Gård Sundøy (3) - bruk nr 3 og 4

03.03 Krabvaagen

Omtale

23.03.2005

Trygve Gustav Lorentsen

23. mars 2005: Gnr 3, bnr 3 er overdradd for kr 150.000 fra Gustav Lorentsen til Trygve Gustav Lorentsen. Kilde: Statens kartverk.

03.03 1950 Gustav Lorentzen

1950

Eier og bruker: Gustav Lorentsen

Skyld av 98 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03.03 - festetomter

11.07.2001

Bnr 3 feste nr 2

11. juli 2001: Gnr 3, bnr 3, festenr 2 er solgt for kr 150.000 fra Ragnar Ivar Jensen til Anita Hagen Bye og Tore Johan Bye. Kilde: Statens kartverk.

03.03 1910 Kristian Lorenstsen

1910 (1)

Gårdbruker og lods - Hans Olsen

Gårdbruker og lods - Hans Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Olsen 05.09.1835 Mo Helgeland hf g Gaardbr. og lods b
002 01 Katrine Olsen 07.06.1840 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Gurine Olsen 15.09.1867 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b

1910 (2)

Fisker - Kristian Lorentsen

FOLKETELLINGEN 1900:
004 02 Kristian Lorntsen 05.04.1869 Rødøy fl hf g Fisker, bor hos sin svigerfader f
005 02 Kaija Lorntsen 17.08.1869 Rødøy hm g Strikning, fiskerkone b
006 02 Gustav Lorntsen 14.06.1898 Rødøy s ug Søn b
007 02 Dagmar Tomasdatter 15.07.1907 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. fisker b
008 02 Hanna Jenssen 14.05.1855 Hadsel b e Gaardbrugerske mt

1869

Kristian Berg Lorentsen

Født på Flatøya den 25.2.1869. Sønn av Lorents Andreas Olsen og Marit Christine Andreasdtr.

1886

Matrikkel

03.03 1910 Los Hans Olsen

1910 FT

Eier og bruker: Hans Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Olsen 05.09.1835 Mo Helgeland hf g Gaardbr. og lods b
002 01 Katrine Olsen 07.06.1840 Rødøy hm g Styrer husholdningen b
003 01 Gurine Olsen 15.09.1867 Rødøy d ug Deltager i husgjerningen b

1900 FT

Bruker - los Hans Olsen

FOLKETELLING 1900:
001 01 Hans Olsen 1835 Mo i Helgel. Nor Hf g Losning og Jordbrug Dampskibslods f
002 01 Katrine Olsdatter 1840 Rødøy herred* Hm g Lods-Kone b
003 01 Gurine Olsen 1867 Rødøy herred* D ug Strikning b
004 01 Kristian Lorentsen 1869 Rødøy herred* FL g Fiskeri b
005 01 Kaja Lorentsen 1869 Rødøy herred* FL g Fiskers - Kone b
006 01 Gustav Lorentsen 1898 Rødøy herred* FL datter-Søn ug Barn b

1886

Matrikkel

3 64c Krabvaagen Lods Hans Olsen 0-98 0-1-8-8

1875 FT

Bruker - los Hans Olsen

FOLKETELLINGEN 1875 64c:
001 01 Hans Olsen 1835 Mo S. og Pr. hf g Forpagter Dampskibs Lods b
002 01 Kathrine Olsdatter 1840 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Gurine Hansdatter 1847 Rødø S. og Pr. %d% ug Tjenestepige b
004 01 Kaja Hansdatter 1869 Rødø S. og Pr. d b
005 01 Ole Hansen 1874 Rødø S. og Pr. s b
006 01 Martines Hansen 1867 Hemnæs S. og Pr. Fostesøn Forsørges af No. 1 b
007 01 Gurine Pedersdatter 1854 Rødø S. og Pr. Tjenestepige ug Budeie b
008 01 Ole Hansen 1802 Hemnæs S. og Pr. Bedstefar g Underholdes af Sønnen b
009 01 Anne Pedersdatter 1808 Hemnæs S. og Pr. Bedstemor g Underholdes af Sønnen b

Utsæd/husdyr:

Utsæd: by1/8 po2
Husdyr: ku2 få5

Hvor fra

Hans Olsen 05.09.1835 Mo Helgeland

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Olava Susanne (Katrine Olsdtr) Bredal

1910: 002 01 Katrine Olsen 07.06.1840 Rødøy hm g Styrer husholdningen b (7.7.1840?).
1900: 002 01 Katrine Olsdatter 1840 Rødøy herred* Hm g Lods-Kone b

Viet 1866

KIRKEBOKA EKTESKAP 1866-06:
Ungkar Hans Samuel Olsen (30), Mo Prestegjeld-Sundø, sønn av Ole Hansen Grinvær. Pige Olava Susanna Katrine Olsdatter (25) Gjerøy, datter av Ole Olsen.

Bosatt 1865

FOLKETELLINGA 1865:
Tjenestepige hos Jægerfamilien på handelsstedet Selsøyvik 4-1. Hun nevnes her som "Katrine", men antas å være denne person.

Datter av:

Uekte datter av Katrine Jakobina Olsdtr og Ole Olsen Bredal. Lenke til hennes mor på gården Gjerøy Søndre bnr 1 (Ole Danielsen som morfar).

03.03 Ole Hansen

1875 FT

Bosatt hos sønnen: Ole Hansen

1875: 008 01 Ole Hansen 1802 Hemnæs S. og Pr. Bedstefar g Underholdes af Sønnen b
1875: 009 01 Anne Pedersdatter 1808 Hemnæs S. og Pr. Bedstemor g Underholdes af Sønnen b

1865 FT

Er bosatt på Grinvær vestre

Ved tellingen 1865 er familien bosatt på Rødøy 74-06 Grinvær vestre.
008 02 Ole Hansen 65 Hemnæs Præst Logerende g Fisker
009 02 Anne Pedersdatter 58 Hemnæs Præst hans Kone g
010 02 Daniel Olsen 14 Rødø Præst Deres Søn ug
011 02 Kristian Olsen 4 Rødø Præst Husmandes Søn ug

Hvor fra

Ole Hansen 1802 Hemnæs S. og Pr.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Pedersdtr

1875: 009 01 Anne Pedersdatter 1808 Hemnæs S. og Pr. Bedstemor g Underholdes af Sønnen b
1865: 009 02 Anne Pedersdatter 58 Hemnæs Præst hans Kone g

Sønn: Kristian Olsen

1865: 011 02 Kristian Olsen 4 Rødø Præst Husmandes Søn ug

1852

Sønn: Daniel Olsen

Født den 3.6.1852 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.
1865 Grinvær Vestre: 010 02 Daniel Olsen 14 Rødø Præst Deres Søn ug
1900: Bosatt på gården Sundøy 03-02 - husmann på plassen Kvitnesset.

1849

Datter: Ane Margrethe Olsdtr

Født den 10.3.1849 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.

1846

Datter:Beret Kirstine Olsdtr

Født den 13.3.1846 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.

Mer om Beret

FOLKETELLINGA MELØY 1900:
Beret er år 1900 bosatt som gårdmandskone på gården Stien 66-1 i Meløy kommune. Hun er gift med Hans Johannessen f.1841 i Meløy. Deres 5 barn er alle født i Meløy. Hun er da sannsynlig flytta til Meløy før 1876.

1844

Datter; Gjertrud Kristine Olsdtr

Født den 8.2.1844 mens familien var bosatt på Grinvær vestre.
Vet ikke noe om henne foreløpig.

1835

Sønn: Hans Samuel Olsen

Født Mo prestegjeld. Omtalt foran her med sin familie.

KORSVIKEN

03.04 Korsviken

1950

Ikke oppgitt eier

Skyld av 90 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

03.04 Hans Olsen

1910

Eier og bruker - Hans Olsen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Olsen 15.06.1875 Trænen hf g Gaardbr. og fisker b
002 01 Jørgine Karoliussen 28.11.1871 Trænen hm g Gaardbr.kone b
003 01 Olga Hansdatter 03.08.1905 Rødøy d ug Datter b
004 01 Elen Krüger 27.12.1893?? Rødøy d ug Fost.datter b

03.04 PLASS - Hans Gullessen

1910 Plass

Husmann - Hans Gullesen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Hans Gullesen 29.05.1863 Lurøy hf g Skomaker, husmand f
002 01 Anna Bye 01.04.1870 Lurøy hm g Husmandskone b
003 01 Leif Hanssen 20.01.1893 Rødøy s ug Skomagerlærling f
004 01 Borghild Hansdatter 01.05.1896 Rødøy d ug Datter f

1900 Plass

Husmann - Hans Gullesen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Hans Gullesen 1863 Lurø Nor Hf g Jordbrug m J og Haandværksdrift Skomager. b
002 01 Anna Gullesen 1870 Lurø Hm g Skomager-Kone b
003 01 Leif Hanssen 1893 Rødøy herred* S ug Barn b
004 01 Borghild Hansdatter 1896 Rødøy herred* D ug Barn b

Ekteparet kom fra

Innflyttere fra Lurøy.