias Larsen (4). Datter: Karen Larsdtr (8). Datter: Nella Kierstina Larsdtr.

1777

Sønn av Israel Larsen, Ringen og Johanne Aronsdtr

1801 (1)

Bruker - Lars Israelsen

001 01 Lars Israelsen 42 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
002 01 Marith Nielsdatter 34 Hans kone 1te ægteskab
003 01 Israel Larsen 9 Deres søn
004 01 Elias Larsen 1 Deres søn
005 01 Karen Larsdatter 4 Deres datter
006 01 Nella Kierstina Larsdatter 2 Deres datter
007 01 Ane Elisabeth Hansdatter 13 Foster datter Ugift

Ekefelle

Marit Nilsdtr

Barn/sønn

Israel Larsen (1792-1802)

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1802. Israel Larsen, Rengen, 12 år.

Kirkeboka for rødøy - døde:
1804. Israel Rengen, Rengen, 12 år.

Barn/datter

Karen Larsdtr f. 1797

Nevnt i tellingen 1801 og i skiftet etter faren 1805.

Barn/datter

Nella Kirstina Larsdtr

f. 1799. Nevnt i tellinga 1801 og i skifte etter faren 1805.

Barn/sønn

Elias Larsen

f. 1799. Nevnt i tellinga 1801 og i skifte etter faren 1805.

80.00 1801 Anders Jonsen

1801 FT

Holdsmann - Anders Joensen

008 01 Anders Joensen 66 Mand 1te ægteskab Holds mand og nærer sig af fiskeri
009 01 Johana Aronsdatter 76 Hans kone 2. ægteskab

EKTEFELLE og BARN:

1801 FT

Ektefelle: Johanna Aronsdtr

1800: 009 01 Johana Aronsdatter 76 Hans kone 2. ægteskab

1777 Ekt

Viet

1777
brudgom
Navn: Anders Joensen
Stilling/stand: UNKARL

brur
Navn: Johana (ENKE) Aaronsdtr
Stilling/stand: ENKE
Gård Ringen (for begge).
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

80.00 1801 Peder Isaksen

1832

Skifte - Peder Isachsen - bosatt Håkaringen

Han kan ha vært bosatt hos sin datter Else Henrikke Pedersdtr, gift med Erik Benoni Olsen, bruker av bnr 1.

Skifter i Rødøy:
Skifte Håkaringen 1832 etter Peder Isachsen. Ektefelle Maren Henrichsdtr. Barn: Isak Pedersen (41), Johannes Pedersen (36), Lars Pedersen (34), Gidsken Pederdtr, enke (38), "er i fattigdom". Else Pedersdtr (26), formynder broderen. Karen Pedersdtr (22) formynder broderen. Pedricha Pedersdtr (17) formynder broderen.

1801 FT

Bruker - Peder Isachsen

010 02 Peder Isachsen 40 Husbonde 1te ægteskab Bruger jord og nærer sig af fiskeri og er bonde
011 02 Karen Johansdatter 33 Hans kone 1te ægteskab
012 02 Isach Pedersen 8 Deres søn
013 02 Johannes Pedersen 6 Deres søn
014 02 Lars Pedersen 2 Deres søn
015 02 Gieschen Maria Pedersdatter 4 Deres datter
016 02 Bereth Hansdatter 12 Foster datter Ugift

EKTEFELLE og BARN:

1803

Ektefelle: Maren Henriksdtr

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P
Kirkeboka Rødøy.
Brudgom Peder Isaksen, enkemann, født og bosatt Rengen.
Brur: Maren Henriksdtr, pige, født Rengen, bosatt Rangsund.

1793-1862

Isak Pedersen (1793-1862)

Datter: Pedrikke Pedersdtr

Født ca 1815.
Hun ble gift med Gabriel Nilsen på gården Gjesøy 72.01.

1797

Datter: Gisken Maria Pedersdtr

FOLKETELLINGA 1801:
Bosatt som 4 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Ringen Indre (80).

1830: Ekteskap for Gisken

KIRKEBOKA VIET 1830:
25.07.1830. Jens Hansen, bosatt Rangsund, født Våga, 60 år, sønn av Jens Hansen Våga. Gisken Pedersdtr, Håkaringen, 38 år, datter av Peder Isaksen Håkaringen. Jens var enkemand.

1865 - bosatt Gjerøyhavn som husholderske

FOLKETELLINGA 1865:
Det er noe usikkert i forhold til alder (3 år forskjell), men det kan være den Giesken Pedersdatter som er 65 år i 1865 og bosatt som enke og husholderske hos Føderådsmand Mikkel Knutsen på gården Gjerøyhavn 78-02.

Datter: Else Henritte Pedersdtr

Hun er gift med Erik Benoni Eriksen på gården Håkaringen, bnr 1. Lenke dit.

80.00 1801 Nils Giellesen

1809 Død

Nils Giellesen

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1809. Niels Gillesøn, Rengen, 51 aar.

1801 (3)

Bruker - Nils Giellesen

017 03 Niels Giellesen 40 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og nærer sig af fiskeri
018 03 Daaret Catharina Marchusdatter 35 Hans kone 1te ægteskab
019 03 Petter Johannes Nielsen 9 Deres søn
020 03 Marchus Kristian Nielsen 8 Deres søn
021 03 Gabriel Nielsen 1 Deres søn

Ektefelle

Daaret Catharina Marcusdtr

Daaret er datter av Markus Christian Hansen som døde her på gården i 1777. Hun og moren Marit nevnes som i denne forbindelse.

80.00 1801 Jakob Jonsen

1801 FT

Bruker - Jakob Joensen

022 04 Jacob Joensen 47 Husbonde 1te ægteskab Bonde bruger jord og driver fiskeri
023 04 Seriana Jensdatter 36 Hans kone 1te ægteskab
024 04 Pernella Jacobsdatter 8 Deres datter
025 04 Maren Jacobsdatter 4 Deres datter
026 04 Ane Jacobsdatter 3 Deres datter
027 04 Johanna Jacobsdatter 1 Deres datter

80.00 1777 Israel Larsen

Skifte 1777 etter Israel Larsen, Ringen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte etter avdøde Israel Larsen Ringen 1777. Ektefelle Johanna Aronsdtr. Barn: Elias Israelsen (20), Lars Israelsen (13), Anna Israelsdtr (22), Marith Israelsdtr (10) og Milla Israelsdtr (7). Formynder for barna er Anders Joensen Indre Ringen.

Ekefelle: Johanna Aronsdtr

Sønn: Elias Israelsen f. 1757 ca

Sønn; Lars Israelsen (1759-1805)

Nevnt som bruker på Ringen Indre ved tellingen 1801.

Datter: Anna/Anne Israelsdtr

Gift med Ole Olsen, Gjerøy gårdene? Datter 1821 ?

Datter: Marit Israelsdtr

Datter: Milla Israelsdtr

80.00 1777 Markus Kristian Hansen

1777 Skifte

Markus Christian Hansen, Ringen.

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Ringen Indre 1777 etter Marshus Hansen. Gjenlevende ektefelle Marit Nielsdtr. Datter: Dorthe Cathrina Marcudsdt, 10 år.

1769 MR

Manntallsruller 1769

26 Indre Rengen. Mannskapsrullene 1769: Markus Hansen (36). Pass 1769.

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Hos moderen
Fornavn: Anders
Etternavn: Hansen
Gård:Inner Engen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder; 24
Helse: Frisk
Fødested: Føed her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Marit Nilsdtr

Nevnt i skifte etter sin ektefelle 1777.

Datter: Dorthe Cathrina Markusdtr

Nevnt som 10 år gammel datter i skifte etter faren 1777. Hun ble gift med Nils Gillesen - bruker her ved tellingen 1801.

1762 Dpt

Datter: Maren Markusdtr

Døpt 1762 Maren Marcusdtr, ekte.
Far: Marcus Hanssøen, Rengen.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

ANDRE:

1769 MR

Hans Nilsen

26 Indre Rengen. Mannskapsrullene 1769: Hans Nilsen (12), født her. Liten og svakelig.

80.00 Peder Olsen

Peder Olsen

1793:
Bror av avdøde Alexander: Ole Nielsen, død Melfjorden.
Barn av Ole Nielsen: Peder Olsen (død), Indre Ringen.
Anne Maria Pedersdtr (8) barn av Peder og bosatt Ole Jonsen Rangsund.
Karen Olsdtr (gift) med Fordel Jensen Leraaneset

Kom fra

Melfjorden, sønn av Ole Nilsen der

79.00 1772 Israel Larsen

1772 MT

Bruker: Israel Larsen

Fornavn:Israel
Etternavn:Larssen
Stilling/stand: laugrettesmand
År: 1772
Personmerknader:[signet]
Gård: Ringen
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

Diverse

1700-tallet

Nils - bosatt Ringen Indre

Barn/sønn

Hans Nilsen - nevnt foran her

Barn/datter

Mali Nilsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Ringen 1752 etter Mali Nielsdtr, ugift. Hans Nilsen (bror). Barn av Hans: Nils Hansen. Jens Hansen, Gangviken. Jakob Hansen (25), Anders Hansen (19), Marcu Kristian Hansen. Søster av Mali: Berit Nilsdtr. Barn av Berit: Maren Pedersdtr, gift med Peder Hansen Envigen. Kirsten Pedersdtr, enke og barn av Berit. Kirsten Nilsdtr (død halvsøster av avdøde Mali). Peder Nilsen (barn av Berit) gift, bosatt Ringen.

Barn/datter

Berit Nilsdtr

Døde før 1752, men etterlater seg barna:
- Maren Pedersdtr, gift med Peder Hansen Envigen.
- Kirsten Pedersdtr, enke og barn av Berit.
- Peder Nilsen (barn av Berit) gift, bosatt Ringen.

Nils datter

Kirsten Nilsdtr

Kirsten Nilsdtr (død halvsøster av avdøde Mali).

Avdød div

1765

Aleth Andersdtr

Avdød 1765 Indr Rengen Aleth Andersdtr
Merknader:
{Alder ved skrifte:} 48 AAR
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1765

Pigebarn

Avdød 1765 pigebarn Indre Ringen
Pårørende Jens Pedersen og Kirsten Andersdtr

Merknader:
UEKTE, HAN GIFT MAND {Alder ved skrifte:} DØDFØDT
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1763

Maren Bentsdtr

Avdød Inder-rengen 1763 Maren Bentsdtr.
Alder 76 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1762

Hustrue (til Petter Nilsen)

Avdød Hustrue - pårårende Petter Nielsen, Inderrengen. 58 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)